Verpleegkunde simulatiecentrum
Professionele Bachelor

Ver­pleegkunde

Kom langs op onze infodagen.

Voor wie

 • Word jij ook superheld in de zorg?
 • Wil jij voor andere mensen het verschil maken?
 • Ben je op zoek naar een veelzijdig en afwisselend beroep?
 • Een beroep waar je zowel je handen uit de mouwen moet steken, je hoofd gebruiken en je hart ook belangrijk is?
 • Hou je van een uitdaging en heb je een stevige dosis verantwoordelijkheidszin?
 • Dan is onze opleiding Verpleegkunde zeker iets voor jou!

Voor wie

 • Word jij ook superheld in de zorg?
 • Wil jij voor andere mensen het verschil maken?
 • Ben je op zoek naar een veelzijdig en afwisselend beroep?
 • Een beroep waar je zowel je handen uit de mouwen moet steken, je hoofd gebruiken en je hart ook belangrijk is?
 • Hou je van een uitdaging en heb je een stevige dosis verantwoordelijkheidszin?
 • Dan is onze opleiding Verpleegkunde zeker iets voor jou!

Hoe ziet de opleiding eruit

Verpleegkunde studeren is een fantastische keuze. Je steekt bij verpleegkunde je handen uit de mouwen. Je moet bovendien een stevig stel hersens aan het werk zetten. En tenslotte moet ook je hart op de juiste plaats zitten. Jouw opleiding tot verpleegkundige volg je uiteraard bij de Erasmushogeschool Brussel.

Bachelor Verpleegkunde: niet uit boeken

We nemen je mee door de wetenschap achter de gezondheidszorg. Maar we blijven niet met onze neus in de boeken zitten. Al vanaf het eerste jaar ga je op stage. We sturen je natuurlijk niet zomaar het werkveld in. In ons simulatiecentrum leer je in een real-life ziekenhuiskamer met levensechte poppen wat je te wachten staat. Zo ben je uitstekend voorbereid om met echte patiënten aan de slag te gaan.

Student verpleegkunde EhB

“Studenten moeten kunnen proeven van alle aspecten van de verpleegkunde. Dat begint met een aarzelende stage in het eerste jaar en eindigt met gespecialiseerde projecten en stages op het eind van het parcours. Prachtig om jonge mensen zo te zien groeien.”

Merjem
Docente verpleegkunde

Voordelen van deze opleiding 

 • Je hebt 100% werkzekerheid.
 • Je kan alle kanten uit met je diploma.
 • Je startloon als bachelor is bij de beste.
 • Verpleegkundigen staan in de top drie van de betrouwbaarste beroepen.
 • Je staat er bij ons niet alleen voor, samen gaan we er voor.
 • Je hebt heel wat doorgroei mogelijkheden.

Samenwerking staat centraal

Studenten Verpleegkunde studeren op onze campus in Jette samen met allerlei andere zorgverstrekkers zoals studenten kinesitherapie en studenten geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel. In verschillende projecten ga je samen met hen aan de slag om allerlei cases op te lossen. In onze simulatietrainingen leer je met alle verschillende partijen binnen het werkveld samen werkt.
 

  Je staat er niet alleen voor

  Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van verpleegkundigen, psychologen, spoedartsen, kinderartsen, sociaal werkers… Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later alle kanten mee op kan. 

  “Verpleegkunde studeren was een droom van al toen ik klein was. Ik moest en zou op spoed gaan werken. Na een project in een psychiatrisch dagcentrum ben ik van mening veranderd. Ik vind het werken met deze mensen zo boeiend.”

  student verpleegkunde EhB
  Eric
  student verpleegkunde

  Vakken

  Veel variatie in vakken

  Als student verpleegkunde krijg je een combinatie van theorie, vaardigheids- en projectonderwijs, simulatietrainingen en stages aangeboden. Doorheen ons programma kom je in de 4 deeltrajecten in contact met de verschillende zorgdomeinen, zowel intra- als extramuraal. Ons derde deeltraject staat in kader van verdiepings- en keuzestages, waar ook een internationale stage mogelijk is. 

