Simulatieoefening Vroedkunde
Professionele Bachelor

Vroedkunde

Infodagen

Kom eens langs op een infodag

Vroedkunde studeren: het mooiste beroep ter wereld

Opleiding Vroedkunde iets voor jou?

 • Ga je graag om met aanstaande of kersverse ouders en met pasgeboren baby’s?
 • Wil je graag ouders begeleiden op een uniek moment in hun leven?
 • Heb je een stevige verantwoordelijkheidszin?
 • Ben je klaar om aan de wieg te staan van een nieuw leven?
 • Dan is onze opleiding Vroedkunde zeker iets voor jou! 

Opleiding Vroedkunde: niet uit boeken 

We nemen je mee door de wetenschap achter zwangerschap en bevalling. Maar we blijven uiteraard niet met onze neus in de boeken steken. Al vanaf het eerste jaar Vroedkunde gaan we op stage. We sturen je niet zomaar het werkveld in. In ons simulatiecentrum leer je in een real-life verloskamer met levensechte poppen wat je te wachten staat. Zo ben je uitstekend voorbereid om met echte patiënten aan de slag te gaan.

Opleiding Vroedkunde: niet alleen

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van vroedvrouwen, psychologen, gynaecologen, seksuologen, verpleegkundigen, lactatiedeskundigen, kinderartsen … Zo stomen we je helemaal klaar voor het mooiste beroep ter wereld. 

Opleiding Vroedkunde: de pluspunten

 • Op stage vanaf het eerste jaar
 • Kleine groepen
 • Kleine afstand tussen docenten en studenten
 • Real-life trainingen met levensechte poppen
 • Je studeert in de stad met het hoogste geboortecijfer in België
 • We kregen een uitstekend rapport: lees het hier zelf.
 • Veel mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland.

“Ik heb voor vroedkunde gekozen omdat ik het fantastisch vind om ouders te begeleiden van voor de zwangerschap tot na de geboorte van de baby.” 

Student vroedkunde
Safia
Student vroedkunde

Zin in nog meer getuigenissen?

Bekijk de drie video's hiernaast en verneem wat alumna Samira en studenten Lien en Axelle vertellen over de opleiding vroedkunde. 

Samira

    

Lien

   

Axelle

   

“Ons team bestaat uit een aantal collega’s die nog met één voet in het werkveld staan. Elke docent heeft zijn specifieke ervaring waardoor elke niche van het werkterrein van de vroedkunde is vertegenwoordigd in de opleiding. Voeling houden met de snel evoluerende praktijk is belangrijk, op die manier worden evoluties en vernieuwingen in het werkveld snel geïmplementeerd in de opleiding.”

Joeri
Opleidingshoofd vroedkunde

Vroedkunde studeren: welke vakken?

Vroedkunde studeren: veel variatie

Tijdens je opleiding vroedkunde krijg je een combinatie van theorie, vaardigheids- en projectonderwijs, simulatietrainingen en stages. In elk deeltraject besteden we aandacht aan een specifiek onderdeel van de verloskunde. We organiseren de opleiding semestrieel. Per semester centreren we  een geheel van onderwijsactiviteiten rond een bepaald thema.

 • Semester 1:       Mens en gezondheid
 • Semester 2:       Verloskunde
 • Semester 3:       De pathologische partus en postpartum en de laagrisico neonaat
 • Semester 4:       De pathologische zwangerschap en midwifery sciences
 • Semester 5:       Specifieke en hoogrisico aspecten in de verschillende beroepsdomeinen
 • Semester 6:        Vroedvrouw worden

In het tweede deeltraject gaan we dieper in op het centrale thema ‘De bedreigde voortplanting’. We bespreken uitvoerig ziekteleer en verwikkelingen tijdens het geboorteproces en bij de pasgeborene. Opleidingsonderdelen uit dit deeltraject zijn onder andere: pathologische verloskunde, neonatologie, gezondheidspromotie, psychosociale aspecten in de verloskunde, ...

