Studenten in de les.
Verkorte Educatieve Bachelor

Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

INSCHRIJVEN

Heb je al een diploma hoger onderwijs en kriebelt het om leraar te worden? Dan is deze opleiding echt voor jou!

Een opleiding helemaal op jouw maat

Jongeren en volwassenen helpen hun eigen weg te vinden in jouw expertisegebied, dat leer je in de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs. Leraar zijn is dan ook een prachtig beroep waar je veel voldoening uit haalt.

Heb je tenminste al een diploma hoger onderwijs (professionele/academische bachelor of HOKT/A1)? Dan kan je je leerlingen meenemen in jouw passie voor je vak. 

Deze opleiding is de vroegere Specifieke Lerarenopleiding (SLO), Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid (GPB) of D-cursus.

Leraar in opleiding => Volledig nieuw online LIO-traject!

Ben je reeds aan de slag als leraar, dan kom je misschien wel in aanmerking voor het online LIO-traject. Klik hier voor meer info of  neem een kijkje onder de tab "Werktraject".

Een leraar in de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Wat kan je verwachten? 

In de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs volg je een flexibel, innoverend en modulair programma met een creatieve basisvorming. Dit bieden we aan in een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. We hebben veel aandacht voor zelfstandig werk, praktijk en je persoonlijke competenties. Jij staat centraal in ons programma. Zo leiden we je op tot een bekwame en deskundige leraar met een eigen identiteit.

Een opleiding voor jou? 

 • Je hebt reeds vakkennis vanuit je professionele/academische bachelor of masterdiploma.
 • Je bent gebeten door onderwijs en je wil je passie delen met jongeren en/of volwassenen.
 • Je kan - naast je job - nog voldoende tijd vrij maken voor een opleiding.
 • Je bent eventueel al aan de slag in het onderwijs, maar je hebt je diploma voor pedagogische bekwaamheid nog niet behaald.

Welke vakken mag je geven?

 • Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een lijst met alle vakken en de daarbij behorende bekwaamheidsbewijzen.
 • Tijdens de infomomenten kan je terecht bij een docent die je helpt bij het zoeken naar jouw onderwijsbevoegdheden.

Hoe ga jij de opleiding volgen?

Avondtraject

1,5 jaar*

Dit is een ideaal traject wanneer je deeltijds werkt en naast je job en je hobby's nog over voldoende ruimte beschikt om enkele avonden/momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan.

Een blended traject (contact- en online onderwijs) waarbij je gedurende het eerste jaar gemiddeld 1 avond per week les volgt en het laatste half jaar gemiddeld 1 of 2 avonden per week.

Je volgt:

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs
 • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs
 • optioneel: extra werksessies (werkmomenten met ondersteuning van docenten)
 • een 4-tal vakdidactische sessies (pedagogisch-didactische studie van je eigen vakgebied) online of op campus

 

2 jaar*

Dit is een realistisch traject waarbij je naast je fulltime job en hobby's één of twee avonden/momenten per week kan vrijmaken voor de opleiding. Een blended (contact- en online onderwijs) traject waarbij je gedurende 2 jaar gemiddeld 1 avond per week les volgt.

Je volgt:

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs
 • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs
 • optioneel: extra werksessies (werkmomenten met ondersteuning van docenten)
 • een 4-tal vakdidactische sessies (pedagogisch-didactische studie van je eigen vakgebied) online of op campus


Waar vindt de vakdidactische training plaats? 

Wanneer?

 • Start september ‘21 - elke dinsdagavond en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op donderdagavond (van 18 tot 22 uur)
 • Start februari ‘22 - elke maandagavond en mogelijkheid tot deelname aan extra tweewekelijkse werksessie op woensdagavond (van 18 tot 22 uur)

Dagtraject

1 jaar*

Dit is een ideaal traject wanneer je deeltijds werkt en naast je job en je hobby's nog over voldoende ruimte beschikt om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan. Of indien je net je bachelor- of masterdiploma hebt behaald en je graag een pedagogische diploma op zak wil hebben.

Deze opleiding valt ook te combineren met je laatste masterjaar. Zo haal je misschien wel 2 diploma's op 1 jaar tijd!

Wat mag je verwachten?

