Blije studenten in de STEM-les.
Graduaat (HBO5)

Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs

Wil jij jongeren en volwassenen hun eigen weg leren vinden in jouw expertisegebied? Word leraar!

Hoe ziet de opleiding eruit?

In onze Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs leer je jongeren en volwassenen hun eigen weg te vinden in jouw expertisegebied. Je volgt een flexibel en modulair programma met een creatieve basisvorming. We hebben veel aandacht voor zelfstandig werk, praktijk en je persoonlijke competenties. Jij staat centraal in ons programma. Zo leiden we je op tot een bekwame en deskundige leraar met een eigen identiteit.

Een opleiding voor jou? 

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs én minstens 3 jaar ervaring in jouw vak.
 • Je wil gewoon graag voor de klas staan
 • Je wil jouw vakkennis delen met jongeren en/of volwassenen
 • Je kan - naast je job of studie - nog voldoende tijd vrijmaken voor een opleiding
 • Je bent al aan de slag als leraar, maar je moet je diploma behalen? Volg dan het LIO-traject. Klik hier voor meer info of neem een kijkje onder de tab "Werktraject".

 

wijnproef

NIEUW: Aanvullend traject

Ben je al in het bezit van een ‘diploma van leraar’* en wil je graag je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Volg dan bij ons het Aanvullend Traject (30 SP) van 1 jaar. Met een diploma Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs van EhB kan je aan de slag in een ondersteunende, coördinerende functie of kan je het aantal vakken waarvoor je een bekwaamheidsbewijs hebt, verruimen. Via een flexibel leertraject van slechts 30 SP kan je dit diploma van 90 SP behalen op 1 jaar.

* Specifieke Lerarenopleiding SLO (indien ander getuigschrift => traject op maat)

Na jaren twijfel heb ik toch de stap gezet. De enige spijt die ik heb, is dat ik dat niet eerder gedaan heb. Want ondertussen heb ik mijn droomjob te pakken.

Vicky
oud-studente

Hoe ga jij deze opleiding volgen?

Avondtraject

1,5 jaar*

Ideaal wanneer je deeltijds werkt en toch nog voldoende tijd hebt om enkele avonden/momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan.

Een mix van contact- en online onderwijs (blended traject) waarbij je gedurende het eerste jaar afwisselend 1 avond per week en tweewekelijks 2 avonden per week les volgt en het laatste half jaar gemiddeld 2 avonden per week.

Je volgt:

 • de theorie volledig online
 • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig op de campus
 • werksessies in online onderwijs
 • een 4-tal vakdidactische sessies (pedagogisch-didactische studie van je eigen vakgebied) online of op campus

Waar vindt de vakdidactische training plaats? 

Wanneer?

 • Start september ‘21 - elke dinsdagavond en tweewekelijkse werksessies op donderdagavond (van 18 tot 22 uur)
 • Start februari ‘22 - elke maandagavond en tweewekelijkse werksessies op woensdagavond (van 18 tot 22 uur)

 

  Avondtraject

  2 jaar*

  Wanneer je naast je fulltime job minstens 2 avonden/momenten per week kan vrijmaken voor de opleiding.

  Een mix van contact- en online onderwijs (blended traject) waarbij je gedurende 2 jaar afwisselend 1 avond per week les volgt en tweewekelijks 2 avonden per week.

  Je volgt:

  • de theorie volledig online
  • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig op de campus
  • werksessies in online onderwijs
  • een 4-tal vakdidactische sessies (pedagogisch-didactische studie van je eigen vakgebied) online of op campus


  Waar vindt de vakdidactische training plaats? 

  Wanneer?

  • Start september ‘21 - elke dinsdagavond en tweewekelijkse werksessies op donderdagavond (van 18 tot 22 uur)
  • Start februari ‘22 - elke maandagavond en tweewekelijkse werksessies op woensdagavond (van 18 tot 22 uur)

  Jouw programma

  Je programma bestaat uit 90 studiepunten, verspreid over 3 of 4 semesters. Je volgt ofwel overdag of 's avonds les en ook een deel van thuis uit. Voor je van start gaat, kijken we naar je sterktes en ontwikkelpunten. Op basis daarvan stippelen we een traject voor je uit dat helemaal op je lijf geschreven is. 

  Daarna ga je van start. In het eerste semester leer je de absolute basis van lesgeven. Je zet je eerste stappen in de onderwijswereld. Elk nieuw semester keren we terug naar deze basis maar voegen we competenties toe. Je bouwt steeds verder op dat fundament. Stap voor stap word je een topleraar die uitstekende lessen voorbereidt. 

  Doorheen alle semesters hechten we veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de ruimte om een stukje van je opleiding zelf in te vullen. Dat doe je op basis van je ontwikkelpunten en sterktes, maar ook vanuit je eigen interesses. 

