Centen voor studenten

Studeren kost veel geld en dus hebben studenten soms nood aan centen. Bij Stuvo EhB kan je terecht voor financiële steun.

studietoelage

Studietoelage van de Vlaamse Overheid

Meer informatie over de aanvraag van een studietoelage bij de Vlaamse Overheid... 

begeleiding

Studiefinanciering 

Meer informatie over een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse Overheid, een Stuvo-toelage of lening. 

job

Studentenjob 

Meer informatie over het vinden van een studentenjob... 

Hoe kan ik een afspraak maken? 

STAP 1: Bepaal welk statuut jij hebt als student, bekijk het stappenplan en welke documenten je moet meenemen naar je afspraak

Hieronder kan je per statuut een beschrijving terugvinden en het bijhorend stappenplan. Neem dit stappenplan zorgvuldig door en vergeet je documenten niet mee te nemen naar je afspraak. 

Statuut 1: gehuwd student 

Je bent gehuwd student indien je op 31/12/2019: 

 

 • Gehuwd of wettelijk samenwonend (geregistreerd bij de gemeente) bent; 
 • Feitelijk samenwonend bent en je met je partner 1 of meer gemeenschappelijke kinderen hebt of 1 of meer kinderen van je partner fiscaal ten laste hebt genomen of omgekeerd.

EN 

 • Je samen met je partner gedurende 12 maanden een inkomen hebt gehad en dit uiterlijk op 31/12/2020. Indien jullie enkel inkomsten uit arbeid hebben, dan betekent dat voor 2019 een brutobelastbaar inkomen van minstens 10 405,89 (belastbaar loon op loonfiche). Indien het bvb een leefloon betreft, dan betekent dit een inkomen   7 284,12.   
 • Deze 12 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn. Als je in een maand minstens 1 dag inkomsten hebt verworven, mag je deze maand meetellen. 

Bekijk dit stappenplan en vergeet je documenten niet mee te nemen naar je afspraak! 

Statuut 2: zelfstandig student

Je bent zelfstandig student indien je op 31/12/2019:

 

 • Niet gehuwd bent 

EN 

 • In 2018 en 2019 gedurende 12 maanden een inkomen kan aantonen. 
 • Indien je inkomen enkel uit arbeid bestaat, dan betekent dit voor 2019 een brutobelastbaar inkomen van minstens 10 405,89 (belastbaar loon op loonfiche). Indien je inkomen uit leefloon bestaat, dan betekent dit een inkomen van  7 284,12. Deze 12 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn. Als je in een maand minstens 1 dag inkomsten hebt verworven, mag je deze maand meetellen. 
 • Een aparte domicilie impliceert niet dat je zelfstandig student bent. 

Bekijk dit stappenplan en vergeet je documenten niet mee te nemen naar je afspraak! 

Statuut 3: student ten laste

Je bent student ten laste als je niet aan de voorwaarden voldoet van gehuwd en zelfstandig student. 

Bekijk dit stappenplan en vergeet je documenten niet mee te nemen naar je afspraak! 

Statuut 4: alleenstaand student

Je bent alleenstaand student als je op 31 december 2019 niet tot één van de voorafgaande leefeenheden behoort en je in één van de volgende situaties verkeert: 

 

 •  je ontvangt een leefloon op basis van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie en je bent niet bij je ouder(s) gedomicilieerd; 
 • je beide ouders zijn overleden; 
 • je bent halve wees: je woonde na de echtscheiding van je ouders bij één van hen, die ouder is overleden en je bent niet bij de andere ouder gaan wonen; 
 • je bent door je kinderbijslagfonds/uitbetaler groeipakket erkend als verlaten wees; 
 • je woont zelfstandig en wordt begeleid door een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of een dienst voor begeleid zelfstandig wonen; 
 • je bent/was opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of valt onder begeleid zelfstandig wonen; 
 • je werd door dienst voor pleegzorg in een pleeggezin geplaatst en je valt door je meerderjarigheid niet langer onder de bevoegdheid van een jeugdrechtbank of van een publiekrechtelijke overheid of instelling; 
 • je ouder(s) is/zijn ontzet uit het ouderlijk gezag;
 • je behoort tot een bepaalde categorie van buitenlandse studenten (vb erkend vluchteling)

Gelieve op de afspraak al je inkomsten van 2019 mee te brengen. Meer info kan je hier vinden.  

STAP 2: Boek online je afspraak of...

Opgelet: Langsgaan kan hier enkel op afspraak.
 • Bij Angelique Roels kan je terecht van maandag - vrijdag (A.Dansaertstraat 123, 1000 Brussel) : maak hier je afspraak 
 • Bij Sofie Haegemans kan je terecht op donderdag (Campus Kaai - Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht): maak hier je afspraak

 

...kom naar een permanentiedag op je campus  

Op volgende campussen kan je langsgaan zonder afspraak:

Campus VOLT Heverlee: tbc
Campus De Oranjerie Diest: 4 februari van 12u tot 19u.

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar centenvoorstudenten@ehb.be