In het derde deeltraject hebben we het over specifieke aspecten binnen de verloskunde: fertiliteit, prenatale diagnostiek, echografie. Ook de intensieve zorgen bij hoogrisico zwangerschappen en de pasgeboren of premature baby’s diepen we verder uit.

Net echt!

Op de campus heb je regelmatig les in het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum.
Drie levensechte poppen (die onder meer kunnen bevallen, roepen en reageren, zoals een echte patiënt) En vier kamers:

 • Een real-life verloskamer,
 • Een ‘ziekenhuiskamer’ die we in verschillende settings kunnen gebruiken
 • Twee kamers waar je samen met je docenten kunt reflecteren over je handelingen.

Al je acties worden door verschillende camera’s vastgelegd. Zo kun je je in een realistische oefenomgeving perfect voorbereiden op je stage.

Veld
Credits
Jaar 1 - Vroedkunde
Medische wetenschappen anatomie en fysiologie 1

We bestuderen de verschillende stelsels van het lichaam en hun werking, biologie, biochemie en ziekenhuishygiëne.

5
Verpleegkunde theorie 1

We starten met de Basis in verpleegkundige theorie en principes (systematisch verpleegkundig handelen, verplaatsingstechnieken, vitale parameters, hematologie, uitscheiding, medicatieberekening en operatieve zorg)

3
Verpleegkunde vaardigheden 1

Hier krijg je de basis in verpleegkundige vaardigheden (hygiënische zorgen, bedtechnieken, observatietechnieken, intraveneuze technieken, uitscheiding, verbandleer en steriliteit).

3
Fysiologische verloskunde: postpartum

Hier maak je kennis met de periode na de bevalling. Je start met observaties en leert zorgen uitvoeren aan de pas bevallen vrouw en bij borstvoeding.

3
Gezonde neonaat

Hier geven we je inzicht in anatomie en fysiologie van de ongeboren en de pasgeboren baby. Je bestudeert onder andere de normale groei, ontwikkeling, en ontwikkelingspsychologie van het jonge kind tot de leeftijd van één jaar. Je leert ook observaties en zorgen uitvoeren aan de gezonde baby. Daarnaast oefenen we ook de reanimatie van de pasgeborene.

4
Psychosociale aspecten in de vroedkunde

We leren je hier de basisprincipes binnen de psychologie, seksuologie en sociologie.

4
Communicatie in de vroedkunde

We gaan hier in op communicatieve vaardigheden en groepsdynamica. We leren een aantal eenvoudige communicatieprocessen. Hier hoort ook een tweedaagse bij.

3
Ethiek en wetgeving

Hier beginnen we met de wettelijke en ethische aspecten die aan de grondslag liggen van het beroep van vroedvrouw.

4
Medische wetenschappen: anatomie en fysiologie 2

Binnen dit vak leren we de andere stelsels van het lichaam kennen die in medische wetenschappen nog niet aan bod kwamen.

3
Verpleegkunde theorie 2

Hier breiden we je kennis over verpleegkundige processen nog verder uit. We hebben het hier onder andere over: infusiebeleid, transfusiebeleid, urologisch stelsel, gastro-intestinaal stelsel, pre- en postoperatieve zorgen en wondzorg, medicatieberekening en dringende hulpverlening.

3
Verpleegkunde vaardigheden 2

We bouwen verder aan je verpleegkundige vaardigheden. Topics die aan bod komen zijn: blaaskatheterisatie, wondzorg, zorgen aan gastro-intestinaal stelsel, infusie, hemocultuur, en EHBO.

3
Fysiologische verloskunde: partus

We gaan hier kijken naar het proces en mechanisme van arbeid en bevalling. We belichten ook het handelen van de vroedvrouw bij arbeid en bevalling.

3
Fysiologische verloskunde: zwangerschap

Dit vak hebben we helemaal opgebouwd rond de zwangere vrouw. We gaan kijken naar haar fysiologie, psychologie, seksualiteit en voeding. We leren je bij laagrisico zwangere verloskundige handelingen uitvoeren. Daarnaast leer je hoe je de zwangere adequaat kan begeleiden en informeren.

