Bachelor LLO
Educatieve Bachelor

Lager Onderwijs

INSCHRIJVEN

Wil jij kinderen helpen hun talenten te ontplooien en mee bouwen aan hun toekomst? Word dan leraar!

Eén leraar kan het verschil maken!

Kriebelt het om samen met kinderen op ontdekking te gaan, ze te helpen hun talenten te ontplooien en mee te bouwen aan hun toekomst? Heb jij er altijd van gedroomd om kinderen te leren lezen, schrijven, rekenen, zingen,...? Wil je je niveau van Frans verbeteren om vol zelfvertrouwen voor de klas te staan in het Nederlandstalig onderwijs? Of wil je liever Nederlands geven in het Franstalig of immersieonderwijs? Dan is de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs jou op het lijf geschreven!

Als leraar in het lager onderwijs ben je van alle markten thuis. Je brengt kinderen kennis en liefde bij voor taal en wiskunde. Je introduceert hen in de wondere wereld van wetenschap en techniek en duikt met hen de geschiedenis in. Maar evengoed ben je een creatieve duizendpoot die het artistiek talent van kinderen ondersteunt in de lessen muziek, beeld en drama. Als leraar of lerares ben je ook sociaal geëngageerd en wil je van deze wereld vooral een betere plek maken.

 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson mandela
Nelson Mandela
Nobelprijswinnaar voor de Vrede

Leraar lager onderwijs: de checklist

 • Je hebt een groot hart voor kinderen
 • Je wil het onderwijs van binnenuit veranderen, op maat van de 21ste eeuw
 • Je streeft naar gelijke onderwijskansen voor iedereen
 • Je staat open om te groeien als leraar én als mens

Wat bieden wij?

 • Een kwalitatieve opleiding met korte afstand tussen student en docent
 • Een mix van theorie, praktijk en een flinke dosis pret, zowel binnen als buiten de klas
 • Een unieke samenwerking met de Franstalige hogeschool Francisco Ferrer om jouw taalvaardigheid nog verder te ontwikkelen
 • Een diploma met driemaal zoveel arbeidsmogelijkheden: Nederlandstalig onderwijs? Natuurlijk. Franstalig onderwijs? Een makkie. Immersieonderwijs? Geen probleem.
Studenten Lager Onderwijs doen samen activiteiten in twee talen.
 
Lees hier het interview met 2 van onze studenten:

Twee gediplomeerde leraren lager onderwijs met een goede kennis van de tweede taal… een troef in Brussel! Ze kregen enkele vragen gesteld over de bachelor en hun toekomstplannen. Voici leurs réponses!

Meertaligheid als troef!

Als Nederlandstalige lerarenopleiding in Brussel willen wij de troeven van onze meertalige hoofdstad volop uitspelen. Onze opleiding heeft daarom een partner gevonden in de Franstalige hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Samen plannen we wekelijkse activiteiten en gezamenlijke lesmomenten met alle studenten. Je leert elkaar kennen en krijgt de kans om elkaars taal op een natuurlijke en spontane manier beter onder de knie te krijgen. Zo zal je later als leraar sterker in je (Franse) schoenen staan. Bovendien groeien je jobkansen aanzienlijk!

Onze lerarenopleiding zet ook in op praktijkgericht onderzoek naar meertaligheid in de klas. In dit project werken onze laatstejaarsstudenten samen met Nederlandstalige scholen in Brussel aan activiteiten om de thuistalen van kinderen in te zetten in de klas. Ons onderzoek is hiervoor bekroond met het Europees Talenlabel 2019 voor innovatief talenonderwijs van de Europese Commissie.

De opleiding Lager Onderwijs: samen onderweg

Wij vinden het belangrijk om je echt te leren kennen. Het contact tussen studenten en docenten in onze opleiding is erg laagdrempelig. Wij hechten veel belang aan persoonlijke begeleiding bij het studeren en het voorbereiden van de stagelessen. Naast hoorcolleges, zijn er ook heel wat projecten en practica in kleine groepen. In onze opleiding Educatieve Bachelor Lager Onderwijs helpen we jou om die leraar te worden die kinderen boeit en hen aanzet tot leren en groeien.

