Toelatingsvoorwaarden buitenlandse studenten

Op deze pagina lees je alles over de toelatingsvoorwaarden voor buitenlandse studenten. Check of je voldoet aan deze voorwaarden en dien jouw persoonlijk dossier in bij het studentensecretariaat van je opleiding. 

Diplomavoorwaarden

Nederland

Met een Nederlands VWO of MBO-diploma (niveau 4 BOL) of HAVO-diploma + propedeuse kun je meteen starten met een professionele bachelor. Voor de academische kunstopleidingen volstaat enkel een VWO-diploma. Een HAVO-diploma volstaat niet om je in te schrijven voor een bachelor in Vlaanderen. Dit diploma volstaat wel om je in te schrijven voor een graduaat.

Wallonië en Europa

Deze diploma's geven rechtstreeks toelating tot een bachelor:

  • Certificat d' Enseignement secondaire supérieur (Franse Gemeenschap België)
  • Europees baccalaureaatsdiploma
  • International Baccalaureate Diploma / Diplôme du Baccalauréat International
  • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife / Abitur (Duitsland)
  • Baccalauréat met minimum score 10/20 (Frankrijk)

Buiten Europa

Check onze mogelijkheden voor internationale studenten.

Taalvoorwaarden

  • Heb je een Nederlandstalige opleiding gevolgd en je diploma gehaald? Je voldoet automatisch aan de taalvoorwaarden.
  • Geen diploma van een Nederlandstalige instelling? Via deze link vind je de taalvoorwaarden terug per type opleiding. Bewijzen/attesten omtrent je taalniveau Nederlands, kun je bezorgen aan het studentensecretariaat.

Lees alle taalvoorwaarden

​​Starten met een master

Je kan starten met een master in de kunsten als je buitenlandse diploma gelijkwaardig is aan het vereiste basisdiploma, en dit zowel op het vlak van inhoud als qua omvang. Om dit te bepalen, dien je een dossier in. Als daaruit blijkt dat je niet kan instromen, dan bepalen we meteen of je kan starten met een voorbereidings- of schakelprogramma. 

Een dossier indienen

Je dient je dossier in bij het studentensecretariaat van de opleiding die je wil starten. Een dossier bevat zeker:

  • een gelegaliseerde kopie van het behaalde diploma en de behaalde diplomasupplementen (lengte van de studie, ECTS, de gevolgd vakken)
  • een beëdigde vertaling van alle documenten in het Nederlands, Frans of Engels
  • een verklaring van het bevoegde onderwijsministerie dat het behaalde diploma toegang geeft tot universitaire studies in het land van herkomst