VOEG mieke
Graduaat (HBO5)

Edu­catieve Grad­u­aat Secundair Onderwijs

Kom langs op onze infodagen.

Voor wie

 • Voor iedereen die zijn passie en kennis wil delen met jongeren of volwassenen.
 • Voor iedereen die al in het onderwijs staat of de stap naar het onderwijs wil zetten.
 • Voor iedereen met een open geest die houdt van onze diverse samenleving.
 • Voor de praktijkgerichte persoon die houdt van het directe contact met het werkveld.
 • Voor iedereen met een diploma secundair onderwijs, HBO5/graduaatsdiploma of gelijkwaardig en met minstens 3 jaar beroepservaring. Volg dan het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs.

Voor wie

 • Voor iedereen die zijn passie en kennis wil delen met jongeren of volwassenen.
 • Voor iedereen die al in het onderwijs staat of de stap naar het onderwijs wil zetten.
 • Voor iedereen met een open geest die houdt van onze diverse samenleving.
 • Voor de praktijkgerichte persoon die houdt van het directe contact met het werkveld.
 • Voor iedereen met een diploma secundair onderwijs, HBO5/graduaatsdiploma of gelijkwaardig en met minstens 3 jaar beroepservaring. Volg dan het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In onze Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs leer je jongeren en volwassenen hun eigen weg te vinden in jouw expertisegebied. Je volgt een flexibel en modulair programma. We hebben veel aandacht voor zelfstandig werk, praktijk en je persoonlijke competenties. Jij staat centraal in ons programma. Zo leiden we je op tot een bekwame en deskundige leraar met een eigen identiteit. In het Educatieve Graduaat maken we onderscheid tussen twee statuten: het reguliere statuut en het LIO-statuut (Leraar-In-Opleiding).

leraarinopleiding
  wijnproef

  Wie kan deze opleiding volgen?

  Kandidaat-studenten dienen te voldoen aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een ervaringsvoorwaarde en een taalvoorwaarde.

  Diplomavoorwaarde

  Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is;
  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van bachelor of master;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.
  Ervaringsvoorwaarde

  Om deel te nemen aan het Educatieve Graduaat dien je ook te voldoen aan een ervaringsvoorwaarde. Dit houdt in dat je:

  • beschikt over drie jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied van jouw behaalde diploma;
  • beschikt over vijf jaar aantoonbare ervaring in een ander vakgebied dan het vakgebied van jouw diploma.

  Indien iemand niet voldoet aan de voorwaarden voor de nuttige ervaring, neem dan zeker contact op met de studie- en trajectbegeleider: Hilde Demeulemeester.

  Taalvoorwaarde

  Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal:

  • Je moet ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid.
  • Of je moet geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs.
  • Of je moet beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat je tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezit.

  Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs, kan je mogelijks wel toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek. Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef vind je in deze informatiebundel.

  vakdidactiek

  Wil je de stap zetten naar het onderwijs? (Regulier statuut)

  Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden en wil je de stap zetten naar een job in het onderwijs? Wil je jongeren inspireren en ondersteunen in hun ontwikkeling? Wil je je expertise delen? Dan kan je het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs volgen. Dit reguliere traject kan je volgen op twee en half jaar, twee jaar of anderhalf jaar in avondonderwijs. Bekijk de mogelijkheden hieronder.

   

   Sta je al in het onderwijs? (LIO-statuut)

   Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden en heb je al een lesopdracht van ten minste 500 leraar-uren op jaarbasis in het onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-statuut (Leraar-In-Opleiding) dat je volledig digitaal en op je eigen werkplek kan volbrengen. Aangezien je al lesgeeft en dus met de echte praktijk aan de slag gaat, mag je een deel van jouw opleiding (max. 30 studiepunten) in je eigen school uitvoeren. Ben je minder uren aangesteld in je school? Niet getreurd, dan kan je een LIO-light programma volgen in samenspraak met de studie- en trajectbegeleider. De theorie verwerk je volledig in online onderwijs. Het LIO-traject kan je volgen op twee en half jaar, twee jaar of anderhalf jaar in avondonderwijs. Bekijk de mogelijkheden hieronder.

