Studenten krijgen drama op campus Jette.
Bachelor

Pedagogie van het jonge kind

Kom langs op onze infodagen

Pedagogisch coach en nog zoveel meer

Als student Pedagogie heb je een hart voor kinderen en ben je sociaal geëngageerd. Daarom is werken met kinderen, gezinnen en kinderbegeleiders jouw droom. In je job wil je kinderopvang en vrijetijdsbesteding voor kinderen verbeteren. Om zo gelijke kansen voor ieder kind te realiseren. 

Onze opleiding bachelor Pedagogie van het jonge kind vormt jou tot een expert in het opvoedkundig omgaan met kinderen en gezinnen. De sector rond kinderopvang en vrijetijdsbesteding voor kinderen verandert snel en heeft nood aan mensen met specifieke vaardigheden als coach en leidinggevende. Aan Erasmushogeschool Brussel (EhB) stomen we je helemaal klaar voor deze unieke functie. Je krijgt een brede basisvorming die je optimaal voorbereidt op de eisen van de sector.

De kern van je opleiding: hoe ontwikkel je de intellectuele, taalvaardige, emotionele, sociale, morele, creatieve en motorische vaardigheden van kinderen? Je leert ook hoe je die kennis overbrengt naar begeleiders van kinderen en nog veel meer:

 • hoe coach je individuen en groepen?
 • hoe zet je projecten op?
 • hoe leg je contacten met ouders en verenigingen?
 • hoe bouw je een netwerk uit?
 • hoe communiceer je duidelijk met je doelgroepen?

Na je opleiding aan EhB kan je verschillende taken tegelijk invullen. Je bent leidinggevende én coach. Plannen en roosteren, daar ben je een krak in. Een pedagogisch beleid op de werkvloer zelf uitwerken is voor jou de ultieme uitdaging.

Werken met jonge kinderen en hun ouders, coachen van medewerkers in de kinderopvang, bieden van opvoedingsondersteuning en stimuleren van de culturele beleving bij kinderen zijn de grote leerlijnen van deze opleiding. Door deze competenties te ontwikkelen, word je pedagogisch coach. Via projecten, stages, excursies en werkcolleges gaan we op een zeer praktijkgerichte wijze aan de slag. Een weekje naar de zee, een project in Bologna, een kans tot een buitenlandse stage, wat wens je nog meer?

oud-studente Inge De Bus, pedagogisch coach

De pijlers van Pedagogie van het jonge kind

Veel praktijk

We geloven sterk in een praktijkgerichte opleiding. In het eerste jaar krijg je al een beeld van het beroepsveld en de beroepen die je later kan uitoefenen. Via je stage maak je kennis met de diversiteit binnen de brede sector van de kinderopvang, de sector van de gezinsondersteuning en de socio-culturele sector. Doorheen je studietraject worden de stages qua frequentie en intensiteit opgedreven. Tijdens de hele leerroute staan bovendien praktijkopdrachten, muzische ateliers, skillslab en vooral projectonderwijs centraal. De aan te leren coachingsvaardigheden zitten verweven in de verschillende opleidingsonderdelen van het curriculum.

Laat je prikkelen

De opleiding beschouwt cultuur als hefboom, als ruggengraat en drager van identiteit. Cultuur prikkelt op een onzichtbare wijze en ondersteunt de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Er zijn heel wat kinderen die zich het best voelen als ze zich mogen uitdrukken in beweging, drama, muziek, beeldtaal,... Creativiteit is respectvol zijn voor de taal die het dichtste aansluit bij je persoonlijkheid.

De opleiding vertrekt vanuit de veronderstelling dat je het creatief proces bij anderen slechts kunt (h)erkennen, indien je zelf in contact staat met je eigen creatief proces. De opleiding nodigt je uit om die taal te verkennen die je het beste ligt. Via muzische, kunstzinnige input zal de student het creatieve van zichzelf opnieuw gaan exploreren. De focus ligt niet op theoretische aspecten, maar op beleven en zich laten inspireren. Die manier van werken maakt de opleiding grensverleggend: pedagogische competenties worden gecombineerd met coachingsvaardigheden, leidinggeven en cultuureducatie.

Sterk in diversiteit

Onze aanpak heeft een sterke interculturele en internationale focus en legt de nadruk op professionele identiteit. Deze werkwijze omvat een gamma aan onderwijsvormen zoals hoorcolleges, begeleide zelfstudie,... Bovendien wordt er ook gewerkt met casussen, beeld- en filmmateriaal, good practices,... Door de aandacht voor het kunstzinnige worden werkvormen gebruikt waarbij de muzikale, de dramatische, de beeldende, de audiovisuele en de bewegingsexpressie centraal staan.

