Programmeren
Graduaat (HBO5)

Pro­gram­meren

Kom langs op onze infodagen.

Voor wie

 • Wil jij een succesvolle professionele IT-carrière uitbouwen als ontwikkelaar of tester van softwareapplicaties, websites en apps?
 • Heb je een passie voor technologie? Wil graag digitale oplossingen creëren?
 • Ben je een analytisch denker
 • Ben je creatief?
 • Hou je van nauwgezet werken?

Dan is ons graduaat programmeren echt iets voor jou!

Voor wie

 • Wil jij een succesvolle professionele IT-carrière uitbouwen als ontwikkelaar of tester van softwareapplicaties, websites en apps?
 • Heb je een passie voor technologie? Wil graag digitale oplossingen creëren?
 • Ben je een analytisch denker
 • Ben je creatief?
 • Hou je van nauwgezet werken?

Dan is ons graduaat programmeren echt iets voor jou!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Volwaardig hoger diploma in 2 jaar

Je kan kiezen voor onze dagopleiding. Je studeert dan twee jaar met 3 à 4 lesdagen per week.
Ofwel kies je voor de avond opleiding. Die duurt drie jaar.
We organiseren het jaar in vier handige sprints van ongeveer vier opleidingsonderdelen. Op het einde van een sprint volgt een evaluatie van je gevolgde vakken. Je eerste sprints bestaat bijvoorbeeld uit IT-Essentials, Java-fundamentals, communication en Trends I.

 

Werkplekleren

Wat je leert in de lessen, ga je meteen omzetten in de praktijk. Dat noemen we werplekleren. Je neemt ook je ervaringen van het werkplekleren mee om opdrachten tijdens de les uit te voeren. In het tweede semester van het tweede jaar ga je op stage in een bedrijf naar keuze.

Na je opleiding ga je geen programmeeruitdaging meer uit de weg. We leren je problemen te analyseren en op een systematische manier op te lossen. Denkkracht is je belangrijkste gereedschap en je kan op een creatieve manier ingewikkelde zaken terugbrengen tot een overzichtelijk geheel. We maken je ondernemend. Je leert zelfstandig en resultaatgericht werken. 
 

NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredetatieorganisatie)

“Het programma van de graduaatsopleiding Programmeren van EhB heeft een duidelijke structuur, is logisch opgebouwd en inhoudelijk goed onderbouwd. Docenten zijn niet enkel vakexperts maar ook coaches, waardoor studenten kunnen rekenen op gepaste ondersteuning.”

Opbouw academiejaar

 • Het academiejaar is opgebouwd uit vier lesblokken in plaats van twee semesters.
 • Elk lesblok bestaat uit zes lesweken en wordt afgesloten met een evaluatieperiode.
 • Per lesblok komen maximaal drie vakken aan bod.
 • Op het einde van elk lesblok worden deze vakken geëvalueerd. Daarna starten we met een nieuw lesblok en nieuwe vakken.

Persoonlijke aanpak

We begeleiden je actief in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen. Werkcolleges krijg je in kleine groepen zodat je individueel begeleid kan worden. De drempel tussen docent en student is bij ons erg laag. Digitaal leren (blended learning) maakt actief deel uit van onze onderwijsstijl. Minder boeken, wel meer online en interactief materiaal.

Vakken

Je opleiding bestaat uit vier leerlijnen. Naast twee inhoudelijke leerlijnen die de kern vormen, namelijk Software en Web & Data, bestaat het curriculum uit een ondersteunende leerlijn IT-sector en een geïntegreerde leerlijn Integration.

1. IT-Sector

In de leerlijn IT-sector leren we jou een aantal IT-basics aan. Daarom eindigt deze leerlijn ook aan het einde van het eerste jaar, waarna we veronderstellen dat je de basics verworven hebt. Je verwerft inzicht in de algemene werking van hard- en software, in verschillende talstelsels, in verschillende communicatiestrategieën en technieken die relevant zijn in (IT-)bedrijven. Bovendien ontwikkel je IT-Engels en IT-specifieke projectmanagement methodieken.

2. Software

In de leerlijn Software ligt de focus op Java en op .NET. In het derde semester is er aandacht voor Android Development. Samen vormen ze bijna één derde van jouw studiepunten.

3. Web & Data

In de leerlijn Web & Data oefen je het programmeren voor het wereldwijde web en krijg je inzicht in databanken. Verschillende talen komen daarbij aan bod: HTML, CSS, Javascript, AJAX, PHP, Lavarel, SQL. Samen met de leerlijn Software vormt dit de inhoudelijke kern van je opleiding.

