studenten aan de pc
Graduaat (HBO5)

Programmeren

Is een graduaat Programmeren iets voor jou?

Je bent ambitieus en je wil een hogere opleiding volgen om een succesvolle professionele carrière te kunnen uitbouwen.

Je denkt analytisch. Je houdt ervan om problemen te analyseren en op een systematische manier op te lossen.

Je denkt creatief. Denkkracht is je belangrijkste gereedschap en je kan op een creatieve manier ingewikkelde zaken terugbrengen tot een overzichtelijk geheel.

Je bent ondernemend. Je bent goed in organiseren en je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken. Je hebt aandacht voor de mensen om je heen. Je wil snel aan de slag. Je wil kennis opdoen combineren met actief bezig zijn. Je bent eerder praktijkgericht en niet echt een theoreticus.

Volwaardig hoger diploma in 2 jaar

We bieden je een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. In het eerste jaar heb je 2,5 dagen les per week. In het tweede jaar heb je 3 avonden les per week en 2 dagen werkplekleren in een bedrijf naar keuze.

Werkplekleren

Dit maakt een essentieel deel uit van de opleiding. Handig, want wat je leert in de lessen, kun je meteen omzetten in de praktijk. Je neemt ook je ervaringen van tijdens het werkplekleren mee om opdrachten tijdens
de les uit te voeren.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

De vraag naar programmeurs is groot. Onze economie heeft grote nood aan ICTmedewerkers allerhande. Als programmeur ben je creatief en dynamisch. Naast een degelijke technische kennis beschik je ook over
communicatieve en commerciële vaardigheden. Ruime keuze op de arbeidsmarkt en uitzicht op een boeiende carrière. Met een graduaatsdiploma Programmeren op zak moet je je niet afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder welke job je toelaat je talenten volledig te benutten en uit te spelen.
Je kan aan de slag als analist, programmeur, software developer, ICT-architect, systeembeheerder, helpdeskmedewerker, web designer … of je kunt als zelfstandige ITdiensten aan bedrijven leveren.

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding doorstromen naar de professionele bachelor Toegepaste informatica, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen op basis van EVK. Je moet 92
studiepunten volgen.

Het programma van het graduaat Programmeren wordt opgebouwd aan de hand van vier leerlijnen. Naast twee inhoudelijke leerlijnen die de kern vormen, namelijk (II) ‘Software’ en (III) ‘Web & Data’, bestaat het curriculum uit een ondersteunende leerlijn ‘IT-sector’ en een geïntegreerde leerlijn (IV) ‘Integration’.

Je kan de opleiding starten in zowel een dagtraject over 2 jaar gespreid als een afstandstraject maar dan over 3 jaar gespreid. Een dagtraject bestaat uit 4 semesters van 30 studiepunten. Wie een vrijstelling kan verkrijgen voor de stages op basis van werkervaring kan het traject op anderhalf jaar afronden. 

Een afstandstraject bestaat over 6 semesters. Wie een vrijstelling kan verkrijgen voor de stages op basis van werkervaring kan na voltooien van een VC-procedure het traject op een kortere termijn afronden.

Je opleidingsprogramma 

IT-Sector


In de leerlijn ‘IT-sector’ bekwamen we jou in een aantal IT-basics. Daarom eindigt die
leerlijn ook aan het einde van het eerste jaar, waar we veronderstellen dat je de basics
verworven hebben. Zo krijg je inzicht in de algemene werking van hard- en software, in
verschillende talstelsels, in datacommunicatiemodellen, in netwerken, in verschillende
communicatiestrategieën en technieken die relevant zijn in (IT-)bedrijven en in IT-Engels
en in projectmanagement en IT-specifieke projectmanagement methodieken.

Software

in de leerlijn ‘Software’ ligt de focus enerzijds op Java en anderzijds op .NET. In het
derde semester is er aandacht voor Android Development. Samen vormen ze bijna één
derde van de beschikbare studiepunten.

Web & Data

In de leerlijn ‘Web & Data’ oefen je in het programmeren voor het wereldwijde web en
krijg je inzicht in de databanken. Verschillende talen komen daarbij aan bod: HTML,
CSS, Javascript, jQueray, AJAX, PHP, Lavarel, SQL… Samen met de leerlijn Software
vormt dit de inhoudelijke kern van uw opleiding.