Welke focus kies jij?

Gezien het zeer brede werkterrein waarbinnen verschillende accenten worden gelegd, biedt de opleiding je de mogelijkheid om je te verdiepen in de brede sector van de kinderopvang, de socio-culturele sector, de gezinsondersteuning of het management.

De opleiding Pedagogie van het jonge kind garandeert een unieke praktijkgerichte opleiding waarin je inzichten en ervaringen in het werkveld kan vertalen. Op die manier ben je na het afstuderen een enorme meerwaarde als pedagogisch coach en heb je diverse beroepsmogelijkheden. Een pluspunt is het persoonlijk contact tussen docent en student waardoor je op korte tijd enorm veel kan leren. Door de vele en boeiende stages leer je alles over opvoeding: gericht op kinderen, begeleiders, ouders, beleid en maatschappij.

student Pedagogie van het jonge kind

Alle kansen met je diploma

Met een diploma bachelor Pedagogie kan je heel wat kanten uit. Als pedagogisch coach met kritische houding en open blik kan je in verschillende jobs je mannetje staan.

 • aan de slag in erkende en zelfstandige groepsopvang
 • aan de slag in de gezinsopvang
 • aan de slag in buiten- en naschoolse opvang
 • aan de slag in de speelpleinwerking
 • aan de slag bij diensten voor onthaalouders
 • verder studeren: ma Psychologie
 • verder studeren: ma Sociaal Werk
 • verder studeren: ma Pedagogie
 • verder studeren: ma Educatiewetenschappen

Je mogelijkheden

Meteen aan de slag

Je kan meteen aan de slag in de erkende en zelfstandige groepsopvang. Of je kan aan de slag als verantwoordelijke van een dienst die instaat voor de vorming en pedagogische begeleiding van de gezinsopvang. Als leidinggevende of pedagogisch coördinator werk je bijvoorbeeld in buiten- of naschoolse (buurtgerichte) opvang, speelpleinwerking, diensten voor onthaalouders, pedagogisch ondersteunende diensten, INLOOPteams, opvoedingswinkels, Huizen van het Kind, ...

 

Ook een ondersteunende of coördinerende functie in de onderwijssector, de socioculturele sector of de gezondheidszorg is jou op het lijf geschreven.

Verder studeren?

Wie als pedagogisch coach ook het diploma bachelor Kleuter- of Lager Onderwijs wil behalen, kan bij ons ook een verkort traject van 1 jaar volgen. Deze opleiding kan je combineren met je werk.

Zin in een masteropleiding

Heb je zin om nog een masterdiploma te behalen? Dan kun je na een schakeljaar starten met een masteropleiding. Masters in de studiegebieden Psychologie, Sociaal Werk, Pedagogie en Educatiewetenschappen liggen binnen bereik.

Een overleg met pedagogisch coaches.

Je programma

Cultuur is de hefboom en ruggengraat van je identiteit. Cultuur bepaalt mee hoe elk kind zich als persoonlijkheid ontwikkelt. Kinderen drukken zich graag creatief uit met beweging, drama, muziek, beeldtaal,… In je opleiding brengen we je in contact met je eigen creativiteit via kunst en muziek. Zo kan je ook het creatief proces bij anderen (h)erkennen. We brengen je theorie bij, maar we focussen evenzeer op zelf beleven en je laten inspireren. Je opleiding is grensverleggend omdat ze pedagogische competentie combineert met coaching, leidinggeven en cultuureducatie.

Field
Credits
Pedagogie van het jonge kind jaar 1
Ontwikkelingspsychologie
3
Zorg voor het jonge kind
3
Taalontwikkeling en begeleiding
4
Spelontwikkeling en begeleiding
3
Kwaliteitsbeleid en -zorg
3
Ontdek het kind in jezelf
5
Het labo: van rammelaar tot rakket
7
Het gezin als psycho-sociaal systeem
3
Trends en tendensen in opvoeding
3
Basiscommunicatie en groepsdynamica
3
Evidence based coaching 1
3
Kind en maatschappij
3
Organisatie van zorg en welzijn / onderwijs / kind- en jeugdbeleid
3
Ethisch redeneren
3
Onderzoekscyclus
3
Stage 1
5
POP 1
3
Field
Credits
Pedagogie van het jonge kind jaar 2
Filosoferen in de grootstad
3
Vormingsmethod(iek)en
3
Diversiteit
7
Interculturaliteit
8
Project goed ouderschap
6
Opvoedingsvraagstukken in grootstedelijke context
4
Coaching en leiderschap
3
Coaching
3
Project EDUCARE
3
Onderzoeksmethoden
3
POP 2
3
Stage 2
7
Stage 3
7
Field
Credits
Pedagogie van het jonge kind jaar 3
Cultuureducatie
3
Systeem in crisis
5
Casestudies gezinsondersteuning
4
Synergie
5
Kinderparticipatie
3
Kind in de buurt
3
Ontwikkelen door innoveren
4
POP 3
3
Intergenerationele dialoog
3
Afstudeerstage
20
Afstudeerstage internationaal
20
Bachelorproef
7

