Ons praktijkgericht onderzoek

Het grootste deel van het onderzoek aan de Erasmushogeschool is van praktijkgerichte aard. Met dit onderzoek willen we antwoorden te bieden op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld. Elk onderzoek wordt gevoerd in samenwerking en overleg met partners uit het betreffende werkveld. De output van dit onderzoek is bovendien rechtstreeks vertaalbaar naar concrete toepassingen voor het werkveld.

Kruisbestuiving

Naast de kruisbestuiving met het werkveld is ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtspunt. Er wordt telkens gezocht naar onderzoeksprojecten die ook een meerwaarde kunnen bieden voor de opleiding. Daarom worden ook studenten ingezet in het onderzoek, telkens onder begeleiding van een deskundige onderzoeker of docent.

Klik op de kaders om meer te vernemen!

Studenten aan het werk in een lab