Maak een afspraak bij sociale dienst

Afspraak maken met onze sociale dienst? Je kan kiezen tussen een fysieke afspraak op campus Kanal (lokaal B205) of een online afspraak.

Elke dinsdag, van 13u tot 16u30 (buiten schoolvakanties) kan je zonder afspraak langskomen op campus Kanal, lokaal B205 (Slotstraat 28, 1000 Brussel). 

Fysieke of online afspraak maken

Voorbereiden op je afspraak

Als je je afspraak wilt voorbereiden dan kan je hier nagaan welke documenten je moet verzamelen. Je moet eerst weten onder welk statuut je valt. Een statuut bepaalt op welk inkomen je studietoelage wordt berekend. Via het bijhorende stappenplan kom je te weten welke documenten je moet verzamelen voor je afspraak met STUVO. Is het niet duidelijk onder welk statuut je valt? Geen probleem, dan bekijken we dit samen tijdens een afspraak.

Gehuwd student

Als je gehuwd bent. Of als je een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend hebt bij de burgerlijke stand van je gemeente. Of je feitelijk samenwonend bent en 1 of meerdere kinderen met je partner hebt. Of je feitelijk samenwonend bent en 1 of meerdere kinderen van je partner fiscaal ten laste hebt.  
Dan ben je waarschijnlijk gehuwd student (ook al ben je misschien niet getrouwd). In dit geval wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van jouw partner. 

  • Bekijk hier het stappenplan om te zien welke documenten je moet verzamelen
  • Lees hier meer over het statuut van gehuwd student 
Zelfstandig student

Als je eigen inkomsten hebt en niet gehuwd of wettelijke samenwonend bent, kan het zijn dat je zelfstandig student bent. Apart gedomicilieerd zijn van jouw ouder(s) volstaat niet (en is ook geen voorwaarde) om het statuut van zelfstandig student te verwerven. Je moet louter je financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen.  

  • Bekijk hier het stappenplan om te zien welke documenten je moet verzamelen 
  • Lees hier meer over het statuut van zelfstandig student en hoeveel je eigen inkomen moet zijn om financiële onafhankelijkheid aan te tonen 
Student ten laste

Je valt niet onder het statuut van gehuwd of zelfstandig student.  

  • Bekijk hier het stappenplan om te bekijken welke documenten je moet verzamelen
  • Lees hier meer over het statuut van student ten laste  
Alleenstaand student

Je bent alleenstaand student als je op 31 december van het huidige academiejaar niet tot niet tot één van de voorafgaande statuten behoort en je in één van de volgende situaties verkeert: klik hier. Neem contact om met een Stuvo-medewerker indien je onder dit statuut valt. 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar centenvoorstudenten@ehb.be