Bachelor LLO
Bachelor, Lerarenopleiding

Lager Onder­wi­js

Schrijf je nu in

Voor wie

 • Voor iedereen met een hart voor kinderen.
 • Voor iedereen die creatief is en daarmee aan de slag wil gaan.
 • Voor de revolutionair in jou die het onderwijs van binnenuit wil veranderen.
 • Voor iedereen met een open geest die wil groeien als leraar én als mens.

Voor wie

 • Voor iedereen met een hart voor kinderen.
 • Voor iedereen die creatief is en daarmee aan de slag wil gaan.
 • Voor de revolutionair in jou die het onderwijs van binnenuit wil veranderen.
 • Voor iedereen met een open geest die wil groeien als leraar én als mens.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Onze opleiding in het kort

 • Een kwalitatieve opleiding.
 • Korte afstand tussen student en docent.
 • Een mix van theorie, praktijk en vooral creativiteit
 • Een opleiding zowel binnen als buiten de klas. 
 • Ervaring staat centraal, na drie weken begin je al aan een observatiestage.
 • Projectmatig werk en begeleiding op maat.
 • Oog voor diversiteit en meertaligheid.

Een unieke opleiding

 • Onze opleiding is gebaseerd op 5 basisprincipes. Deze principes komen in verschillende proporties aan bod doorheen jouw vorming tot leraar.
 • Een unieke samenwerking met de Franstalige hogeschool Francisco Ferrer om jouw taalvaardigheid nog verder te ontwikkelen en jouw arbeidsmogelijkheden een dikke boost te geven.
 • Met onze opleiding kan je aan de slag in het Gemeenschapsonderwijs, Katholiek onderwijs, Franstalig onderwijs en het immersie- en CLIL-onderwijs, maar ook in het buitenland!

Onze 5 basisprincipes

Expert in leerinhoud en lesgeven

Je verbreedt je kennis over de leerinhouden voor de lagere school en hoe je ze moet overbrengen naar kinderen, de didactiek. In het eerste jaar frissen we jouw kennis voor alle vakken weer op. Vervolgens zetten wij volop in op didactiek. Van alle Vlaamse hogescholen besteedt onze opleiding het meeste studiepunten aan de didactische vaardigeden van de onderwijzer. We komen er zelfs voor in de pers! Bij ons word jij een expert voor de klas!

Samen onderweg

Samen met de docenten van de opleidingen ga je op weg. Wij verwachten niet dat jij vanaf jouw eerste dag alle knepen van het vak onder de knie hebt. Vanaf dag één bieden wij ondersteuning op maat van jouw behoeften: coachingmomenten, project- en stagebegeleiding, lesvoorbereidingen. Maar wij staan ook klaar voor een open, laagdrempelig gesprek wanneer jij dat nodig hebt. Bij ons tel jij mee!

Brussel, onze habitat

Wij zijn een Nederlandstalige lerarenopleiding in Brussel en wij zijn daar trots op. Wij huizen in een nieuwe campus in de Dansaertwijk, het hippe hart van onze hoofdstad. Samen gaan wij op ontdekking naar musea, de theaters en de politieke instellingen. Alles ligt binnen handbereik! Maar wij trekken ook naar de zee of naar het Vlaamse platteland, we reizen zelfs naar Berlijn. Bij ons word jij een leraar van de wereld!

Creatieve zelfontwikkeling

In onze opleiding vinden wij het belangrijk dat je als mens en als leraar jouw creatieve, muzische en expressieve kant ontplooit. Wij zetten dan ook in op lessen en projecten waarin muziek, beeld en drama uitgebreid aan bod komen. Wij hebben zelfs een tweetalig koor en je sluit je opleiding af met een echte theater- voorstelling voor kinderen. Bij ons word jij een creatieve duizendpoot!

Meertaligheid als troef!