5
Evidence Based Midwifery: grootstedelijke en internationale context

Hier starten we voor het eerst met wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt inzicht in belang van wetenschappelijk onderzoek in de vroedkunde. Bovendien ontwikkel je de basis onderzoeksvaardigheden, toegepast op de grootstedelijke en internationale inzichten.

4
Stage 1

Je eerste stage! Je komt meer dan waarschijnlijk terecht op de materniteit.

10
Veld
Credits
Jaar 2 - Vroedkunde
Verloskunde met verhoogd risico: partus en postpartum

Je leert alle risicosituaties kennen en herkennen tijdens arbeid, bevalling en de kraamperiode. We gaan ook kijken hoe risicosituaties voorkomen kunnen worden. We hebben het onder andere over borstvoedingsproblemen. We leren binnen dit vak ook hechten.

5
Neonatologie

We gaan hier dieper in op de pasgeborenen. We focussen vooral op pasgeborenen die bijkomende zorgen nodig hebben.

3
Medische wetenschappen: inwendige geneeskunde

Je leert het ontstaan, verloop en de behandeling van veelvoorkomende ziekten.

3
Medische wetenschappen: heelkunde

Het operatiekwartier is een erg specifieke setting. Je komt in dit vak te weten hoe het er daar aan toe gaat. We hebben het verder over heelkundige aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

3
Medisch-verloskunde wetenschappen

Waar dient een echografie voor en waar in de zwangerschap komt dit aan bod? We duiken verder in de gynaecologie en de foetale geneeskunde.

3
Evidence Based Midwifery: empowering women towards normal birth

We gaan verder met de ontwikkeling van je onderzoeksvaardigheden. We behandelen inhoudelijke thema’s over complementair pijnstillings- en -begeleidingsmogelijkheden tijdens arbeid, bevalling en kraambed.

3
Verloskunde met hoog risico: zwangerschap

Een zwangerschap verloopt niet altijd even vlot. We gaan kijken naar complicaties die kunnen optreden tijdens de zwangerschap. We leren hoe je deze zwangeren adequaat kan begeleiden en informeren.

4
Beroepsspecifieke farmacologie

Je maakt kennis met begrippen uit de farmacologie. Welke geneesmiddelen kunnen/mogen er gebruikt worden tijdens zwangerschap, arbeid, bevalling en borstvoeding. We hebben het ook over verschillende vormen van anticonceptie.

3
Fertiliteit

We gaan dieper in op de menselijke voortplanting. We gaan ook kijken naar de psychologische factor.
We bestuderen ook psychologie, onderzoeken en behandelingen bij vruchtbaarheidsproblemen. Je leert gericht advies geven binnen dit topic.

3
Psychosociale aspecten en communicatie in de vroedkunde

We oefenen verder op je sociale vaardigheden en psychologische kennis maar hier in de context van vroedvrouwenzorg. We zien hier ook een belangrijk luik gezondheidspromotie.

3
Evidence Based Midwifery: empowering the midwifery profession

Je werkt hier verder aan je onderzoeksvaardigheden. Topics hier focussen op inhoudelijke thema’s die als doel hebben de vroedvrouwenzorg  te optimaliseren.

3
Stage 2

Je tweede stage kan je op verschillende plaatsen lopen: verloskamer, neonatale, prenatale raadpleging, MIC, kind en gezin, fertiliteit, materniteit …

6
Stage 3

Je derde stage kan je op verschillende plaatsen lopen: verloskamer, neonatale, prenatale raadpleging, MIC, kind en gezin, fertiliteit, materniteit …

6
Stage 4

Deze stage loop je op de verloskamer.

