Bachelor LLO
Educatieve Bachelor

Lager Onderwijs

Privébezoek aan onze campus?

De wereld verkennen, samen met de kinderen in je klas

Vind jij leraar ook zo'n mooi beroep? Heb jij er altijd van gedroomd kinderen te leren lezen, schrijven, zingen, rijmen, dichten,...? Werk je graag met kinderen en wil je hen op weg helpen hun talenten te ontdekken? Als leraar in het lager onderwijs bouw je mee aan de toekomst van je leerlingen. Jouw school en jouw klas, daar begint het voor je. Maar het gaat verder... Als toekomstige leraar of lerares ben je ook sociaal geëngageerd en wil je van deze wereld een betere plek maken. 

Leraar lager onderwijs: de checklist

 • Je werkt graag met kinderen. 
 • Je hebt een breed interesseveld. 
 • Je leert groeien.
 • Je volgt een praktijkgerichte opleiding.
Een impressie van Campus Kanal hoe die er binnen uit al zien.

Studeren op onze nieuwe campus in hartje Brussel

De opleiding Lager Onderwijs vind je op campus Kanal, in de Slotstraat in centrum Brussel. Dit gloednieuwe state-of-the-art gebouw is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets. Dankzij zijn ideale ligging, in de Dansaertwijk en vlakbij het kanaal, maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van hartje Brussel.

De opleiding Lager Onderwijs: de leraar die jij wil worden

In onze opleiding Educatieve Bachelor Lager Onderwijs vormen we jou tot die leraar die kinderen boeit en hen aanzet tot leren en groeien. We vertrekken vanuit ons motto 'leren uit jezelf, samen met en door anderen.'

We geven volop ruimte aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen met jou ontdekken we welke leraar jij wil worden. Sterker nog, wij helpen jou op de best mogelijke manier om die onderwijzer te worden waar je altijd van droomde! 

Studenten Lager Onderwijs leren rekenen te onderwijzen aan de hand van de trap.
Studenten Lager Onderwijs doen samen activiteiten in twee talen.

Lerarenopleiding zet in op Frans

Heel wat leraren voelen zich onzeker in het geven van Franse les. Daarom komen in je opleiding Lager Onderwijs zowel Nederlands als Frans sterk aan bod. Samen met de Franstalige hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF) plannen we heel wat activiteiten en gezamenlijke lesmomenten. Op die manier leer je elkaar, elkaars taal en cultuur beter kennen. Maar ook de CLIL-methodologie komt aan bod en je doet een korte CLIL-stage in de Franse gemeenschap. 

Zo zal je later sterker in je schoenen én voor de klas staan en groeien je jobkansen aanzienlijk. Ben je érg sterk in Frans, dan kan je misschien zelfs les geven in de Franse gemeenschap!

"Het hoogtepunt van mijn driejarige opleiding was zonder twijfel de eindejaarsvoorstelling in het laatste jaar. Hier konden we laten zien wat we gedurende onze drie bachelorjaren geleerd hadden. In deze praktijkgerichte opleiding deed ik een pak ervaring op, die mij tot een sterke leraar heeft gemaakt."

Alumnus Lager Onderwijs

Projecten en stages 

Binnen de opleiding Lager Onderwijs aan Erasmushogeschool Brussel loop je al vanaf het eerste jaar stage. Je werkt daarnaast altijd in onderwijs- en projectgroepen aan taken en werkt met je medestudenten rond een specifiek thema een aantal activiteiten uit, die je dan in een lagere school uitprobeert. Met deze verfrissende aanpak doe je al onderzoekend ervaring op. 

Praktijkgericht leraar worden

Je krijgt heel wat kennis over leerstof en didactiek. De leerstof van de lagere school moet je in de eerste plaats goed onder de knie krijgen om ze dan op gepaste wijze aan de kinderen aan te leren. Via verschillende interactieve werkvormen leer je deze leerinhouden en didactische vaardigheden beheersen. 

Jij staat centraal in de opleiding Lager Onderwijs

In de opleiding Lager Onderwijs staat persoonlijke groei centraal. Daarom organiseren we de module 'Succesvol groeien'. In deze module is er ruimte voor het opvolgen van je didactische vaardigheden, het leren reflecteren over je eigen werk en het ontwikkelen van je taalkennis

Bachelorproef

Tijdens je stage ga je op onderzoek uit voor je bachelorproef. Het werkveld is jouw bron van inspiratie om een nieuwe leeromgeving te ontwerpen. 

Leraar Lager Onderwijs worden? Eerst de instaptoets doen! 

Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Lager Onderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde. 

Studenten in de les Muzische Vorming: Beeld.

Verkorte lerarenopleiding Lager Onderwijs?

Aan de Erasmushogeschool Brussel zijn er twee mogelijkheden om via een verkort traject leraar te worden.

        Verkort traject Lager Onderwijs

 

Alle kansen met je diploma

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs van Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je in alle onderwijsnetten aan het werk, als meester of juf in het gewoon en buitengewoon onderwijs of als zorgleraar. Je kan zelfs aan de slag in het immersieonderwijs van de Franse gemeenschap als je je taaltesten behaalt. 

 

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren lager onderwijs. Vooral in Brussel en de Rand vind je meteen werk. Daardoor zijn onze studenten meteen aan de slag. 

 • voor de klas staan als leraar
 • werken als zorgleraar
 • verder studeren: ba Kleuteronderwijs
 • verder studeren: ba Secundair Onderwijs
 • verder studeren: ba Pedagogie van het jonge kind
 • verder studeren: ma Onderwijskunde

Je mogelijkheden

Meteen aan de slag

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs kan je aan de slag in alle leerjaren van het lager onderwijs, in alle onderwijsnetten, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Je kan ook aan de slag als zorgleraar. Werk is er genoeg in het onderwijslandschap. Daardoor zijn onze studenten meteen aan de slag

Verder studeren?

Wil je je kennis graag verder verdiepen en verbreden? Met een aangepast en verkort traject behoren de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs en de Bachelor Pedagogie van het jonge kind ook tot jouw mogelijkheden? Met een schakeljaar kan je een masterstudie (bv. Onderwijskunde) aan de universiteit aanvatten. 

Je programma

Tijdens je eerste jaar proef je al van het lesgeven en maak je kennis met de verschillende leergebieden van de basisschool. Bovendien leer je ook onze visie op dynamisch onderwijs van dichtbij kennen. 

In het tweede jaar leer je lessen opbouwen op een eigentijdse manier. Met je drie stages van elk anderhalve week sta je al echt in de praktijk. 

In je derde jaar focussen we op 'zorg op maat van iedereen'. Je gaat nog vaker en langer op stage. En dat kan je zelfs doen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. Je gaat tijdens je stage ook op onderzoek uit voor je bachelorproef. Het werkveld is jouw bron van inspiratie om een nieuwe leeromgeving te ontwerpen. 

Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 1
Succesvol groeien 1
4
Didactische stage 1
9
Project aangenaam leer- en leefklimaat
3
Frans 1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A
3
Nederlands basis en in actie 1A
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
3
Wiskunde basis en in actie 1A
3
Muzische vorming en LO 1A
4
Project actief leren
3
Mediawijsheid
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B
3
Muzische vorming en LO 1B
4
Nederlands basis en in actie 1B
3
Wiskunde basis en in actie 1B
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke godsdienst

3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 2
Project
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A
3
Wiskunde in de praktijk 2A
3
Nederlands 2A
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2A
3
CreAmuze 2A
3
Grenzen verleggen
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B
3
Wiskunde in de praktijk 2B
3
Nederlands 2B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2B
3
CreAmuze 2B
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische godsdienst

3
Frans 2
3
Lichamelijke opvoeding 2
3
Didactische stage 2
12
Succesvol groeien 2
3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Brede school
4
Algemene oriëntatie leerzorg
3
Leerzorg wiskunde
3
Leerzorg Nederlands
3
Frans 3
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
3
Eerste graad stage
5
CreAmuze 3
3
Keuzestage 1
10
Tutorproject

Enkel als je kiest voor Keuzestage 1

3
Keuzestage 2
13
Eindstage
9
Succesvol groeien 3
3
Bachelorproef
5
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

3

Onze manier van werken

We geloven sterk in een interculturele en internationale aanpak met de nadruk op competenties. Deze werkwijze omvat een gamma aan onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, begeleide zelfstudie, probleemgestuurd onderwijs,… 

Om de leerkansen van alle studenten maximaal te kunnen aanwenden, werken we heel vaak in kleine onderwijsgroepen aan taken, opdrachten en projecten. 

Tijdens de didactische stages stap je in de echte beroepspraktijk. Met ondersteuningsvakken schaven we de laatste werkpuntjes bij.

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring op en word je een competente leraar. We oefenen praktijksituaties in op de hogeschool, het sportterrein en de stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door:

 

 • een sterke persoonlijke begeleiding
 • stages te lopen in diverse onderwijsomgevingen
 • verplichte stageopdrachten met ruimte voor eigen invulling voor keuzeopdrachten

Daarnaast bieden we je ook de kans om stage te lopen in een zorgteam. Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je eerste jaar stage

In het eerste jaar vind je tijdens een inleefstage wat het echt betekent om les te geven in de lagere school. Het hele jaar door loop je stage in dezelfde klas met een persoonlijke mentor. We begeleiden je voortdurend en sturen bij waar nodig. Zo verwerf je de juiste competenties. 

Je tweede jaar stage

In het tweede jaar doorloop je drie stageperiodes van anderhalve week in een eerste leerjaar, de tweede graad en de derde graad. Je kiest zelf een stageplaats uit een lijst met stagescholen. 

Je derde jaar stage

In je derde en laatste jaar verken je de school met een ruimere blik. Je gaat langer en vaker op stage. Je geeft niet alleen les, je onderzoekt de buurt van de school, doet aan co-teaching, loopt mee met het zorgteam,... Ook de externe partners van de school leer je van naderbij kennen. We focussen ook op 'zorg op maat van iedereen'. Zo kan je ook stage volgen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. 

Naar het buitenland

Daarnaast bieden we je ook de kans om op buitenlandse stage te gaan of stage te lopen in een zorgteam. En je kan zelfs kiezen voor een stage buiten het onderwijs. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler in onze opleiding. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende inzichten en ideeën die je kan toepassen in je eigen werkmethodes. 

Zorgen voor kwaliteit

De Erasmushogeschool  Brussel en haar opleidingen dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat elke student een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

EhB hanteert hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

LLO: een kwaliteitsvolle opleiding! 

Op 2 en 3 december 2013 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding Leraar Lager onderwijs (LLO) plaats. Tijdens deze visitatie werd de kwaliteit van de opleiding geëvalueerd door een commissie van experten. De onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs. Goed nieuws want de commissie besloot dat de opleiding LLO kwaliteitsvol onderwijs levert. Benieuwd naar de sterke punten en actiepunten die naar voren kwamen uit de onderwijsvisitatie? Neem dan een kijkje in de kwaliteitsfiche! 

Input van stakeholders is een belangrijk speerpunt in de regie. Om de input van haar stakeholders te verankeren in de werking, organiseert elke opleiding van EhB een cyclische afname van bevragingen bij studenten, medewerkers, alumni en werkveld. In de kwaliteitsfiche kan je terugvinden wat studenten vinden van de opleiding LLO en wat alumni, werkveld en werknemers ons te vertellen hebben. 

Kengetallen

Wie volgt de opleiding LLO? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten LLO over het behalen van hun diploma?

Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

Studeren op onze gloednieuwe campus Kanal!

De opleiding Lager Onderwijs gaat van start in hartje Brussel, in de Slotstraat, samen met de andere lerarenopleidingen en Pedagogie van het Jonge Kind. 

De hipste buurt van Brussel

Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets, vind je campus Kanal. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk, maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van Brussel. Op deze nieuwe campuszetten we alles op alles om nauw samen te werken met de buurt, zowel wat lunchplekken voor de studenten als wat activiteiten met de omliggende scholen betreft. 

Campus van de toekomst

Campus Kanal is een omgeving waarbij leren kan plaatsvinden op allerlei locaties, tijdstippen en in verschillende vormen. In het gebouw vind je modulaire klassen, een 'outdoor classroom' en 'learning spaces' waar studenten en docenten (in)formele leermomenten kunnen inplannen.

Na de les

Zin iets lekkers? In onze cafetaria koop je verschillende drankjes en kies je uit een ruim aanbod broodjes, slaatjes en versnaperingen. Verder biedt de buurt ook tal van mogelijkheden aan heerlijke broodjeszaken en lunchbars. Bij studentenvereniging 
Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening. 

Campus Kanal en de omgeving

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons verkort traject Lager Onderwijs is een flexibele opleiding. Eventueel kan je in deze opleiding werken en studeren combineren. 

Voor het behalen van een Educatieve Bachelor moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven, kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties)

Waar begin jij?

Ik heb al een diploma Kleuter- of Secundair Onderwijs of een ander lerarendiploma. 

Heb je een bachelordiploma Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of een master/bachelor met een specifieke lerarenopleiding (SLO, D-cursus, GPB of AILO), dan kan je meteen starten voor het verkort modeltraject van 60 studiepunten. Dit is in principe een éénjarig traject, maar het valt makkelijk te spreiden over verscheidene jaren. De opbouw bestaat uit modules waarin telkens een 'beroepstaak' centraal staat. Die laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken. 

Ik heb een ander diploma en al leservaring

Heb je geen lerarenopleiding gevolgd? Dan bestaan er andere mogelijkheden. Je bent in het bezit van een bachelor/master en ja kan heel wat leservaring voorleggen: eventueel kom je in aanmerking om vrijstellingen te krijgen op basis van je 'eerder verworven competenties' (EVC)

Ik heb een ander diploma maar geen leservaring

Je bent in het bezit van een bachelor/master zonder leservaring. Dan helpen we je graag met een voortraject Verkorte Educatieve Bachelor of Educatieve Master

Een verkort traject van 1 jaar

Onze opleiding kan in 1 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Maar je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over verschillende jaren.

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het verkort traject overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We houden rekening met de combinatie van werken en studeren, gezin,...

Twee studenten werken aan een opdracht in het studielandschap

Jij bepaalt hoe jouw traject eruit ziet

Denk rustig na over de samenstelling en het tijdspad van je traject. Op hoeveel tijd wil je de opleiding afronden? Geef jezelf ook wat krediet... Mogelijk zal je een tijdspad in gedachten hebben, maar merk je gaandeweg de opleiding dat je je programma toch beter wat zou spreiden. 

We geven in totaal 10 uur les per week; op donderdagavond (digitaal via e-learning) en vrijdag de hele dag op campus Kanal.

 

Bezoek onze infodagen!

Lager Onderwijs zelf al beleven? Dat kan! Kom naar een van onze vier infodagen en maak van dichtbij kennis met onze opleiding Lager Onderwijs. Doorblader al eens je cursussen, sla een babbeltje met een student, overleg al even met je toekomstige docent en neem een kijkje in onze studentenkamers. 

Data van de infodagen

Onze infodagen 2020
 

 

Wijziging inschrijvingsprocedure

Omwille van de Coronamaatregelen gebeuren onze INSCHRIJVINGEN nu volledig online.

Indien het niet lukt online in te schrijven, dan is het mogelijk een AFSPRAAK TE MAKEN op de campus.

 

Openingsuren studentensecretariaat

 • maandag: 8u - 17u
 • dinsdag: 8u - 17u
 • woensdag: 8u - 17u
 • donderdag: 8u - 17u
 • vrijdag: 8u - 16u

Zomersluiting vanaf 13 juli tot en met zondag 16 augustus 2020.

(OPGELET: omwille van de coronamaatregelen is onze campus enkel op afspraak bereikbaar)

 

Voor je langsgaat, eerst registreren

Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt op ons studentensecretariaat. 

Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden,… 

Voor de opleidingen Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs moet je ook eerst de instaptoets afleggen. Deze maak je online en is verplicht om je te kunnen inschrijven. Het bewijs dat je de toets hebt gemaakt, dien je dus ook mee te nemen bij je definitieve inschrijving. 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 899 71 00) of via e-mail (studentensecretariaat.edu@ehb.be).

Eerst de instaptoets doen! 

Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Lager Onderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde. 

Nog vragen?

Download de folder hier

Bestel de gedrukte folder hier

Specifieke vragen? Stuur een mailtje naar Pieter Dewitte.
Vragen over het verkort traject? Dan mail je Yves Van Hoof

Infomomenten

Onze infodagen 2020
 

Deel dit