Studenten Lager Onderwijs leren rekenen te onderwijzen aan de hand van de trap.

Praktijkgericht leraar worden

Je krijgt heel wat kennis over leerstof en didactiek. De leerstof van de lagere school moet je in de eerste plaats goed onder de knie krijgen om ze dan op gepaste wijze aan de kinderen aan te leren. Via verschillende interactieve werkvormen leer je deze leerinhouden en didactische vaardigheden beheersen. 

Stages
 

Bij ons doe je al vanaf het eerste jaar heel wat praktijkervaring op. Vanaf oktober ga je observeren in je stageklas en probeer je al activiteiten uit. In december geef je je eerste lessen. In het tweede semester volgen dan nog twee langere stageperiodes.

Projecten


Naast de hoorcolleges, hebben we ook projectweken. Daar werk je met medestudenten in kleine groep rond een specifiek thema een aantal activiteiten uit, die je daarna in een lagere school uitprobeert.

Jij staat centraal 
 

In de opleiding Lager Onderwijs staat persoonlijke groei centraal. Daarom organiseren we de module 'Succesvol groeien'. In deze module is er ruimte voor het opvolgen van je didactische vaardigheden, het leren reflecteren over je eigen werk en het ontwikkelen van je taalkennis

Hoe ziet je week eruit?

Wij bieden je een heel gevarieerd lesrooster. Tijdens de lesweken begint de dag om 9 uur en eindigt meestal rond 17 uur. Op donderdag is het steevast "doe-dag". Dan ga je observeren in je stageschool, je probeert er activiteiten uit of neemt deel aan labo's op onze campus. Tijdens de projectweken vallen de gewone lessen weg en concentreren we ons op het project. In de periode voordat je op stage vertrekt, roosteren we vrije dagen in. Je bereidt dan je stagelessen voor en maakt afspraken bij docenten voor begeleiding en feedback.

Onze studenten aan het woord

"Het hoogtepunt van mijn driejarige opleiding was zonder twijfel de eindejaarsvoorstelling in het laatste jaar. Hier konden we laten zien wat we gedurende onze drie bachelorjaren geleerd hadden. In deze praktijkgerichte opleiding deed ik een pak ervaring op, die mij tot een sterke leraar heeft gemaakt."

Alumnus Lager Onderwijs

Leraar Lager Onderwijs worden? Eerst de instaptoets doen! 

Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Lager Onderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde. 

Studenten in de les Muzische Vorming: Beeld.

Verkorte lerarenopleiding Lager Onderwijs?

Aan de Erasmushogeschool Brussel zijn er twee mogelijkheden om via een verkort traject leraar lager onderwijs te worden. Klik hier voor meer info.

 

Werkzoekende?

Wist je dat je deze opleiding helemaal gratis kan volgen als je ingeschreven bent als werkzoekende? Bekijk de voorwaarden via deze link.

Alle kansen met je diploma

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs van Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je in alle onderwijsnetten aan het werk, als meester of juf in het gewoon en buitengewoon onderwijs of als zorgleraar. Je kan zelfs aan de slag in het immersieonderwijs van de Franse gemeenschap als je je taaltesten behaalt. 

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren lager onderwijs. Vooral in Brussel en de Rand vind je meteen werk. Daardoor zijn onze studenten meteen aan de slag. 

 • voor de klas staan als leraar
 • werken als zorgleraar
 • verder studeren: ba Kleuteronderwijs
 • verder studeren: ba Secundair Onderwijs
 • verder studeren: ba Pedagogie van het jonge kind
 • verder studeren: ma Onderwijskunde

Je mogelijkheden

Meteen aan de slag

Met je diploma Educatieve Bachelor Lager Onderwijs kan je aan de slag in alle leerjaren van het lager onderwijs, in alle onderwijsnetten, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Je kan ook aan de slag als zorgleraar. Werk is er genoeg in het onderwijslandschap. Daardoor zijn onze studenten meteen aan de slag

Verder studeren?