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

Stage is een belangrijk onderdeel van je opleiding Pedagogie van het jonge kind. Je gaat meteen in het eerste jaar het werkveld al verkennen. Daarbij werk je met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin je persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat.

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler van onze opleiding. Daarom gaan we binnen de opleiding ook op reis. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende ideeën en inzichten die je kan toepassen in je eigen werkmethodes.

Je eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met alle aspecten van het werkveld. Observeren, oriënteren, documenteren en een coachende houding aannemen staan centraal.

Je tweede jaar

Het tweede jaar staat volledig in het teken van je ontwikkeling als coach. Je scherpt je vaardigheden aan om werknemers te begeleiden en je maakt kennis met de socioculturele sector, opvoedingsondersteuning, het onderwijs,… Je kan er ook voor kiezen om ervaring op te doen in een andere taal en cultuur.

Je derde jaar

In het derde en laatste jaar kies je zelf een stageplek en verdiep je je in onderzoeksvaardigheden. Tijdens de stages werk je met een individueel plan waarin je persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staan.

Welkom op campus Jette

Naast lessen volgen valt er nog wat anders te beleven op onze campus. In het Service Center Studentenzaken kan je met al je bekommernissen terecht. Onze mensen helpen je met vragen over je lessenrooster, examens en stages. En ze brengen je in contact met een trajectbegeleider, studentenbegeleider of taalbegeleider. Je handboeken en cursussen koop je bij de start van het academiejaar op de campus.

Studielandschap

Het studielandschap is jouw plek om individueel of in groep te werken en dé ontmoetingsplaats voor onze studenten. Je vindt er een taalhoek waar je je taalvaardigheden kan aanscherpen met boeken en naslagwerken. We huizen er ook een uitgebreide collectie vaktijdschriften, boeken, eindwerken,... In het computerpark raadpleeg je makkelijk en snel databanken en andere elektronische informatie. Printen, scannen of gewoon internetten? Het kan er allemaal.

Honger!

Zin in iets lekkers? In onze cafetaria De Link koop je een warm of koud drankje en kies je uit een ruim aanbod broodjes, snacks en versnaperingen. Voor een volle maaltijd tegen een studentvriendelijk tarief kan je vlakbij terecht in het restaurant van de Vrije Universiteit Brussel.

Studentenkring

Bij studentenvereniging Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening.

Studenten in het studielandschap op campus Jette

Wij gaan verhuizen!

Je start je opleiding in de groene omgeving van Jette, aan het Laarbeekbos, de campus van de VUB en het UZ Brussel. Tijdens je studie verhuizen we naar het centrum van Brussel. Verwacht wordt om aan de start van academiejaar 2019-2020 in het nieuwe gebouw te zitten. In de hippe Dansaertwijk zit je middenin het bruisende stadsleven en vlakbij je toekomstige stageplekken. Bovendien zal deze spiksplinternieuwe campus optimaal uitgerust zijn om de nieuwste methodes van lesgeven te ondersteunen.

Trek erop uit

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler van onze opleiding. Daarom gaan we binnen de opleiding ook op reis. Zo ontdek je buiten onze landsgrenzen vernieuwende ideeën en inzichten die je kan toepassen in je eigen werkmethodes.

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons werktraject Pedagogie van het jonge kind is een flexibele opleiding die ingericht worden voor mensen die werken en studeren willen combineren.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties).

Toelatingsvoorwaarden

Aan kinderbegeleiders vragen we minimaal 3 jaar werkervaring. Bij je inschrijving stap je onmiddellijk in het modeltraject van 150 studiepunten. De overige 30 studiepunten behaal je aan de hand van zelfstandige taken en het doorlopen van een EVC-procedure.
Heb je een diploma hoger onderwijs en ervaring in het werken met kinderen, dan kun je ook toegelaten worden, maar dien je een aanvraagdossier EVC en/of EVK samen te stellen. Na de analyse van je aanvraagdossier wordt je traject samengesteld.

