Je studentenbegeleider

Wil het studeren toch niet zo vlot lopen? Dan spring je best tijdig binnen bij de studentenbegeleider. Zij helpen je bij vragen over studeren en studiemethodes maar zijn evengoed een luisterend oor bij problemen met concentratie, faalangst, persoonlijke problemen enz. Daarnaast helpen zij je ook met je statuut 'studeren met een functiebeperking'. Hieronder een overzicht van onze studiebegeleiders. 

campus Kaai

campus Jette 

campus Bloemenhof en Kanal

  • Sociaal Werk: Linda Max
  • Communicatie, Idea & Innovation Management, Journalistiek en Organisatie & Management: Hilde Hendrickx
  • Educatieve Bachelor Secundair onderwijs, Hotelmanagement en Toerisme- & Recreatiemanagement: Martine Saenen
  • Alle graduaatsopleidingen: Isis Bulté
  • Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs, Lager onderwijs & Pedagogie van het jonge kind: Elisa Buydens
  • Verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs (Brussel, Leuven & Diest), Educatief Graduaat Secundair Onderwijs (Brussel Leuven & Diest): Hilde Demeulemeester

campus KCB

campus RITCS

campussen Leuven en Diest