   Hoe ga jij deze opleiding volgen?

   Je volgt de opleiding in avondonderwijs op:

   2,5 jaar

   Werk je voltijds? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten/avonden per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan is het modeltraject gedurende twee en half jaar ideaal voor jou. Tijdens een persoonlijk gesprek met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

   2 jaar

   Werk je deeltijds of voltijds? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere avonden per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit avondtraject ook volgen op twee jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale avondtraject op maat uit.

   1,5 jaar

   Werk je deeltijds of ben je werkzoekend? En heb je naast je (eventuele) job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere avonden per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit avondtraject ook volgen op anderhalf jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale avondtraject op maat uit.

   Wat mag je verwachten in het reguliere traject?

   Een blended traject waarbij je:
    

   • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs 's avonds volgt (onder begeleiding en zelfstandig);
   • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs 's avonds op campus COOVI in Anderlecht volgt;
   • een 4-tal vakdidactische werksessies deels online en deels op campus COOVI op zaterdagvoormiddag volgt (pedagogisch-vakdidactische studie van je eigen vakgebied);
   • extra online werksessies en/of coachingsmomenten volgt.
   Wanneer?

   Traject van 2,5 jaar:
    

   • Start september 2022:
    • Semester 1: inlooptraject op maat
    • Semester 2 t.e.m. 5: elke woensdagavond leer- en oefensessies en tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)
   • Start februari 2023:
    • Semester 1: inlooptraject op maat
    • Semester 2 t.e.m. 5: elke dinsdagavond leer- en oefensessies en tweewekelijkse werksessie op donderdagavond (van 18 tot 22 uur)

   Traject van 2 jaar:
    

   • Start september 2022:
    • Elke donderdagavond leer- en oefensessies en tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
   • Start februari 2023:
    • Elke woensdagavond leer- en oefensessies en tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)

   Traject van 1,5 jaar:
    

   • Start september 2022:
    • Semester 1 en 2: elke donderdagavond leer- en oefensessies en tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
    • Semester 3: de ene week elke dinsdag- en donderdagavond leer- en oefensessies en de andere week elke donderdagavond leersessie en op dinsdagavond werksessie (van 18 tot 22 uur)
   • Start februari 2023:
    • Semester 1 en 2: elke woensdagavond leer- en oefensessies en tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)
    • Semester 3: de ene week elke maandag- en woensdagavond leer- en oefensessies en de andere week elke woensdagavond leer- en oefensessies en op maandagavond werksessie (van 18 tot 22 uur)

   Wat mag je verwachten in het LIO-traject?

   Een blended traject waarbij je:
    

   • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs 's avonds volgt (onder begeleiding en zelfstandig);
   • de vakdidactische training volledig op de eigen werkplek uitvoert;
   • een 4-tal vakdidactische werksessies deels online verplicht en deels facultatief op campus COOVI op zaterdagvoormiddag volgt (pedagogisch-vakdidactische studie van je eigen vakgebied);
   • extra online werksessies en/of coachingsmomenten volgt.
   Wanneer?

   Traject van 2,5 jaar:
    

   • Start september 2022:
    • Semester 1: inlooptraject op maat
    • Semester 2 t.e.m. 5: elke woensdagavond (in het eerste deel van het semester) leersessie en tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)
   • Start februari 2023:
    • Semester 1: inlooptraject op maat
    • Semester 2 t.e.m. 5: elke dinsdagavond (in het eerste deel van het semester) leersessie en tweewekelijkse werksessie op donderdagavond (van 18 tot 22 uur)

   Traject van 2 jaar:
    

