Bachelor Pedagogie van het jonge kind
Professionele Bachelor

Pedagogie van het jonge kind

Interesse in deze opleiding?

Pedagogisch coach en nog zoveel meer

Als student Pedagogie van het jonge kind heb je een hart voor kinderen en ben je sociaal geëngageerd. Daarom is werken met kinderen, gezinnen en kinderbegeleiders jouw droom. 

 • verbeter kinderopvang en vrijetijdsbesteding van kinderen
 • realiseer gelijke kansen voor kinderen
 • ga aan de slag in de snel veranderende sector van de kinderopvang

Je leert hoe je verschillende taken tegelijk invult. Je bent leidinggevende én coach. Plannen en roosteren, daar ben je een krak in. Een pedagogisch beleid op de werkvloer zelf uitwerken is voor jou de ultieme uitdaging. 

Pedagogisch coach worden: hoe doe je dat? 

Onze bachelor Pedagogie van het jonge kind vormt jou tot een expert in het opvoedkundig omgaan met kinderen en gezinnen. De sector rond kinderopvang en vrijetijdsbesteding voor kinderen verandert snel en heeft nood aan mensen met specifieke vaardigheden als coach en leidinggevende. Wij stomen je helemaal klaar voor deze unieke functie. Je krijgt een brede basisvorming die je optimaal voorbereidt op de eisen van de sector

Een impressie hoe Campus Kanal er binnen uit zal zien.

Studeren op onze nieuwe campus in hartje Brussel

De opleiding Pedagogie van het jonge kind verhuist in januari 2020 naar een nieuwe campus in hartje Brussel. Samen met de lerarenopleidingen trek je naar een state-of-the-art gebouw in de Slotstraat. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets, vind je campus Kanal. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van centrum Brussel. 

Pedagogie van het jonge kind: de kern van je opleiding

Hoe ontwikkel je de intellectuele, taalvaardige, emotionele, sociale, morele, creatieve en motorische vaardigheden van kinderen? Je leert hoe je die kennis overbrengt naar begeleiders van kinderen. Het betreft vragen zoals:

 • Hoe coach je individuen en groepen? 
 • Hoe zet je projecten op? 
 • Hoe leg je contacten met ouders en verenigingen? 
 • Hoe bouw je een netwerk uit? 
 • Hoe communiceer je duidelijk met je doelgroepen? 
 • Hoe geef je vormingen? 
Studenten leren in groep coachen.

Werken met kinderen en hun ouders, coachen van medewerkers in de kinderopvang, bieden van opvoedingsondersteuning en stimuleren van de culturele beleving bij kinderen zijn de grote leerlijnen van deze opleiding. Via projecten, stages, excursies en werkcolleges gaan we op een praktijkgerichte wijze aan de slag. 

Oud-studente Inge De Bus, pedagogisch coach

Je krijgt veel praktijk

We geloven sterk in een praktijkgerichte opleiding. In het eerste jaar Pedagogie van het jonge kind krijg je al een beeld van het beroepsveld. Via je stage maak je kennis met de diversiteit binnen de brede sector van de kinderopvang en gezinsondersteuning en de socio-culturele sector. Tijdens de hele leerroute staan bovendien praktijkopdrachten, muzische ateliers en projectonderwijs centraal. 

Cultuur staat centraal

De opleiding Pedagogie van het jonge kind beschouwt cultuur als hefboom, ruggengraat en drager van identiteit. Cultuur prikkelt op onzichtbare wijze de persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Er zijn heel wat kinderen die zich het best voelen als ze zich mogen uitdrukken in beweging, drama, muziek, beeldtaal,... Via muzische, kunstzinnige input zal je het creatieve van jezelf opnieuw gaan verkennen en het kind in jezelf naar boven laten komen

Sterk in diversiteit

Onze aanpak heeft een sterke interculturele en internationale focus en legt de nadruk op identiteit. Deze werkwijze omvat onderwijsvormen zoals hoorcolleges, begeleide zelfstudie,... Deze worden aangevuld met werkvormen waarbij de muzikale, dramatische, beeldende, audiovisuele en bewegingsexpressie centraal staan. 

