Verpleegkunde simulatiecentrum
Professionele Bachelor

Verpleegkunde

Infodagen

Kom eens langs op een infodag

Opleiding Verpleegkunde: superafwisselend

Verpleegkunde studeren is een fantastische keuze. Je steekt bij verpleegkunde je handen uit de mouwen. Je moet bovendien een stevig stel hersens aan het werk zetten. En tenslotte moet ook je hart op de juiste plaats zitten. Jouw opleiding tot verpleegkundige volg je uiteraard bij de Erasmushogeschool Brussel.

 

Bachelor Verpleegkunde: niet uit boeken

We nemen je mee door de wetenschap achter de gezondheidszorg. Maar we blijven niet met onze neus in de boeken zitten. Al vanaf het eerste jaar ga je op stage. We sturen je natuurlijk niet zomaar het werkveld in. In ons simulatiecentrum leer je in een real-life ziekenhuiskamer met levensechte poppen wat je te wachten staat. Zo ben je uitstekend voorbereid om met echte patiënten aan de slag te gaan.

Student verpleegkunde EhB

“Studenten moeten kunnen proeven van alle aspecten van de verpleegkunde. Dat begint met een aarzelende stage in het eerste jaar en eindigt met gespecialiseerde projecten en stages op het eind van het parcours. Prachtig om jonge mensen zo te zien groeien.”

Merjem
Docente verpleegkunde

Verpleegkunde studeren: niet alleen

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van verpleegkundigen, psychologen, spoedartsen, kinderartsen, sociaal werkers… Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later alle kanten mee op kan. 

Opleiding Verpleegkunde: samenwerken

Studenten Verpleegkunde studeren op onze campus in Jette samen met allerlei andere zorgverstrekkers zoals studenten kinesitherapie en studenten geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel. In verschillende projecten ga je samen met hen aan de slag om allerlei cases op te lossen. In onze simulatietrainingen leer je met alle verschillende partijen binnen het werkveld samen werkt.
Zo gaat het er op de werkvloer ook aan toe!

 

Opleiding Verpleegkunde: veel voordelen

 • Je hebt 100% werkzekerheid.
 • Je kan alle kanten uit met je diploma.
 • Je startloon als bachelor is bij de beste.
 • Verpleegkundigen staan in de top drie van de betrouwbaarste beroepen.
 • Je staat er bij ons niet alleen voor, samen gaan we er voor.
 • Je hebt heel wat doorgroei mogelijkheden.

“Verpleegkunde studeren was een droom van al toen ik klein was. Ik moest en zou op spoed gaan werken. Na een project in een psychiatrisch dagcentrum ben ik van mening veranderd. Ik vind het werken met deze mensen zo boeiend.”

student verpleegkunde EhB
Eric
student verpleegkunde

Verpleegkunde studeren: welke vakken

Verpleegkunde studeren: veel variatie

Als student verpleegkunde krijg je een combinatie van theorie, vaardigheids- en projectonderwijs, simulatietrainingen en stages aangeboden. 
Doorheen ons programma kom je in de 4 deeltrajecten in contact met de verschillende zorgdomeinen, zowel intra- als extramuraal. Ons derde deeltraject staat in kader van verdiepings- en keuzestages, waar ook een internationale stage mogelijk is. 

Brussels Integrated Care Simulatiecentrum

We gebruiken tijdens de volledige opleiding regelmatig het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum. Het BIC Sim heeft drie levensechte poppen (die kunnen roepen en reageren, of een hartstilstand doen zoals een echte patiënt) en telt vier kamers. Een real-life verloskamer, een ‘ziekenhuiskamer’ die we in verschillende settings kunnen gebruiken (van thuiszorg over spoed of intensieve tot woonzorgcentrum) en twee kamers waar je samen met je docenten kunt reflecteren over je handelingen. Al je acties worden namelijk door verschillende camera’s vastgelegd. Zo kun je je in een realistische oefenomgeving perfect voorbereiden op je stage.

Veld
Credits
Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde 1

We gaan in op visie en theoretisch begrippenkader van het verpleegkundige beroep. We kijken ook naar de organisatie van de gezondheidszorg en bekijken ook het recht.

5
Zorgvrager en context

Hier focussen we ons op wettelijke en ethische denkkaders binnen de verpleegkunde. We kijken ook naar sociologische aspecten en denkkaders die je de mogelijkheid geven om je op professioneel vlak te ontwikkelen en te profileren binnen een grootstedelijke context.

3
Communicatieve vaardigheden

In de lessen Communicatieve vaardigheden bestuderen we de basisprocessen binnen communicatie tussen onszelf en onze medemens. In de practica dagen we je uit om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. In het project Handhygiëne werk je een realistisch communicatieprobleem uit.

7
Psycho-sociale wetenschappen 1

In de lessen Psychosociale wetenschappen vertrekken we van de algemene psychologie van de mens om daarna de ontwikkeling van geboorte tot ouderdom te bestuderen. Vervolgens focussen we ons op de psychologie van de mens in zijn sociale context. Tenslotte werpen we een eerste blik op de verpleegkundige patronen. 