  Ervaring opdoen in de praktijk staat centraal in onze opleiding. Daarom ga je al snel op stage. Meer dan een derde van je opleiding zal bestaan uit stage. Alleen zo krijg je voldoende ervaring en zelfvertrouwen om voor de klas te staan. 

  Welke vakdidactiek kan ik kiezen?

  Tijdens de opleiding kan je beroep doen op vakdidactici die nog met beide voeten in de praktijk staan. Zij zullen je begeleiden en ondersteunen gedurende je hele traject. Via een aantal werksessies en online begeleiding zullen ze je inleiden in de wereld van jouw vakdidactiek. De verschillende vakken worden onderverdeeld in vakdidactische clusters, kies er een die bij jouw diploma of nuttige ervaring past.

  Maatschappij en welzijn
  Optie: Zorg voor mens
  • Verzorging
  Maatschappij en welzijn
  Optie: Zorg voor lichaam
  • Bio-esthetiek
  • Haarzorg
  • Tandtechniek
  Land- en tuinbouw
  • Agrarische technieken
   (STEM agro- en biotechnieken
   & STEM land- en tuinbouw)
  • Bloemschikken
  STEM - praktische richtingen
  • Elektromechanica
  • Elektriciteit
  • Elektronica
  • Grafische technieken
  • Kunststoffen
  • Mechanica
  • Veiligheidstechniek
  • Bouw
  • Centrale verwarming
  • Hout
  • Koeltechniek
  • Lassen-constructie
  • Metaal
  • Meubelmakerij
  • Sanitair
  • Schilderen en decoratie
  • Schrijnwerkerij
  • Autorijtechnieken
  • Autotechniek
  • Carrosserie
  Economie en organisatie
  • Verkoop
  Horeca en Voeding
  • Bakkerij
  • Hotel
  • Slagerij
  • Voeding
  Andere
  • Goud
  • Diamant
  • Leder
  niet-LIO

  Heel wat mogelijkheden met je diploma

  Werkzekerheid

  Met dit diploma kan je terecht in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs of in het volwassenenonderwijs, bvb bij CVO's, Syntra, Cevora, Basiseducatie en in het tweedekansonderwijs. Zelfs in de bedrijfswereld is er vraag naar bekwame mensen met pedagogische vaardigheden voor het geven van bv. opleidingen en bijscholingen. Je hebt dus heel wat mogelijkheden en door het lerarentekort liggen de kansen voor het grijpen. Zo vind je tegenwoordig snel werk in Brussel en de rand, maar ook in de rest van Vlaanderen is er nood aan gemotiveerde leerkrachten.

  Studenten techniek

  Welkom op onze campussen!

  De Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs kan je volgen in Anderlecht, Leuven en Diest. Zo kan je jouw studies volgen bij jou in de buurt. 

  Campus COOVI

  Op campus COOVI worden de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs en de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gegeven in avondonderwijs.

  Emile Grysonlaan 1 (gebouw 5)
  1070 Anderlecht

  Campus Leuven

  Op campus Leuven worden de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs en de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gegeven in avondonderwijs.

  Interleuvenlaan 5
  3001 Heverlee

  Campus Diest

  Op campus Diest worden de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs en de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gegeven in avondonderwijs.

  Boudewijnvest 3
  3290 Diest

  Wie kan deze opleiding volgen?

  Kandidaten dienen te voldoen aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een ervaringsvoorwaarde en een taalvoorwaarde.

  Diplomavoorwaarde

  Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

   

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is;
  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van bachelor of master;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

  Ervaringsvoorwaarde

  Om deel te nemen aan de educatieve graduaatsopleiding dien je ook te voldoen aan een ervaringsvoorwaarde. Die houdt in dat je:

   

  • Beschikt over drie jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied van jouw behaalde diploma.
  • Beschikt over vijf jaar aantoonbare ervaring in een ander vakgebied dan het vakgebied van jouw diploma.

  Indien iemand niet voldoet aan de voorwaarden voor de nuttige ervaring, neem dan zeker contact op met de trajectbegeleiding: Leen Rubens (Leuven/Diest) of Hilde Demeulemeester (Brussel).

  Taalvoorwaarde

  Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal:

   

  • Je moet ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid; of
  • Je moet geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs; of
  • Je moet beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat je tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezit

  Wat indien ik niet voldoe aan de diplomavoorwaarden?

  Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een Educatieve graduaatsopleiding, kan je mogelijks wel toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek.

  Het toelatingsonderzoek

  Het toelatingsonderzoek neemt de vorm aan van een toelatingsproef. De schriftelijke toelatingsproef toetst of je over de kennis en vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de opleiding te kunnen starten en bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en numeriek redeneren (getallenreeksen). De toelatingsproef duurt ongeveer 100 minuten. Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef vind je in deze informatiebundel.

