Onderwijs- en examenreglement en Rechtspositieregeling

Onderwijs- en examenreglement

Bij je inschrijving sluit je met de Erasmushogeschool Brussel een studiecontract af. Aan dit contract zijn uiteraard een aantal rechten en plichten gekoppeld. Die zijn gebundeld in het algemeen onderwijs- en examenreglement.

Het algemeen onderwijsreglement bundelt alle artikels die betrekking hebben op het onderwijs. Je vindt hierin onder andere de toelatingsvoorwaarden, de gedragscodes en meer informatie over de verzekering die de hogeschool voor je afsluit.

In het algemeen examenreglement lees je wat je rechten en plichten zijn bij de examens. Zo komen onder meer de organisatie, de deelname en het verloop van de examens aan bod. Je vindt er ook de artikels over de deliberatie en de bekendmaking van de resultaten.

In het algemeen reglement vind je de artikels die gelden voor alle departementen en schools of arts van de Erasmushogeschool Brussel. De specifieke reglementen van de departementen en schools voegen daar de artikels aan toe die uniek zijn per departement.

2024-2025

2023-2024