Academisch onderzoek in de kunsten

theater RITCS

Onderzoek aan het RITCS

Het RITCS koestert een levendige onderzoeksmentaliteit. Of het nu over artistiek of praktijkgericht onderzoek gaat, het RITCS stimuleert een onderzoekende attitude bij haar studenten, alumni en docenten. We zijn ervan overtuigd dat artistiek onderzoek en artistieke praktijk hand in hand gaan. Elke onderzoek vertrekt vanuit de persoonlijkheid van de individuele onderzoeker, de kunstenaar, of vanuit de uniciteit van een artistieke samenwerking.

Het onderzoek aan het RITCS brengt resultaten tot stand in de vorm van kunstwerken (objecten en performances), nieuwe media en inhoud voor nieuwe media – fysiek, materieel, analoog, digitaal – naast publicaties. We organiseren en faciliteren presentaties in de vorm van festivals, tentoonstellingen, conferenties, concerten en onderzoeksdagen waarbij de opleidingen zoveel mogelijk inhoudelijk en logistiek betrokken worden.

Het RITCS heeft drie ‘lagen’ in het onderzoek. Er bestaat onderzoek dat docenten van het RITCS, naast hun onderwijsopdracht, verrichten in projectvorm, en liefst in een onderzoekend collectief. Deze projecten lopen twee jaar en kunnen één keer verlengd worden – wat meestal ook gebeurt. Daarnaast zijn er individuele onderzoekstrajecten voor doctorandi in de kunsten, die we in samenwerking met het Kunstenplatform Brussel (VUB/RITCS/KCB) organiseren. Deze trajecten van vier jaar leveren in principe een doctoraat op. Elk jaar, in juni, kunnen er hiervoor vacatures aangekondigd worden, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Tenslotte zijn er de laboratoria, dat zijn structurele onderzoeksplekken – materieel of virtueel – waar onderzoekers, studenten, kunstenaars, al dan niet werkzaam aan het RITCS, samenwerken op gebieden de wij van structureel belang achten voor heden en toekomst van het RITCS als kunstschool.

Ga naar de onderzoekspagina's van het RITCS

 

piano

Onderzoek aan het Koninklijk Conservatorium Brussel

Artistiek onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werking van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Als instituut willen wij verschillende getalenteerde onderzoekers de kans geven om zich te verdiepen in een specifieke artistieke materie. Daarbij willen we hen de juiste steun en advies geven om hun onderzoek, zij het in de vorm van een doctoraat tot een goed einde te brengen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 

Ga naar de onderzoekspagina's van het KCB

 

Het Kunstenplatform

Het Kunstenplatform vormt de gemeenschappelijke onderzoeksomgeving van de VUB en de Schools of Arts van de EhB. De leden van het Kunstenplatform zijn alle actieve onderzoekers, doctorandi en hun promotoren verbonden aan de Schools of Arts van de Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit Brussel. 

De dagelijkse operationele leiding van het Kunstenplatform is in handen van het Platformbureau, samengesteld uit de onderzoekscoördinatoren van de EhB, Klaas Tindemans (RITCS) en Kristin Van den Buys (KCB) en Katia Segers (VUB, voorzitster). 

Ga naar de website van het Kunstenplatform