4. Integration

In de leerlijn ‘Integration’ die ruim een derde van de opleiding beslaat, ligt de focus op levenslang leren, projectwerk en het geïntegreerd verwerven en inoefenen van competenties. Deze leerlijn bestaat bijna integraal uit werkplekleren.

Veld
Credits
IT-sector
IT fundamentals

In IT Fundamentals wordt de elementaire werking van een computer en van datacommunicatie besproken in 3 delen.
Deel 1 bespreekt de verschillende talstelsels en de basis rond logische poorten en combinatorische (reken)schakelingen
Deel 2 behandelt computer hardware. Ook de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt besproken.
Deel 3 bespreekt de basiselementen van datatransmissie, fysieke media en hun eigenschappen en datacommunicatie in de praktijk.

3
Communication

In het eerste deel ligt de nadruk op algemene communicatie en komen naast effectief professioneel communiceren, ook samenwerken, rapporteren, presenteren en solliciteren aan bod. Er is permanent aandacht voor taal.
In het tweede deel komt Engels in de IT aan bod. Hierbij wordt aandacht besteedt aan ICT-concepten en -begrippen in het Engels, naast het begrijpen, interpreteren en samenvatten.

3
OS Fundamentals

OS Fundamentals bekijkt de belangrijkste kenmerken en bouwstenen van een bedrijfsnetwerk en gebruiks- en rechtenbeheer binnen een bedrijfsnetwerk.
Vervolgens wordt geleerd hoe een Fileserver op te zetten.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan een introductie tot het omgaan met de CLI van een Linux omgeving en geleerd daarbij de belangrijkste administratieve taken uit te voeren.

3
Process & Project Flow

De opbouw van bedrijfsprocessen wordt besproken. Daarnaast wordt het ontwikkelen van software behandeld volgens de principes van Agile en Scrum, meer bepaald: sprints, requirements & user stories, rollen en verantwoordelijkheden, planning.

Software
Java Fundamentals

Java Fundamentals behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen. Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal Java en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.
Vervolgens wordt overgeschakeld naar het objectgeoriënteerd programmeren. De nieuwe begrippen klasse en object worden geïntroduceerd. Het uitwerken van programmastructuren zal nu verlopen aan de hand van diagrammen (UML), die zullen gebruikt worden voor het definiëren van objecten en voor het aangeven van relaties tussen deze objecten.

6
Java Advanced

In Java Advanced wordt voort gebouwd op de programmeerkennis opgedaan in Java Essentials maar wordt overgeschakled naar een zuivere objectgeoriënteerde taal, Java. Door middel van het maken van zowel console applicaties als applicaties met grafische gebruikersinterface worden de OO principes ingeoefend waarbij nog extra aandacht wordt gelegd op principes als leesbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit. Er wordt geleerd hoe objecten kunnen gepersisteerd worden met behulp van een databank

6
Java Frameworks

Met behulp van de gevorderde principes die reeds werden aangehaald in het vak Java Advanced zullen volledige multitier webapplicaties worden ontwikkeld. Relevante raamwerken in het Java web ecosysteem zullen aangehaald worden. Een open en vrije ontwikkelingstool zal worden gebruikt als programmeeromgeving zodat programmatiedetails kunnen worden ingewisseld voor meer aandacht voor de raamwerken.

6
Web & data
Static Web

HTML5 en CSS3 worden aangeleerd en toegepast bij het bouwen van een statische website. De student leert tevens de basissyntax van ECMAScript. Met het Document Object Model leert hij elementen te selecteren en te manipuleren. De student gebruikt gangbare werkwijzen en tools om te coderen en te debuggen.

5
Database Fundamentals

De cursus start met een overzicht van de kenmerken, soorten, voorbeelden en onderdelen van een databasesysteem.
Hierna volgt een grondige bespreking van informatie- en gegevensanalyse.

 

4
Dynamic Web

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van web development krijgt de student een diepere duik in Javascript. Er wordt gekeken naar de laatste toevoegingen van Ecmascript en er wordt uitgebreid gekeken naar objectgeoriënteerd programmeren binnen Javascript aan de hand van een aantal best practices. Het dynamische luik van de website wordt toegevoegd met node.js en mysql. Er wordt gekeken naar de vereisten van een node.js applicatie, de basis van het framework geleerd en gekoppeld aan een MySQL database.

6
Backend Web

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van webdevelopment krijgt de student een inleiding van het HTTP-protocol en PHP, een server-side scripting taal. Er wordt gekeken hoe een complexe website opgebouwd wordt met PHP in combinatie met een database en serverside validatie. Best practices worden aangeleerd doorheen de verschillende werkcolleges en oefeningen.

