De 'harde knip': éérst slagen, dan pas verder studeren

Vanaf het academiejaar 2023-2024 geldt in het hoger onderwijs een nieuwe regel: studenten moeten alle vakken uit hun eerste jaar succesvol hebben afgerond voordat ze, na het volgen van vakken uit het tweede jaar, kunnen overgaan naar het derde jaar. Deze regel, die ook wel bekendstaat als de 'knip' of 'mijlpaal' in het hoger onderwijs, is officieel goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De regel geldt voor studenten die starten vanaf 2023-2024, dus niet voor studenten die zich vorig jaar of eerder inschreven voor een bachelor of graduaat.

Wanneer valt dan die knip?

Als je als student start met een bacheloropleiding, is het de bedoeling dat je in drie jaar afstudeert: het programma is opgesteld uit 3 modeltrajecten van 60 studiepunten (behalve Verpleegkunde, dat zijn er vier). Het eerste jaar wordt vanaf nu beschouwd als het 'drempelpakket'. Ben je na je eerste jaar niet geslaagd voor vakken uit dit drempelpakket (in eerste én tweede zit), dan moet je die meenemen naar je tweede jaar. Je mag die dan combineren met vakken uit het tweede modeltraject.

Maar dan wordt het wel cruciaal dat je slaagt: want om met vakken uit het derde modeltraject te beginnen, moet je geslaagd zijn voor alle vakken uit het drempelpakket. Is dat niet gelukt, dan mag je niet verder studeren in deze opleiding, ook niet met een andere afstudeerrichting en ook niet aan een andere hogeschool.

De achterliggende redenering voor deze maatregel is dat sommige studenten vakken soms jarenlang meenemen, wat uiteindelijk kan leiden tot vertraging in hun studievoortgang en in sommige gevallen zelfs tot het niet behalen van een diploma.  Het beleid is bedoeld om de voortgang van studenten te bevorderen en hen aan te moedigen hun studie met succes af te ronden.

Wat kan ik doen als ik me ongerust maak?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studentenbegeleider. Hij of zij zal samen met jou kijken waar het misgaat en je helpen met bijvoorbeeld beter te plannen, of je bespreekt het beperken van je vakkenpakket om zeker te zijn dat je slaagt voor het drempelpakket.  

Samengevat

  • Je moet eerst alle vakken uit het eerste jaar (het drempelpakket) afwerken; als je dit binnen de twee jaar doet mag je de opleiding verderzetten
  • Dit systeem geldt voor alle bacheloropleidingen aan alle Vlaamse instellingen
  • Informeer je dus goed of de opleiding die je kiest ook echt bij je past
  • Schakel snel hulp in als je voelt dat het niet loopt zoals gewenst. De studentenbegeleider is er voor jou.