FAQ voor studiekiezers en ouders

Welkom op deze FAQ-pagina, waar we in een aantal rubrieken vragen samenbrengen die ouders (van studiekiezers en/of EhB-studenten) soms al eens hebben. 

Zit je toch met nog een andere vraag, aarzel dan niet en neem contact met ons op via info@ehb.be. We kunnen niet ingaan op persoonlijke dossiers van zonen of dochters, maar op algemene vragen hebben we zeker een antwoord. 

We hebben ook een tijdelijke coronapagina voor ouders van studiekiezers: Eerste hulp bij studiekeuze 

Klik op een rubriek en vind je antwoord: