Campus Kanal van Erasmushogeschool Brussel met de lerarenopleidingen en Pedagogie van het jonge kind.
Educatieve Bachelor

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Wil jij lesgeven in het lager onderwijs? Kom naar

De wereld verkennen, samen met de kinderen in je klas

Vind jij leraar ook zo'n mooi beroep? Heb jij er altijd van gedroomd kinderen te leren lezen, schrijven, zingen, rijmen, dichten,...? Werk je graag met kinderen en wil je hen op weg helpen hun talenten te ontdekken? Als leraar in het lager onderwijs bouw je mee aan de toekomst van je leerlingen. Jouw school en jouw klas, daar begint het voor je. Maar het gaat verder... Als toekomstige leraar of lerares ben je ook sociaal geëngageerd en wil je van deze wereld een betere plek maken.

Leraar lager onderwijs: de checklist

 • Je werkt graag met kinderen. 
 • Je hebt een breed interesseveld. 
 • Je leert groeien.
 • Je volgt een praktijkgerichte opleiding.
Een impressie van Campus Kanal hoe die er binnen uit al zien.

Studeren op onze nieuwe campus in hartje Brussel

De opleiding Lager Onderwijs verhuist in januari 2020 naar een nieuwe campus in hartje Brussel. Samen met de andere lerarenopleidingen en de opleiding Pedagogie van het jonge kind trek je naar een state-of-the-art gebouw in de Slotstraat. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets, vind je campus Kanal. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van centrum Brussel. 

De opleiding Lager Onderwijs: de leraar die jij wil worden

In onze opleiding Educatieve Bachelor Lager Onderwijs vormen we jou tot die leraar die kinderen boeit en hen aanzet tot leren en groeien. We vertrekken vanuit ons motto 'leren uit jezelf, samen met en door anderen.'

We geven volop ruimte aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen met jou ontdekken we welke leraar jij wil worden. Sterker nog, wij helpen jou op de best mogelijke manier om die topleraar te worden waar je altijd van droomde! 

Studenten Lager Onderwijs leren rekenen te onderwijzen aan de hand van de trap.
Studenten Lager Onderwijs doen samen activiteiten in twee talen.

Lerarenopleiding zet in op Frans

Heel wat leraren voelen zich onzeker in het geven van Franse les. Daarom komen in je opleiding Lager Onderwijs zowel Nederlands als Frans sterk aan bod. Samen met de Franstalige hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF) plannen we heel wat activiteiten en gezamenlijke lesmomenten. Op die manier leer je elkaar, elkaars taal en cultuur beter kennen. Maar ook de CLIL-methodologie komt aan bod en je doet een korte CLIL-stage in de Franse gemeenschap. 

Zo zal je later sterker in je schoenen én voor de klas staan en groeien je jobskansen aanzienlijk, zeker in Brussel en de Rand. En ben je erg sterk in Frans, dan kan je zelfs les geven in de Franse gemeenschap!

"Het hoogtepunt van mijn driejarige opleiding was zonder twijfel de eindejaarsvoorstelling in het laatste jaar. Hier konden we laten zien wat we gedurende onze drie bachelorjaren geleerd hadden. In deze praktijkgerichte opleiding deed ik een pak ervaring op, die mij tot een sterke leraar heeft gemaakt."

Alumnus Lager Onderwijs

Projecten en stages

Binnen de opleiding Lager Onderwijs aan Erasmushogeschool Brussel krijgen allerlei projecten en stages een plaats. Je werkt steeds in onderwijs- en projectgroepen aan een taak en werkt rond een thema een aantal activiteiten uit met je medestudenten. Deze probeer je uit in een lagere school. Met deze verfrissende aanpak doe je al onderzoekend ervaring op. Daarnaast loop je al vanaf het eerste jaar heel wat stage

Praktijkgericht leraar worden

Je krijgt heel wat kennis over leerstof en didactiek. De leerstof van de lagere school moet je in de eerste plaats goed onder de knie krijgen om ze dan op gepaste wijze aan de kinderen aan te leren. Via verschillende interactieve werkvormen leer je deze leerinhouden en didactische vaardigheden beheersen. 

Jij staat centraal 

In de opleiding Lager Onderwijs staat persoonlijke groei centraal. Daarom organiseren we de module 'Succesvol groeien'. In deze module is er ruimte voor het opvolgen van je didactische vaardigheden, het leren reflecteren over je eigen werken en het ontwikkelen van je taalkennis

Bachelorproef

Tijdens je stage ga je op onderzoek uit voor je bachelorproef. Het werkveld is jouw bron van inspiratie om een nieuwe leeromgeving te ontwerpen. 

Leraar Lager Onderwijs worden? Eerst de instaptoets doen! 

Als je start met een lerarenopleiding ben je verplicht om een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master behaald, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en deze is voor alle studenten en voor alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde.