Integration

In de leerlijn ‘Integration’ die ruim een derde van de opleiding beslaat, ligt de focus
op levenslang leren, projectwerk en het geïntegreerd verwerven en inoefenen van
competenties. Deze leerlijn bestaat bijna integraal uit werkplekleren

Je vakken concreet per jaar

In het eerste jaar volg je deze vakken:

IT-sector

 • IT fundamentals
 • Communication
 • OS fundamentals
 • Process & project flow

Software

 • Java Fundamentals
 • Java Advanced
 • Java Frameworks

Web & Data

 • Static web
 • Database Fundamentals
 • Dynamic web
 • Backened web

Integration

 • Trends I
 • Trends II

In het tweede jaar mag je je hieraan verwachten:

Software

 • .Net Advanced
 • .Net Frameworks
 • Android Development

Integration

 • Trends III
 • Project intro
 • Project I
 • Project III

Welkom op campus Kaai

Je opleiding wordt ingericht op campus Kaai (Brussel) van de Erasmushogeschool Brussel. We bieden jou heel wat materiële voorzieningen die noodzakelijk zijn om het graduaat in het Programmeren kwalitatief te kunnen aanbieden en bieden heel wat initiatieven van studie- en studentenbegeleiding om jou te ondersteunen bij alle aspecten van hun studieloopbaan. De materiële voorzieningen zijn divers en afgestemd op het behalen van goede leerresultaten tijdens je opleiding: er zijn leslokalen, labolokalen voor gesimuleerd werkplekleren, aula’s, computerlokalen, lokalen voor groepswerk en zelfstudie met  ingebouwde ICT-infrastructuur, open labs waar je begeleid zelfstandig kan leren én waar ook anderen zoals bijvoorbeeld professionelen toegang toe hebben…

De campus beschikt eveneens over een onthaal, een studentensecretariaat, een ICT-dienst, een docentenlandschap en vergaderzalen. Verder heeft de campus nog een restaurant en ruimtes voor jou om te pauzeren of samen te werken. Je kan bovendien ook gebruikmaken van de online catalogi van de Erasmushogeschool Brussel.

We bieden twee modeltrajecten aan: een dagtraject en een avondtraject. Ben je ingeschreven in het dagtraject dan volg je tijdens het eerste jaar overdag les. Ben je ingeschreven in het avondtraject, dan volg je dezelfde lessen ’s avonds. Zowel in het dag- als in het avond-traject wordt gebruik gemaakt van blended
learning, maar het aandeel afstandsonderwijs zal groter zijn in het avond-dan in het dag-traject.

Ongeacht of je nu ingeschreven bent in het dagtraject of in het avondtraject; je krijgt net zoals de andere studenten ‘s avonds les. Het is immers dan de bedoeling dat je overdag aan de slag gaat in een bedrijf voor de vakken uit de leerlijn ‘integratie’.

Data van onze infodagen 2019:

•    zaterdag 16 maart 
•    zaterdag 27 april 
•    zaterdag 22 juni 
•    zaterdag 7 september 

Telkens van 10 – 15 u. 

Locatie:

De infodag vindt plaats op Campus Kaai, de campus waar je ook deze opleiding zal studeren.

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 22 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven voor de opleidingen van EhB.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is wettelijk vastgesteld op € 1,50 per lestijd. Je kan dus zelf berekenen, aan de hand van het aantal lestijden van de modules die je wenst te volgen, hoeveel je zal moeten betalen. Het totaal is per semester begrensd op maximum € 300. 

Ben je zelfstandige of wil je werkgever je opleiding betalen? Informeer je bij je werkgever ook of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Lees alles na op www.kmo-portefeuille.be.

Ben je werknemer, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Informeer ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming. Verdere voorwaarden vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

Check ook of je als werknemer een beroep kunt doen op educatief verlof of vormingsverlof: www.werk.belgie.be

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Je kan deze opleiding volgen met een VDAB contract. Vraag meer informatie bij het secretariaat of de opleidingscoördinator.

Wat breng je mee bij inschrijving?

 • je identiteitskaart
 • kopie van je diploma secundair onderwijs. Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs, geen probleem. Je kan ook een toelatingsproef afleggen vóór de start van de opleiding. 
 • attesten voor aanvraag van vrijstelling van modules. Het aanvraagformulier vind je in het handboek voor vrijstellingen.
 • attest voor vrijstelling van betaling (VDAB, OCMW, mindervaliditeit)
 • bankkaart en eventueel opleidingscheques om de betaling te regelen; we aanvaarden geen cash, overschrijving of creditcards.

VDAB

Ben je werkzoekende en heb je nog geen diploma hoger onderwijs. Dankzij een samenwerking met de VDAB kan je de opleiding Informatica volgen en je uitkering te behouden. Op deze link vind je meer informatie over de voorwaarden. Kom je hiervoor in aanmerking? Neem snel contact op met de opleidingscoördinator.

Nog vragen?

Voor vragen over deze opleiding, kun je mailen naar graduaat.programmeren@ehb.be