Wetenschapscommunicatie

Wij geloven dat wetenschap, het bezit én begrip van essentiële kennis over de werking van de wereld en het heelal, bijdraagt tot beter geïnformeerde mensen, burgers, kiezers en bijgevolg een betere maatschappij. Door het begeleiden en motiveren van wetenschappers om de bevolking te betrekken bij hun onderzoek, en de bevolking aan te sporen om zowel online als offline actief deel te nemen aan de wetenschappelijke dialoog, vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologie. Zo verspreiden we de kritische wetenschappelijke denkwijze in alle lagen van de bevolking, met speciale aandacht voor jongeren, die de maatschappij van morgen vorm zullen geven.

Dag van de Wetenschap 2016

Wetenschapscommunicatie en het brede publiek

Om het brede publiek op een laagdrempelige manier te betrekken in de wetenschappelijke dialoog, organiseert het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel toegankelijke initiatieven voor deelnemers met elke achtergrond, van elke leeftijd uit elke laag van de bevolking. Op de Science Bars en de Dag van de Wetenschap, worden de deuren opengezet voor iedereen.

wtnschp.be

De website wtnschp.be wordt onderhouden door het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel en brengt wetenschap en technologie naar de maatschappij en het brede publiek toe. Naast algemeen wetenschapsnieuws vind je specifiek doch toegankelijk nieuws uit de vakgebieden van de chemie, fysica, biologie, wiskunde, sterrenkunde, geografie en nog vele andere. Bovendien blijft men op de hoogte van de verschillende wetenschapsevenementen en wetenschapsfestivals die jong en oud in contact brengen met wetenschap in de brede zin van het woord. 

Science Bars

Elke tweede dinsdag van de maand komen een aantal onderzoekers in onze zetel zitten om over hun wetenschappelijke expertise te praten. De maatschappelijk relevante onderwerpen worden vanuit wetenschappelijke standpunten benadert in een heel laagdrempelige sfeer. De Science Bars vinden doorgaans plaats in het RITS-café. Klik hier voor meer informatie en het programma.

Wetenschapsfestival

Het Wetenschapsfestival gaat jaarlijks door op de derde zondag van november. Op deze dag zet het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel wetenschap en technologie in de bloemetjes. Door de samenwerking tussen de Brusselse Nederlandstalige hogescholen en universiteiten, bezochten vorig jaar meer dan 2000 bezoekers Muntpunt. Het Wetenschapsfestival is een echt familie-evenement, waar bezoekers meer dan 50 workshops, demo’s en boeiende lezingen kunnen volgen.

Wetenschapscommunicatie en STEM

De arbeidsmarkt kampt met te weinig STEM-gediplomeerden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), wat  een heikel punt blijft binnen onze kenniseconomie. Bijgevolg is dit een van de focuspunten van het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel. Twee brugprojecten die zich specifiek naar deze STEM-problematiek richten zijn ‘FabLabJr’ en ‘ Make IT Work’, beide gefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Beide projecten liepen af in respectievelijk 2015 en 2016 en opvolgtrajecten zitten in de ontwerpfase. Daarnaast is de Erasmushogeschool Brussel ook partner in 'Robocup Junior' en de tweejaarlijkse Vlaamse Wetenschapsweek.

RoboCup Junior

RoboCup Junior is al sinds 2009 een vaste waarde als dé grootste robotwedstrijd voor 8- tot 18-jarigen in België. Die status heeft het te danken aan de intensieve samenwerking tussen het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel en de andere universitaire associaties. RoboCup Junior daagt de jongeren uit om in teamverband een eigen robot te bouwen en te programmeren en daarmee deel te nemen aan een van de drie disciplines tijdens de afsluitende wedstrijddag. De website biedt onder meer handleidingen, voorbeeldprogramma’s en data van robotworkshops aan. Doorheen de jaren zag RoboCup Junior het deelnemersaantal gestaag stijgen, met 92 teams in 2014, goed voor zo’n 500 jongeren. Klik hier voor meer informatie.

Vlaamse Wetenschapsweek

Tweejaarlijks organiseert de Vlaamse Overheid de Vlaamse Wetenschapsweek waarbij leerlingen van basis- en secundaire scholen workshops volgen aan hogeronderwijsinstellingen.  De 4 departementen van de Erasmushogeschool Brussel zetten hier telkens op in met een brede waaier aan interactieve workshops. Elke editie bezoeken tussen de 500 en 800 leerlingen onze campussen en maken zo kennis met de hogeschool en haar kennis en expertise. 

Kind krijgt uitleg in het lab

Wetenschapscommunicatie en hoogbegaafden

Bright Sparks                                                                               

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel richt zich sinds 2014 voor het eerst naar hoogbegaafden en toptalenten dankzij de samenwerking met vzw BEKINA. Deze vereniging richt zich tot hoogbegaafde kinderen en adolescenten.

Wetenschapscommunicatie op het web

Vanaf 2014 worden alle wetenschapscommunicatie-initiatieven gebundeld onder 1 noemer: ‘Wtnschp’, en de bijhorende website wtnschp.be. Deze website biedt correct populair wetenschapsnieuws, gastblogs van onderzoekers en nog veel meer. Via sociale media en gerichte acties wordt extra zichtbaarheid gegeven aan dit wetenschapsnieuws om een zo breed mogelijk doelpubliek te bereiken. Via Wtnschp.be wordt het publiek op een actieve manier betrokken in de wetenschappelijke dialoog.

Vragen? Neem contact met ons op!