Wil je je kennis graag verder verdiepen en verbreden? Met een aangepast en verkort traject behoren de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs en de Bachelor Pedagogie van het jonge kind ook tot jouw mogelijkheden? Met een schakeljaar kan je een masterstudie (bv. Onderwijskunde) aan de universiteit aanvatten. 

Je programma

Tijdens je eerste jaar proef je al van het lesgeven en maak je kennis met de verschillende leergebieden van de basisschool. Bovendien leer je ook onze visie op dynamisch onderwijs van dichtbij kennen. 

In het tweede jaar leer je lessen opbouwen op een eigentijdse manier. Met je drie stages van elk anderhalve week sta je al echt in de praktijk. 

In je derde jaar focussen we op 'zorg op maat van iedereen'. Je gaat nog vaker en langer op stage. En dat kan je zelfs doen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. Je gaat tijdens je stage ook op onderzoek uit voor je bachelorproef. Het werkveld is jouw bron van inspiratie om een nieuwe leeromgeving te ontwerpen. 

Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 1
Succesvol groeien 1
4
Didactische stage 1
9
Project aangenaam leer- en leefklimaat
3
Frans 1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A
3
Nederlands basis en in actie 1A
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
3
Wiskunde basis en in actie 1A
3
Muzische vorming en LO 1A
4
Project actief leren
3
Mediawijsheid
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B
3
Muzische vorming en LO 1B
4
Nederlands basis en in actie 1B
3
Wiskunde basis en in actie 1B
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke godsdienst

3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 2
Project
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A
3
Wiskunde in de praktijk 2A
3
Nederlands 2A
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2A
3
CreAmuze 2A
3
Grenzen verleggen
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B
3
Wiskunde in de praktijk 2B
3
Nederlands 2B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2B
3
CreAmuze 2B
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische godsdienst

3
Frans 2
3
Lichamelijke opvoeding 2
3
Didactische stage 2
12
Succesvol groeien 2
3
Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Brede school
4
Algemene oriëntatie leerzorg
3
Leerzorg wiskunde
3
Leerzorg Nederlands
3
Frans 3
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
3
Eerste graad stage
5
CreAmuze 3
3
Keuzestage 1
10
Tutorproject

Enkel als je kiest voor Keuzestage 1

3
Keuzestage 2
13
Eindstage
9
Succesvol groeien 3
3
Bachelorproef
5
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

3

Onze manier van werken

We geloven sterk in een interculturele en internationale aanpak met de nadruk op competenties. Deze werkwijze omvat een gamma aan onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, begeleide zelfstudie, probleemgestuurd onderwijs,… 

Om de leerkansen van alle studenten maximaal te kunnen aanwenden, werken we heel vaak in kleine onderwijsgroepen aan taken, opdrachten en projecten. 

Tijdens de didactische stages stap je in de echte beroepspraktijk. Met ondersteuningsvakken schaven we de laatste werkpuntjes bij.

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring op en word je een competente leraar.

We oefenen praktijksituaties in op de hogeschool, het sportterrein en de stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door:

 • een sterke persoonlijke begeleiding
 • stages te lopen in diverse onderwijsomgevingen
 • verplichte stageopdrachten met ruimte voor eigen invulling voor keuzeopdrachten

Daarnaast bieden we je ook de kans om stage te lopen in een zorgteam. Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je eerste jaar stage

In het eerste jaar vind je tijdens een inleefstage wat het echt betekent om les te geven in de lagere school. Het hele jaar door loop je stage in dezelfde klas met een persoonlijke mentor. We begeleiden je voortdurend en sturen bij waar nodig. Zo verwerf je de juiste competenties. 

Je tweede jaar stage

In het tweede jaar doorloop je drie stageperiodes van anderhalve week in een eerste leerjaar, de tweede graad en de derde graad. Je kiest zelf een stageplaats uit een lijst met stagescholen. 

Je derde jaar stage

In je derde en laatste jaar verken je de school met een ruimere blik. Je gaat langer en vaker op stage. Je geeft niet alleen les, je onderzoekt de buurt van de school, doet aan co-teaching, loopt mee met het zorgteam,... Ook de externe partners van de school leer je van naderbij kennen. We focussen ook op 'zorg op maat van iedereen'. Zo kan je ook stage volgen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. 

Naar het buitenland

Daarnaast bieden we je ook de kans om op buitenlandse stage te gaan of stage te lopen in een zorgteam. En je kan zelfs kiezen voor een stage buiten het onderwijs. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler in onze opleiding. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende inzichten en ideeën die je kan toepassen in je eigen werkmethodes. 

Voor vragen of informatie over je stage kan je terecht bij de stagebegeleider Maaike Bronselaer. Bij afwezigheid kan je ook altijd terecht bij Miriam Haelvoet.

Zorgen voor kwaliteit

De Erasmushogeschool  Brussel en haar opleidingen dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat elke student een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

EhB hanteert hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

LLO: een kwaliteitsvolle opleiding! 

Op 2 en 3 december 2013 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding Leraar Lager onderwijs (LLO) plaats. Tijdens deze visitatie werd de kwaliteit van de opleiding geëvalueerd door een commissie van experten. De onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs. Goed nieuws want de commissie besloot dat de opleiding LLO kwaliteitsvol onderwijs levert. Benieuwd naar de sterke punten en actiepunten die naar voren kwamen uit de onderwijsvisitatie? Neem dan een kijkje in de kwaliteitsfiche! 

Input van stakeholders is een belangrijk speerpunt in de regie. Om de input van haar stakeholders te verankeren in de werking, organiseert elke opleiding van EhB een cyclische afname van bevragingen bij studenten, medewerkers, alumni en werkveld. In de kwaliteitsfiche kan je terugvinden wat studenten vinden van de opleiding LLO en wat alumni, werkveld en werknemers ons te vertellen hebben. 

Kengetallen

Wie volgt de opleiding LLO? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten LLO over het behalen van hun diploma?

Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

Studeren op onze gloednieuwe campus Kanal!

render

De opleiding Lager Onderwijs vind je op campus Kanal.  Deze gloednieuwe, state-of-the-art campus bevindt zich in de Slotstraatin hartje Brussel. Dankzij zijn ideale ligging en makkelijke bereikbaarheid, in de Dansaertwijk en vlakbij het kanaal, maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van Brussel. Op deze nieuwe campus zetten we alles op alles om nauw samen te werken met de buurt, zowel wat lunchplekken voor de studenten als wat activiteiten met de omliggende scholen betreft. 

Campus van de toekomst

Campus Kanal is een omgeving waarbij leren kan plaatsvinden op allerlei locaties, tijdstippen en in verschillende vormen. In het gebouw vind je modulaire klassen, een 'outdoor classroom' en 'learning spaces' waar studenten en docenten (in)formele leermomenten kunnen inplannen.

Na de les

Zin iets lekkers? In onze cafetaria koop je verschillende drankjes en kies je uit een ruim aanbod broodjes, slaatjes en versnaperingen. Verder biedt de buurt ook tal van mogelijkheden aan heerlijke broodjeszaken en lunchbars. Bij studentenvereniging 
Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening. 

bib
trein
Campus Kanal en de omgeving

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons verkort traject Lager Onderwijs is een flexibele opleiding. Eventueel kan je in deze opleiding werken en studeren combineren. 

Voor het behalen van een Educatieve Bachelor moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven, kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties)

Waar begin jij?

Ik heb al een diploma Kleuter- of Secundair Onderwijs of een ander lerarendiploma. 

Heb je een bachelordiploma Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of een master/bachelor met een specifieke lerarenopleiding (SLO, D-cursus, GPB of AILO), dan kan je meteen starten voor het verkort modeltraject van 60 studiepunten. Dit is in principe een éénjarig traject, maar het valt makkelijk te spreiden over verscheidene jaren. De opbouw bestaat uit modules waarin telkens een 'beroepstaak' centraal staat. Die laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken. 