Een blended traject (contact- en online onderwijs) waarbij je gedurende 1 jaar gemiddeld 2 halve dagen per week overdag les volgt.

Je volgt:

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs (onder begeleiding en zelfstandig)
 • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs
 • optioneel: extra werksessies (werkmomenten met ondersteuning van docenten)
 • een 4-tal vakdidactische sessies (pedagogisch-didactische studie van je eigen vakgebied) online of op campus


Waar vindt de vakdidactische training plaats?

Wanneer?

Start september '21 - Woensdag en zaterdagvoormiddag

*Trajecten worden ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Dit kan verschillen per campus en per inschrijvingsmoment.

Hoe ziet je programma er uit?

Je programma bestaat uit 60 studiepunten, verspreid over 2, 3 of 4 semesters*. Je volgt ofwel overdag of 's avonds les en ook een deel van thuis uit. Voor je van start gaat, kijken we naar je sterktes en ontwikkelpunten. Op basis daarvan stippelen we een traject voor je uit dat helemaal op je lijf geschreven is. 

In het eerste semester leer je de absolute basis van lesgeven. Je zet je eerste stappen in de onderwijswereld. Elk nieuw semester keren we terug naar deze basis maar voegen we competenties toe. Je bouwt steeds verder op dat fundament. Stap voor stap word je een topleraar die uitstekende lessen voorbereidt. 

*Indien 2 jaar niet realistisch is, kan je kiezen voor een verlengd traject en dit na overleg met de trajectbegeleider.

Doorheen alle semesters hechten we veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de ruimte om een stukje van je opleiding zelf in te vullen. Dat doe je op basis van je ontwikkelpunten en sterktes, maar ook vanuit je eigen interesses. Hierdoor kan je persoonlijk, maar ook vakinhoudelijk nog groeien.

Ervaring opdoen in de praktijk staat centraal in onze opleiding. Daarom ga je al snel op stage. Meer dan een derde van je opleiding zal bestaan uit stage. Alleen zo krijg je voldoende ervaring en zelfvertrouwen om voor de klas te staan. 

Kies een vakdidactische cluster die bij jouw diploma past

Moderne (vreemde) talen
 • Nederlands
 • Moderne Vreemde Talen
NT2
 • NT2 in CVO
 • NT2 in CBE 
 • OKAN in secundair onderwijs
Zorg voor mens
 • Verzorging
 • Verpleegkunde
Zorg voor lichaam
 • Schoonheidszorgen
 • Haarzorg
Zorg voor plant en dier
 • Agrarische technieken
 • Landbouw
 • Tuinbouw
Techniek
 • Elektriciteit
 • Elektromechanica
 • Elektronica
 • Mechanica
 • Techniek
 • Technologie
 • Bouw
 • Nijverheidstechnieken
Auto-, fiets- en (brom)technieken
 • Autotechnologie
Algemene vakken
 • Basiseducatie
 • PAV
Economie en organisatie
 • Bedrijfsbeheer
 • Boekhouden
 • Economie
 • Mens en samenleving
Maatschappij en Welzijn
 • Orthopedagogie
 • Gedragswetenschappen
 • Pedagogie-psychologie
 • Maatschappelijke vorming
 • Geschiedenis
Wetenschappen en wiskunde
 • Biologie
 • Aardrijkskunde
 • Chemie
 • Fysica
 • Natuurwetenschappen
 • Natuur, ruimte en techniek
Horeca en Voeding
 • Hotel
 • Voeding
Andere
 • Godsdienst
 • Niet-confessionele Zedenleer
 • Islam

Afgestudeerd! Wat nu? 

Met je Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kan je terecht in alle onderwijsnetten van het middelbaar onderwijs. Maar je kan ook aan de slag gaan in het volwassenenonderwijs. Bij CVO's, Syntra, Cevora, in basiseducatie en in het tweedekansonderwijs is er nood aan jouw profiel. 

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren. Vooral in Brussel en de rand vind je meteen werk.

