Regulier avondtraject

Regulier traject - avondtraject
 

2 jaar

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je werkt deeltijds of voltijds (of je bent werkzoekende).
 • Je werkt voltijds en je hebt naast je job, je gezin, je hobby's, ... nog voldoende tijd en ruimte om meerder momenten per week bezig te zijn met de opleiding. 
 • Je volgt het regulier avondtraject in avondonderwijs op 2 jaar. 
 • Samen met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

1,5 jaar

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je werkt deeltijds (of je bent werkzoekende).
 • Je hebt naast je gezin, je job, je hobby's,... voldoende tijd om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan.
 • Je volgt het regulier avondtraject in avondonderwijs op 1,5 jaar, mits positief advies van de trajectbegeleider.
 • Samen met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.
 • Start september 2023 of februari 2024
  • Semester 1 en 2: elke week 1 of 2 lesavonden van 18 tot 22 uur, deels op afstand en deels op campus
  • Semester 3: elke week 2 lesavonden van 18 tot 22 uur, deels op afstand en deels op campus

Lesprogramma

 • Je volgt de theoretische vakken (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs 's avonds (onder begeleiding en zelfstandig).
 • Je volgt de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs 's avonds op campus COOVI in Anderlecht.
 • Je krijgt extra online werksessies en/of coachingsmomenten.