Welke focus kies jij? 

Gezien het zeer brede werkterrein waarbinnen verschillende accenten worden gelegd, biedt de opleiding je de mogelijkheid om je te verdiepen in de brede sector van de kinderopvang, socioculturele sector, gezinsondersteuning of het management

Alle kansen met je diploma

Met een diploma bachelor Pedagogie kan je heel wat kanten uit. Als pedagogisch coach met kritische houding en open blik kan je in verschillende jobs je mannetje staan.

Na je opleiding kan je:
 • aan de slag in erkende en zelfstandige groepsopvang
 • aan de slag in de gezinsopvang
 • aan de slag in buiten- en naschoolse opvang
 • aan de slag in de speelpleinwerking
 • aan de slag bij diensten voor onthaalouders
 • verder studeren: ma Psychologie
 • verder studeren: ma Sociaal Werk
 • verder studeren: ma Pedagogie
 • verder studeren: ma Educatiewetenschappen

Welke richting ga jij uit?

In het werkveld

Je functioneert uitstekend in erkende en zelfstandige groepsopvang. Daar ben je met je pedagogische basis beter geschikt voor dan professionals met een aanverwant diploma in de zorgsector. 

Leiding geven 

Of je kan ook aan de slag als verantwoordelijke van een dienst die instaat voor de vorming en pedagogische begeleiding van de gezinsopvang. Als leidinggevende of pedagogisch coördinator werk je bijvoorbeeld in buiten- en naschoolse (buurtgerichte) opvang, speelpleinwerking, diensten voor onthaalouders, pedagogisch ondersteundende diensten, INLOOPteams, opvoedingswinkels, Huizen van het Kind,...

Het onderwijs

Ook een ondersteunende of coördinerende functie in de onderwijssector, de socioculturele sector of de gezondheidszorg is jou op het lijf geschreven. 

Verder studeren

Wil je je kennis nog verdiepen en verder studeren? Dan kun je na een schakeljaar starten met een masteropleiding. Masters in de studiegebieden Psychologie, Sociaal Werk, Pedagogie en Educatiewetenschappen liggen binnen bereik. 

Een overleg met pedagogisch coaches.

Je programma

Cultuur is de hefboom en ruggengraat van je identiteit. Cultuur bepaalt mee hoe elk kind zich als persoonlijkheid ontwikkelt. Kinderen drukken zich graag creatief uit met beweging, drama, muziek, beeldtaal,… In je opleiding brengen we je in contact met je eigen creativiteit via kunst en muziek. Zo kan je ook het creatief proces bij anderen (h)erkennen. We brengen je theorie bij, maar we focussen evenzeer op zelf beleven en je laten inspireren. Je opleiding is grensverleggend omdat ze pedagogische competentie combineert met coaching, leidinggeven en cultuureducatie.

Veld
Credits
Pedagogie van het jonge kind jaar 1
Ontwikkelingspsychologie
3
Zorg voor het jonge kind
3
Taalontwikkeling en begeleiding
4
Spelontwikkeling en begeleiding
3
Kwaliteitsbeleid en -zorg
3
Ontdek het kind in jezelf
5
Het labo: van rammelaar tot rakket
7
Het gezin als psycho-sociaal systeem
3
Trends en tendensen in opvoeding
3
Basiscommunicatie en groepsdynamica
3
Evidence based coaching 1
3
Kind en maatschappij
3
Organisatie van zorg en welzijn / onderwijs / kind- en jeugdbeleid
3
Ethisch redeneren
3
Onderzoekscyclus
3
Stage 1
5
POP 1
3
Veld
Credits
Pedagogie van het jonge kind jaar 2
Filosoferen in de grootstad
3
Vormingsmethod(iek)en
3
Diversiteit
7
Interculturaliteit
8
Project goed ouderschap
6
Opvoedingsvraagstukken in grootstedelijke context
4
Coaching en leiderschap
3
Coaching
3
Project EDUCARE
3
Onderzoeksmethoden
3
POP 2
3
Stage 2
7
Stage 3
7
Veld
Credits
Pedagogie van het jonge kind jaar 3
Cultuureducatie
3
Systeem in crisis
5
Casestudies gezinsondersteuning
4
Synergie
5
Kinderparticipatie
3
Kind in de buurt
3
Ontwikkelen door innoveren
4
POP 3
3
Intergenerationele dialoog
3
Afstudeerstage
20
Afstudeerstage internationaal
20
Bachelorproef
7

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

Stage is een belangrijk onderdeel van je opleiding Pedagogie van het jonge kind. Je gaat meteen in het eerste jaar het werkveld al verkennen. Daarbij werk je met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin je persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat.

