Toelatingsvoorwaarden

Diplomavoorwaarden

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding (zowel professioneel als academisch) volstaat een diploma van het secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend.

Wil je een graduaatsopleiding volgen (HBO5), dan kan je al starten met een getuigschrift van het 6de jaar BSO (minstens 3 jaar behaald) of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden). Je vindt alle informatie terug op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Bekwaamheidsproeven

Heb je geen diploma secundair onderwijs, of voldoe je niet aan de diploma voorwaarden? Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Voor de bacheloropleiding moet je minstens 21 jaar zijn om deel te nemen. Aanmelden voor de proef kan via toelatingsproef@ehb.be.

Deadline aanmelding Datum proef Locatie
18 mei 2021 25 mei 2021 EhB
1 september 8 september 2021 EhB
7 september 2021 14 september 2021 EhB
1 december 2021 8 december 2021 VUB
18 januari 2022 25 januari 2022 EhB

Toelatingsonderzoek graduaatsopleiding

Voor een graduaatsopleiding dien je te voldoen aan de leerplicht om aan de proef te kunnen deelnemen. Je vindt alle informatie over deze proef terug via www.toelatingsonderzoek.be. Neem zeker de informatiebundel door! Inschrijven voor deze proef, doe je via de inschrijvingslink.

Taalvoorwaarden

Wie een diploma secundair of hoger onderwijs behaalde aan een Nederlandstalige instelling, voldoet automatisch aan de taalvoorwaarden. In alle andere gevallen moet je een dossier indienen. Je bezorgt de nodige bewijzen en attesten via onze studentgerichte dienst .

Voor het overgrote deel van de bacheloropleidingen moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op minimaal B2-niveau. Dat kan op verschillende manieren:
 

  • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd,
  • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:

Voor de graduaatsopleidingen moet je kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B1-niveau. Dat kan op verschillende manieren:
 

  • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd;
  • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B1 van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:
    • Certificaat B1 of NT2 niveau 4 van een universitair talencentrum
    • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 'Treshold' (niveau 2.4)
    • Certificaat B1 afgeleverd door één van de volgende testcentra

Instaptoets lerarenopleiding

Wil je Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs studeren? Dan maak je eerst de (verplichte) digitale instaptoets lerarenopleiding. De instaptoets geeft jou als aankomende student een beeld van je startniveau. Zo weet je waar je staat: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder?

Het ‘bewijs van deelname’, dat je downloadt nadat je alle toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven. In deze folder vind je alle informatie over de instaptoets lerarenopleiding. Lees dit zeker voordat je start met het maken van de instaptoets.

Artistieke toelatingsproeven RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel

Start je graag met een kunstopleiding, dan moet je slagen voor een toelatingsproef. Meer info hierover vind je op de webpagina’s van het RITCS, het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Leerkrediet

Om je te kunnen inschrijven, moet je beschikken over voldoende leerkrediet. Dit geldt niet voor graduaatsopleidingen.

Voortgezette opleidingen

Om toegelaten te worden tot een voortgezette opleiding, zoals een bachelor-na-bachelor of een postgraduaat, moet je minimaal beschikken over een bachelordiploma. Voor een aantal voortgezette opleidingen moet je over een bepaalde vooropleiding beschikken of zijn er specifieke toelatingseisen. Meer info vind je op de pagina’s van die opleidingen.