12
Veld
Credits
Jaar 3 - Vroedkunde
Hoogrisico verloskunde

Hier gaan we dieper in op risico’s binnen de verloskunde. Je leert tijdig stoornissen en risico’s tijdens de zwangerschap, arbeid, bevalling en het kraambed te diagnosticeren en (spoed)maatregelen te treffen in noodsituaties.

3
Hoogrisico neonatologie

Hier leer je theorie en vaardigheden aan voor pasgeborenen die dringende of kritieke zorgen nodig hebben.

3
Hoogrisico verloskunde casuïstiek

Je maakt een kritische analyse van een casus met invloed op het verloop van de baring, individueel voorbereid en gevolgd door een presentatie en discussie.

3
Medische wetenschappen

Je krijgt inzicht in heelkundige problemen, het ontstaan, verloop en behandeling van veelvoorkomende ziekten en intensieve zorgen bij moeders tijdens of na de zwangerschap.

3
Organisatie en kwaliteitszorg

We komen hier nog eens terug op de wettelijke en ethische aspecten die aan de grondslag liggen van het beroep van vroedvrouw. We gaan verder door op management en organisatie van kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Bovendien geven we je kennis en inzicht in de beroepsuitoefening van de zelfstandige vroedvrouw.

4
Psychosociale aspecten en communicatie in de vroedkunde 2

We gaan de kennis over sociale vaardigheden, psychologie en gezondheidspromotie verder uitbouwen. Je gaat de opgedane kennis en vaardigheden toepassen binnen complexe situaties binnen de context van vroedvrouwenzorg.

3
Bachelorproef

Afstudeerproject, zelfstandige literatuurstudie van een onderwerp dat een facet uitdiept van de vroedvrouwenpraktijk.

7
Stage 5

Deze stage kan je in verschillende settings lopen: Verloskamer, Neonatale (n*), Prenatale raadpleging, Eerstelijns zorg (pre-, per-, postnataal), Kind en Gezin, MIC, Fertiliteit (daghospitaal), Materniteit, Moeder-kind psychiatrie …

11
Stage 6

Deze stage kan je in verschillende settings lopen: Verloskamer, Neonatale (n*), Prenatale raadpleging, Eerstelijns zorg (pre-, per-, postnataal), Kind en Gezin, MIC, Fertiliteit (daghospitaal), Materniteit, Moeder-kind psychiatrie …

20
Keuzevakken
Eerste lijn

We gaan dieper in op vroedkunde binnen de eerste lijn. We geven je toepassings- en situatiegericht inzicht in de praktijkvoering in de eerste lijn en de praktische organisatorische aspecten van de eerste lijn.

3
Health care in an international context

Hoe werken vroedvrouwen in andere culturen? Hoe is de verloskunde georganiseerd in het buitenland? Binnen dit vak leer je er alles over. Dit keuzevak voorzien we voornamelijk voor als je op buitenlands stage wil gaan.

3
Gezondheidspromotie

Je leert planmatig een eigen project op te zetten binnen de gezondheidspromotie in het kader van vroedkunde.

3
Integrated care

Dit keuzevak hoort bij de Integrated Care Stage. Tijdens de IC-stage nemen jullie met een studententeam de materniteit van een ziekenhuis over. Jullie zijn dan zelf verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de zorg. Tijdens het keuzevak maken we tijd voor voorbereiding, uitvoering en nabespreking van een integrated care stage, waarbij studenten gedurende een periode de verantwoordelijkheid over de totale zorg van een bepaalde ziekenhuisafdeling overnemen.

3

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Vroedkunde studeren: stage lopen

Opleiding vroedkunde: helft stage

De opleiding vroedkunde bestaat voor de helft uit stages. Die spelen een cruciale rol om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen. We hebben een ruim aanbod aan stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland. We werken nauw samen met het UZ Brussel.

Stage eerste jaar vroedkunde

In het eerste jaar bestaat 1/3 van je opleiding uit stages. Deze stages loop je voornamelijk op de kraamafdeling waar de zorg voor moeder en baby centraal staat. Ook het begeleiden van kersverse ouders komt uitgebreid aan bod. Je helpt hen om de verzorging, voeding en veiligheid van hun kindje op zich te nemen. 

