Leerkrediet

Wat is leerkrediet?

Met het leerkrediet bewaken we je studievooruitgang en stimuleren we je om een bewuste studiekeuze te maken. Het leerkrediet geldt aan alle hogescholen en universiteiten. Het leerkrediet geldt voor bachelors en masters, niet voor graduaten. Lees meer over het leerkrediet.

Hoe werkt het?

Elke student krijgt bij de inschrijving (in een bachelor of master) in het hoger onderwijs in Vlaanderen of Brussel een leerkrediet van 140 studiepunten voor de volledige studieloopbaan. Die punten worden ingezet tijdens de studies, maar kunnen ook terugverdiend worden. Het saldo van die studiepunten, heet het leerkrediet. Ben je geslaagd voor een opleidingsonderdeel, win je studiepunten terug. Ben je niet geslaagd, of zet je een tolerantie in, verlies je studiepunten. 

De overgang van het secundair naar hoger onderwijs is niet voor iedereen even eenvoudig. Daarom krijgen studenten bij de start extra krediet als een soort bonus. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, dus waarvoor je geslaagd bent, worden terug dubbel bij je leerkrediet geteld.

Hoeveel punten leerkrediet heb ik nog? 

Op de website van de Vlaamse overheid kan je de stand van jouw leerkrediet raadplegen. 

Wat als ik onvoldoende leerkrediet heb? 

Je kan enkel inschrijven voor een programma ten belope van het aantal punten leerkrediet waarover je nog beschikt. Ga zeker langs bij de trajectbegeleider voor advies omtrent het traject dat je nog kan volgen, en je verdere studieloopbaan. Om een graduaat te volgen heb je geen leerkrediet nodig. 

Wat als ik verander van richting?

Veranderen van studierichting, heeft gevolgen voor je leerkrediet. Er zijn hierbij wel verschillen tussen generatiestudenten, niet-generatiestudenten en studenten met een creditcontract. Via de overzichtspagina van de Vlaamse overheid, kom je alles over jouw exacte situatie te weten.

Leerkrediet terugvragen op basis van overmacht

Kon je door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) niet deelnemen aan je examens en ben je daardoor leerkrediet verloren, dan kun je een aanvraag indienen voor teruggave leerkrediet bij de Raad voor betwisting studievoortgangsbeslissingen. Je vindt hier alle informatie terug .

Vragen over het leerkrediet, je studietraject,... Neem contact op met je trajectbegeleider.