Toelatingsvoorwaarden

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding (zowel professioneel als academisch) volstaat een diploma van het secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend.

Wil je een graduaatopleiding volgen (HBO5), dan kan je al starten met een getuigschrift van het 6de jaar BSO of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden).

Heb je specifieke vragen over de toelatingsvoorwaarden, dan kan je terecht op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Een bachelor starten zonder diploma secundair onderwijs?

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je een aanvraag indienen om deel te nemen aan een bekwaamheidsproef. Deelname kan enkel als je minstens 21 jaar bent. Je kan trouwens eenmaal per academiejaar deelnemen aan de proef.

Ben je een virtuoos in een bepaalde discipline of leef je als vluchteling in België, dan geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Aanmelden kan bij Annemie De Rouck.

Deadline aanmelding Datum proef Locatie
23 mei 2018  30 mei 2018 EhB, campus Kaai
29 augustus 2018 5 september 2018 VUB, Etterbeek
12 september 2018 19 september 2018 EhB, campus Kaai
5 december 2018 12 december 2018 VUB, Etterbeek
23 januari 2019 30 januari 2019 EhB, campus Kaai

 

Studenten in overleg aan de campus

Instaptoets lerarenopleidingen

Wil je Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs studeren? Dan ben je verplicht om de instaptoets voor lerarenopleidingen te doen voor je je inschrijft. Laat je niet afschrikken, deze toets is niet bindend. Ook als je een minder resultaat behaalt, kan je je zonder enig probleem inschrijven.

Studenten lerarenopleiding

Toelatingsproeven RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel

Start je graag met een kunstopleiding, dan moet je slagen voor een toelatingsproef. Meer info hierover vind je op de webpagina’s van het RITCS en het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Voortgezette opleidingen

Het spreekt voor zich dat voor heel wat voortgezette opleidingen, zoals een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat of een bij- en nascholing, specifieke toelatingseisen kunnen gelden. Meer info vind je op de pagina’s van die opleidingen.

Buitenlandse student op tocht in Brussel

Is het Nederlands niet je moedertaal?

Voor het overgrote deel van onze opleidingen moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op B2-niveau. Om dit te bewijzen, volstaat een van de volgende attesten: 

Leerkrediet

Om je te kunnen inschrijven, moet je beschikken over voldoende leerkrediet.