Hoe lang duurt de opleiding?

Onze opleiding kan in 3 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Gedurende deze opleiding zal je naast de voorziene contacturen ook verschillende stagemomenten doorlopen.

Tijdens je opleiding maak je, naast je lessen en je stages, ook wekelijks tijd voor het verwerken van je leerstof, het maken van opdrachten, het voorbereiden van je stages, het voorbereiden van je examens,...

Je kunt de opleiding ook spreiden over 4 of meer jaren:

 • als uit je EVC/EVK-dossier blijkt dat het noodzakelijk is om het modeltraject voor jou aan te vullen met extra opleidingsonderdelen om de nodige competenties te bereiken. De extra studiepunten zullen vooral via zelfstudie worden verworven en indien nodig in een vierde jaar worden georganiseerd.
 • om de combinatie werk en gezin maximaal houdbaar te maken.

Bij spreiding zal je traject in overleg worden samengesteld.

Je stages

Stages kunnen aanvankelijk (in het eerste deeltraject) gelopen worden op je eigen werkplek. Als je op het ogenblik van de stage niet in de sector aan het werk bent, krijg je een stageplaats toegewezen. Het tweede jaar staat in het teken van thematische stages op verschillende plaatsen met coaching als centrale doelstelling.


In het derde jaar komt de gespecialiseerde stage aan bod en krijgt onderzoek zijn plek. Daarnaast kun je ook proeven van cultuurstages.


Tijdens de stages werk je met een persoonlijk ontwikkelingsportfolio waarin je persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat.

Binnen onze opleiding vinden we de grootstedelijke context in Brussel zeer belangrijk en de kennismaking met het werkveld in al zijn facetten onontbeerlijk. We verwachten van jou dat je deze uitdaging tijdens één of meerdere stagemomenten aangaat.


Als je kiest voor onze opleiding, is het noodzakelijk dat je kunt rekenen op de mogelijkheid tot tijdelijke afwezigheid op je eigen werkplek. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

Bezoek onze infodagen!

Pedagogie van het jonge kind zelf al beleven? Dat kan! Kom naar een van onze vier infodagen en maak van dichtbij kennis met onze opleiding Pedagogie van het jonge kind. Doorblader al eens je cursussen, sla een babbeltje met een student, overleg al even met je toekomstige docent en neem een kijkje in onze studentenkamers. 

Data van de infodagen

 • Zaterdag 17 maart, 10:00 - 15:00
 • Zaterdag 21 april, 10:00 - 15:00
 • Zaterdag 23 juni, 10:00 - 15:00
 • Zaterdag 1 september, 10:00 - 15:00

Kom naar de openlesdag!

We bieden je een voorsmaakje aan van onze opleiding Pedagogie van het jonge kind op de openlesdag. Je volgt er het vak 'evidence based coaching'. 

Data van de openlesdag

 • Woensdag 25 april

 

Op het programma

13:00 - 16:00 Evidence based coaching

Kan je er niet op tijd zijn? Geen nood! Je mag altijd later aansluiten in de les. 

Inschrijven voor de openlesdag

Deelname is gratis maar je moet wel op voorhand inschrijven.

Wil je ook graag een les meepikken van Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs? Dat kan! Je kan de vakken van verschillende opleidingen combineren. Bekijk even de programma's of je combinaties mogelijk zijn. 

Openingsuren studentensecretariaat

Inschrijven kan vanaf 23 juni 2018 tot 30 september 2018:

 • elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 16u
 • tijdens de infodagen op zaterdag 23 juni en 1 september van 10u tot 15u

Opgelet: het secretariaat is gesloten op donderdag 5 juli 2018 (vanaf 12u) en tijdens de zomersluiting van 11 juli tot en met 15 augustus 2018.

Voor je langsgaat, eerst registreren

Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt op ons studentensecretariaat. 

Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden,…

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121, 1090 Jette 

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 472 52 56) of via e-mail (studentensecretariaat.edu@ehb.be)

Nog vragen?

Specifieke vragen? Stuur een mailtje naar opleidingshoofd Geert De Raedemaeker.

Infomomenten

 • Zaterdag 17 maart, 10u - 15u
 • Zaterdag 21 april, 10u - 15u
 • Zaterdag 23 juni, 10u - 15u
 • Zaterdag 1 september, 10u - 15u