Bachelor LLO
Educatieve Bachelor

Lager Onder­wi­js

Kom langs op onze infodagen.

Voor wie

 • Voor iedereen met een hart voor kinderen.
 • Voor iedereen die creatief is en daarmee aan de slag wil gaan.
 • Voor de revolutionair in jou die het onderwijs van binnenuit wil veranderen.
 • Voor iedereen met een open geest die wil groeien als leraar én als mens.

Voor wie

 • Voor iedereen met een hart voor kinderen.
 • Voor iedereen die creatief is en daarmee aan de slag wil gaan.
 • Voor de revolutionair in jou die het onderwijs van binnenuit wil veranderen.
 • Voor iedereen met een open geest die wil groeien als leraar én als mens.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Checklist leraar worden 

 • Je hebt een groot hart voor kinderen.
 • Je wil het onderwijs van binnenuit veranderen, op maat van de 21ste eeuw.
 • Je streeft naar gelijke onderwijskansen voor iedereen.
 • Je staat open om te groeien als leraar én als mens.
 • Je omarmt diversiteit en meertaligheid.
 • Je bent sociaal geëngageerd.

Opleiding in het kort

 • Een kwalitatieve opleiding met korte afstand tussen student en docent.
 • Een mix van theorie, praktijk en een flinke dosis creativiteit, zowel binnen als buiten de klas.
 • Een unieke samenwerking met de Franstalige hogeschool Francisco Ferrer om jouw taalvaardigheid en arbeidsmogelijkheden nog verder te ontwikkelen.
 • Ervaring staat centraal, na drie weken begin je al aan een observatiestage.

Praktijkgericht leraar worden

Je verbreedt je kennis over leerstof en didactiek. Via verschillende interactieve werkvormen leer je de leerstof van de lagere school en didactische vaardigheden om de leerstof op creatieve manier over te brengen naar de kinderen. 

Stages

Bij ons doe je al vanaf het eerste jaar heel wat praktijkervaring op. Vanaf oktober ga je observeren in je stageklas en probeer je al activiteiten uit. In december geef je je eerste lessen. In het tweede semester volgen dan nog twee langere stageperiodes.

Projecten

Naast de hoorcolleges, hebben we ook projectweken. Daar werk je in kleine groepjes rond een specifiek thema een aantal activiteiten uit, die je daarna in een lagere school uitprobeert.

Jij staat centraal

Bij ons staat persoonlijke groei centraal. In de module 'Succesvol groeien' is er ruimte voor het opvolgen van je didactische vaardigheden, het leren reflecteren over je eigen werk en het ontwikkelen van je taalkennis. 

Meertaligheid als troef!

Als Nederlandstalige lerarenopleiding in Brussel willen wij de troeven van onze meertalige hoofdstad volop uitspelen. Onze opleiding heeft daarom een partner gevonden in de Franstalige hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer. Samen plannen we wekelijkse activiteiten en gezamenlijke lesmomenten met alle studenten. Je leert elkaar kennen en krijgt de kans om elkaars taal op een natuurlijke en spontane manier beter onder de knie te krijgen.

Vakken

 • 1e jaar: proef je al van het lesgeven en maak je kennis met de verschillende leergebieden van de basisschool. Bovendien leer je ook onze visie op dynamisch onderwijs van dichtbij kennen. 
 • 2e jaar: leer je lessen opbouwen op een eigentijdse manier. Met je drie stages van elk anderhalve week sta je al echt in de praktijk. 
 • 3e jaar: focussen we op 'zorg op maat van iedereen'. Je gaat nog vaker en langer op stage, dat kan zelfs in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. Je gaat tijdens je stage ook op onderzoek uit voor je bachelorproef.

Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 1
Succesvol groeien 1
Semester
1 + 2
4
Stage doel- en kindgericht lesgeven
Semester
1 + 2
9
Frans 1
Semester
1 + 2
3
Project aangenaam leef- en leerklimaat
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A
Semester
1
3
Nederlands 1A
Semester
1
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
Semester
1
3
Wiskunde 1A
Semester
1
3
Muzische vorming en LO 1A
Semester
1
4
Project onderzoekend leren
Semester
2
3
Mediawijsheid
Semester
2
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
Semester
2
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B
Semester
2
3
Muzische vorming en LO 1B
Semester
2
4
Nederlands 1B
Semester
2
3
Wiskunde 1B
Semester
2
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst

Semester
2
3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 2
Project Cross-over
Semester
1
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A
Semester
1
9
Wiskunde 2A
Semester
1
3
Nederlands 2A
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2A
Semester
1
3
CreAmuze 2A
Semester
1
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

Semester
1
3
Project Grenzen verleggen LO2
Semester
2
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B
Semester
2
3
Wiskunde 2B
Semester
2
3
Nederlands 2B
Semester
2
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2B
Semester
2
3
CreAmuze 2B
Semester
2
3
Frans 2
Semester
1 + 2
3
Lichamelijke opvoeding 2
Semester
1 + 2
3
Stage met oog voor diversiteit
Semester
1 + 2
12
Succesvol groeien 2
Semester
1 + 2
3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Project Brede school
Semester
1
3
Inclusief onderwijs
Semester
1
4
Leerzorg wiskunde
Semester
1
3
Leerzorg Nederlands
Semester
1
3
Frans 3
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
Semester
1
3
Stage Co-teaching
Semester
1
5
Eindstage Innovatief onderwijzen
Semester
2
9
Versterkende of verdiepende stage (te kiezen uit)

Stage a la carte - 10 SP

Stage Buitenland (S) - 10 SP

Stage Buitenland (XL) - 15 SP

Semester
2
10 of 15
Project Spots op verbeelding 3
Semester
2
3
Tutorproject
Semester
1 + 2
3
Succesvol groeien 3
Semester
1 + 2
3
Bachelorproef
Semester
1 + 2
5
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

Semester
1 + 2
3

Hoe ziet je week eruit?

 • Wij bieden je een heel gevarieerd lesrooster.
 • Tijdens de lesweken begint de dag om 9 uur en eindigt die meestal rond 17 uur.
 • Op donderdag is het steevast "doe-dag". Dan ga je observeren in je stageschool, je probeert er activiteiten uit of neemt deel aan labo's op onze campus.
 • Tijdens de projectweken vallen de gewone lessen weg en concentreren we ons op het project.
 • In de periode voordat je op stage vertrekt, roosteren we vrije dagen in. Je bereidt dan je stagelessen voor en maakt afspraken bij docenten voor begeleiding en feedback.
 • Bekijk een voorbeeld van een lesweek

Stage

Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring op en word je een competente leraar. We oefenen praktijksituaties in op de hogeschool, het sportterrein en de stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door:

 • een sterke persoonlijke begeleiding
 • stages te lopen in diverse onderwijsomgevingen
 • verplichte stageopdrachten met ruimte voor eigen invulling voor keuzeopdrachten

Daarnaast bieden we je ook de kans om stage te lopen in een zorgteam. Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je eerste jaar

In het eerste jaar vind je tijdens een inleefstage wat het echt betekent om les te geven in de lagere school. Het hele jaar door loop je stage in dezelfde klas met een persoonlijke mentor. We begeleiden je voortdurend en sturen bij waar nodig. Zo verwerf je de juiste competenties. 

Je tweede jaar

In het tweede jaar doorloop je drie stageperiodes van anderhalve week in een eerste leerjaar, de tweede graad en de derde graad. Je kiest zelf een stageplaats uit een lijst met stagescholen. 

Je derde jaar

In je derde en laatste jaar verken je de school met een ruimere blik. Je gaat langer en vaker op stage. Je geeft niet alleen les, je onderzoekt de buurt van de school, doet aan co-teaching, loopt mee met het zorgteam,... Ook de externe partners van de school leer je van naderbij kennen. We focussen ook op 'zorg op maat van iedereen'. Zo kan je ook stage volgen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. 

Naar het buitenland

Daarnaast bieden we je ook de kans om op buitenlandse stage te gaan of stage te lopen in een zorgteam. En je kan zelfs kiezen voor een stage buiten het onderwijs. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler in onze opleiding. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende inzichten en ideeën die je kan toepassen in je eigen werkmethodes. 

Na je studie

Aan het werk

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs kan je aan de slag in alle leerjaren van het lager onderwijs, in alle onderwijsnetten (ook in het Franstalig onderwijs), zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Ook zorgleraar is een mogelijkheid. Werk is er genoeg in het onderwijslandschap. Daardoor vinden onze studenten meteen werk. 