6
Integration
Trends 1

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT aan de hand van gastcolleges, bedrijfsbezoeken, deelname aan beurzen…. De studenten bewijzen in hun portfolio dat ze inzicht hebben in die nieuwe trends en dat ze in staat zijn trends en evoluties op te volgen.

3
Trends 2

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT en wordt een groepsproject rond een nieuwe trend uitgewerkt. Studenten nemen per projectgroep zelf contact op met een bedrijf en ontwikkelen in opdracht van dat bedrijf een nieuwe technologie. Het bedrijf voorziet tussentijdse feedback en is betrokken bij de eindbeoordeling van het opgeleverde product.

6
Veld
Credits
Software
.NET Advanced
7
.NET Franeworks
7
Android Development
7
Integration
Trends 3
6
Project Intro
3
Internship: Project 1
15
Internship: Project 2
15

Na je studie

Aan het werk

Je kan aan de slag als:

 • Programmeur
 • Developer
 • Webontwikkelaar
 • Zelfstandige

Verder studeren 

Aan EhB 

Waar heb je les

Campus Kaai

 • In Anderlecht
 • Vlakbij station Brussel-Zuid
 • IT-campus: medialab / fablab / design lab / netwerklab
 • Kunst-campus: musical, theater en drama
 • Leuke studentenresto met warme maaltijden, broodjes, salades, soepen enz
 • Groene ruimte om buiten te zitten
 • Vlot bereikbaar met trein, metro, fiets, step
 • Grote parkeerruimte  

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Maandag tot vrijdag
 • 9u tot 17u

Flexibel studeren: avondonderwijs (e-learning)

Wie ben jij?

Heb je altijd al een passie gehad voor computers, programmeren en de IT-wereld? En wil je je carrière over een andere boeg gooien? Of werk je al in de IT-wereld en wil je je kennis uitbreiden? Volg dan deze graduaatsopleiding als werkstudent. Ook wie werkzoekende is kan via het werktraject een (extra) graduaatsdiploma behalen.

Hoe verloopt de opleiding?

Je volgt de opleiding voornamelijk digitaal via afstandsonderwijs. Dit betekent dat de verplichte klassikale lessen beperkt zijn. Je studeert van thuis uit of van waar je wil. Onze docenten zetten volop in op Blended Learning, zodat je de lessen op eigen tempo thuis kan volgen. Dit wordt aangevuld met coachingsmomenten op campus Anderlecht of campus Diest. Nieuwsgierig naar het lessenrooster en de praktische organisatie? Bekijk het lessenrooster hier.

We verdelen het academiejaar in vier sprints, dit laat toe om onmiddellijk aan de slag te gaan met de praktijk. Voor het afstandstraject betekent dit dat je in zo'n sprint aan twee opleidingsonderdelen werkt. In je eerste sprint ga je zo aan de slag met IT-Essentials en Java-fundamentals.

Steunmaatregelen

De combinatie van werken en studeren is niet altijd evident. Daarom heeft de overheid enkele maatregelen om de combinatie te vergemakkelijken. Op deze pagina vind je alle mogelijkheden, o.a. het Vlaams opleidingsverlof. 

Nog vragen bij het afstandstraject? Neem contact op met het opleidingshoofd, Klaas De Proost.

Wat kost de opleiding

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

   

  Vast gedeelte

  Variabel gedeelte per studiepunt

  Voltijdse studenten ’23-’24 (60 studiepunten)

  Niet-beurstariefstudent

  € 282,1

  € 13,5

  € 1.092,1

  Bijna-beurstariefstudent

  € 282,1

  € 4,9

  € 576,1

  Beurstariefstudent

  € 128,8

  € 0

  € 128,8

  Opleiding gebonden kosten

  Studiefinanciering

  Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

  Infodagen

  We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

  • Zaterdag 18 maart 2023, van 10u tot 13u
  • Zaterdag 22 april 2023, van 10u tot 13u
  • Zaterdag 24 juni 2023, van 10u tot 15u
  • Zaterdag 2 september 2023, van 10u tot 15u
  • Zaterdag 9 september 2023, van 10u tot 15u

  Workshopweek 

  Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

  • Kom een workshop of les volgen 
  • Tijdens de krokusvakantie

  Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

  Inschrijven

  Klaar om je in te schrijven voor Programmeren? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

  De openingsuren van ons studentensecretariaat

  Welk traject past het best bij jou?

  Modeltraject

  We bieden twee modeltrajecten aan:

  Ben je ingeschreven in het dagtraject, dan volg je tijdens het eerste jaar overdag les. Ben je ingeschreven in het avondtraject,dan volg je dezelfde lessen ’s avonds in afstandsonderwijs voornamelijk via e-learning.