Je eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met alle aspecten van het werkveld. Observeren, oriënteren, documenteren en een coachende houding aannemen staan centraal.

Je tweede jaar

Het tweede jaar staat volledig in het teken van je ontwikkeling als coach. Je scherpt je vaardigheden aan om werknemers te begeleiden en je maakt kennis met de socioculturele sector, opvoedingsondersteuning, het onderwijs,… Je kan er ook voor kiezen om ervaring op te doen in een andere taal en cultuur.

Je derde jaar

In het derde en laatste jaar kies je zelf een stageplek en verdiep je je in onderzoeksvaardigheden. Tijdens de stages werk je met een individueel plan waarin je persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staan.

Naar het buitenland

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler van onze opleiding. Daarom gaan we binnen de opleiding ook op reis. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende ideeën en inzichten die je kan toepassen in je eigen werkmethodes. 

Zorgen voor kwaliteit

De Erasmushogeschool  Brussel en haar opleidingen dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat elke student een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

EhB hanteert hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

PJK: een kwaliteitsvolle opleiding! 

Op 28 & 29 april 2015 vond de onderwijsvisitatie van de opleiding Pedagogie van het jonge kind (PJK) plaats. Tijdens deze visitatie werd de kwaliteit van de opleiding geëvalueerd door een commissie van experten. De onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs. Goed nieuws want de commissie besloot dat de opleiding PJK kwaliteitsvol onderwijs levert. Benieuwd naar de sterke punten en actiepunten die naar voren kwamen uit de onderwijsvisitatie? Neem dan een kijkje in de kwaliteitsfiche! 

Input van stakeholders is een belangrijk speerpunt in de regie. Om de input van haar stakeholders te verankeren in de werking, organiseert elke opleiding van EhB een cyclische afname van bevragingen bij studenten, medewerkers, alumni en werkveld. In de kwaliteitsfiche kan je terugvinden wat studenten vinden van de opleiding PJK en wat alumni, werkveld en werknemers ons te vertellen hebben. 

Kengetallen

Wie volgt de opleiding PJK? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten PJK over het behalen van hun diploma?

Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

Vanaf januari 2020 studeer je op onze gloednieuwe campus Kanal!

De opleiding Pedagogie van het jonge kind gaat van start op onze huidige campus in Jette, maar verhuist vanaf januari 2020 naar hartje Brussel. Samen met de lerarenopleidingen trekken we naar een nieuwe campus in de Slotstraat

De hipste buurt van Brussel

Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets, vind je campus Kanal. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk, maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van Brussel. Op deze nieuwe campuszetten we alles op alles om nauw samen te werken met de buurt, zowel wat lunchplekken voor de studenten als wat activiteiten met de omliggende scholen betreft. 

Campus van de toekomst

Campus Kanal is een omgeving waarbij leren kan plaatsvinden op allerlei locaties, tijdstippen en in verschillende vormen. In het gebouw vind je modulaire klassen, een 'outdoor classroom' en 'learning spaces' waar studenten en docenten (in)formele leermomenten kunnen inplannen. Als student Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie krijg je je praktijklessen in het sportcomplex van de VUB in Etterbeek. Dit laat je toe om te sporten of trainen in een professionele omgeving op een half uurtje van campus Kanal. 

Na de les

Zin iets lekkers? In onze cafetaria koop je verschillende drankjes en kies je uit een ruim aanbod broodjes, slaatjes en versnaperingen. Verder biedt de buurt ook tal van mogelijkheden aan heerlijke broodjeszaken en lunchbars. Bij studentenvereniging 
Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening. 

Maar starten doe je op campus Jette!