  Oefenen in het simulatiecentrum

  We gebruiken tijdens de volledige opleiding regelmatig het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum. Het BIC Sim heeft drie levensechte poppen (die kunnen roepen en reageren, of een hartstilstand doen zoals een echte patiënt) en telt vier kamers. Een real-life verloskamer, een ‘ziekenhuiskamer’ die we in verschillende settings kunnen gebruiken (van thuiszorg over spoed of intensieve tot woonzorgcentrum) en twee kamers waar je samen met je docenten kunt reflecteren over je handelingen. Al je acties worden namelijk door verschillende camera’s vastgelegd. Zo kun je je in een realistische oefenomgeving perfect voorbereiden op je stage.

  Veld
  Credits
  Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde 1

  We gaan in op visie en theoretisch begrippenkader van het verpleegkundige beroep. We kijken ook naar de organisatie van de gezondheidszorg en bekijken ook het recht.

  5
  Zorgvrager en context

  Hier focussen we ons op wettelijke en ethische denkkaders binnen de verpleegkunde. We kijken ook naar sociologische aspecten en denkkaders die je de mogelijkheid geven om je op professioneel vlak te ontwikkelen en te profileren binnen een grootstedelijke context.

  3
  Communicatieve vaardigheden

  In de lessen Communicatieve vaardigheden bestuderen we de basisprocessen binnen communicatie tussen onszelf en onze medemens. In de practica dagen we je uit om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. In het project Handhygiëne werk je een realistisch communicatieprobleem uit.

  7
  Psycho-sociale wetenschappen 1

  In de lessen Psychosociale wetenschappen vertrekken we van de algemene psychologie van de mens om daarna de ontwikkeling van geboorte tot ouderdom te bestuderen. Vervolgens focussen we ons op de psychologie van de mens in zijn sociale context. Tenslotte werpen we een eerste blik op de verpleegkundige patronen. 

  4
  Toegepaste verpleegkunde 1

  De verpleegtechnische vaardigheden we je aanleren zijn: hygiënische zorgen bij de volwassen zorgvrager met alle aanvullende zorgen, nemen van parameters, etc. Ook simulatie is een belangrijk onderdeel van dit vak. Doorheen de simulatiesessies leer je om te gaan met situaties die op stage kunnen voorkomen en dit in een veilige omgeving.

  6
  Specifieke zorgvrager 1

  Het theoriegedeelte bestaat uit de onderdelen geriatrische zorgvrager, het (gezonde) kind en de zorgvrager in revalidatie. In het praktijkdeel komen de verplaatsingsvaardigheden aan bod.

  3
  Ondersteunende wetenschappen 1

  Heb je er ooit eens bij stil gestaan dat het menselijk lichaam op een wel heel ingenieuze wijze is opgebouwd en de ontwikkeling ervan niet zomaar door toeval tot stand is gekomen? Binnen dit vak leer je alle anatomische en fysiologische geheimen op een boeiende manier kennen.

  5
  Evidence based nursing 1

  We leggen hier de basis wetenschappelijk onderzoek op bachelor-niveau. Je gaat samen met je medestudenten en docent aan de slag om een gerichte onderzoeksvraag op te stellen. Die ga je uitwerken en  gericht op zoek gaan naar literatuur. We leren je ook literatuur te interpreteren.

  5
  Toegepaste verpleegkunde 2

  Vanaf nu wordt het leuk en tegelijk uitdagend: de vaardigheden worden niet alleen technischer en complexer, je gaat beseffen dat principes zoals patiëntveiligheid en steriliteit erg belangrijk zijn. Optrekken van de juiste hoeveelheid medicatie, het toedienen van een injectie in een spier, een eenvoudige wondzorg uitvoeren, ... het hoort er allemaal bij.

  5
  Ondersteunende wetenschappen 2

  Hier maak je kennis met inhouden rond: ziekenhuishygiëne, biologie/biochemie en microbiologie.

  4
  Stage Algemene dienst

  Je eerste stage! Je komt terecht op een algemene ziekenhuisafdeling. We leggen in deze stage de focus op je rol van verpleegkundige als zorgverlener. Je gaat heel wat zaken die je in het eerste semester leerde gaan toepassen.

  7
  Stage Geriatrie/revalidatie

  Tijdens je tweede stage maak je kennis met de oudere of geriatrische zorgvrager. De focus van deze stage ligt op communiceren met zorgvragers.

  6

  Wil je graag weten hoe een lessenrooster eruitziet?
  Bekijk hier een voorbeeld. 

  Stage

  Helft van je opleiding op stage

  De opleiding verpleegkunde bestaat voor de helft uit stages. Die spelen een cruciale rol om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen. We hebben een ruim aanbod aan stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland. We werken nauw samen met het UZ Brussel. Je wordt tijdens de stages begeleid door een stagebegeleider vanuit de school en een stagementor op de stageplaats. Vanuit onze visie op onderwijs staat de student centraal. Daarom voorzien we tijdens de stages in het eerste deeltraject werkbegeleiding. Dit betekent dat de stagebegeleider per drie weken stage twee keer langsgaat om samen met jou te werken. In het tweede en derde deeltraject is er supervisiebegeleiding. 

  • 1e jaar: 1/4 stage
  • 2e jaar: 1/3 stage 
  • 3e jaar: 1/2 stage + IC-stage waarbij je met een groepje studenten een afdeling uit een ziekenhuis volledig overneemt. 
  • 4e jaar: 1/2 stage

  "Mijn stage op oncologie heeft een enorme indruk op me nagelaten. Het was een boeiende ervaring en het heeft me nog meer gemotiveerd om verpleegkundige te worden."

  Studenten verpleegkunde BIC SIM
  Elizabeth
  Student verpleegkunde

  Na je studie

  Aan het werk

  Diploma verpleegkunde op zak, meteen aan de slag! Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Er staan heel wat vacatures klaar voor jou. Bovendien blijven een heleboel van onze studenten plakken op één van onze stageplaatsen.

  In het ziekenhuis 

  • Psychiatrie
  • Oncologie
  • Heelkunde
  • Neonatologie
  • Pediatrie
  • Radiologie
  • Revalidatie
  • Palliatieve zorgen
  • In een woonzorgcentrum
  • Rust- en verzorgingstehuizen
  • Psychiatrische ziekenhuizen
  • Brandwondencentrum

  Buiten het ziekenhuis

  • Kind en Gezin
  • Kinderdagverblijven
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • Maatschappelijke gezondheidszorg
  • Psychiatrische thuiszorg
  • Dagverzorgingscentra voor bejaarden
  • Arbeidsgeneeskundige diensten
  • Diensten voor thuisverpleegkunde
  • Zelfstandig verpleegkundige
  • Centra voor algemeen welzijn (CAW)
  • OCMW

  Andere jobmogelijkheden

  • Brandweer
  • Ontwikkelingshulp
  • Medische dienst landsverdediging
  • Onderwijs
  • Kabinet artsen en tandartsen
  • Poliklinieken
  • Ziekenfondsen
  • Wijkgezondheidscentra
  • Ministeries
  • Bedrijfsverpleegkundige
  • Clinical trials
  • Datamanagement
  • Beschut wonen
  • Begeleidingscentra voor mensen met een beperking
  • Opvang voor mensen met drugproblematiek
  • De gevangenis

  Verder studeren

  Aan EhB

  Ga voor een master

  Je kan ook doorstromen naar een master in de verpleegkunde en vroedkunde. Deze studie duurt twee jaar en kan ook deeltijds gevolgd worden zodat een combinatie met werken mogelijk is.

  Waar heb je les

  Campus Jette

  • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
  • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
  • Medische campus: eigen simulatiecentrum
  • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
  • Fitness vlakbij
  • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
  • Voldoende parkeerplek
  • Groene buitenruimte

  Contact:

  • bel ons: 02 472 52 00
  • mail ons: gdt.jette@ehb.be
  • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

  Openingsuren studentensecretariaat:

  • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

  Flexibel studeren

  Werken en studeren

  De opleiding verpleegkunde kan je ook deels in afstandsonderwijs volgen. Heb je al een job, maar wil je graag verpleegkundige worden? Of ben je een thuiswerkende ouder? Dan kan je instromen in ons flextraject verpleegkunde.

  We plannen alle vaardigheidslessen op één vaste lesdag in de week. In het eerste en tweede jaar op donderdag en in het derde en vierde jaar op maandag. Naast deze contactmomenten ga je zelf aan de slag met de theoretische cursussen. Nadat je de essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk hebt afgrond, kan je in januari met stage beginnen.
  Je kan de opleiding verpleegkunde ook langer spreiden om de werklast te beperken. De coördinator van het flextraject tracht samen met jou een zo haalbaar mogelijk traject uit te stippelen.
  Je behaalt hetzelfde diploma als onze andere studenten verpleegkunde.

  Heb je al een bachelor of master op zak, dan krijg je sowieso 32SP vrijgesteld. Afhankelijk van je diploma kan je nog extra vrijstellingen krijgen. Neem hier gerust contact voor op met Anne-Sophie Engels.

  Heb je interesse in een traject aangeboden in afstandsonderwijs, kan je contact opnemen met onze coördinator Isolde Van Heymbeeck.

  Verkorte trajecten

  via brugopleiding

  Heb je een diploma HBO5-verpleegkunde (vroeger gebrevetteerd, A2) en wil je graag bachelor in de verpleegkunde worden, dan kan je starten met onze brugopleiding. In een traject van 150 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, kan je over 2 jaar en half het diploma Bachelor in de Verpleegkunde behalen.

  via verkort traject VK-VP

  Heb je het diploma Bachelor in de Vroedkunde, dan heb je de mogelijkheid om in een verkort traject van 120 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, het diploma Bachelor in de Verpleegkunde te behalen.

  Praktisch

  De lessen zijn gepland op vaste lesdagen.
  Samen met de stageplaats en stagecoördinator plan je zo flexibel mogelijk de stage.
  Werk je in de zorg? Dan kan je maximaal stage lopen op je eigen werkplek. 

  MEER INFO OVER FLEXIBEL STUDEREN

  "Een kleine baby, een job en studeren. Soms lijkt het onmogelijk. Gelukkig staan de docenten steeds voor me klaar. Werken met patiënten op stage geeft me zo'n drive om er echt voor te gaan."

  Marleen
  Student verpleegkunde

  Naar het buitenland

  Wil je ontdekken wat een verpleegkundige doet in het buitenland? Hoe de zorg elders georganiseerd wordt? Maak dan je koffers maar klaar! Want we dragen internationalisering hoog in het vaandel! In je derde en vierde jaar kan je stage lopen in het buitenland: Suriname, Gambia, Marokko, Turkije, Spanje, Zweden, Litouwen, Finland, Denemarken, Noorwegen, Congo,…

  Studiekosten

  Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

  Inschrijvingsgeld

  Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

  • het type contract,
  • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
  • je statuut.

  Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

   

    

   Vast gedeelte

   Variabel gedeelte per studiepunt

   Voltijdse studenten ’23-’24 (60 studiepunten)

   Niet-beurstariefstudent

   € 282,1

   € 13,5

   € 1.092,1

   Bijna-beurstariefstudent

   € 282,1

   € 4,9

   € 576,1

   Beurstariefstudent

   € 128,8

   € 0

   € 128,8

   Opleiding gebonden kosten

   Studiefinanciering

   Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

   Kwaliteitsvol onderwijs

   EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na.

   • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
   • In maart 2022 vond de visitatie plaats. Benieuwd naar de sterke punten en groeikansen van deze opleiding? Lees het volledige rapport.
   • Lees meer over onze kwaliteitszorg.
   • Wie volgt de opleiding? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten Verpleegkunde over het behalen van hun diploma? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijk.

   Infodagen

   We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

   • Zaterdag 18 maart, van 10u tot 13u
   • Zaterdag 22 april, van 10u tot 13u
   • Zaterdag 24 juni, van 10u tot 15u
   • Zaterdag 2 september, van 10u tot 15u
   • Zaterdag 9 september, van 10u tot 15u

   Openlesweek

   Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

   • Kom een workshop of les volgen 
   • Tijdens de krokusvakantie

   Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

   Inschrijven

   Klaar om je in te schrijven voor Verpleegkunde? Top!  Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

   De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

   • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
   • Op afspraak: via e-mail
   • Het secretariaat is gesloten op 26 augustus

   Heb je geen diploma secundair onderwijs?

   Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

   Contact

   • Erasmushogeschool Brussel
   • campus Jette
   • Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

   Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter

   •    Bel ons: 02/472 52 00
   •    Mail ons: gdt.jette@ehb.be 
   •    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
   •    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
   •    Stel je vraag via dit formulier