Research@EhB

De Erasmushogeschool Brussel zet sterk in op onderzoek. Binnen ons onderzoeksaanbod maken we een onderscheid tussen twee grote types: het onderzoek in de kunsten, gevoerd in de Schools of Arts, en het praktijkgericht onderzoek, dat verbonden is aan onze bacheloropleidingen.

We hebben ook verschillende labs, waar zowel studenten als bedrijven onderzoek kunnen voeren.

Labs

EhB telt verschillende labo's waarin onze studenten nuttige praktijkervaring opdoen. De meeste van deze Labs openen echter ook de deuren voor externe geïnteresseerden.

Praktijkgericht onderzoek

Het grootste deel van het onderzoek aan de Erasmushogeschool is van praktijkgerichte aard. Met dit onderzoek trachten we antwoorden te bieden op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld.

Academisch onderzoek in de kunsten

Maak kennis met het academisch onderzoek in de kunsten van het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS.

Wetenschapscommunicatie

Wij geloven dat wetenschap, het bezit én begrip van essentiële kennis over de werking van de wereld en het heelal, bijdraagt tot beter geïnformeerde mensen, burgers, kiezers en bijgevolg een betere maatschappij.