Starten met hoger onderwijs voor bso-leerlingen: wat verandert er?

De opleidingen van het bso hebben een arbeidsmarktfinaliteit, na het zesde jaar kunnen leerlingen meteen aan de slag, óf kiezen voor een zevende jaar. Toch behoort ook hier instromen in een beroepsgerichte opleiding aan het hoger onderwijs tot de mogelijkheden. In verband met dat studeren aan het hoger onderwijs verandert er binnenkort een en ander voor het bso.

Om geen verwarring te hebben met de gebruikte termen hierna, zetten we het nog even op een rijtje.

  • aso-richtingen hebben een doorstroomfinaliteit (gericht op verder studeren).
  • tso-richtingen hebben een dubbele finaliteit, sommige een doorstroom- andere eerder een arbeidsmarktgerichte finaliteit
  • bso-richtingen hebben een arbeidsmarktgerichte finaliteit, máár geven binnenkort dus ook rechtstreek toegang tot graduaten.  Lees er hieronder alles over :-)

Wat verandert er 2024-2025 voor zesde- en zevendejaars?

Om te kunnen verder studeren verandert er voor aso-, tso-, kso-, of bso-leerlingen nog niets. Aso-, tso- en kso-leerlingen krijgen in juni, na het zesde jaar, een diploma. De bso-leerlingen krijgen een diploma na het volgen van een zevende jaar. Met dit diploma secundair onderwijs kunnen bso'ers in september 2024 naar het hoger onderwijs, zowel graduaten én bachelors zijn nog mogelijk. Zesdejaars bso die met een graduaat willen starten, moeten een toelatingsproef afleggen (of al 3 jaar zijn afgestudeerd).

Wat verandert er vanaf 2025-2026?

Aso-, tso-, kso- én nu ook de bso-leerlingen krijgen na het zesde jaar in juni een diploma secundair onderwijs. Voor leerlingen uit het aso, tso en kso openen de deuren van het hoger onderwijs zich meteen. En ook leerlingen uit het 7e jaar bso hebben nog volledige toegang tot het hoger onderwijs.

Voor leerlingen uit het 6e jaar bso wacht er een belangrijke keuze, de toegang tot hoger onderwijs is immers veranderd. Vanaf nu heeft een bso-leerling in het zesde leerjaar de keuze uit:

  • Gaan werken (zij hebben een VKS (Vlaams Kwalificatiestructuur) niveau 3);
  • Het volgen van een 7de leerjaar in het secundair onderwijs voor een extra beroepsspecialisatie (nog steeds niveau 3);
  • Het volgen van een graduaat aan een hogeschool voor nog meer vakdiepgang (niveau 5);
  • Het volgen van een 7de voorbereidend leerjaar (of 'schakeljaar') (niveau 4), dat voorbereidt op het hoger onderwijs van het niveau van een bacheloropleiding;
    • Slaagt men daarna effectief voor een professionele of academische bachelor, dan heeft men VKS-niveau 6.

Wat verandert er voor zesdejaars vanaf 2026-2027

De zesdejaars bso staan voor dezelfde keuzes als hierboven beschreven. Zij kiezen nog steeds tussen gaan werken, een 7de leerjaar , een 7e schakeljaar of een graduaat.

Maar voor het eerst zullen er in het bso leerlingen afstuderen uit het 7de schakeljaar (dat voorbereidt op het hoger onderwijs) en zullen zij zich vlot kunnen inschrijven in een bachelor.

Kortom

Voor leerkrachten is dus belangrijk om met de leerling te bespreken of zijn/haar/hun toekomstplannen het meest gebaat zijn met een 7de leerjaar beroepsspecialisatie, met een graduaat of met een diploma op bachelorniveau. Aan het einde van het zesde jaar moet immers in functie daarvan gekozen worden. 

Bovendien is het belangrijk om in de derde graad al bepaalde vaardigheden te trainen om in het hoger onderwijs te slagen.

Lees er meer over in deze folder.

 

Wie biedt een 7e jaar voorbereiding HO aan?

Er zijn op dit moment nog niet zoveel secundaire scholen die het genoemde 7de leerjaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs van het niveau van een bacheloropleiding aanbieden. Er zijn wel volop initiatieven en gesprekken gaande tussen onze hogeschool en tal van middelbare scholen om daar gezamenlijk werk van de maken. 

Wil je daar als leerkracht of directeur meer over vernemen, neem dan gerust contact op met inge.van.lancker@ehb.be

Schematische weergave vanaf 2026-2027

schema toegang bso naar HO