Student in de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor

Onze (oud-)studenten aan het woord

Voorbeelden van projecten en opleidingsmateriaal

Partnerschap in Authentiek Werkplekleren

Een weerbaarheidsdag – groepswerk van Sophie Bastiaens, Wendy Vaneylen, Sofie Thiry, Malika Ouchan

 

Heel wat mogelijkheden met je diploma

Een docent toont hoe je bier uitschenkt aan studenten toerisme- en recreatiemanagement

Aan de slag

Met je Educatieve Bachelor kan je terecht in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs. Maar je kan ook aan de slag gaan in het volwassenenonderwijs. Bij CVO's, Syntra, Cevora, in basiseducatie en in het tweedekansonderwijs. Ook in de bedrijfswereld is er vraag naar bekwame mensen met pedagogische vaardigheden voor het geven van bv. opleidingen en bijscholingen. 

Werkzekerheid

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren. Vooral in Brussel en de Rand vind je meteen werk. Maar ook in de rest van Vlaanderen is er nood aan gemotiveerde leerkrachten.

Verder studeren

Voel je het kriebelen om nog een extra onderwijsvak bij te studeren? Of wil je je vakinhoudelijke expertise (bevoegdheden) graag uitbreiden? Neem dan contact op met de studie- en trajectbegeleider via deze link. Na het behalen van je diploma kan je nog een extra opleiding volgen. Bovendien kan je via een schakeljaar starten met een masteropleiding. De richting 'onderwijskunde' is bijvoorbeeld een mogelijkheid. 

Veld
Credits
Programma semester 1
Leerbouwstenen leggen
5
Onderwijsbouwstenen leggen
6
Vrije ontwikkelruimte 1
3
Programma semester 2
Actief ontwerpen
6
Eigentijds ontwerpen
7
Programma semester 3
Authentieke leeromgevingen ontwerpen
6
Gedifferentieerd inclusief ontwerpen
5
Praktijk 1
4
Programma semester 4
Grenzen verleggen
6
PAUW-stage
5
Praktijk 2
7

Je programma bestaat uit 60 studiepunten, verspreid over 2, 3 of 4 semesters. Voor je van start gaat, kijken we naar je sterktes en ontwikkelpunten. Dat doen we door je enkele testen te laten afleggen. Op basis daarvan stippelen we een traject voor je uit dat helemaal op je lijf geschreven is. 

Daarna ga je van start. In het eerste semester leer je de absolute basis van het lesgeven. Je zet je eerste stappen in de onderwijswereld. Elk nieuw semester keren we terug naar deze basis maar voegen we competenties toe. Je bouwt steeds verder op dat fundament. Stap voor stap word je een topleraar die uitstekende lessen voorbereid. 

Doorheen alle semesters hechten we veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de ruimte om een stukje van je opleiding zelf in te vullen. Dat doe je op basis van de resultaten van de testen die je deed bij de start van je opleiding, maar ook vanuit je eigen interesses.  Hierdoor kan je persoonlijk, maar ook vakinhoudelijk nog groeien.

Ervaring opdoen in de praktijk staat centraal in onze opleiding. Daarom ga je al snel op stage. Meer dan een derde van je opleiding bestaat uit stage. Alleen zo krijg je voldoende ervaring en zelfvertrouwen om voor de klas te staan. 

niet-LIO

Voorbeelden studiemateriaal & -projecten

Eindleertaak: Toolbook

Welkom op onze campussen!

De Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kan je volgen in Brussel, Anderlecht, Leuven en Diest. Zo kan je jouw studies volgen bij jou in de buurt!

Campus Kanal

Campus Kanal is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk, maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van Brussel. Op deze nieuwe campus volg je het dagtraject van onze Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.

Slotstraat 28
1000 Brussel

Campus COOVI

Op campus COOVI worden de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs en de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gegeven in avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

Emile Grysonlaan 1 (gebouw 5)
1070 Anderlecht

Campus Leuven

Op campus Leuven worden de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs en de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gegeven in avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee

Campus Diest

Op campus Diest worden de Educatieve Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs en de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gegeven in avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

Boudewijnvest 3
3290 Diest

Campussen VOEG

Leraar in opleiding of kortweg LIO

De LIO-baan moet op jaarbasis ten minste vijfhonderd uren-leraar, lesuren, leraarsuren of lestijden bedragen. De LIO-baan kan hoogstens dertig studiepunten praktijkcomponent vervangen. Heb je minder uren? Niet getreurd, dan kan je na overleg met de trajectbegeleider een LIO-light programma volgen.