Studenten in de les Muzische Vorming: Beeld.
Creativiteit tijdens de les.

Schrijf je vandaag nog in! 

Lijkt deze opleiding je op het lijf geschreven? Sta je helemaal te springen om met kinderen aan te slag te gaan? Schrijf je dan hier vandaag nog in! 

Alle kansen met je diploma

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs van Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je in alle onderwijsnetten aan het werk, als meester of juf in het gewoon en buitengewoon onderwijs of als zorgleraar. Je kan zelfs aan de slag in het immersieonderwijs van de Franse gemeenschap als je je taaltesten behaalt. 

 

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren lager onderwijs. Vooral in Brussel en de Rand vind je meteen werk. Daardoor zijn onze studenten meteen aan de slag. 

 • voor de klas staan als leraar
 • werken als zorgleraar
 • verder studeren: ba Kleuteronderwijs
 • verder studeren: ba Secundair Onderwijs
 • verder studeren: ba Pedagogie van het jonge kind
 • verder studeren: ma Onderwijskunde

Je mogelijkheden

Meteen aan de slag

Met je diploma bachelor Lager Onderwijs kan je aan de slag in alle leerjaren van het lager onderwijs, in alle onderwijsnetten, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Je ka n ook aan de slag als zorgleraar. Werk is er genoeg in het onderwijslandschap. Onze afgestudeerden van de laatste 5 jaar vonden allemaal werk binnen de 2 maanden.

Verder studeren?

Wie als leraar lager onderwijs ook het diploma Kleuter- of Secundair Onderwijs of Pedagogie van het jonge kind wil behalen, kan bij ons ook een verkort traject volgen, dat je kan combineren met je job.

Zin in een masteropleiding?

Wil je nog naar de universiteit? Dan kan je na een schakeljaar starten met een masteropleiding. De master in Onderwijskunde behoort bijvoorbeeld tot jouw mogelijkheden.

Kinderen kijken naar een verteltheater.

Je programma

Tijdens je eerste jaar proef je al van het lesgeven en maak je kennis met de verschillende leergebieden van de basisschool. Bovendien leer je ook onze visie op dynamisch onderwijs van dichtbij kennen.

In het tweede jaar leer je lessen opbouwen op een eigentijdse manier. Met je drie stages van elk anderhalve week sta je al echt in de praktijk.

In je derde jaar focussen we op ‘zorg op maat van iedereen’. Je gaat nog vaker en langer op stage. En dat kan je zelfs doen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. Een geïntegreerde werkperiode (GWP) begeleiden, behoort ook tot de mogelijkheden.

Field
Credits
Lager Onderwijs jaar 1
Frans 1
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
3
Wiskunde basis en in actie 1A
3
Nederlands basis en in actie 1A
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A
3
Project aangenaam leer- en leef klimaat
3
Muzische vorming en LO 1A
4
Mediawijsheid
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
3
Project actief leren
3
Nederlands basis en in actie 1B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B
3
Wiskunde basis en in actie 1B
3
Muzische vorming en LO 1B
4
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

3
Succesvol groeien 1
4
Didactische stage 1
9
Field
Credits
Lager Onderwijs jaar 2
Project
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A
3
Wiskunde in de praktijk 2A
3
Nederlands 2A
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2A
3
CreAmuze 2A
3
Grenzen verleggen
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B
3
Wiskunde in de praktijk 2B
3
Nederlands 2B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2B
3
CreAmuze 2B
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische godsdienst

3
Frans 2
3
Lichamelijke opvoeding 2
3
Didactische stage 2
12
Succesvol groeien 2
3
Field
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Brede school
4
Algemene oriëntatie leerzorg
3
Leerzorg wiskunde
3
Leerzorg Nederlands
3
Frans 3
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
3
Eerste graad stage
5
CreAmuze 3
3
Keuzestage 1
10
Tutorproject

Enkel als je kiest voor Keuzestage 1

3
Keuzestage 2
13
Eindstage
9
Succesvol groeien 3
3
Bachelorproef
5
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

3

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring op en word je een competente leraar. We oefenen praktijksituaties in op de hogeschool, het sportterrein en de stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door:

 

 • een sterke persoonlijke begeleiding
 • stages lopen in diverse onderwijsomgevingen
 • verplichte stageopdrachten met ruimte voor eigen invulling voor keuzeopdrachten

Daarnaast bieden we je ook de kans om stage te lopen in een zorgteam. Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je eerste jaar stage

In het eerste jaar ondervind je tijdens een inleefstage wat het echt betekent om les te geven in de lagere school. Het hele jaar door loop je stage in dezelfde klas met een persoonlijke mentor. We begeleiden je constant en sturen bij waar nodig. Zo verwerf je de juiste competenties. In de praktijkcolleges leer je lessen ontwerpen en samen met je medestudenten wissel je ervaringen uit.

