Verpleegkunde simulatiecentrum
Bachelor

Ver­pleegkunde

Kom langs op één van onze infodagen

Voor wie

 • Je wil een superheld in de zorgen worden.
 • Je wil voor andere mensen het verschil maken.
 • Je wil een veelzijdig en afwisselend beroep.
 • Je wil een opleiding boordevol stages.
 • Je wil een beroep waar je zowel handen, hoofd en hart moet gebruiken.
 • Je houdt van uitdaging en je hebt een stevige dosis verantwoordelijkheidszin.

Voor wie

 • Je wil een superheld in de zorgen worden.
 • Je wil voor andere mensen het verschil maken.
 • Je wil een veelzijdig en afwisselend beroep.
 • Je wil een opleiding boordevol stages.
 • Je wil een beroep waar je zowel handen, hoofd en hart moet gebruiken.
 • Je houdt van uitdaging en je hebt een stevige dosis verantwoordelijkheidszin.

Hoe ziet de opleiding eruit

De opleiding in 't kort 

 • Je leert de wetenschap achter de gezondheidszorg.
 • Veel praktijk: je gaat al vanaf je 1e jaar op stage.
 • Je traint je skills in ons simulatiecentrum met real-life ziekenhuiskamer en levensechte poppen. 
 • Je staat er bij ons niet alleen voor, samen gaan we er voor.
 • Je hebt 100% werkzekerheid met je diploma. 
 • Je kan alle kanten uit met je diploma.
 • Je startloon als bachelor is bij de beste.
 • Je hebt heel wat doorgroei mogelijkheden.
 • Verpleegkundigen staan in de top drie van de betrouwbaarste beroepen.

Samenwerken op Brussels Health Campus

Studenten Verpleegkunde studeren op onze campus in Jette samen met allerlei andere zorgverstrekkers zoals studenten kinesitherapie en studenten geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel. In verschillende projecten ga je samen met hen aan de slag om allerlei cases op te lossen. In onze simulatietrainingen leer je met alle verschillende partijen binnen het werkveld samen werkt.
 

Je staat er niet alleen voor

Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van verpleegkundigen, psychologen, spoedartsen, kinderartsen, sociaal werkers… Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later alle kanten mee op kan. 

“Studenten moeten kunnen proeven van alle aspecten van de verpleegkunde. Dat begint met een aarzelende stage in het eerste jaar en eindigt met gespecialiseerde projecten en stages op het eind van het parcours. Prachtig om jonge mensen zo te zien groeien.”

Merjem
Docente verpleegkunde

Vakken

Veel variatie in vakken

Als student verpleegkunde krijg je een combinatie van theorie, vaardigheids- en projectonderwijs, simulatietrainingen en stages aangeboden. Doorheen ons programma kom je in de 4 deeltrajecten in contact met de verschillende zorgdomeinen, zowel intra- als extramuraal. Ons derde deeltraject staat in kader van verdiepings- en keuzestages, waar ook een internationale stage mogelijk is. 

Oefenen in het simulatiecentrum

We gebruiken tijdens de volledige opleiding regelmatig het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum. Het BIC Sim heeft drie levensechte poppen (die kunnen roepen en reageren, of een hartstilstand doen zoals een echte patiënt) en telt vier kamers. Een real-life verloskamer, een ‘ziekenhuiskamer’ die we in verschillende settings kunnen gebruiken (van thuiszorg over spoed of intensieve tot woonzorgcentrum) en twee kamers waar je samen met je docenten kunt reflecteren over je handelingen. Al je acties worden namelijk door verschillende camera’s vastgelegd. Zo kun je je in een realistische oefenomgeving perfect voorbereiden op je stage.

Veld
Credits
Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde 1

We gaan in op visie en theoretisch begrippenkader van het verpleegkundige beroep. We kijken ook naar de organisatie van de gezondheidszorg en bekijken ook het recht.

5
Zorgvrager en context

Hier focussen we ons op wettelijke en ethische denkkaders binnen de verpleegkunde. We kijken ook naar sociologische aspecten en denkkaders die je de mogelijkheid geven om je op professioneel vlak te ontwikkelen en te profileren binnen een grootstedelijke context.

3
Communicatieve vaardigheden

Binnen het opleidingsonderdeel Communicatieve Vaardigheden verwerft de student de theoretische kennis over de basisprocessen binnen communicatie, professionele houding in communicatie én elementaire gespreksvaardigheden. Deze cursus beoogt het effectief communiceren binnen professionele settings en vertrekt vanuit het 'IK'. Tevens is het de bedoeling studenten kritisch te leren reflecteren over professionele communicatie zodat zij onderliggende processen begrijpen en kunnen verklaren. Deze theorie wordt gekoppeld aan praktische toepassingen waarbij de student aantoont dat hij de verworven theoretische bagage kan omzetten naar praktijkgerichte situaties.

4
Psycho-sociale wetenschappen 1

In de lessen Psychosociale wetenschappen vertrekken we van de algemene psychologie van de mens om daarna de ontwikkeling van geboorte tot ouderdom te bestuderen. Vervolgens focussen we ons op de psychologie van de mens in zijn sociale context. Tenslotte werpen we een eerste blik op de verpleegkundige patronen. 

4
Toegepaste verpleegkunde 1

De verpleegtechnische vaardigheden we je aanleren zijn: hygiënische zorgen bij de volwassen zorgvrager met alle aanvullende zorgen, nemen van parameters, etc. Ook simulatie is een belangrijk onderdeel van dit vak. Doorheen de simulatiesessies leer je om te gaan met situaties die op stage kunnen voorkomen en dit in een veilige omgeving.

6
Specifieke zorgvrager 1

Het theoriegedeelte bestaat uit de onderdelen geriatrische zorgvrager, het (gezonde) kind en de zorgvrager in revalidatie. In het praktijkdeel komen de verplaatsingsvaardigheden aan bod.

3
Ondersteunende wetenschappen 1

Heb je er ooit eens bij stil gestaan dat het menselijk lichaam op een wel heel ingenieuze wijze is opgebouwd en de ontwikkeling ervan niet zomaar door toeval tot stand is gekomen? Binnen dit vak leer je alle anatomische en fysiologische geheimen op een boeiende manier kennen.

5
Evidence based nursing 1

We leggen hier de basis wetenschappelijk onderzoek op bachelor-niveau. Je gaat samen met je medestudenten en docent aan de slag om een gerichte onderzoeksvraag op te stellen. Die ga je uitwerken en  gericht op zoek gaan naar literatuur. We leren je ook literatuur te interpreteren.

5
Toegepaste verpleegkunde 2

Vanaf nu wordt het leuk en tegelijk uitdagend: de vaardigheden worden niet alleen technischer en complexer, je gaat beseffen dat principes zoals patiëntveiligheid en steriliteit erg belangrijk zijn. Optrekken van de juiste hoeveelheid medicatie, het toedienen van een injectie in een spier, een eenvoudige wondzorg uitvoeren, ... het hoort er allemaal bij.

5
Ondersteunende wetenschappen 2

Hier maak je kennis met inhouden rond: ziekenhuishygiëne, biologie/biochemie en microbiologie.

4
Stage Algemene dienst

Je eerste stage! Je komt terecht op een algemene ziekenhuisafdeling. We leggen in deze stage de focus op je rol van verpleegkundige als zorgverlener. Je gaat heel wat zaken die je in het eerste semester leerde gaan toepassen.

7
Stage Medische & chirurgische zorg 1

Tijdens je tweede stage maak je kennis met de oudere of geriatrische zorgvrager. De focus van deze stage ligt op communiceren met zorgvragers.

6
Internationale casuïstiek

Centraal binnen Internationale casuïstiek 1 staat diversiteit in de brede zin van het woord centraal. De focus ligt hierbij onder andere bij de rol van verpleegkundige als communicator.

De student maakt kennis met Brussel als grootstedelijke context waarbinnen hij/zij zal (samen)werken en zorg zal verlenen.

3

Stage

Helft van je opleiding op stage

 • De opleiding bestaat voor de helft uit stages.
 • Stages spelen cruciale rol op de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen.
 • Nauwe samenwerking met UZ Brussel. 
 • Ruim aanbod aan stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en het buitenland.
 • Je krijgt een stagebeleider op school en een stagementor op je stageplaats. 
 • 1e jaar: 1/4 stage
 • 2e jaar: 1/3 stage 
 • 3e jaar: 1/2 stage + IC-stage waarbij je met een groepje studenten een afdeling uit een ziekenhuis volledig overneemt. 
 • 4e jaar: 1/2 stage

"Mijn stage op oncologie heeft een enorme indruk op me nagelaten. Het was een boeiende ervaring en het heeft me nog meer gemotiveerd om verpleegkundige te worden."

Elizabeth
Student verpleegkunde

Na je studie

Aan het werk

Diploma verpleegkunde op zak, meteen aan de slag! Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Er staan heel wat vacatures klaar voor jou. Bovendien blijven een heleboel van onze studenten plakken op één van onze stageplaatsen.

In het ziekenhuis 

 • Psychiatrie
 • Oncologie
 • Heelkunde
 • Neonatologie
 • Pediatrie
 • Radiologie
 • Revalidatie
 • Palliatieve zorgen
 • In een woonzorgcentrum
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Brandwondencentrum

Buiten het ziekenhuis

 • Kind en Gezin
 • Kinderdagverblijven
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Psychiatrische thuiszorg
 • Dagverzorgingscentra voor bejaarden
 • Arbeidsgeneeskundige diensten
 • Diensten voor thuisverpleegkunde
 • Zelfstandig verpleegkundige
 • Centra voor algemeen welzijn (CAW)
 • OCMW

Andere jobmogelijkheden

 • Brandweer
 • Ontwikkelingshulp
 • Medische dienst landsverdediging
 • Onderwijs
 • Kabinet artsen en tandartsen
 • Poliklinieken
 • Ziekenfondsen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Ministeries
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Clinical trials
 • Datamanagement
 • Beschut wonen
 • Begeleidingscentra voor mensen met een beperking
 • Opvang voor mensen met drugproblematiek
 • De gevangenis

Verder studeren

Aan EhB

Ga voor een master

Je kan ook doorstromen naar een master in de verpleegkunde en vroedkunde. Deze studie duurt twee jaar en kan ook deeltijds gevolgd worden zodat een combinatie met werken mogelijk is.

