Toelatingsvoorwaarden

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding (zowel professioneel als academisch) volstaat een diploma van het secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend.

Wil je een graduaatopleiding volgen (HBO5), dan kan je al starten met een getuigschrift van het 6de jaar BSO of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden). Starten met een getuigschrift 6de jaar BSO kan wel enkel als dat getuigschrift al minstens 3 jaar behaald is.

Heb je specifieke vragen over de toelatingsvoorwaarden, dan kan je terecht op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Een bachelor starten zonder diploma secundair onderwijs?

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je een aanvraag indienen om deel te nemen aan een bekwaamheidsproef. Deelname kan enkel als je minstens 21 jaar bent. Je kan trouwens eenmaal per academiejaar deelnemen aan de proef.

Ben je een virtuoos in een bepaalde discipline of leef je als vluchteling in België, dan geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Aanmelden kan bij onze studentgerichte dienst.

Deadline aanmelding Datum proef Locatie
20 mei 2020 27 mei 2020 EhB, campus Kaai
26 augustus 2020 9 september 2020 VUB
9 september 2020 16 september 2020 EhB, campus Kaai
2 december 2020 9 december 2020 VUB
20 januari 2021 27 januari 2021 EhB, campus Kaai

 

Studenten in overleg aan de campus
Toelatingsvoorwaarden EhB

Een graduaat starten zonder diploma secundair onderwijs?

Als je geen diploma secundair hebt, kun je starten als je slaagt voor de bekwaamheidsproef. Voor meer informatie over deze proef, dien je contact op te nemen met de opleiding die je wenst te volgen.

Instaptoets lerarenopleidingen

Wil je Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs studeren? Dan maak je eerst de (verplichte) digitale instaptoets lerarenopleiding. De instaptoets geeft jou als aankomende student een beeld van je startniveau. Zo weet je waar je staat: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder?

Het ‘bewijs van deelname’, dat je downloadt nadat je alle toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven. In deze folder vind je alle informatie over de instaptoets lerarenopleiding. Lees dit zeker voordat je start met het maken van de instaptoets.

Studenten lerarenopleiding

Toelatingsproeven RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel

Start je graag met een kunstopleiding, dan moet je slagen voor een toelatingsproef. Meer info hierover vind je op de webpagina’s van het RITCS, het Koninklijk Conservatorium Brussel.

 

Voortgezette opleidingen

Het spreekt voor zich dat voor heel wat voortgezette opleidingen, zoals een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat of een bij- en nascholing, specifieke toelatingseisen kunnen gelden. Meer info vind je op de pagina’s van die opleidingen.

Buitenlandse student op tocht in Brussel

Taalvoorwaarden

Wie een diploma secundair of hoger onderwijs behaalde aan een Nederlandstalige instelling, voldoet automatisch aan de taalvoorwaarden. In alle andere gevallen moet je een dossier indienen. Je bezorgt de nodige bewijzen en attesten via onze studentgerichte dienst .

Voor het overgrote deel van de bacheloropleidingen moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op minimaal B2-niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 

  • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd,
  • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:

Voor de graduaatsopleidingen moet je kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B1-niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 

  • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd;
  • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B1 van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:
    • Certificaat B1 of NT2 niveau 4 van een universitair talencentrum
    • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 'Treshold' (niveau 2.4)
    • Certificaat B1 afgeleverd door één van de volgende testcentra

Leerkrediet

Om je te kunnen inschrijven, moet je beschikken over voldoende leerkrediet. Dit geldt niet voor graduaatsopleidingen.