Je studentenbegeleider

Wil het studeren toch niet zo vlot lopen? Dan spring je best tijdig binnen bij de studentenbegeleider. Zij helpen je bij vragen over studeren en studiemethodes maar zijn evengoed een luisterend oor bij problemen met concentratie, faalangst, persoonlijke problemen enz. Daarnaast helpen zij je ook met je statuut 'studeren met een functiebeperking'. Hieronder een overzicht van onze studiebegeleiders. 

campus Kaai

campus Jette 

campus Bloemenhof en Kanal

  • Bachelor Sociaal Werk: Linda Max
  • Bachelors Communicatie, Idea & Innovation Management, Journalistiek en Organisatie & Management: Hilde Hendrickx
  • Educatieve Bachelor Secundair onderwijs, Bachelors Hotelmanagement en Toerisme- & Recreatiemanagement: Studeo.mm@ehb.be 
  • Graduaten Accounting Administration; Logies- , Recreatie en Cateringmanagement, Marketing- en Communicatiesupport, Sociaal-Cultureel Werk en Winkelmanagement: Isis Bulté
  • Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs, Educatieve Bachelors Kleuteronderwijs en Lager onderwijs & Bachelor Pedagogie van het jonge kind: Celine De Bondt
  • Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (Brussel, Leuven), Educatief Graduaat Secundair Onderwijs (Brussel, Leuven): Hilde Demeulemeester

campus KCB

campus RITCS

campus Leuven