hbo5 verpleegkunde
Graduaat (HBO5)

HBO5 Verpleegkunde

Overtuigd van deze opleiding?

Praktijkgerichte graduaatsopleiding

Maak van je ideaal je beroep én kies voor 100% werkzekerheid. Word verpleegkundige via onze praktijkgerichte HBO5-opleiding. Het traject duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules. Na de eerste twee modules behaal je het diploma van zorgkundige, na vijf modules heb je het diploma van gegradueerde in de Verpleegkunde op zak.

De opleiding is erg praktijkgericht. Elke module bestaat uit interactieve hoorcolleges (in kleine klasgroepen) en praktijklessen, afgewisseld met periodes van stage. De nadruk van de opleiding ligt op het verwerven van basiscompetenties en sleutelvaardigheden. Op die manier spelen we rechtstreeks in op de eisen die het werkveld aan de verpleegkundige stelt. Je wordt in deze opleiding ook heel intensief begeleid. Elke student krijgt een studiecoach toegewezen.

Geen inschrijvingsgeld

Tijdens je stage voert een individuele stagebegeleider gedurende een halve dag per week samen met jou de verpleegkundige zorgen uit (werkplekleren). Zo krijg je optimale leerkansen op school en op de werkvloer.

Voor de opleiding HBO5 Verpleegkunde betaal je trouwens geen inschrijvingsgeld. De kosten blijven beperkt tot de aankoop van cursussen en stagekledij.

Het modeltraject telt 3 schooljaren (4.600 lestijden, waarvan 2.300 uur stage). De lessen hebben overdag plaats.

Module 1: Initiatie in de verpleegkunde

In deze module zet je je eerste stappen in de verpleegkunde. Je leert eenvoudige verpleegkundige zorgen aan, zoals een bedbad en het opnemen van parameters. Je krijgt les over anatomie, visie op verpleegkunde en ethiek. We gaan met jou op weg om te leren denken, handelen en communiceren als een verpleegkundige.

Module 2: Verpleegkundige basiszorg

In deze module leer je verder gevorderde basistechnieken aan, zoals een inspuiting geven en de basis van wondzorg. Je bouwt verder op de kennis die je opgedaan hebt in de vorige module. Ook thema’s zoals diversiteit en communicatie komen uitvoerig aan bod.

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg

In deze module ga je nog een stapje verder. Je leert meer en meer specifieke technische vaardigheden zoals complexe wondzorg, sonderen en bloedafname. In de theorielessen gaan we dieper in op pathologie, wetgeving en ethiek.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module specialiseer je je vooral in de oudere en de psychiatrische zorgvrager. Je leert nog gerichter communiceren. Op technisch vlak leer je onder meer hoe je een maagsondage plaatst en verzorgt. Kreeg je nog geen bloedafname aangeleerd, dan komt dit ook aan bod in deze module.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde

In de laatste module worden de theorie en praktijk nog verder uitgediept. Na deze module ben je klaar voor een job als verpleegkundige. Je leert hier nog enkele technische vaardigheden zoals het plaatsen van een infuus en het verzorgen van een diep-veneuze katheter. Je leert ook omgaan met de palliatieve zorgvrager en de zorgvrager in de thuiszorg.

Waar kan je aan de slag?

Met het HBO5-diploma Verpleegkunde heb je heel wat beroepskansen. De vraag naar verpleegkundigen op onze arbeidsmarkt groeit jaar na jaar. Je kunt uiteraard terecht op een ziekenhuisdienst, maar ook in bejaardentehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, vluchthuizen, thuiszorg, kinderzorg, gehandicaptenzorg, Artsen zonder Grenzen, enz.

Vervolgtrajecten

Binnen het samenwerkingsverband HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Verpleegkunde het brugtraject volgen. Zo behaal je via een verkort traject het diploma van professionele bachelor Verpleegkunde van de Erasmushogeschool Brussel.

Kom langs op onze infodagen:

Op campus Botaniek in Mechelen

Op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor het graduaat Verpleegkunde? Top! Vraag je inschrijving aan via ons webformulier en wij nemen contact met je op.

Nog vragen?

Download de folder
Vraag de gedrukte folder aan

Contacteer ons in Mechelen, in Jette voor bijkomende informatie!

Voorinschrijven kan hier op deze webpagina.

Kom naar een infomoment of neem een kijkje op de website van het Busleyden Atheneum.

Deel dit