Kwaliteitszorg

We staan voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek onderwijs. Met het oog op een goede start als beginnende professional of artiest, engageert elke medewerker van onze hogeschool zich om het best mogelijke onderwijs te bieden aan alle studenten. 

Studenten krijgen zoveel mogelijk les in kleine groepen, en dit van enthousiaste, professionele docenten. Ook worden gerenommeerde gastdocenten en gastsprekers ingezet om hun kennis met studenten te delen. Naast het overbrengen van de nodige kennis en beroepsvaardigheden, wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke groei van onze studenten. 

De missie, visie en waarden van EhB geven kleur aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Een regelmatige evaluatie en bijsturing garandeert dat de hogeschool steeds inspeelt op actuele maatschappelijke noden.

Onze regie

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen, hanteert EhB een eigen systeem van kwaliteitsopvolging: de regie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

Een belangrijk onderdeel van dit systeem is het werken met peer reviews, waarbij externe experten (uit het vakgebied en het onderwijs) de opleiding doorlichten en beoordelen. 

Verder worden studenten, alumni, het werkveld en de medewerkers permanent betrokken en bevraagd over hoe het onderwijs en de organisatie ervan nóg beter kan.

Tot slot houdt elke opleiding ook de vinger aan de pols via contacten met internationale collega’s, door het opvolgen van relevante datatrendgegevens en door permanente bijscholing van alle medewerkers op vlak van vakgebied en onderwijs. Door permanente reflectie en bijsturing blijft de kwaliteit van alle opleidingen op peil.

We krijgen een bijzonder goed rapport

Op 11 september 2017 kregen wij buitengewoon goed nieuws: het reviewrapport, opgemaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), is zeer lovend over onze hogeschool.

De conclusie van de NVAO luidt dat EhB “een adequaat onderwijsbeleid heeft dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt”.

Dit bevestigt nog maar eens dat EhB de beste keuze voor jouw toekomst is.

Hieronder enkele citaten uit het officiële evaluatierapport:

  • De reviewcommissie constateert dat de visie op de coachende doceerstijl waarin de student centraal staat breed gedragen wordt. Er is een sterke congruentie zichtbaar tussen de onderwijsvisie en hoe de staf in de praktijk met de studenten omgaat. (p. 17)
  • De studenten Communicatiemanagement vertellen dat het vanaf dag 1 duidelijk is dat je er niet alleen voor staat als student. (p. 17)
  • Een tweede kenmerk van het onderwijs aan de EhB waarover de studenten positief berichten is het feit dat de EhB erin slaagt een divers publiek te bereiken en een volledig raam op de wereld biedt. (p. 17)
  • De reviewcommissie heeft duidelijk gezien dat er binnen de EhB een cultuur aanwezig is om dingen aan te pakken. Er wordt direct feedback gegeven en direct actie ondernomen. (p. 19)

De rapporten van de instellingsreview 2017

Besluit

Dit is het besluit van de instellingsreview (september 2017); het document dat we met gepaste trots zullen inkaderen en aan de muur hangen.

Samenvatting Evaluatierapport

Weinig tijd? Lees dan hier de samenvatting van het evaluatierapport.

Evaluatierapport

Het evaluatierapport, maar dan integraal.

Adviesrapport

In het adviesrapport lees je de aanbevelingen van de NVAO over de wijze waarop wij instaan voor de kwaliteit van onze opleidingen.

Recente peer reviews

Om de zes jaar onderzoekt een externe commissie van experten de kwaliteit van elke opleiding aan EhB. Ze doen dit aan de hand van een kritische zelfevaluatie, het doornemen van beleidsdocumenten, toetsen en werken van studenten en gesprekken met wedewerkers. Recente rapporten van peer reviews zijn:

Visitatierapporten

De meeste EhB-opleidingen zullen, in het nieuwe systeem, nog een peer review ontvangen. Van deze opleidingen is wel een visitatierapport beschikbaar. Dat is het rapport van het expertenpanel dat in de voorbije jaren de opleidingen bezocht. Je vindt de lijst van deze rapporten per opleiding op de website van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie). 

studenten biomedische laboratoriumtechniek