Leerkrediet

Wat is leerkrediet?

Het leerkrediet is ingevoerd aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten vanaf het academiejaar 2008-2009 n.a.v. het nieuwe financieringsdecreet voor de hogescholen en universiteiten. De bedoeling is je te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en zo je studievoortgang te bewaken. Hogescholen en universiteiten ontvangen van de overheid enkel financiering voor studenten die voldoende leerkrediet hebben.

Hoe werkt het?

Elke student krijgt bij de inschrijving in het hoger onderwijs (bachelor of master) in Vlaanderen of Brussel een leerkrediet van 140 studiepunten voor de volledige studieloopbaan. Die punten worden ingezet tijdens de studies, maar kunnen ook terugverdiend worden. Het saldo van die studiepunten, heet het leerkrediet. Ben je geslaagd voor een opleidingsonderdeel, win je studiepunten terug. Ben je niet geslaagd, of zet je een tolerantie in, verlies je studiepunten. Via de webpagina van de overheid vind je alle informatie over dit systeem terug.

De overgang van het secundair naar hoger onderwijs is niet voor iedereen even eenvoudig. Daarom krijgen studenten bij de start extra krediet als een soort bonus. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, dus waarvoor je geslaagd bent, worden terug dubbel bij je leerkrediet geteld.

Hoeveel punten leerkrediet heb ik nog? 

Op de website van de Vlaamse overheid kan je ook meteen de stand van jouw leerkrediet raadplegen. 

Wat als ik onvoldoende leerkrediet heb? 

Je kan enkel inschrijven voor een programma ten belope van het aantal punten leerkrediet waarover je nog beschikt. Ga zeker langs bij de trajectbegeleider voor advies omtrent het traject dat je nog kan volgen, en je verdere studieloopbaan. 

Wat als ik verander van richting?

Veranderen van studierichting, heeft gevolgen voor je leerkrediet. Er zijn hierbij wel verschillen tussen generatiestudenten, niet-generatiestudenten en studenten met een creditcontract. Via de overzichtspagina van de Vlaamse overheid, kom je alles over jouw exacte situatie te weten.

Heeft de pandemie invloed op mijn leerkrediet?

De overheid heeft beslist dat in bepaalde omstandigheden je je leerkrediet kunt terugvragen. Wat de meest actuele regels zijn lees je op de pagina's van de overheid.