EhB-studenten

Als student zijn er verschillende communicatiekanalen tussen jou en de hogeschool. Sommige hebben te maken met de cursussen, andere bieden je de kans op inspraak in je studie. Hieronder vind je een overzicht. Meer uitleg volgt bij de start van de lessen.

Studenten in Brussel

CAS (Centraal Authenticatie Systeem)

Met behulp van één login en één wachtwoord heb je via CAS (cas.ehb.be) snel toegang tot een heel spectrum aan webapplicaties binnen de hogeschool, zoals Canvas, studentenmail, het digitaal studentensecretariaat ... Je hoeft slechts éénmaal in te loggen op CAS en je bent dan automatisch ingelogd op alle gelinkte applicaties. Je login en je wachtwoord ontving je bij je inschrijving.

Canvas

Vanaf 2017-2018 maakt EhB gebruik van de elektronische leeromgeving Canvas om het onderwijs digitaal te ondersteunen. Via Canvas kunnen je docenten mededelingen doen of tekstdocumenten en beeldmateriaal met je delen. Als student zal je Canvas ook gebruiken om opdrachten in te leveren, toetsen af te leggen, samen te werken met je medestudenten, etc.

ECTS-fiches

De ECTS-fiches leggen je in detail uit hoe elk vak is opgebouwd. Je vindt er onder meer een beschrijving van de inhoud, de examenvorm(en), het aantal contacturen, etc. De fiches kunnen een handig hulpmiddel zijn tijdens je studie, maar ook nadien als je bijvoorbeeld vrijstellingen wil aanvragen voor een vervolgopleiding.

Digitaal studentensecretariaat

EhB werkt met een Digitaal StudentenSecretariaat (iBaMaFlex).

Via iBaMaFlex kan je:

  • persoons- en inschrijvingsgebonden gegevens consulteren
  • info vinden over de benodigde studiematerialen
  • contact opnemen met het ‘echte’ studentensecretariaat
  • je studieresultaten bekijken
  • je herinschrijving voor een volgend academiejaar bevestigen
  • je studieprogramma opmaken

Studentenmail

EhB gebruikt je studentenmailadres om je op de hoogte te houden. Raadpleeg daarom deze post dagelijks. Gebruik je liever een ander e-mailadres, dan is het mogelijk om je Erasmushogeschoolpost automatisch door te sturen naar dat mailadres. Via outlook.office.com krijg je na inloggen automatisch toegang tot je studentenmail.

Onze bibliotheken en studielandschappen

Onze bibliotheken en studielandschappen zijn informatie- en technologierijke omgevingen die kenniscreatie en -uitwisseling faciliteren. Bij ons ben je welkom om te lezen, te studeren en met medestudenten aan opdrachten te werken, kortom, om te leren. Via de bibliotheekpagina's kan je trouwens je eindwerk uploaden.

Onderwijs- en examenreglement

Bij je inschrijving sluit je met de Erasmushogeschool Brussel een studiecontract af. Aan dit contract zijn uiteraard een aantal rechten en plichten gekoppeld. Die zijn gebundeld in het algemeen onderwijs- en examenreglement.

Het algemeen onderwijsreglement bundelt alle artikels die betrekking hebben op het onderwijs. Je vindt hierin onder andere de toelatingsvoorwaarden, de gedragscodes en meer informatie over de verzekering die de hogeschool voor je afsluit.

In het algemeen examenreglement lees je wat je rechten en plichten zijn bij de examens. Zo komen onder meer de organisatie, de deelname en het verloop van de examens aan bod. Je vindt er ook de artikels over de deliberatie en de bekendmaking van de resultaten.

In het algemeen reglement vind je de artikels die gelden voor alle departementen en schools of arts van de Erasmushogeschool Brussel. De specifieke reglementen van de departementen en schools voegen daar de artikels aan toe die uniek zijn per departement.

Algemeen onderwijsreglement (2017-2018)

Algemeen examenreglement (2017-2018)

Specifieke reglementen (2017-2018) per departement of school