  Aangepast traject

  Afhankelijk van je persoonlijke en professionele situatie kan voor jou een individueel aangepast traject uitgewerkt worden. Je plant dus met een maximum aan flexibiliteit om zo op je eigen tempo te studeren. Bovendien voorzien we de mogelijkheid om jouw stages te spreiden over een langere periode, om opdrachten op de werkplek flexibel te plannen en om deadlines voor opdrachten of projecten te verschuiven. Je kunt ook eerder verworven competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) valideren. Zo kan je het modeltraject eventueel afronden op anderhalf jaar.

  Werkplekleren

  De graduaatsopleiding Programmeren behoort tot het hoger beroepsonderwijs. Dat betekent dat we praktische doeners opleiden. In de lessen gaan we dan ook actief aan de slag met de theorie, aan de hand van praktische oefeningen, cases en projectwerk. Maar om onze afgestudeerden ook echt direct inzetbaar te maken, gaan we nog veel verder dan dat. Iedere graduaatsopleiding bestaat voor minstens een derde uit werkplekleren: leren op en met de werkplek. En daar hebben we natuurlijk werkplekken voor nodig. Wil je samen met ons de beroepsgerichte opleiding van onze studenten vormgeven en jong talent warm maken voor jouw organisatie? Neem dan zeker contact met ons op. De mogelijkheden tot samenwerking zijn talrijk. We sommen hier de voornaamste op, maar uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

  Bedrijfsbezoek of gastles

  Omdat het voor een programmeur essentieel is om zijn skills up-to-date te houden, organiseren we drie vakken “Trends” in de opleiding. In het eerste jaar tijdens Trends I maken studenten kennis met het beroep en het beroepenveld en leren we hen de noodzaak van levenslang leren. Interesse om in het kader van Trends I een (live of virtueel) bedrijfsbezoek te organiseren, een gastles te komen geven over een bepaalde trend of technologie of studenten te komen uitleggen wat de job van programmeur bij jullie inhoudt? Laat het ons weten!

  Jury

  In Trends II voeren de studenten in groep een beperkt onderzoek naar een veelbelovende trend of technologische ontwikkeling in de IT. We zijn steeds op zoek naar werkveldvertegenwoordigers om in de “jury” te zetelen. De jury beoordeelt en geeft feedback bij de (tussentijdse) pitches van de studenten

  Praktische case aanleveren

  In het tweede, in Trends III krijgen de studenten een case voorgeschoteld van één van onze werkveldpartners. Dat kan een reële case van een klant zijn, of een proof of concept (bijv. Microservices, API, Java, .NET, Webapps…) dat door onze studenten wordt uitgewerkt, onder begeleiding van de docenten. De werkveldpartner treedt daarbij op als opdrachtgever: je geeft de briefing, volgt de tussentijdse vorderingen op en beoordeelt (samen met ons) het opgeleverde product. Wil je graag een praktische case aanleveren waar onze studenten mee aan de slag kunnen? Neem dan zeker contact met ons op. Hier is maatwerk noodzakelijk: samen met jullie bepalen we de omvang, de inhoud en de praktische omkadering van het project. I

  Stage

  In het tweede jaar gaat de student ten slotte ook twee keer 7 weken op stage (tussen februari - april en tussen april - juni). Beide stages hebben een dubbel doel. Enerzijds de student laten “meedraaien” als programmeur in het bedrijf en dus alle (hard én soft) skills die hij geleerd heeft in de opleiding laten oefenen in en toepassen op een echte werkcontext. Anderzijds de student een softwaretoepassing laten ontwikkelen op de werkplek De student kan ervoor kiezen om beide stages in dezelfde organisatie te lopen, op voorwaarde dat er voldoende groei mogelijk is. Heb je een interessante stageplaats in de aanbieding voor één van onze hands-on programmeurs? Neem contact op met onze stagecoördinator.

  Career Launch

  Jaarlijks organiseren we voor onze tweedejaars- en derdejaarsstudenten een jobbeurs. Enerzijds richten we ons hierbij op de studenten die op zoek zijn naar een stageplaats en/of een samenwerking in het kader van hun final work. Anderzijds bieden we de laatstejaarsstudenten hulp bij het zoeken naar een job. Het doel is eenvoudig: werkgevers in contact brengen met jong talent. Heb je interesse om deel te nemen aan onze career launch? Stuur dan een e-mail naar dt.partner@ehb.be. 

  Contact

   

  • Erasmushogeschool
  • campus Kaai
  • Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht

   

   

  Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter