Leerkrediet

Wat is leerkrediet?

Het leerkrediet is ingevoerd aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten vanaf het academiejaar 2008-2009 n.a.v. het nieuwe financieringsdecreet voor de hogescholen en universiteiten. De bedoeling is je te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en zo je studievoortgang te bewaken. Hogescholen en universiteiten ontvangen van de overheid enkel financiering voor studenten die voldoende leerkrediet hebben.

 

Hoe werkt het?

Via de webpagina van de overheid vind je alle informatie over dit systeem terug.

 

Hoeveel punten leerkrediet heb ik nog? 

Op de website van de Vlaamse overheid kan je ook meteen de stand van jouw leerkrediet raadplegen. 

 

Wat als ik niet voldoende leerkrediet heb? 

Indien je stand leerkrediet 0 of minder bedraagt, kun je niet inschrijven aan de hogeschool. 

Je kan enkel inschrijven voor een programma ten belope van het aantal punten leerkrediet waarover je nog beschikt. Ga zeker langs bij de trajectbegeleider voor advies omtrent het traject dat je nog kan volgen, en je verdere studieloopbaan.