Stage tweede jaar vroedkunde

In het tweede jaar vul je 1/2 van het academiejaar in door stages. Vanaf nu zal je op de verloskamer zelf bevallingen begeleiden en zelfstandig uitvoeren. Je kan vanaf het tweede jaar ook stage lopen op de prenatale raadpleging, neonatologie en bij ‘Kind & Gezin’.
Of waarom geen stage bij een zelfstandige vroedvrouw of een geboortehuis? 

Stage derde jaar vroedkunde

Je derde jaar bestaat uit 2/3 stage. Nu loop je meer gespecialiseerde stages zoals fertiliteit, hoogrisico zwangerschap en hoogrisico neonatologie en/of stage in het buitenland. 

Vroedkunde in het buitenland

Vroedkunde in het buitenland. Hoe ziet dat er uit? Ben je nieuwsgierig hoe bevallen er in andere culturen aan toe gaat? Zet je koffers dan maar klaar. Want we dragen internationalisering hoog in het vaandel!

Binnen Europa kan je stage lopen in Slovenië, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa hebben ook samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en gezondheidscentra in GambiaRwandaMarokko en Senegal. Maar er zijn nog mogelijkheden: de Filipijnen bijvoorbeeld of Mauritius,...

Vroedkunde buitenland
Vroedkunde buitenland
Vroedkunde buitenland
Vroedkunde buitenland

“Bevallen en geboren worden, is in Afrika een heel natuurlijke zaak. Er komen weinig medische hoogstandjes aan te pas. Precies deze manier van bevallen trok mij aan.”

 

Jessica
studente Vroedkunde

Bachelor vroedkunde: toekomstmogelijkheden

Bachelor vroedkunde: meteen aan de slag

Met je diploma vroedkunde kun je snel aan de slag! Dit door het hoge geboortecijfer en het grote aanbod aan ziekenhuizen in de regio Brussel. Je kunt er voor kiezen om in een ziekenhuis te werken of je kunt beginnen als zelfstandige vroedvrouw. In een ziekenhuis kom je meestal terecht op de kraamafdeling, verloskamer, neonatologie, fertiliteitskliniek, prenatale raadpleging of op de MIC-afdeling van een ziekenhuis, waar vrouwen met een hoogrisicozwangerschap worden gehospitaliseerd.

Je kunt ook werk vinden in een geboortehuis, bij ‘Kind & Gezin’ of in centra voor relatievorming, seksuele voorlichting en zwangerschapsproblemen. Met je diploma van vroedvrouw kun je niet alleen in België op de arbeidsmarkt terecht, maar ook in de rest van Europa.

Bachelor vroedkunde: verschillende opties

In het ziekenhuis:

 • Verloskamer
 • Kraamafdeling
 • Fertiliteitskliniek
 • Neonatologische dienst
 • Maternale intensieve dienst
 • Raadpleging

Buiten het ziekenhuis

 • Eerstelijnsgezondheidscentrum
 • Zelfstandige vroedvrouw
 • Thuiszorg
 • Kind en Gezin
 • Geboortehuis
 • Centra voor relatievorming
 • Seksuele voorlichting

Bachelor vroedkunde: verder studeren

Na je opleiding vroedkunde nog verder studeren? Dan kan je doorstromen naar de master in de Verpleegkunde en Vroedkunde. Deze studie duurt twee jaar en kan ook deeltijds gevolgd worden zodat een combinatie met werken mogelijk is. 
Maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden:

 • master in de Seksuologie
 • master in de Antropologie
 • master in het Management en het Beleid in de Gezondheidszorg, ...


Met het diploma van master ben je opgeleid om onderzoek te verrichten, coördinerende taken uit te voeren en innovaties uit te werken en te implementeren.