4
Toegepaste verpleegkunde 1

De verpleegtechnische vaardigheden we je aanleren zijn: hygiënische zorgen bij de volwassen zorgvrager met alle aanvullende zorgen, nemen van parameters, etc. Ook simulatie is een belangrijk onderdeel van dit vak. Doorheen de simulatiesessies leer je om te gaan met situaties die op stage kunnen voorkomen en dit in een veilige omgeving.

6
Specifieke zorgvrager 1

Het theoriegedeelte bestaat uit de onderdelen geriatrische zorgvrager, het (gezonde) kind en de zorgvrager in revalidatie. In het praktijkdeel komen de verplaatsingsvaardigheden aan bod.

3
Ondersteunende wetenschappen 1

Heb je er ooit eens bij stil gestaan dat het menselijk lichaam op een wel heel ingenieuze wijze is opgebouwd en de ontwikkeling ervan niet zomaar door toeval tot stand is gekomen? Binnen dit vak leer je alle anatomische en fysiologische geheimen op een boeiende manier kennen.

5
Evidence based nursing 1

We leggen hier de basis wetenschappelijk onderzoek op bachelor-niveau. Je gaat samen met je medestudenten en docent aan de slag om een gerichte onderzoeksvraag op te stellen. Die ga je uitwerken en  gericht op zoek gaan naar literatuur. We leren je ook literatuur te interpreteren.

5
Toegepaste verpleegkunde 2

Vanaf nu wordt het leuk en tegelijk uitdagend: de vaardigheden worden niet alleen technischer en complexer, je gaat beseffen dat principes zoals patiëntveiligheid en steriliteit erg belangrijk zijn. Optrekken van de juiste hoeveelheid medicatie, het toedienen van een injectie in een spier, een eenvoudige wondzorg uitvoeren, ... het hoort er allemaal bij.

5
Ondersteunende wetenschappen 2

Hier maak je kennis met inhouden rond: ziekenhuishygiëne, biologie/biochemie en microbiologie.

4
Stage Algemene dienst

Je eerste stage! Je komt terecht op een algemene ziekenhuisafdeling. We leggen in deze stage de focus op je rol van verpleegkundige als zorgverlener. Je gaat heel wat zaken die je in het eerste semester leerde gaan toepassen.

7
Stage Geriatrie/revalidatie

Tijdens je tweede stage maak je kennis met de oudere of geriatrische zorgvrager. De focus van deze stage ligt op communiceren met zorgvragers.

6

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches (je vindt er ook de fiches van het voormalige driejarige traject).
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Verpleegkunde studeren: stage lopen

Opleiding verpleegkunde: helft stage

De opleiding verpleegkunde bestaat voor de helft uit stages. Die spelen een cruciale rol om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen.
We hebben een ruim aanbod aan stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland. We werken nauw samen met het UZ Brussel.
Je wordt tijdens de stages begeleid door een stagebegeleider vanuit de school en een stagementor op de stageplaats. Vanuit onze visie op onderwijs staat de student centraal. Daarom voorzien we tijdens de stages in het eerste deeltraject werkbegeleiding. Dit betekent dat de stagebegeleider per drie weken stage twee keer langsgaat om samen met jou te werken. In het tweede en derde deeltraject is er supervisiebegeleiding. 
Het eerste jaar bestaat voor ¼ uit stage. In het tweede jaar ga je 1/3 van het jaar op stage. In het derde en vierde jaar, bestaat de helft van het jaar uit stages.
In het derde jaar loop je ook een IC-stage waarbij je met een groepje studenten een afdeling uit een ziekenhuis volledig overneemt. 

Verpleegkunde in het buitenland

Wil je ontdekken wat een verpleegkundige doet in het buitenland? Hoe de zorg elders georganiseerd wordt? Maak dan je koffers maar klaar! Want we dragen internationalisering hoog in het vaandel!
In je derde en vierde jaar kan je stage lopen in het buitenland: Suriname, Gambia, Marokko, Turkije, Spanje, Zweden, Litouwen, Finland, Denemarken, Noorwegen, Congo,…

"Mijn stage op oncologie heeft een enorme indruk op me nagelaten. Het was een boeiende ervaring en het heeft me nog meer gemotiveerd om verpleegkundige te worden."

Studenten verpleegkunde BIC SIM
Elizabeth
Student verpleegkunde

Na je studie

Diploma verpleegkunde op zak, meteen aan de slag! Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Er staan heel wat vacatures klaar voor jou. Bovendien blijven een heleboel van onze studenten plakken op één van onze stageplaatsen. Misschien word jij ook één van hen?

Verpleegkunde
100% Werkzekerheid

Studenten verpleegkunde in het BIC SIM

 In het ziekenhuis/intramuraal:

 • Psychiatrie
 • Oncologie
 • Heelkunde
 • Neonatologie
 • Pediatrie
 • Radiologie
 • Revalidatie
 • Palliatieve zorgen
 • In een woonzorgcentrum
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Brandwondencentrum

Buiten het ziekenhuis/extramuraal

 • Kind en Gezin
 • Kinderdagverblijven
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Psychiatrische thuiszorg
 • Dagverzorgingscentra voor bejaarden
 • Arbeidsgeneeskundige diensten
 • Diensten voor thuisverpleegkunde
 • Zelfstandig verpleegkundige
 • Centra voor algemeen welzijn (CAW)
 • OCMW

Of nog veel meer

 • Brandweer
 • Ontwikkelingshulp
 • Medische dienst landsverdediging
 • Onderwijs
 • Kabinet artsen en tandartsen
 • Poliklinieken
 • Ziekenfondsen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Ministeries
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Clinical trials
 • Datamanagement
 • Beschut wonen
 • Begeleidingscentra voor mensen met een beperking
 • Opvang voor mensen met drugproblematiek
 • De gevangenis

Bachelor verpleegkunde: verder studeren

Bachelor verpleegkunde op zak en verder studeren. Ook dat kan! Je kan onze postgraduaten en bij- en nascholingen volgen om je verder te specialiseren.
Of je kan starten met onze bachelor na bachelor Zorgmanagement. Onze opleiding stoomt je klaar om een leidinggevende functie in de zorg op te nemen. 
Je kan ook doorstromen naar een master in de verpleegkunde en vroedkunde. Deze studie duurt twee jaar en kan ook deeltijds gevolgd worden zodat een combinatie met werken mogelijk is.

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

  Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt Voltijdse studenten '21-'22 (60 studiepunten)
Niet-beurstariefstudent € 247,9 € 11,9 € 961,90
Bijna-beurstariefstudent € 247,9 € 4,3 € 505,90
Beurstariefstudent € 113,2 € 0,0 € 113,20

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

 

Verpleegkunde werken en studeren

Verpleegkunde in afstandsonderwijs

De opleiding verpleegkunde kan je ook deels in afstandsonderwijs volgen. Heb je al een job, maar wil je graag verpleegkundige worden? Of ben je een thuiswerkende ouder? Dan kan je instromen in ons flextraject verpleegkunde.

We plannen alle vaardigheidslessen op één vaste lesdag in de week. Hiernaast worden twee vaste weekavonden georganiseerd voor coachingmomenten. Naast deze contactmomenten ga je zelf aan de slag met de theoretische cursussen. Nadat je de essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk hebt afgrond, kan je in januari met stage beginnen. Samen met de stageplaats en stagecoördinator plan je zo flexibel mogelijk de stage.
Je kan ook de opleiding verpleegkunde spreiden over vijf jaar om de werklast te beperken. De coördinator van het flextraject tracht samen met jou een zo haalbaar mogelijk traject uit te stippelen.
Je behaalt hetzelfde diploma als onze andere studenten verpleegkunde.

Heb je interesse in een traject aangeboden in afstandsonderwijs, kan je contact opnemen met onze coördinator Isolde Van Heymbeeck: isolde.van.heymbeeck@ehb.be 
Vul eerste even deze vragenlijst in, zodat we je nog gerichter op weg kunnen helpen.

Verpleegkunde verkort traject

Verpleegkunde via brugopleiding

Heb je een diploma HBO5-verpleegkunde (vroeger gebrevetteerd, A2) en wil je graag bachelor in de verpleegkunde worden, dan ken je starten met onze brugopleiding. In een traject van 150 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, kan je over drie jaar het diploma Bachelor in de Verpleegkunde behalen.

Verpleegkunde via het verkorttraject VK-VP

Heb je het diploma Bachelor in de Vroedkunde, dan heb je de mogelijkheid om in een verkorttraject van 120 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, het diploma Bachelor in de Verpleegkunde te behalen.

 

"Een kleine baby, een job en studeren. Soms lijkt het onmogelijk. Gelukkig staan de docenten steeds voor me klaar. Werken met patiënten op stage geeft me zo'n drive om er echt voor te gaan."

Marleen
Student verpleegkunde

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving. 

 • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

Workshopweek 

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Verpleegkunde? Top!  

Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
 • Tijdens de infodagen: zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
 • Op afspraak: via e-mail
 • Het secretariaat is gesloten: op donderdag 8 juli vanaf 12u, van 10 juli tot en met 15 augustus en op 26 augustus

Heb je geen diploma secundair onderwijs?

Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na!

 • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
 • In mei 2018 vond de peerreview plaats. Het panel van externe experten .. Lees het volledige rapport hier.
 • Download de kwaliteitsfiche. Zo kom je te weten wat studenten, alumni, werkveld en lectoren denken van de opleiding.
 • Lees meer over onze kwaliteitszorg.

 

Nog vragen?

Neem contact met ons op via gdt.jette@ehb.be of op 02/472 52 00.

Infomomenten

Heb je een vraag? Wij staan altijd voor je klaar:  
•    Bel ons: 02/472 52 00
•    Mail ons: gdt.jette@ehb.be 
•    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
•    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
•    Stel je vraag via dit formulier 
•    Andere? 

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter

Deel dit