Examenresultaten & deliberaties

Eerste hulp bij het interpreteren van je examenresultaten. Hieronder lees je alles wat je moet weten over je resultaten, je tolerantie, bindende voorwaarden enz. 

Examenresultaten 

Waar vind ik mijn resultaten?

De resultaten van je examens vind je op iBaMaFlex (login.ehb.be) op twee plaatsen:

  • Module “mijn individueel rapport”: Hier zie je of je wel of niet geslaagd bent voor het volledige opleidingsonderdeel. Dit overzicht geeft geen resultaten van je deelexamens. Wil je de resultaten van je deelexamens weten? Ga dan naar de module “Mijn behaalde scores”.
  • Module “mijn behaalde scores”: hier staan alle eindscores van de opleidingsonderdelen én ook de scores van je deelexamens.

Bekijk beide rapporten grondig. Het is mogelijk dat je een onvoldoende behaalde op een deelexamen, maar dat je toch voor het volledig opleidingsonderdeel geslaagd bent. 

Als je voor de eindscore van het volledige opleidingsonderdeel niet geslaagd of niet getolereerd bent, dan moeten alle niet-geslaagde deelexamens hernomen worden. Indien je aan één van de deelexamens niet deelneemt, heb je een afwezigheidscode voor dat betrokken deelexamen en kan je eindresultaat van dat opleidingsonderdeel niet berekend worden. Dit betekent dat je niet kan slagen voor het gehele opleidingsonderdeel.

Opgelet! Als je aanmeldt voor een examen zonder deel te nemen (bv blanco kopij indienen, niet participeren aan een online examen) dan kan je niet geëvalueerd worden. Dat betekent dat je niet gequoteerd kan worden. In dat geval zie je de code “Niet-deelgenomen” (ND) verschijnen.

Neem je niet deel aan (een) deelexamen(s) dan betekent dat er geen gemiddelde berekend kan worden wat betreft het eindresultaat van het vak waar minstens 1 “niet-deelgenomen” is genoteerd. Je moet voor dat vak bijgevolg automatisch een herexamen afleggen in de tweede examenperiode (als er voor het vak een tweede examenkans bestaat).

Verduidelijking terminologie op het individueel rapport

  • Creditbewijs: je bent geslaagd voor het volledige opleidingsonderdeel.
  • Tweede examenkans: je bent niet geslaagd en moet deelnemen aan de tweede examenkans.
  • Gedeeltelijk deelgenomen – tweede examenkans: je bent voor het volledige opleidingsonderdeel niet geslaagd en je hebt herexamen(s) voor het (of delen van het) opleidingsonderdeel. Kijk hierbij zeker in de module “mijn behaalde scores” om de resultaten van alle deelexamens te bekijken! Je moet alleen deelexamens hernemen waarvoor je niet geslaagd of afwezig was. 
  • Niet deelgenomen – moet hernomen worden: je bent niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel en je moet het opleidingsonderdeel volgend academiejaar hernemen. 
  • Getolereerd: dit wil zeggen dat je ondanks een onvoldoende, toch geen herexamen moet afleggen of het opleidingsonderdeel volgend academiejaar niet moet hernemen. Meer informatie over tolerantie van tekorten vind je hieronder.
  • Beslissing uitgesteld: de beslissing omtrent het al dan niet geslaagd zijn van het opleidingsonderdeel is uitgesteld naar een later moment in eerste examenkans.
  • Resultaat vastgesteld: de score voor het opleidingsonderdeel werd louter vastgesteld, er gebeurde nog geen uitspraak over het al dan niet geslaagd zijn.

Tolerantie van tekorten

Wanneer je een onvoldoende behaalt (8/20 of 9/20) voor een examen, kan je getolereerd worden. Dit wil zeggen dat je geslaagd bent, ondanks je onvoldoende.

Tolerantiemarge

Of je getolereerd kan worden of niet, wordt bepaald door je algemeen examenresultaat, afhankelijk van je tolerantiemarge. De tolerantiemarge wordt opgebouwd door het aantal opgenomen studiepunten en de positieve score over de gehele opleiding.  Hoe de tolerantiemarge exact wordt berekend, vind je terug in het Algemeen Examenreglement (artikel 30).

Alles-of-niets- principe

Er geldt een “alles - of - niets - principe”: ofwel worden alle - voor tolerantie vatbare - tekorten getolereerd ofwel wordt er geen enkel tekort getolereerd. Als je voldoende tolerantiemarge hebt, worden alle – voor tolerantie vatbare - tekorten getolereerd. Als je niet over voldoende tolerantiemarge beschikt, wordt geen enkel opleidingsonderdeel getolereerd.

Je kan dus niet zelf kiezen voor welke opleidingsonderdelen je een tolerantie inzet. De tolerantie wordt automatisch toegepast van zodra je er recht op hebt en is al gebeurd op het moment dat je jouw rapport kan zien.

Wil je voor een getolereerd tekort toch liever opnieuw een examen doen, dan kan je je tolerantie weigeren / verzaken. Je moet dit binnen de 3 werkdagen na bekendmaking van de punten schriftelijk melden aan het examensecretariaat. Let op: je kan hier nadien niet meer op terugkomen!

Minstens 8/20

Resultaten onder 8/20 kunnen nooit worden getolereerd. Er zijn ook opleidingsonderdelen waarvoor je móet slagen (dus 10/20 of meer): deze vakken worden nooit getolereerd. In de ECTS – fiche van het opleidingsonderdeel kan je zien het of een opleidingsonderdeel tolereerbaar is of niet.

Bindende voorwaarden

Als je minder dan 60% van de studiepunten hebt verworven* binnen je inschrijvingscontract, kan de hogeschool bindende voorwaarden opleggen. Als deze voorwaarden het jaar nadien dan niet gerealiseerd worden, kan jouw inschrijving geweigerd worden in daarop volgende academiejaar.

*graduaatstudenten op campus Leuven krijgen bindende voorwaarden opgelegd als zij minder dan 30% verwerven binnen het inschrijvingscontract.

De bindende voorwaarden kan je vinden op je individueel rapport. Let op: De bindende voorwaarden die je vindt op het individueel rapport zijn gebaseerd op het voorbije academiejaar. De bindende voorwaarden zijn van toepassing op de volgende inschrijving binnen dezelfde opleiding.

Bijvoorbeeld: in academiejaar 20 – 21 had je onvoldoende studievoortgang (minder dan 60%). Je kreeg een bindende voorwaarde opgelegd voor academiejaar 21 – 22. Voldoe je niet aan de bindende voorwaarde na tweede zittijd in academiejaar 21 – 22, dan kan je inschrijving voor academiejaar 22 – 23 in dezelfde opleiding geweigerd worden.