Ik heb een ander diploma en al leservaring

Heb je geen lerarenopleiding gevolgd? Dan bestaan er andere mogelijkheden. Je bent in het bezit van een bachelor/master en ja kan heel wat leservaring voorleggen: eventueel kom je in aanmerking om vrijstellingen te krijgen op basis van je 'eerder verworven competenties' (EVC)

Ik heb een ander diploma maar geen leservaring

Je bent in het bezit van een bachelor/master zonder leservaring. Dan helpen we je graag met een voortraject Verkorte Educatieve Bachelor of Educatieve Master

Een verkort traject van 1 jaar

Onze opleiding kan in 1 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Maar je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over verschillende jaren.

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het verkort traject overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We houden rekening met de combinatie van werken en studeren, gezin,...

Twee studenten werken aan een opdracht in het studielandschap

Jij bepaalt hoe jouw traject eruit ziet

Denk rustig na over de samenstelling en het tijdspad van je traject. Op hoeveel tijd wil je de opleiding afronden? Geef jezelf ook wat krediet... Mogelijk zal je een tijdspad in gedachten hebben, maar merk je gaandeweg de opleiding dat je je programma toch beter wat zou spreiden. 

We geven in totaal 10 uur les per week; op donderdagavond (digitaal via e-learning) en vrijdag de hele dag op campus Kanal.

 

Bezoek onze infodagen!

Lager Onderwijs zelf al beleven? Dat kan! Kom naar een van onze vier infodagen en maak van dichtbij kennis met onze opleiding Lager Onderwijs. Doorblader al eens je cursussen, sla een babbeltje met een student, overleg al even met je toekomstige docent en neem een kijkje in onze studentenkamers. 

Onze infodagen

 • 13 maart 2021
 • 24 april 2021
 • 26 juni 2021
 • 4 september 2021
 • 11 september 2021

Er wordt altijd gecommuniceerd of deze online, op campus of als combinatie van beide doorgaan. Indien op campus: zorg dat je op de juiste campus langs komt!

Workshopweek 2021

In de krokusvakantie van 2021 plannen we opnieuw een workshopweek. De hele week openen onze opleidingen de (virtuele) deuren om je een voorsmaakje te geven van de lessen. Je kunt er met je vragen terecht en kennismaken met de campussen. Ideaal om je voor te bereiden op je studiekeuze.

Workshopweek: van 15 tot 19 februari 2021

Inschrijven 

Klaar om je in te schrijven? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat:

Check voor je inschrijving ook nog dit: 

Voor de opleidingen Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs moet je ook eerst de instaptoets afleggen. Deze maak je online en is verplicht om je te kunnen inschrijven. Het bewijs dat je de toets hebt gemaakt, dien je dus ook mee te nemen bij je definitieve inschrijving.

Werkzoekende?

Wist je dat je deze opleiding helemaal gratis kan volgen als je ingeschreven bent als werkzoekende? Bekijk de voorwaarden via deze link.

Eerst de instaptoets doen! 

Waar je ook zal studeren, als je start met de opleiding Lager Onderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde. 

Nog vragen?

Wij staan altijd voor je klaar:  

 

Infomomenten

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor: 

 • een toffe babbel met onze docenten en studenten,  
 • een rondleiding op onze campus. Zo ontdek je de aula’s, het studentenresto, het studielandschap, de praktijkruimtes enz,
 • een inkijk in cursussen en eindwerken,
 • je inschrijving.

Wanneer?  

 • zaterdag 13 maart 2021 (10u tot 13u) 
 • zaterdag 24 april 2021 (10u tot 13u) 
 • zaterdag 26 juni 2021 (10u tot 15u) 
 • zaterdag 4 september 2021 (10u tot 15u) 
 • zaterdag 11 september 2021 (10u tot 15u) 

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Workshopweek 

Tijdens de krokusvakantie ben je welkom om via workshops de opleiding te leren kennen. Wil je hiervan op de hoogte gebracht worden? Laat dan je gegevens achter.

Deel dit