   • Start september 2022:
    • Elke donderdagavond (in het eerste deel van het semester) leersessie en tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
   • Start februari 2023:
    • Elke woensdagavond (in het eerste deel van het semester) leersessie en tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)

   Traject van 1,5 jaar:
    

   • Start september 2022:
    • Semester 1 en 2: elke donderdagavond (in het eerste deel van het semester) leersessie en tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
    • Semester 3: alternerend de ene week elke dinsdag- en donderdagavond leersessie en de andere week elke donderdagavond leersessie en op dinsdagavond werksessie (van 18 tot 22 uur)
   • Start februari 2023:
    • Semester 1 en 2: elke woensdagavond leersessie en tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)
    • Semester 3: alternerend de ene week elke maandag- en woensdagavond leersessies en de andere week elke woensdagavond leersessie en op maandagavond werksessie (van 18 tot 22 uur)

   Vakken

   Je programma bestaat uit 90 studiepunten, verspreid over 5, 4 of 3 semesters. Je volgt 's avonds les van thuis uit. Voor je van start gaat, kijken we naar je sterktes en ontwikkelpunten. Op basis daarvan stippelt de studie- en trajectbegeleider samen met jou een traject uit dat helemaal op je lijf geschreven is. In het eerste semester leer je de absolute basis van het lesgeven. Je zet ook je eerste stappen in de onderwijswereld. Elk nieuw semester voegen we competenties toe. Doorheen alle semesters hechten we ook veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de ruimte om een stukje van je opleiding zelf in te vullen. Ervaring opdoen in de praktijk staat centraal in onze opleiding. Daarom bestaat meer dan een derde van de opleiding uit stage. Alleen zo krijg je voldoende ervaring en zelfvertrouwen om voor de klas te staan. Zo word je stap voor stap een uitstekende leraar.

   Welke vakdidactiek kan ik kiezen?

   Tijdens de opleiding kan je beroep doen op vakdidactici die nog met beide voeten in de praktijk staan. Zij zullen je begeleiden en ondersteunen gedurende je hele traject. Via een aantal werksessies en online begeleiding zullen ze je inleiden in de wereld van jouw vakdidactiek. De verschillende vakken worden onderverdeeld in vakdidactische clusters, kies er een die bij jouw diploma of nuttige ervaring past.

   Maatschappij en welzijn
   Optie: Zorg voor mens
   • Verzorging
   Maatschappij en welzijn
   Optie: Zorg voor lichaam
   • Bio-esthetiek
   • Haarzorg
   • Tandtechniek
   Land- en tuinbouw
   • Agrarische technieken
    (STEM agro- en biotechnieken
    & STEM land- en tuinbouw)
   • Bloemschikken
   STEM - praktische richtingen
   • Elektromechanica
   • Elektriciteit
   • Elektronica
   • Grafische technieken
   • Kunststoffen
   • Mechanica
   • Veiligheidstechniek
   • Bouw
   • Centrale verwarming
   • Hout
   • Koeltechniek
   • Lassen-constructie
   • Metaal
   • Meubelmakerij
   • Sanitair
   • Schilderen en decoratie
   • Schrijnwerkerij
   • Autorijtechnieken
   • Autotechniek
   • Carrosserie
   Economie en organisatie
   • Verkoop
   Horeca en Voeding
   • Bakkerij
   • Hotel
   • Slagerij
   • Voeding
   Andere
   • Goud
   • Diamant
   • Leder

   Regulier traject

   Vakken niet lio

   LIO-traject

   vakkenLIO

   Na je studie

   Werkzekerheid

   Met dit diploma kan je terecht in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs of van het volwassenenonderwijs. Bij CVO's, Syntra, Cevora, in Basiseducatie en in het tweedekansonderwijs. Ook in de bedrijfswereld is er vraag naar bekwame mensen met pedagogische vaardigheden voor het geven van bv. opleidingen en bijscholingen. Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. In Brussel en de rand vind je snel werk, maar ook in de rest van Vlaanderen is er nood aan gemotiveerde leerkrachten.