Aangezien je reeds in een reële context lesgeeft en dus met de echte praktijk aan de slag gaat, mag je de helft van deze opleiding, nl. de praktijklijn (30 SP), in je eigen school uitvoeren. Dit wil zeggen dat je geen vakdidactische trainingen (oefenmomenten) in de opleiding opneemt, maar ondersteuning krijgt vanuit de opleiding en vanuit jouw praktijkschool. De ondersteuning in de reële context zal je dan kansen bieden om meteen te groeien.

De theoretische OLOD’s (vakken) verwerk je volledig in online onderwijs. Mocht je toch nog graag extra begeleiding wensen dan kan je vrijblijvend deelnemen aan de tweewekelijkse werksessies.

Om het lesgeven binnen je eigen vak te versterken worden er nog enkele vakdidactische sessies en intervisies binnen een groep voorzien. Deze vinden ofwel online of op de campus plaats. Op deze manier is het mogelijk deze opleiding te volgen vanuit heel Vlaanderen en Brussel of zelfs ver daarbuiten!

Hoe ga jij dit traject volgen?

Dagtraject

1 jaar *

Dit is een ideaal traject wanneer je lesgeeft en naast je job en je hobby’s nog over voldoende ruimte beschikt om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan.

Wanneer?

Start september 2021 - Woensdag en zaterdagvoormiddag

Avondtraject

1,5 jaar of 2 jaar *

Dit is een realistisch traject waarbij je naast je job en hobby's gemiddeld 1 of 2 avonden per week kan vrijmaken voor de opleiding.

Wanneer?

Start september 2021 - elke dinsdagavond en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op donderdagavond van 18u tot 22u.

Start februari 2022 - elke maandagavond en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op woensdagavond van 18u tot 22u.

Je vakken

vakken LIO

Alle infodagen vind je onderaan deze pagina terug.

Zit je nog met een prangende vraag over het traject of wil je gewoon even face-to-face praten over de mogelijkheden van onze opleiding?

Maak dan hier een afspraak voor een online consultatie.

Op onze infodagen staan de docenten voor je klaar met info over je vakken, stages en projecten van de opleiding. Zit je zelf nog met vragen, onzekerheden of dingen waar je benieuwd naar bent, dan krijg je er die dag zeker antwoord op. Ook onze studiebegeleiders en trajectbegeleiders zijn er die dag voor jou, mocht je al specifieke vragen hebben over studeren of je persoonlijke traject. Bovendien maak je ook kennis met de campus en ontdek je waar je de boeiendste jaren van je leven zal doorbrengen.

Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven over de opleiding en zal je ondersteunen in je trajectkeuze. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 kan jij je meteen inschrijven aan onze hogeschool.

Subsidies en beurzen

Recht op een studietoelage? Bekijk hier de mogelijkheden!

Mogelijkheid tot aanvraag KMO-portefeuille (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen)

Inschrijven 

Klaar om je in te schrijven? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

Campus Brussel

Elke werkdag van 9u tot 16u30, zonder afspraak!

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel
studentensecretariaat.mm@ehb.be

Campus Diest

Wil je graag langskomen? We zijn aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 12u00 tot 13u30 en van 17u45 tot 20u30.

Campus Diest
Boudewijnvest 3
3290 Diest
campusdiest@ehb.be

Campus Leuven

Wil je graag langskomen? Maak een afspraak! Vanwege de huidige omstandigheden is er geen permanentie.

Campus Leuven
Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee
campusleuven@ehb.be

Nog vragen?

Wij staan altijd voor je klaar:  

Infomomenten

Onze infodagen Brussel, Diest & Leuven 2021

Zorg dat je op de juiste campus langs komt (Kanal, Coovi, Diest of Leuven)!
 

 

Extra infodagen Diest | Boudewijnvest 3 | 3290 Diest
 • Zaterdag 28 augustus 2021 (10u tot 12u)
Extra infodagen Leuven | Interleuvenlaan 5| 3001 Heverlee
 • Dinsdag 31 augustus 2021 (17u tot 20u)
Deel dit