Onderzoek@EhB

De Erasmushogeschool Brussel zet sterk in op onderzoek. Binnen ons onderzoeksaanbod maken we een onderscheid tussen twee grote types: het onderzoek in de kunsten, gevoerd in de Schools of Arts, en het praktijkgericht onderzoek, dat verbonden is aan onze bacheloropleidingen.

We hebben ook verschillende labs, waar zowel studenten als bedrijven onderzoek kunnen voeren.

We hebben verschillende labo's waarin onze studenten nuttige praktijkervaring opdoen. De meeste van deze Labs openen ook de deuren voor externe geïnteresseerden. Misschien iets voor jou?

Onze Zeven kenniscentra staan in voor ons praktijkgerichte onderzoek. Kenmerkend aan dit onderzoek is dat we antwoorden zoeken op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld.

Maak kennis met het academisch onderzoek in de kunsten van ons Koninklijk Conservatorium Brussel en van het RITCS.

Deze cel begeleidt en motiveert onze wetenschappers om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij hun onderzoek en om actief deel te nemen aan de wetenschappelijke dialoog. Doel is uiteraard om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologie te vergroten. Lees verder hoe we dat aanpakken.