Regulier dagtraject

Regulier traject - dagtraject

1 jaar

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je wil één jaar verder studeren om je pedagogisch diploma te behalen.
 • Je hebt voldoende ruimte en tijd om meerdere momenten per week met je opleiding bezig te zijn.
 • Je volgt het regulier dagtraject op één jaar.
 • Samen met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

1,5 jaar

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je werkt deeltijds of voltijds.
 • Je hebt naast je gezin, je job, je hobby's,... voldoende tijd om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan.
 • Je volgt het regulier dagtraject op anderhalf jaar, mits positief advies van de trajectbegeleider.
 • Samen met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

2 jaar

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je werkt voltijds en je hebt naast je job, je gezin, je persoonlijk avontuur,... nog voldoende tijd en ruimte om meerder momenten per week bezig te zijn met de opleiding. 
 • Je volgt het regulier dagtraject op twee jaar. 
 • Samen met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

Lesprogramma

 • De lessen starten eind september.
 • Woensdag leer- en oefensessie.
 • Zaterdagvoormiddag werksessie.
 • Naargelang het gekozen traject, heb je meer of minder dagdelen les op bovenstaande vermelde weekdagen.
 • Je volgt de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs (onder begeleiding en zelfstandig).
 • Je volgt de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs op campus Kanal..
 • Je krijgt extra online werksessies en/of coachingsmomenten.