Je tweede jaar stage

In het tweede jaar doorloop je drie stageperiodes van anderhalve week in een eerste leerjaar, de tweede graad en de derde graad. Je kiest zelf een stageplaats uit een lijst met scholen, zowel in Brussel als daarbuiten. We stimuleren je om op diverse plaatsen ervaring op te doen. Door een jarenlange, nauwe samenwerking met deze scholen en hun mentoren, bieden ze een stabiele leeromgeving.

Je derde jaar stage

In je derde en laatste jaar verken je de school met een ruimere blik. Je geeft zelf les en je leert contacten leggen met alle leden van het schoolteam. Ook de externe partners van de school leer je van naderbij kennen. De eindstage, waarin je lesgeeft aan de derde graad, loopt vier weken. Je werkt een praktijkonderzoek uit dat de basis zal vormen van je bachelorproef. Onze visie is erop gericht om stages optimaal te integreren in het lessenpakket. Zo ben je na de opleiding klaar om als leraar aan de slag te gaan.

Welkom op campus Jette

Naast lessen volgen valt er nog wat anders te beleven op onze campus. In het Service Center Studentenzaken kan je met al je bekommernissen terecht. Onze mensen helpen je met vragen over je lessenrooster, examens en stages. En ze brengen je in contact met een trajectbegeleider, studentenbegeleider of taalbegeleider. Je handboeken en cursussen koop je bij de start van het academiejaar op de campus.

Studielandschap

Het studielandschap is jouw plek om individueel of in groep te werken en dé ontmoetingsplaats voor onze studenten. Je vindt er een taalhoek waar je je taalvaardigheden kan aanscherpen met boeken en naslagwerken. We huizen er ook een uitgebreide collectie vaktijdschriften, boeken, eindwerken,... In het computerpark raadpleeg je makkelijk en snel databanken en andere elektronische informatie. Printen, scannen of gewoon internetten? Het kan er allemaal.

Honger!

Zin in iets lekkers? In onze cafetaria De Link koop je een warm of koud drankje en kies je uit een ruim aanbod broodjes, snacks en versnaperingen. Voor een volle maaltijd tegen een studentvriendelijk tarief kan je vlakbij terecht in het restaurant van de Vrije Universiteit Brussel.

Studentenkring

Bij studentenvereniging Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening.

Studenten bladeren in boeken in het studielandschap.

Wij gaan verhuizen!

Je start je opleiding in de groene omgeving van Jette, aan het Laarbeekbos, de campus van de VUB en het UZ Brussel. Tijdens je studie verhuizen we naar het centrum van Brussel. Verwacht wordt om aan de start van academiejaar 2019-2020 in het nieuwe gebouw te zitten. In de hippe Dansaertwijk zit je middenin het bruisende stadsleven en vlakbij je toekomstige stageplekken. Bovendien zal deze spiksplinternieuwe campus optimaal uitgerust zijn om de nieuwste methodes van lesgeven te ondersteunen.

Trek erop uit

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons werktraject Lager Onderwijs is een flexibele opleiding die ingericht wordt voor mensen die werken en studeren willen combineren.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties).

Toelatingsvoorwaarden

Je schrijft je in voor een verkort modeltraject van 60 studiepunten. Dit is in principe een éénjarig traject, maar het valt makkelijk te spreiden over verscheidene jaren. De opbouw bestaat uit modules waarin telkens een “beroepstaak” centraal staat. Dit laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken.


Heb je een bachelordiploma in Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of een master/bachelor met een specifieke lerarenopleiding, dan kan je meteen starten.
Heb je geen lerarenopleiding gevolgd, dan bestaan er andere mogelijkheden:

 

 • Je bent in bezit van een bachelor/master en je kan heel wat leservaring voorleggen: eventueel kom je in aanmerking om vrijstellingen te krijgen op basis van je “Eerder Verworven Competenties” (EVC).
 • Je bent in bezit van een bachelor/master, zonder leservaring. Dan helpen we je graag met een voortraject bij onze partners binnen EDUXL. Zij bieden een specifieke lerarenopleiding aan.
Hoe lang duurt de opleiding?

Onze opleiding kan in 1 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Maar je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over verschillende jaren.


Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het verkort traject overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We houden rekening met de combinatie van werken en studeren, een gezin,...


Denk rustig na over de samenstelling en het tijdspad van je traject. Op hoeveel tijd wil je de opleiding afronden? Geef jezelf ook wat krediet... Mogelijk zal je een tijdspad in gedachten hebben, maar merk je gaandeweg de opleiding dat je het programma toch beter wat zou spreiden.


We geven les op woensdag van 14u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 13u. Tijdens de herfst- en krokusvakantie organiseren we colleges gedurende de dag.

