Brussels Open Living Lab

BrOLL

BrOLL

Wat is BrOLL?

BrOLL (Brussels Open Living Lab) is een sociaal-educatief project waarbij oude, afgedankte en restmaterialen (cf. ‘brol’) van Brusselse organisaties en bedrijven actief worden ‘her'ingezet in een co-creatief proces om kinderen en volwassen uit verschillende socio-culturele en socio-economische achtergronden met elkaar in verbinding te brengen. De intergenerationele dialoog staat hierbij centraal.

Het creatief lab met zijn ‘gerecupereerde’ materialen nodigt deelnemers uit tot conversatie, associatie en handelen. Hun persoonlijk verhaal wordt zichtbaar voor de anderen, gemeenschappelijke onderwerpen en visies worden uitgewisseld en deelnemers kunnen elkaar inspireren en aanzetten tot reflectie. ​​​​​​​

In deze context worden materialen eerder opgevat als actieve deelnemers en als vertalers van menselijk inzicht. Zij horen bij de omgeving en inspireren vanuit hun verschijningsvorm. Door de intergenerationele diversiteit (kinderen en volwassenen) en de verscheidenheid in socio-culturele en socio-economische achtergrond, leidt dit proces tot verrassende resultaten en onverwachte gesprekken.

It is never we who affirm or deny something of a thing; it is the thing itself that affirms or denies something of itself in us. —— Spinoza

BrOLL is het resultaat van de sociaal-culturele, kunstzinnige en pedagogische expertise binnen de Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind aan de Erasmushogeschool Brussel. De ateliers zijn enerzijds geïntegreerd in de opleiding maar zetten tegelijk de deur open naar de stad en haar bewoners. ​​​​​​​

Jeanne

Het is een bewuste keuze om kinderen en volwassenen te laten interageren via materialen. De manier waarop individuen hun innerlijke wereld vormgeven met materie, vertelt veel over wie ze zijn en wat hen bezighoudt. Het maakt hun identiteit zichtbaar, stimuleert empathie en leidt tot onverwachte connecties.

Kinderen inspireren volwassenen vanuit hun verwondering en verbeelding. Zo kijken kinderen op een andere manier naar materialen die volwassenen als ‘brol’ beschouwen. Dit stimuleert volwassenen om concepten, zoals ‘afgedankt’, ‘nutteloos’ en ‘afval’ te herdenken. Bovendien zijn kinderen de toekomst: zij maken de stad van morgen.

BrOLL nam deel aan de Zinneke Parade 2022 en gaf binnen het thema 'Trompe l'oeil', met Magritte als inspirator, vorm aan het concept BrolBazar. Studenten, docenten, kinderen, senioren en buurtbewoners ... vonden elkaar in dit spektakel.

trompel'oeil