Op dit moment zitten we nog een klein jaar op de campus in Jette. Als je volgend jaar start, zal je het eerste semester dan ook hier doorbrengen. Ook hier vind je alles wat je als student nodig hebt: ruime lokalen, een cafetaria, studieplekken, een bibliotheek met een uitgebreide collectie,... Van de verhuis zal je niet veel merken. Je hoeft niet te vrezen voor een al half verlaten campus. We laten namelijk alles achter en trekken in een spiksplinternieuw gebouw met een gloednieuwe infrastructuur! 

Campus Kanal en de omgeving

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons verkort traject Pedagogie van het jonge kind is een flexibele opleiding. Deze opleiding kan je eventueel combineren met een job. 

Voor het behalen van een bachelordiploma moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven, kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties). 

Waar begin jij?

Ik heb al minstens 3 jaar werkervaring als kinderbegeleider

Aan kinderbegeleiders vragen we minimaal 3 jaar werkervaring. Bij je  inschrijving stap je onmiddellijk in het modeltraject van 150 studiepunten. De overige 30 studiepunten behaal je aan de hand van zelfstandige taken en het doorlopen van een EVC-procedure. 

Ik heb een bachelor of master en ervaring in werken met kinderen

Heb je een diploma hoger onderwijs en ervaring in het werken met kinderen, dan kan je ook toegelaten worden, maar dien je een aanvraagdossier EVC en/of EVK samen te stellen. Na de analyse van je aanvraagdossier wordt je traject samengesteld. 

Een student op gesprek.

Een traject op maat

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het verkorte traject, overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen met jou een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We proberen rekening te houden met de combinatie van werken en studeren, een gezin,...

Jij bepaalt hoe lang de opleiding duurt!

Denk rustig na over de samenstelling en het tijdspad van je traject. Op hoeveel tijd wil je de opleiding afronden? Geef jezelf ook wat krediet. Als je tijdens de opleiding merkt dat je meer tijd nodig hebt, kan je een aanvraag doen om het traject meer te spreiden.

Een begeleider bouwt meccano met kinderen.

Bezoek onze infodagen!

Pedagogie van het jonge kind zelf al beleven? Dat kan! Kom naar een van onze vier infodagen en maak van dichtbij kennis met onze opleiding Pedagogie van het jonge kind. Doorblader al eens je cursussen, sla een babbeltje met een student, overleg al even met je toekomstige docent en neem een kijkje in onze studentenkamers. 

Data van de infodagen

Workshopweek tijdens de krokusvakantie, vanaf 24 februari. 

Onze infodagen 2020:

 • zaterdag 14 maart (10:00 tot 13:00)
 • zaterdag 25 april (10:00 tot 13:00)
 • zaterdag 27 juni (10:00 tot 13:00)
 • zaterdag 5 september (10:00 tot 13:00)
 • zaterdag 12 september (10:00 tot 15:00)

Openingsuren studentensecretariaat

 • maandag: 8u - 12u en 13u - 15u
 • dinsdag: 8u - 11u en 13u - 17u
 • woensdag: 11u - 15u
 • donderdag: 8u - 11u en 13u - 17u
 • vrijdag: 10u -12u en 13u - 16u

Zomersluiting vanaf 11 juli tot en met zondag 18 augustus 2019.

Voor je langsgaat, eerst registreren

Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt op ons studentensecretariaat. 

Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden,…

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121, 1090 Jette 

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 472 52 56) of via e-mail (studentensecretariaat.edu@ehb.be)

Nog vragen?

Specifieke vragen? Stuur een mailtje naar opleidingshoofd Geert De Raedemaeker.

Infomomenten

Onze infodagen 2020
 

 • zaterdag 14 maart 2020 (10u tot 13u)
 • zaterdag 25 april 2020 (10u tot 13u)
 • zaterdag 27 juni 2020 (10u tot 13u)
 • zaterdag 5 september 2020 (10u tot 13u)
 • zaterdag 12 september 2020 (10u tot 15u)

Workshopweek  

Van 24 februari tot 28 februari 2020

Check hier het overzicht voor onze infomomenten.

Deel dit