De opleiding Verpleegkunde ontwikkelde een traject van 120 studiepunten waarbij vroedvrouwen in 2 jaar het bijkomend diploma bachelor in de Verpleegkunde kunnen behalen.

Studenten vroedkunde in het BIC SIM

“Wanneer ik vertel dat ik vroedvrouw ben, vindt iedereen dit een uitstekende keuze. Dat vind ik zelf ook. Je begeleidt koppels in een intense periode bij het begin van een onomkeer­bare omwenteling in hun gezinsleven. Daar een cruciale rol in spelen, spreekt me enorm aan.” 
 

Chloë
oud-student vroedkunde

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Vroedkunde: werken en studeren

Studenten vroedkunde

Vroedkunde in afstandsonderwijs

Heb je al een job, maar wil je graag vroedvrouw worden?
Of ben je een thuiswerkende ouder?
Dan kan je instromen in onze flexibele opleiding vroedkunde.
We hebben de lesmomenten binnen dit traject gebundeld op donderdag en vrijdag. Naast deze lesmomenten ga je zelf via begeleide zelfstudie aan de slag met de theoretische cursussen. Nadat je de essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk hebt afgrond, begin je met stage in het tweede semester. Samen met de stageplaats en stagecoördinator plan je zo flexibel mogelijk de stage. 
We hebben de flexibele opleiding gespreid over 3,5 jaar om de werklast te beperken. Bovendien krijg je een persoonlijke coach toegewezen die je het hele jaar begeleidt.

Je kan de opleiding vroedkunde nog langer spreiden om de werklast te verminderen.
Uiteindelijk behaal jij hetzelfde diploma als onze andere studenten vroedkunde. 
Voor je de opleiding start, toetsen we in een intakegesprek de wederzijdse verwachtingen. Door de hoge studielast en de combinatie van werken en studeren, willen we je motivatie nagaan en bespreken we de mogelijkheden om deze opleiding met succes te volbrengen. Neem hiervoor gerust contact op met vanessa.verlinden@ehb.be.

“Na de geboorte van mijn eerste zoontje wist ik dat ik vroedvrouw wilde worden. In combinatie met mijn huidige job in de ICT is het niet eenvoudig, maar ik krijg op stage zoveel voldoening!”

Ilse
student Vroedkunde 

Wat kost de opleiding

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

  Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt Voltijdse studenten '21-'22 (60 studiepunten)
Niet-beurstariefstudent € 247,9 € 11,9 € 961,90
Bijna-beurstariefstudent € 247,9 € 4,3 € 505,90
Beurstariefstudent € 113,2 € 0,0 € 113,20

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na!

 • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
 • In 2021 vond een peerreview plaats voor de opleiding. Het panel was lovend over het  enthousiaste team lectoren die op een warme en coachende manier omgaan met hun studenten, de interprofessionele samenwerkingen met andere opleidingen, de internationaliseringsmogelijkheden, de professionele voorbereiding op de stages via het vele simulatiemateriaal, het doordachte evaluatiebeleid en de kwaliteitsvolle bachelorproef. Lees het volledige rapport hier.
 • Download de kwaliteitsfiche. Zo kom je te weten wat studenten, alumni, werkveld en lectoren denken over deze opleiding.
 • Lees meer over onze kwaliteitszorg.
 • Wie volgt de opleiding Vroedkunde? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten Vroedkunde over het behalen van hun diploma? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving. 

 • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

Workshopweek 

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Vroedkunde? Top!  

Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
 • Tijdens de infodagen: zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
 • Op afspraak: via e-mail
 • Het secretariaat is gesloten: op donderdag 8 juli vanaf 12u, van 10 juli tot en met 15 augustus en op 26 augustus

Heb je geen diploma secundair onderwijs?

Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

Nog vragen?

Heb je een vraag? Wij staan altijd voor je klaar:  
•    Bel ons: 02/472 52 00
•    Mail ons: gdt.jette@ehb.be 
•    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
•    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
•    Stel je vraag via dit formulier 
•    Andere? 

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter. 

Deel dit