Studenten banaba Zorgmanagement
bachelor-na-bachelor

Zorgmanagement

De banaba (bachelor-na-bachelor) Zorgmanagement is een opleiding in leidinggeven voor professionals in de gezondheidszorg die op termijn willen doorgroeien naar een functie als hoofdverpleegkundige of leidinggevende. Het gaat hier bijvoorbeeld om ziekenhuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg, de psychiatrische sector en RVT’s. Als toekomstig leidinggevende verwerf je in deze banaba voldoende competenties om accuraat te kunnen inspelen op de constante veranderingen in de gezondheidszorg.

De wet verplicht trouwens dat iedere leidinggevende van een verpleegafdeling of een verzorgingsteam, een verpleegkundige of vroedvrouw is, die een opleiding Zorgmanagement heeft gevolgd.

Met de opleiding Zorgmanagement kan je als verpleegkundige of vroedvrouw leiding geven aan een verpleegafdeling of verzorgingsteam in onder andere ziekenhuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg en de psychiatrische sector.

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) verzorgt deze banaba samen met de Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel. Samen staan zij garant voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.

Je kan deelnemen aan deze banaba als je een vooropleiding hebt als verpleegkundige, vroedvrouw, medisch beeldvormer, ergotherapeut, maatschappelijk assistent, diëtist of kinesist.

De banaba Zorgmanagement is gespreid over twee academiejaren en telt in totaal 60 studiepunten. Het kan gecombineerd worden met een job.

De leidraad voor de banaba Zorgmanagement is het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). Dit model is gebaseerd op de principes van integrale kwaliteitszorg en geeft inzicht en samenhang tussen de belangrijkste aandachtsgebieden van een organisatie, te weten:

 • Leiderschap
 • Beleid en strategie
 • Management van medewerkers
 • Middelenmanagement
 • Management van processen
 • Eindresultaten
 • Waardering door de klanten
 • Waardering door de medewerkers 
 • Waardering door de maatschappij

 

De opleiding behandelt deze gebieden in tien modules:

 1. Onderzoeksmethoden
 2. Management en beleid van zorg
 3. Management en gezondheidsbevordering
 4. Organisatie van de gezondheidszorg
 5. Managementstage
 6. Human Resources Manangement
 7. Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg
 8. Communicatievaardigheden voor leidinggevenden
 9. Kwaliteits- en datamanagement     
 10. Afstudeerproject gericht op zorgmanagement

Nog vragen?

Je kan voor meer info terecht bij Sandra Blommaerts.

Open days

 • Zaterdag 17 maart (10 - 15u)
 • Zaterdag 21 april (10 - 15u)
 • Zaterdag 23 juni (10 - 15u)
 • Zaterdag 1 september (10 - 15u)