Decreet Studievoortgang

Je hebt misschien al gehoord over de zogenaamde 'harde knip' in het hoger onderwijs en de starttoets voor toekomstige leerkrachten? Deze komen uit een nieuw decreet dat nu in voege treedt.  

Het nieuwe ‘Decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs’ heeft tot doel om de tijd tussen inschrijven en afstuderen te optimaliseren en studieduurvertraging te voorkomen. Dit decreet gaat in voor nieuwe studenten in september 2023.

We vatten het voor jou samen.

Voor nieuwe studenten in een bacheloropleiding geldt vanaf '23-'24:

  • Het opnemen van voldoende grote studiepakketten: als je je voor de allereerste keer inschrijft, moet je je inschrijven voor een modeltraject. Er zijn volgende uitzonderingen voorzien: 
    • studenten die op grond van een dossier een geïndividualiseerd traject krijgen
    • studenten met een bijzonder statuut
    • studenten die reeds in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma.
  • Er is een verplichte deelname aan een starttoets voor de educatieve lerarenopleidingen Secundair, Lager en Kleuteronderwijs. Daarna mag je je ongeacht het resultaat inschrijven in de opleiding. Maar indien er tekorten zijn, moet je verplicht een remediëringstraject volgen. Check de data van die toets bij EhB. 
  • De zogenaamde harde knip: als je na je eerste inschrijving in 2023-2024 voor bepaalde opleidingsonderdelen geen creditbewijs of geen tolerantie hebt verworven (na twee zittijden), dan moet je bij je tweede inschrijving in dezelfde opleiding wél slagen voor deze vakken. Deze vakken worden ook ‘het drempelpakket’ genoemd. Slaag je bij je tweede poging niet, dan wordt de daaropvolgende inschrijving in dezelfde opleiding geweigerd voor 6 jaar en dit in heel Vlaanderen. Lees meer op deze pagina.
  • En wat in 2024-2025? Studenten die zich vervolgens vanaf 2024-2025 herinschrijven voor een opleiding, moeten zich verplicht inschrijven voor de te hernemen opleidingsonderdelen. Als zij dat willen, mogen ze wél veranderen van keuzeopleidingsonderdeel, onderwijsvak, en/of afstudeerrichting.

Dit geldt voor ál onze studenten:

 Bij tegenvallende examenresultaten krijgt elke student na de eerste examenperiode een studieadvies.