Voor ons is meertaligheid een troef! Als leraar lager onderwijs hoor je ook lessen Frans te geven. Staat jouw Frans nog niet op punt? Geen paniek, dankzij onze unieke samenwerking met de Franstalige Haute Ecole Francisco Ferrer krijg jij volop kansen om de taal te oefenen en leer je omgaan met meertaligheid in de klas. Wij plannen gezamenlijke uitstappen, lesmomenten en toffe activiteiten. Zo kan jij je Frans op een natuurlijke, spontane manier bijspijkeren en leer je ook studenten uit de andere taalgemeenschap kennen. Bij ons sta jij stevig in je (Franse) schoenen voor de klas!

Vakken

 • 1e jaar: proef je al van het lesgeven en maak je kennis met de verschillende leergebieden van de basisschool. Bovendien leer je ook onze visie op dynamisch onderwijs van dichtbij kennen. 
 • 2e jaar: leer je lessen opbouwen op een eigentijdse manier. Met je drie stages van elk anderhalve week sta je al echt in de praktijk. 
 • 3e jaar: focussen we op 'zorg op maat van iedereen'. Je gaat nog vaker en langer op stage, dat kan zelfs in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. Je gaat tijdens je stage ook op onderzoek uit voor je bachelorproef.

Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 1
Succesvol groeien 1
Semester
1 + 2
4
Stage doel- en kindgericht lesgeven
Semester
1 + 2
9
Frans 1
Semester
1 + 2
3
Project aangenaam leef- en leerklimaat
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A
Semester
1
3
Nederlands 1A
Semester
1
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
Semester
1
3
Wiskunde 1A
Semester
1
3
Muzische vorming en LO 1A
Semester
1
4
Project onderzoekend leren
Semester
2
3
Mediawijsheid
Semester
2
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
Semester
2
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B
Semester
2
3
Muzische vorming en LO 1B
Semester
2
4
Nederlands 1B
Semester
2
3
Wiskunde 1B
Semester
2
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst

Semester
2
3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 2
Project Cross-over
Semester
1
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A
Semester
1
9
Wiskunde 2A
Semester
1
3
Nederlands 2A
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2A
Semester
1
3
CreAmuze 2A
Semester
1
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

Semester
1
3
Project Grenzen verleggen LO2
Semester
2
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B
Semester
2
3
Wiskunde 2B
Semester
2
3
Nederlands 2B
Semester
2
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2B
Semester
2
3
CreAmuze 2B
Semester
2
3
Frans 2
Semester
1 + 2
3
Lichamelijke opvoeding 2
Semester
1 + 2
3
Stage met oog voor diversiteit
Semester
1 + 2
12
Succesvol groeien 2
Semester
1 + 2
3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Project Brede school
Semester
1
3
Inclusief onderwijs
Semester
1
4
Leerzorg wiskunde
Semester
1
3
Leerzorg Nederlands
Semester
1
3
Frans 3
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
Semester
1
3
Stage Co-teaching
Semester
1
5
Eindstage Innovatief onderwijzen
Semester
2
9
Versterkende of verdiepende stage (te kiezen uit)

Stage a la carte - 10 SP

Stage Buitenland (S) - 10 SP

Stage Buitenland (XL) - 15 SP

Semester
2
10 of 15
Project Spots op verbeelding 3
Semester
2
3
Tutorproject
Semester
1 + 2
3
Succesvol groeien 3
Semester
1 + 2
3
Bachelorproef
Semester
1 + 2
5
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

Semester
1 + 2
3

ECTS-fiches en lessenrooster

Hoe ziet je week eruit?