Je stages

Tijdens je stages doorloop je alle graden van het lager onderwijs. In de eerstegraadsstage werk je in een eerste of tweede leerjaar. De focus ligt op aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen met veel aandacht voor vertelling en beleving. Kan jij de woorden “Ik”, “maan”, “roos”, “vis”,… hakken en plakken? V (hak) I (hak) S (hak) -> VIS (plak)


In de stage van de tweede graad ga je met kinderen van het derde of vierde leerjaar aan de slag. Je werkt een thema uit dat nauw aansluit bij de interesses van de kinderen en kinderen op onderzoek stuurt. Hoe werkt de wind, wat maakt mensen blij, waarom lopen we niet achteruit, hoe programmeer ik mijn robot, hoeveel symmetrieassen heeft een…?


In de stage van het vijfde of zesde leerjaar (3e graad) staan inclusie, differentiatie en zorg centraal. Hoe gebruik je de thuistalen van de kinderen in je les? Hoe differentieer je in vijf lagen? Hoe krijg je Bert en Alina samen aan het werk als schoudermaatjes? Hoe draagt het handelingsgericht werken bij tot ‘echte’ emancipatie?


Je krijgt veel ruimte om je stages zelf in te plannen. Als je in een basisschool werkt, kan je de stages ter plekke organiseren. Je kan lessen spreiden over verschillende weken in verschillende leerjaren. We hebben vooraf vastgelegd hoeveel lessen je minimaal moet geven. Dat geeft je de vrijheid om bijvoorbeeld het ene lesuur meetkundige problemen te verkennen in de ene klas, (en meteen nadien,) het volgende lesuur, de kinderen met een sprookje te betoveren in een andere klas: flexibiliteit troef!


In het sluitstuk van je opleiding staat innovatie centraal. Vanuit een persoonlijke leervraag ontwerp je een krachtige leeromgeving die je op stage uittest. Wat met “programmeren jong geleerd, oud gedaan”, “hoekenwerk=hoekenspel”, “huiswerk voor de hele familie”, “gamification, niet meer straffen, wel veel belonen”, “vrij schrijven” en “creatief onderzoek”?
Werken

Twee studenten overleggen in het studielandschap.

Bezoek onze infodagen!

Lager Onderwijs zelf al beleven? Dat kan! Kom naar een van onze vier infodagen en maak van dichtbij kennis met onze opleiding Lager Onderwijs. Doorblader al eens je cursussen, sla een babbeltje met een student, overleg al even met je toekomstige docent en neem een kijkje in onze studentenkamers. 

Data van de infodagen

 • zaterdag 16 maart 2019
 • zaterdag 27 april 2019
 • zaterdag 22 juni 2019
 • zaterdag 7 september 2019

Telkens van 10u tot 15u

Kom naar de openlesdag!

We bieden je een voorsmaakje aan van onze opleiding Lager Onderwijs op de openlesdag. Je volgt vier vakken: 'Nederlands', 'beeld', 'wiskunde' en 'ontwikkelen, leren en onderwijzen'.

Data van de openlesdagen

 • woensdag 6 maart 2019 (de hele dag)
 • woensdag 24 april 2019 (van 14u)

 

Op het programma

Voorlopig ligt het programma nog niet vast. 

Inschrijven voor de openlesdag

Deelname is gratis maar je moet wel op voorhand inschrijven.

Wil je ook graag een les meepikken van Pedagogie van het jonge kind, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs? Dat kan! Je kan de vakken van verschillende opleidingen combineren. Bekijk even de programma's of je combinaties mogelijk zijn. 

Openingsuren studentensecretariaat

Inschrijven kan vanaf 23 juni 2018 tot 30 september 2018:

 • elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 16u
 • tijdens de infodagen op zaterdag 23 juni en 1 september van 10u tot 15u

Voor je langsgaat, eerst registreren

Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt op ons studentensecretariaat. 

Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden,… 

Voor de opleidingen Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs moet je ook eerst de instaptoets afleggen. Deze maak je online en is verplicht om je te kunnen inschrijven. Het bewijs dat je de toets hebt gemaakt, dien je dus ook mee te nemen bij je definitieve inschrijving. 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121, 1090 Jette 

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 472 52 56) of via e-mail (studentensecretariaat.edu@ehb.be).

Eerst de instaptoets doen! 

Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Lager Onderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde. 

Nog vragen?

Specifieke vragen? Stuur een mailtje naar Pieter Dewitte.
Vragen over het verkort traject? Dan mail je Yves Van Hoof

Infomomenten

Onze infodagen

 • zaterdag 16 maart 2019
 • zaterdag 27 april 2019
 • zaterdag 22 juni 2019
 • zaterdag 7 september 2019

telkens van 10u tot 15u

Onze openlesdagen

 • woensdag 6 maart 2019 (de hele dag)
 • woensdag 24 april 2019 (vanaf 14u)