Toelatingsvoorwaarden

Op deze pagina lees je alles over de toelatingsvoorwaarden om je in te schrijven voor een graduaat, bachelor, master of voortgezette opleiding. 

Diplomavoorwaarden

 • Professionele / academische bachelor: diploma secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend 
 • Graduaat: diploma secundair onderwijs en/of getuigschrift van het 6e jaar BSO (minstens 3 jaar behaald) of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden). Je vindt alle informatie terug op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Bekwaamheidsproef bachelor

Heb je geen diploma secundair onderwijs, of voldoe je niet aan de diploma voorwaarden? Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Voor een bachelor moet je minstens 21 jaar zijn om deel te nemen. Aanmelden voor de proef kan via bekwaamheidsproef@ehb.be

Inschrijven academiejaar 2024-2025
Deadline aanmeldingdatum proeflocatie
8 mei 202416 mei 2024EhB
28 augustus 20244 september 2024VUB
26 september 20243 oktober 2024EhB
4 december 202411 december 2024VUB
16 januari 202523 januari 2025EhB

Toelatingsonderzoek graduaat

Voor een graduaat dien je te voldoen aan de leerplicht om aan de proef te kunnen deelnemen. Je vindt alle informatie over deze proef terug via www.toelatingsonderzoek.be. Neem zeker de informatiebundel door. Schrijf je in voor het toelatingsonderzoek.

Verandering in toelatingsvoorwaarden voor bso-scholieren

Tussen 2024 en 2026 verandert er een en ander aan de voorwaarden voor bso'ers om aan het hoger onderwijs te starten. De toegang tot een graduaat wordt vlotter, voor bachelors moet men eerst een speciaal 7e jaar volgen. Lees er alles over op deze pagina.

Taalvoorwaarden

Bachelor

Voor een bachelor moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op minimaal B2-niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd,
 • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:

Graduaat

Voor een graduaat moet je kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B1+ niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd;
 • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B1+ van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:
  • Certificaat B1+ of NT2 niveau 4 van een universitair talencentrum
  • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 'Threshold' (niveau 2.4)
  • Certificaat B1+ afgeleverd door één van de volgende testcentra

Voor het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs moet je aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B2-niveau (zoals een bachelor). 

Starttoets lerarenopleiding

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen Kleuter-, Lager of Secundair onderwijs, moet je de starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een hogeschool. Het afleggen van de toets is verplicht, maar je moet niet geslaagd zijn om je te kunnen inschrijven in de lerarenopleiding. De toets is enkel oriënterend, niet bindend

Voor de educatieve bachelors kleuter- en secundair onderwijs gaat het enkel om de starttoets Nederlands.
Voor de educatieve bachelor lager onderwijs gaat het om:

 • starttoets Nederlands
 • starttoets Wiskunde
 • starttoets Frans

Lees meer over de starttoets. 

Artistieke toelatingsproeven RITCS en KCB

Starten met studeren aan het RITCS of KCB? Je moet eerst slagen voor de artistieke toelatingsproef. Check RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel voor meer info. 

Leerkrediet

Om je te kunnen inschrijven, moet je beschikken over voldoende leerkrediet; Hoe dat werkt leggen we in detail uit op deze pagina. Dit geldt niet voor de graduaten.

Starten met een banaba of postgraduaat 

Om toegelaten te worden tot een voortgezette opleiding, zoals een bachelor-na-bachelor of een postgraduaat, moet je minimaal beschikken over een bachelordiploma. Voor een aantal voortgezette opleidingen moet je over een bepaalde vooropleiding beschikken of zijn er specifieke toelatingseisen. Meer info via de opleidingspagina's.