Info voor buitenlandse studenten

Kom je uit Nederland?

Met een Nederlands VWO of MBO-diploma (niveau 4 BOL) of HAVO-diploma + propedeuse kun je meteen starten met een professionele bacheloropleiding. Voor de academische kunstopleidingen volstaat enkel een VWO-diploma.

Een HAVO-diploma volstaat niet om je in te schrijven voor een bacheloropleiding in Vlaanderen. Dit diploma volstaat wel om je in te schrijven voor een Vlaamse graduaatsopleiding.

Kom je van buiten Europa?

Check alle mogelijkheden voor internationale studenten.

Kom je uit Wallonië of een ander Europees land?

Deze diploma's geven rechtstreeks toelating tot een Vlaamse bacheloropleiding:

 • Certificat d' Enseignement secondaire supérieur (Franse Gemeenschap België)
 • Europees baccalaureaatsdiploma
 • International Baccalaureate Diploma / Diplôme du Baccalauréat International
 • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife / Abitur (Duitsland)
 • Baccalauréat met minimum score 10/20 (Frankrijk)

Opgelet: je dient wel alsnog te voldoen aan de taalvoorwaarden (zie hieronder). Heb je een ander diploma, dan kan je een dossier indienen dat we beoordelen. Onder ‘Een dossier indienen’ lees je hoe je dat doet.

Taalvoorwaarden

Wie een diploma secundair of hoger onderwijs behaalde aan een Nederlandstalige instelling, voldoet automatisch aan de taalvoorwaarden. In alle andere gevallen moet je een dossier indienen. Je bezorgt de nodige bewijzen en attesten via admissions@ehb.be.

Voor het overgrote deel van de bacheloropleidingen moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op minimaal B2-niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 • Aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd,
 • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader.

De volgende attesten worden aanvaard voor bacheloropleidingen:

Voor de graduaatsopleidingen moet je kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B1+-niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd;
 • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader.

De volgende attesten worden aanvaard voor graduaatsopleidingen:

 • Certificaat B1+ of NT2 niveau 4 van een universitair talencentrum
 • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 'Treshold' (niveau 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4)
 • Certificaat B1+ afgeleverd door één van de volgende testcentra

Starten met een master

Je kan starten met een masteropleiding in de kunsten als je buitenlandse diploma gelijkwaardig is aan het vereiste basisdiploma, en dit zowel op het vlak van inhoud als qua omvang. Om dit te bepalen, dien je een dossier in. Als daaruit blijkt dat je niet kan instromen, dan bepalen we meteen of je kan starten met een voorbereidings- of schakelprogramma. 

Studente viool aan het Koninklijk Conservatorium Brussel

Een dossier indienen

Je dient je dossier in bij het studentensecretariaat van de opleiding die je wil starten.
Een dossier bevat zeker:

 • een gelegaliseerde kopie van het behaalde diploma en de behaalde diplomasupplementen (lengte van de studie, ECTS, de gevolgd vakken)
 • een beëdigde vertaling van alle documenten in het Nederlands, Frans of Engels
 • een verklaring van het bevoegde onderwijsministerie dat het behaalde diploma toegang geeft tot universitaire studies in het land van herkomst
   

Studiegeld

De berekening van studiegelden gebeurt op basis van onderstaande tarieven:

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Voltijdse studenten ’22-’23 (60 studiepunten)

Niet-beurstariefstudent

€ 253,6

€ 12,1

€ 979,6

Bijna-beurstariefstudent

€ 253,6

€ 4,4

€ 517,6

Beurstariefstudent

€ 115,8

€ 0

€ 115,8

Studiegelden bachelors en masters in de Kunsten

Opleidingstype Eenheidsprijs/SP 2015-2016 Geïndexeerd 2020-21 60SP
PBA € 95,0 € 101,30 €6.078
ART-BA/ -MA/ SCH/ VB € 115,0 € 122,6 €7.356

* Toegepaste indexatiecoëfficiënt : 1,05567