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Flexibel studeren

Werken en studeren

De opleiding verpleegkunde kan je ook deels in afstandsonderwijs volgen. Heb je al een job, maar wil je graag verpleegkundige worden? Of ben je een thuiswerkende ouder? Dan kan je instromen in ons flextraject verpleegkunde.

 • Alle vaardigheidslessen op 1 vaste lesdag in de week. 
 • 1e en 2e jaar op donderdag les, 3e en 4e jaar op maandag. (in het vierde jaar zijn afwijkingen mogelijk)
 • Naast contactmomenten is er zelfstudie van theoretische cursussen.
 • Vanaf januari op stage. 
 • Werk je in de zorg? Je kan je stage maximaal lopen op je eigen werkplek.
 • Je kan opleiding ook langer spreiden om werklast te beperken. 
 • Neem contact op met Isolde Van Heymbeeck

Al een diploma hoger onderwijs op zak? 

Je krijgt sowieso 32 studiepunten vrijgesteld. Afhankelijk van je diploma krijg je nog extra vrijstellingen.  Neem contact op met Anne-Sophie Engels.

Meer info over flexibel studeren

Verkorte trajecten

via brugopleiding

Heb je een diploma HBO5-verpleegkunde (vroeger gebrevetteerd, A2) en wil je graag bachelor in de verpleegkunde worden, dan kan je starten met onze brugopleiding. In een traject van 150 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, kan je over 2 jaar en half het diploma Bachelor in de Verpleegkunde behalen.

Je kan hier meer info vinden over ons brugprogramma.

via verkort traject VK-VP

Heb je het diploma Bachelor in de Vroedkunde, dan heb je de mogelijkheid om in een verkort traject van 120 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, het diploma Bachelor in de Verpleegkunde te behalen.

"Een kleine baby, een job en studeren. Soms lijkt het onmogelijk. Gelukkig staan de docenten steeds voor me klaar. Werken met patiënten op stage geeft me zo'n drive om er echt voor te gaan."

Marleen
Student verpleegkunde

Naar het buitenland

Wil je ontdekken wat een verpleegkundige doet in het buitenland? Hoe de zorg elders georganiseerd wordt? Maak dan je koffers maar klaar! Want we dragen internationalisering hoog in het vaandel! In je derde en vierde jaar kan je stage lopen in het buitenland: Suriname, Gambia, Marokko, Turkije, Spanje, Zweden, Litouwen, Finland, Denemarken, Noorwegen, Congo,…

Studiekosten

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Voltijdse studenten ’23-’24 (60 studiepunten)

Niet-beurstariefstudent

€ 282,1

€ 13,5

€ 1.092,1

Bijna-beurstariefstudent

€ 282,1

€ 4,9

€ 576,1

Beurstariefstudent

€ 128,8

€ 0

€ 128,8

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Kwaliteitsvol onderwijs

Erasmushogeschool Brussel streeft kwaliteitsvol onderwijs na en ontwikkelt haar opleidingen voortdurend om te voldoen aan (inter-)nationale kwaliteitskenmerken. EhB zet maximaal in op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur en hanteert haar eigen kwaliteitsregie als fundament voor kwaliteitsvol onderwijs. 
 
Verschillende instrumenten garanderen het versterken en borgen van de onderwijskwaliteit van deze opleiding:

 • In 2022 vond een opleidingsaccreditatie plaats voor deze opleiding. Lees het volledige rapport.
 • De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) besloot deze opleiding te accrediteren voor de periode 2022 tot 2030 in het accreditatiebesluit.

De website opleiding in cijfers van de Vlaamse overheid geeft informatie over het profiel van deze opleiding zoals wie deze opleiding volgt, hoelang studenten erover doen om hun diploma te behalen, etc.
 
Lees meer over de kwaliteitsborging binnen EhB.

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

Openlesweek

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Verpleegkunde? Top!  Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
 • Op afspraak: via e-mail
 • Het secretariaat is gesloten op 26 augustus

Heb je geen diploma secundair onderwijs?

Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

Contact

 • Erasmushogeschool Brussel
 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter

•    Bel ons: 02/472 52 00
•    Mail ons: gdt.jette@ehb.be 
•    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
•    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
•    Stel je vraag via dit formulier