Verder studeren 

Aan EhB

Wil je je kennis graag verder verdiepen en verbreden? Met een aangepast en verkort traject behoren de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs en de Bachelor Pedagogie van het jonge kind ook tot jouw mogelijkheden?

Ga voor een master

Met een schakeljaar kan je een masterstudie (bv. Onderwijskunde) aan de universiteit aanvatten. 

Waar heb je les?

Campus Kanal

 • Nieuwe campus
 • Vlakbij Dansaert – centrum Brussel
 • Groot terras
 • Tof studentenresto
 • Lichtrijk studielandschap
 • Modulaire klassen en veel praktijklokalen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step,…
 • Vlakbij toffe lunchspots, winkels en koffiebars

Campus Bloemenhof

 • Aan het toffe Bloemenhofplein – centrum Brussel
 • Vlakbij Dansaert
 • Met leuk dakterras
 • Groot studielandschap
 • Gezellige studentenresto 
 • Koffiebars, winkels, resto’s op wandelafstand
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets en step 

Campus Bloemenhof Kanal
Adres Zespenningenstraat 70
1000 Brussel
Slotstraat 28
1000 Brussel
Telefoon 02 213 61 10 02 899 71 00
E-mail mm@ehb.be mm@ehb.be

Dankzij het voordelige MIVB-abonnement rijd je een heel jaar voor slechts 12 euro door de stad! Gebruik je liever de fiets, dan parkeer je met gemak je fiets van Villo in het station tegenover onze campus. Een jaarabonnement voor deze deelfiets kost nog geen 35 euro.

Flexibel studeren

Verkort traject

 • Ons verkort traject Lager Onderwijs is een flexibele opleiding.
 • Eventueel kan je in deze opleiding werken en studeren combineren. 
 • Programma van 180 studiepunten.
 • Je kan je inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering
 • 10 uur les per week.
 • Je hebt online les op donderdagavond en vrijdag de hele dag op campus Kanal.

Ik heb al een diploma Kleuter- of Secundair Onderwijs of een ander lerarendiploma. 

Heb je een bachelordiploma Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of een master/bachelor met een specifieke lerarenopleiding (SLO, D-cursus, GPB of AILO), dan kan je meteen starten voor het verkort modeltraject van 60 studiepunten. Dit is in principe een éénjarig traject, maar het valt makkelijk te spreiden over verscheidene jaren. De opbouw bestaat uit modules waarin telkens een 'beroepstaak' centraal staat. Die laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken. 

Ik heb een ander diploma en al leservaring

Heb je geen lerarenopleiding gevolgd? Dan bestaan er andere mogelijkheden. Je bent in het bezit van een bachelor/master en ja kan heel wat leservaring voorleggen: eventueel kom je in aanmerking om vrijstellingen te krijgen op basis van je 'eerder verworven competenties' (EVC)

Ik heb een ander diploma maar geen leservaring

Je bent in het bezit van een bachelor/master zonder leservaring. Dan helpen we je graag met een voortraject Verkorte Educatieve Bachelor of Educatieve Master

Een verkort traject van 1 jaar

Onze opleiding kan in 1 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Maar je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over verschillende jaren. Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het verkort traject overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We houden rekening met de combinatie van werken en studeren, gezin,...

Naar het buitenland

In onze opleidingen bieden we je de kans om op buitenlandse stage te gaan of stage te lopen in een zorgteam. Je kan zelfs kiezen voor een stage buiten het onderwijs. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler in onze opleiding. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende inzichten en ideeën die je kan toepassen in je eigen werkmethodes.

Studiekosten

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Voltijdse studenten ’22-’23 (60 studiepunten)

Niet-beurstariefstudent

€ 253,6

€ 12,1

€ 979,6

Bijna-beurstariefstudent

€ 253,6

€ 4,4

€ 517,6

Beurstariefstudent

€ 115,8

€ 0

€ 115,8

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na.

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

 • Zaterdag 18 maart, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 22 april, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 24 juni, van 10u tot 15u
 • Zaterdag 2 september, van 10u tot 15u
 • Zaterdag 9 september, van 10u tot 15u

Openlesweek

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Lager Onderwijs? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

Instaptoets afleggen

Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Lager Onderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde. 

De openingsuren van ons studentensecretariaat:

Subsidies en beurzen 

Contact