  Voorwaarden voor deelname

  Deelnemen aan het toelatingsonderzoek kan indien je:

  - voldaan hebt aan de leerplicht;

  - nog niet eerder hebt deelgenomen aan het toelatingsonderzoek voor graduaatsopleidingen met het oog op inschrijven in academiejaar 2020-2021.

  Deelnemen aan het toelatingsonderzoek

  Binnenkort vind je hier de data van het toelatingsonderzoek.

  Leraar in opleiding of kortweg LIO

  Ben je in het bezit van een diploma secundair onderwijs, heb je minstens 3 jaar nuttige ervaring en heb je een lesopdracht van ten minste 500 leraar-uren op jaarbasis in het onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-baan. Aangezien je al lesgeeft en dus met de echte praktijk aan de slag gaat, mag je een deel van jouw opleiding (max. 30SP) in je eigen school uitvoeren. Heb je minder uren? Niet getreurd, dan kan je een LIO-light programma volgen in samenspraak met de trajectbegeleider.

  De theorie verwerk je volledig in online onderwijs. Om het lesgeven binnen je eigen vak te versterken worden er nog enkele vakdidactische sessies en intervisies binnen een groep voorzien. Deze vinden ofwel online of op de campus plaats. Zo is het mogelijk om deze opleiding vanuit heel België - of zelfs ver daarbuiten - te volgen!

  Hoe ga jij dit traject volgen?

  1,5 jaar of 2 jaar

  Hou er rekening mee dat je naast je job gemiddeld 1 of 2 avonden/momenten per week moet kunnen vrijmaken voor de opleiding.

  Wanneer?

  Start september '21 - dinsdagavond en (tweewekelijkse) werksessie op donderdagavond (van 18 tot 22 uur)

  Start februari '22 - maandagavond en (tweewekelijkse) werksessie op woensdagavond (van 18 tot 22 uur)

  vakken LIO

  Infomomenten

  Op onze infodagen staan de docenten voor je klaar met info over je vakken, stages en projecten van de opleiding. Zit je zelf nog met vragen, onzekerheden of dingen waar je benieuwd naar bent, dan krijg je er die dag zeker antwoord op. Ook onze studiebegeleiders en trajectbegeleiders zijn er die dag voor jou, mocht je al specifieke vragen hebben over studeren of je persoonlijke traject. Bovendien maak je ook kennis met de campus en ontdek je waar je de boeiendste jaren van je leven zal doorbrengen.

  Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven over de opleiding en zal je ondersteunen in je trajectkeuze. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

  Onze infodagen Brussel, Diest & Leuven 2022

  Zorg dat je op de juiste campus langs komt (Kanal, Coovi, Diest of Leuven)!
   

  • Zaterdag 19 maart (10u-13u)
   of online van 10u tot 11u
  • Zaterdag 14 mei (10u-13u)   
  • Zaterdag 11 juni op Campus COOVI van 9u tot 13u
  • Dinsdag 14 juni - Leuven van 18u tot 20u      
  • Woensdag 15 juni - Diest van 18u tot 20u
  • Zaterdag 25 juni (10u-15u)               
  • Woensdag 24 augustus - Diest van 18u tot 20u
  • Zaterdag 27 augustus -Diest van 10u tot 12u
  • Dinsdag 30 augustus - Diest van 10u tot 12u
  • Zaterdag 03 september op Campus COOVI van 9u tot 13u          
  • Zaterdag 10 september (10u-15u)

   

  Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

   

  Zit je nog met een prangende vraag over het traject of wil je gewoon even face-to-face praten over de mogelijkheden van onze opleiding?
  Maak dan hier een afspraak voor een online consultatie.

  Inschrijven

  Klaar om je in te schrijven? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag

  Subsidies en beurzen

  Recht op een studietoelage? Bekijk hier de mogelijkheden!

  Mogelijkheid tot aanvraag KMO-portefeuille (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen)

  Start inschrijvingen

  Vanaf eind juni kan je je online inschrijven aan onze hogeschool.

  Kan je ook op de campus inschrijven?

  Campus Diest

  Maandag, dinsdag en donderdag van 12u00 tot 13u30 en van 17u45 tot 20u30.

  Campus Diest
  Boudewijnvest 3
  3290 Diest
  campusdiest@ehb.be

  Campus Leuven

  Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak!

  Campus Leuven
  Interleuvenlaan 5
  3001 Heverlee
  campusleuven@ehb.be

  Campus Brussel

  Elke werkdag van 9u tot 16u, zonder afspraak!

  Campus Kanal
  Slotstraat 28
  1000 Brussel
  studentensecretariaat.mm@ehb.be

  Nog vragen?

  Wij staan altijd voor je klaar:  
  Liever wat persoonlijker?

  Boek een online kennismakingsgesprek met een van onze docenten.

   

   

  Infodagen

  Deel dit