Leerkrediet

Corona-update september 2020

Voor studenten die in het tweede semester van 2019-2020 les volgden.

De overheid heeft beslist dat in bepaalde omstandigheden je je leerkrediet kunt terugvragen. Dit zijn de voorwaarden:

  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteit na 9 maart 2020 wegviel.
  • Je bent na deelname aan je laatste examenkans niet geslaagd (dit betekent dat indien er een herexamen werd voorzien, je hieraan moet hebben deelgenomen).
  • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
  • Hoe en waar je deze aanvraag moet indienen lees je hier. Dit moet trouwens binnen de 30 kalenderdagen na bekendmaking van de examencijfers van de 2de zittijd. Je kunt ook altijd je vraag stellen aan Annemie De Rouck, of je trajectbegeleider.

Wat is leerkrediet?

Het leerkrediet is ingevoerd aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten vanaf het academiejaar 2008-2009 n.a.v. het nieuwe financieringsdecreet voor de hogescholen en universiteiten. De bedoeling is je te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en zo je studievoortgang te bewaken. Hogescholen en universiteiten ontvangen van de overheid enkel financiering voor studenten die voldoende leerkrediet hebben.

Hoe werkt het?

Elke student krijgt bij de inschrijving in het hoger onderwijs (bachelor of master) in Vlaanderen of Brussel een leerkrediet van 140 studiepunten voor de volledige studieloopbaan. Die punten worden ingezet tijdens de studies, maar kunnen ook terugverdiend worden. Het saldo van die studiepunten, heet het leerkrediet. Ben je geslaagd voor een opleidingsonderdeel, win je studiepunten terug. Ben je niet geslaagd, of zet je een tolerantie in, verlies je studiepunten. Via de webpagina van de overheid vind je alle informatie over dit systeem terug.

De overgang van het secundair naar hoger onderwijs is niet voor iedereen even eenvoudig. Daarom krijgen studenten bij de start extra krediet als een soort bonus. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, dus waarvoor je geslaagd bent, worden terug dubbel bij je leerkrediet geteld.

Hoeveel punten leerkrediet heb ik nog? 

Op de website van de Vlaamse overheid kan je ook meteen de stand van jouw leerkrediet raadplegen. 

Wat als ik onvoldoende leerkrediet heb? 

Je kan enkel inschrijven voor een programma ten belope van het aantal punten leerkrediet waarover je nog beschikt. Ga zeker langs bij de trajectbegeleider voor advies omtrent het traject dat je nog kan volgen, en je verdere studieloopbaan. 

Studenten met negatief leerkrediet kunnen wel inschrijven indien ze hiervoor een dossier indienen bij de Commissie Leerkrediet.

Wat als ik verander van richting?

Veranderen van studierichting, heeft gevolgen voor je leerkrediet. Er zijn hierbij wel verschillen tussen generatiestudenten, niet-generatiestudenten en studenten met een creditcontract. Via de overzichtspagina van de Vlaamse overheid, kom je alles over jouw exacte situatie te weten.