 • Wij bieden je een heel gevarieerd lesrooster.
 • Tijdens de lesweken begint de dag om 9 uur en eindigt die meestal rond 17 uur.
 • Op donderdag is het steevast "doe-dag". Dan ga je observeren in je stageschool, je probeert er activiteiten uit of neemt deel aan labo's op onze campus.
 • Tijdens de projectweken vallen de gewone lessen weg en concentreren we ons op het project.
 • In de periode voordat je op stage vertrekt, roosteren we vrije dagen in. Je bereidt dan je stagelessen voor en maakt afspraken bij docenten voor begeleiding en feedback.
 • Bekijk een voorbeeld van een lesweek

Stage

Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring op en word je een competente leraar. We oefenen praktijksituaties in op de hogeschool, het sportterrein en de stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door:

 • een sterke persoonlijke begeleiding
 • stages te lopen in diverse onderwijsomgevingen
 • verplichte stageopdrachten met ruimte voor eigen invulling voor keuzeopdrachten

Daarnaast bieden we je ook de kans om stage te lopen in een zorgteam. Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je eerste jaar

In het eerste jaar vind je tijdens een inleefstage wat het echt betekent om les te geven in de lagere school. Het hele jaar door loop je stage in dezelfde klas met een persoonlijke mentor. We begeleiden je voortdurend en sturen bij waar nodig. Zo verwerf je de juiste competenties. 

Je tweede jaar

In het tweede jaar doorloop je drie stageperiodes van anderhalve week in een eerste leerjaar, de tweede graad en de derde graad. Je kiest zelf een stageplaats uit een lijst met stagescholen. 

Je derde jaar

In je derde en laatste jaar verken je de school met een ruimere blik. Je gaat langer en vaker op stage. Je geeft niet alleen les, je onderzoekt de buurt van de school, doet aan co-teaching, loopt mee met het zorgteam,... Ook de externe partners van de school leer je van naderbij kennen. We focussen ook op 'zorg op maat van iedereen'. Zo kan je ook stage volgen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. 

Naar het buitenland

Daarnaast bieden we je ook de kans om op buitenlandse stage te gaan of stage te lopen in een zorgteam. En je kan zelfs kiezen voor een stage buiten het onderwijs. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler in onze opleiding. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende inzichten en ideeën die je kan toepassen in je eigen werkmethodes. 

Na je studie

Aan het werk

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs kan je aan de slag in alle leerjaren van het lager onderwijs in alle onderwijsnetten: het Gemeenschapsonderwijs, Katholiek onderwijs, Franstalig onderwijs en het immersie- en CLIL-onderwijs, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Ook zorgleraar is een mogelijkheid. Werk is er genoeg in het onderwijslandschap. Daardoor vinden onze studenten meteen werk. Je kan ook aan de slag in het buitenland!

Verder studeren 

Aan EhB

Wil je je kennis graag verder verdiepen en verbreden? Met een aangepast en verkort traject behoren de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs en de Bachelor Pedagogie van het jonge kind ook tot jouw mogelijkheden?

Ga voor een master

Met een schakeljaar kan je een masterstudie (bv. Onderwijskunde) aan de universiteit aanvatten. 

Waar heb je les?

Campus Kanal

 • Nieuwe campus
 • Vlakbij Dansaert – centrum Brussel
 • Groot terras
 • Tof studentenresto
 • Lichtrijk studielandschap
 • Modulaire klassen en veel praktijklokalen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step,…
 • Vlakbij toffe lunchspots, winkels en koffiebars

Campus Bloemenhof

 • Aan het toffe Bloemenhofplein – centrum Brussel
 • Vlakbij Dansaert
 • Met leuk dakterras
 • Groot studielandschap
 • Gezellige studentenresto 
 • Koffiebars, winkels, resto’s op wandelafstand
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets en step 

Campus Bloemenhof Kanal
Adres Zespenningenstraat 70
1000 Brussel
Slotstraat 28
1000 Brussel
Telefoon 02 213 61 10 02 899 71 00
E-mail mm@ehb.be mm@ehb.be

Dankzij het voordelige MIVB-abonnement rijd je een heel jaar voor slechts 12 euro door de stad! Gebruik je liever de fiets, dan parkeer je met gemak je fiets van Villo in het station tegenover onze campus. Een jaarabonnement voor deze deelfiets kost nog geen 35 euro.

Flexibel studeren

Verkort traject

Bekijk hier de opleidingspagina van de verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs.

