Starten in februari

Gaat je huidige opleiding niet zo goed? Wil je liever een andere opleiding starten? Of heb je nu pas beslist om te starten met studeren? Aan EhB kan je ook in februari starten met je opleiding. Meer weten over starten in februari?  Op woensdagavond 31 januari openen we de deuren van 17u tot 19u.

Voordelen starten in februari:

  • Je verliest geen volledig academiejaar. 
  • Je krijgt (als je nu al een opleiding volgt) de studiepunten van je 2e semester volledig terug als je je voor 15 maart uitschrijft. 

Hoe starten in februari? 

  1. Bekijk het opleidingsaanbod hieronder, niet elke opleiding heeft een februari-traject. 
  2. Neem contact op met de trajectbegeleider van je opleiding.
  3. Samen met de trajectbegeleider bepaal je jouw studieprogramma en start je jouw inschrijving.

campussen Brussel

Communicatie & Media

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
bachelor Communicatie studieprogramma trajectbegeleider 
bachelor Journalistiek studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Marketing- & Communicatiesupport studieprogramma trajectbegeleider

Management & Economie

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
bachelor Hotelmanagement studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Idea & Innovation Management studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Organisatie & Management studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Accounting Administration studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Logies-, Restaurant & Cateringmanagement studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Winkelmanagement studieprogramma trajectbegeleider

Mens & Maatschappij

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
bachelor Sociaal Werk studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Pedagogie van het jonge kind

studieprogramma dagtraject 

studieprogramma werktraject

trajectbegeleider

Onderwijs

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
bachelor Kleuteronderwijs

studieprogramma dagtraject

studieprogramma werktraject

trajectbegeleider
bachelor Lager Onderwijs studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Secundair Onderwijs

studieprogramma algemene vakken

studieprogramma LO/BR

trajectbegeleider
Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs studieprogramma trajectbegeleider
Educatief Graduaat Secundair Onderwijs studieprogramma trajectbegeleider

Design & Technologie

Opleiding Studieprogamma Trajectbegeleider
bachelor Toegepaste Informatica studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Multimedia & Creatieve Technologie studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Elektromechanische Systemen studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Internet of Things studieprogramma trajectbegeleider

graduaat Programmeren

studieprogramma dagtraject

studieprogramma werktraject

trajectbegeleider
graduaat Systeem- & Netwerkbeheer studieprogramma trajectbegeleider

Gezondheid & labo

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Verpleegkunde studieprogramma trajectbegeleider
bachelor Voedings- & Dieetkunde

studieprogramma dagtraject

studieprogramma werktraject

trajectbegeleider 
bachelor Vroedkunde studieprogramma trajectbegeleider

Klimaat & Ontwerp

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
bachelor Landschaps - & Tuinarchitectuur

studieprogramma dagtraject

studieprogramma werktraject

trajectbegeleider

campus Leuven

Mens & Maatschappij

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
graduaat Informatiebeheer studieprogramma trajectbegeleider
graduaat Juridisch-Administratieve Ondersteuning

studieprogramma dagtraject 

studieprogramma werktraject

trajectbegeleider

Management & Economie

Opleiding Studieprogramma Trajectbegeleider
graduaat Accounting Administration studieprogramma trajectbegeleider

Vrijstellingen aanvragen 

Als je al een credit behaald hebt in het eerste semester, bij een andere hogeschool of universiteit, kan dat eventueel wel gebruikt worden om een vrijstelling toe te kennen. Je hoeft in veel gevallen niet van nul te herbeginnen. Zeker als je vorige opleiding aansluit bij het vakgebied van je nieuwe. Met andere woorden: het is altijd verstandiger om wél aan die januari-examens deel te nemen, want zo kun je 1) vrijstellingen bekomen en 2) verlies je geen leerkrediet. 

Je vakken

De opleiding bepaalt de vakken die in aanmerking komen voor het februari-traject, dus in semester 2. In een aantal opleidingen kan je ook jaarvakken of vakken uit semester 1 opnemen: bij deze vakken moet je (een deel) van de leerstof in zelfstudie verwerken. Vanaf september 2024 volg je dan die vakken van het eerste jaar die je nog niet hebt kunnen volgen. En als je studieprogramma het toelaat, kan je daar ook vakken van het tweede jaar aan toevoegen. Zo kan jij je opleiding zo goed mogelijk spreiden.

Financiële gevolgen

Check dit samen met de trajectbegeleider. Om een studietoelage te ontvangen, moet je bv. minstens 27 studiepunten ontvangen. Ook het leerkrediet is belangrijk. 

Starten met je opleiding

Het tweede semester start op 12 februari 2024, maar de exacte datum hangt af van je opleiding. Check dus zeker met de trajectbegeleider wanneer jouw lessen echt van start gaan.