   Studenten techniek

   Waar heb je les?

   De Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs kan je volgen in Anderlecht, Leuven en Diest. Zo kan je jouw studies volgen bij jou in de buurt. 

   Campus COOVI

   Op campus COOVI wordt het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs zowel in een regulier als in een LIO-traject gegeven in avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

   Emile Grysonlaan 1 (gebouw 5)
   1070 Anderlecht

   e-Campus Leuven

   Op e-campus Leuven wordt het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs enkel in een LIO-traject gegeven in (online) avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

   Interleuvenlaan 5
   3001 Heverlee

   e-Campus Diest

   Op e-campus Diest wordt het Educatieve Graduaat Secundair Onderwijs enkel in een LIO-traject gegeven in (online) avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

   Boudewijnvest 3
   3290 Diest

   Wat kost de opleiding?

   Wat kost het nu juist om te studeren aan een hogeschool? Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

   Inschrijvingsgeld

   Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

   • het type contract,
   • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
   • je statuut.

   Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

   De berekening van studiegelden gebeurt op basis van onderstaande tarieven en zijn van toepassing voor elke hogeschool.

    

   Vast gedeelte

   Variabel gedeelte per studiepunt

   Voltijdse studenten ’22-’23 (60 studiepunten)

   Niet-beurstariefstudent

   € 253,6

   € 12,1

   € 979,6

   Bijna-beurstariefstudent

   € 253,6

   € 4,4

   € 517,6

   Beurstariefstudent

   € 115,8

   € 0

   € 115,8

   Overige kosten

   Naast het inschrijvingsgeld zijn er nog een aantal andere kosten. Je hebt sowieso jouw boeken, cursussen en academic software. Daarnaast heb je een laptop nodig. Aan welke minimumspecificaties die dient te voldoen voor jouw opleiding? Lees hier meer.

   Tenslotte heb je nog specifieke kosten voor bijvoorbeeld specifieke kleding of ander materiaal. Denk daarbij aan specifieke software.

   Studiefinanciering

   Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

   Infodagen

   We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

   • Zaterdag 18 maart 2023, van 10u tot 13u
   • Zaterdag 22 april 2023, van 10u tot 13u
   • Zaterdag 24 juni 2023, van 10u tot 15u
   • Zaterdag 2 september 2023, van 10u tot 15u
   • Zaterdag 9 september 2023, van 10u tot 15u

   Workshopweek 

   Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

   • Kom een workshop of les volgen 
   • Tijdens de krokusvakantie

   Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

   Inschrijven

   Klaar om je in te schrijven? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag

   Subsidies en beurzen

   Recht op een studietoelage? Bekijk hier de mogelijkheden!

   Mogelijkheid tot aanvraag KMO-portefeuille (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen)

   Start inschrijvingen

   Vanaf eind juni kan je je online inschrijven aan onze hogeschool.

   Kan je ook op de campus inschrijven?

   Campus COOVI

   Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille.

   Emile Grysonlaan 1 (gebouw 5)
   1070 Anderlecht
   isabelle.bataille@ehb.be

   e-Campus Leuven

   Maandag en donderdag van 13 tot 19 uur. (Uitzonderlijk gesloten op 5 juli)
   Wil je op een ander moment langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille.

   Gesloten tijdens zomerverlof van 11 juli tot 15 augustus.

   Campus Leuven
   Interleuvenlaan 5
   3001 Heverlee
   isabelle.bataille@ehb.be

   e-Campus Diest

   Dinsdag van 12 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur. (Uitzonderlijk gesloten op 5 juli)
   Wil je op een ander moment langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille. 

   Gesloten tijdens zomerverlof van 11 juli tot 15 augustus.

   Campus Diest
   Boudewijnvest 3
   3290 Diest
   isabelle.bataille@ehb.be

   Contact