Voorwaarde om deel te nemen: je bent in het bezit van een bachelor of masterdiploma.

Sterk aan deze opleiding: 

 • Wat je voor je opleiding doet, kan je meteen gebruiken in de klas! Deze opleiding is een voorbeeld van ‘Samen opleiden’. Het programma, de inhouden en de opdrachten zijn samen met basisscholen opgesteld. We ontwerpen samen, leiden samen op en innoveren de opleiding samen.  

 • We zijn een opleiding op maat: we houden rekening met jouw vooropleiding en houden met elke startende student een intakegesprek. We gaan na op welke vrijstellingen je recht hebt.

 • Combineerbaar met werk en gezin.

 

 • LIO-baan: je werkt al of wil werken in een lagere school, dan kan je deze opleiding combineren met een LIO-baan. Je bent dan “Leraar In Opleiding”.  Wat je voor de opleiding doet, kan je meteen gebruiken tijdens je lesopdracht op de school. Ook omgekeerd, werk voor je school kan dienen als materiaal voor de opleiding. Zo creëren we een win-win. 

 • Lerarenbonus: de overheid heeft voorzien dat een aantal lestijden mogen ingezet worden voor je opleiding. Dit is heel handig om tijd vrij te maken om je studies te vervolmaken. 

 • Inschrijvingsgeld: onder bepaalde voorwaarden kan je een terugbetaling van jouw inschrijvingsgeld aanvragen, geef ons een seintje en we helpen je graag verder

Interesse in onze verkorte opleiding? Bekijk dan hier de opleidingspagina van de verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs of Vul dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

trajectboom

Onze leervisie binnen het verkort traject

Onze leervisie vormt zich rond de volgende vijf leerresultaten: 

 • Engagement met open geest: de leerkracht is betrokken en enthousiast, staat open naar de samenleving toe en heeft een eigen onderbouwde visie.
 • Creatief en inclusief lesgeven: de leerkracht creëert innovatieve leeromgevingen in een diverse context, over de taalgemeenschappen heen. 
 • Kindgericht en onbevooroordeeld begeleiden: de leerkracht observeert, evalueert en begeleidt kinderen waarderend, streeft emancipatie, eigenaarschap en maatschappelijke participatie na. 
 • Deskundig innoveren: de leerkracht onderzoekt de eigen omgeving, rol en praktijk kritisch en met expertise. 
 • Actief verbinding zoeken: de leerkracht betrekt actief de brede gemeenschap: ouders, collega's, de buurt en externe organisaties als evenwaardige partners. 

 

Interesse in onze verkorte opleiding? Vul dan dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Naar het buitenland

In onze opleidingen bieden we je de kans om op buitenlandse stage te gaan of stage te lopen in een zorgteam. Je kan zelfs kiezen voor een stage buiten het onderwijs. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler in onze opleiding. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende inzichten en ideeën die je kan toepassen in je eigen werkmethodes.

Studiekosten

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Voltijdse studenten ’23-’24 (60 studiepunten)

Niet-beurstariefstudent

€ 282,1

€ 13,5

€ 1.092,1

Bijna-beurstariefstudent

€ 282,1

€ 4,9

€ 576,1

Beurstariefstudent

€ 128,8

€ 0

€ 128,8

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na.

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

 • Zaterdag 18 maart, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 22 april, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 24 juni, van 10u tot 15u
 • Zaterdag 2 september, van 10u tot 15u
 • Zaterdag 9 september, van 10u tot 15u

Openlesweek

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Lager Onderwijs? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

Starttoets lerarenopleiding

Als je nog geen bachelor- of masterdiploma hebt, moet je een starttoets Nederlands afleggen voor je aan een lerarenopleiding kan beginnen. Voor de bacheloropleiding Lager Onderwijs moet je daarnaast ook nog een starttoets Frans en wiskunde afleggen. Lees hier alles over de verplichte starttoetsen.

De openingsuren van ons studentensecretariaat:

Subsidies en beurzen 

Contact