Code omgangsvormen voor een veilige omgeving

Binnen onze hogeschool streven we voor iedereen een veilige omgeving na, waarin ieder respectvol handelt en behandeld wordt, en waarin grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt. We hanteren binnen de hogeschool een code met betrekking tot omgangsvormen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom, thuis, uitgedaagd en veilig voelt en dat iedereen gelijke kansen krijgt. 

Raadpleeg de code >>

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we elk gedrag dat persoonlijke of algemeen geldende waarden en/of normen schendt, grenzen overschrijdt en bewust of onbewust schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan een ander, de omgeving of zichzelf. Het overschrijden van een persoonlijke grens, is altijd subjectief. Enkel de betrokkene zelf kan dus oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Grensoverschrijdend gedrag omvat ondermeer pesten, ongewenst seksueel gedrag, geweld, stalken en discriminatie. Deze opsomming is niet exhaustief.

Als studenten grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen zij terecht bij de centrale vertrouwenspersonen voor een luisterend oor en indien gewenst eventueel een verdere opvolging. Studenten kunnen eveneens terecht bij de ombudspersoon van hun opleiding. 

Contactgegevens

Annemie De Rouck

Annemie De Rouck

Centraal vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon
  • Rechtspositie van de student
  • Klachten
  • Onderwijs- en examenregeling

annemie.de.rouck@ehb.be

t 02/559.15.87

Waar kun je terecht buiten de hogeschool? 

  • Bij discriminatie kan je terecht bij Unia. Meer info en online melden via www.unia.be
  • Met alle vragen en problemen rond welzijn kun je terecht bij het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), of dat nu gaat om iets persoonlijk of financieel, administratief, juridisch of materieel. Ze bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Meer info op www.caw.be
  • Iedereen kan ook terecht bij het Vlaams mensenrechteninstituut met een vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag. 

Dringend nood aan een gesprek?

Je kunt contact opnemen met deze instanties:

Vertrouwenspersonen voor medewerkers

Ervaar je als personeelslid grensoverschrijdend gedrag, dan kan je steeds terecht bij de vertrouwenspersonen. Zij voorzien in eerste instantie een luisterend oor en bieden ondersteuning indien je verdere stappen wil ondernemen. Meer informatie over wie de vertrouwenspersonen zijn en waarvoor je bij hen terecht kan, vind je op de sharepointpagina's.