graduaat Internet of Things
Graduaat

Inter­net of Things

Voor wie

Beste bezoeker, op 27 februari 2024 werd door het College van Bestuur van EhB beslist om deze opleiding niet langer in te richten in het academiejaar 2024-2025. Dit kadert in een herpositionering van onze graduaatsopleidingen. Het was een moeilijke beslissing en we hebben begrip voor ieders teleurstelling.

Bekijk hier waar je deze opleiding wel kunt volgen. 

Voor wie

Beste bezoeker, op 27 februari 2024 werd door het College van Bestuur van EhB beslist om deze opleiding niet langer in te richten in het academiejaar 2024-2025. Dit kadert in een herpositionering van onze graduaatsopleidingen. Het was een moeilijke beslissing en we hebben begrip voor ieders teleurstelling.

Bekijk hier waar je deze opleiding wel kunt volgen. 

Hoe ziet de opleiding eruit

In deze opleiding leer je aan de slag gaan met deze slimme sensoren en devices die aan de basis liggen van de snelgroeiende wereld. Je vindt ze terug in alle domeinen van smart cities tot slimme toepassingen in de industrie. In de industriële sector worden ze gebruikt voor het monitoren van processen (denk aan predictief onderhoud), en even goed in slimme kantoren en huizen (domotica en geconnecteerde securitysystemen). En je vindt deze technologie ook in verschillende andere sectoren terug zoals transport, gezondheidszorg en de landbouw. De graduaatopleiding Internet of Things leert hoe jij dé specialist wordt om met al deze ontwikkelingen om te gaan.

Volwaardig hoger diploma in 2 jaar

We bieden je via het graduaat Internet of Things (IoT) een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. Je volgt 3 à 4 dagen les per week. In het tweede semester van onze IoT opleiding start je met een eerste blok werkplekleren en in het tweede jaar wordt dit sterk uitgebreid.

Werkplekleren

Werkplekleren maakt een essentieel deel uit van de opleiding. Wat je leert in de lessen, kun je meteen omzetten in de praktijk. Je neemt ook je ervaringen van het werkplekleren mee om opdrachten tijdens de les uit te voeren. In het tweede semester van het tweede jaar ga je op stage in een bedrijf naar keuze.

Opbouw academiejaar

 • Het academiejaar is opgebouwd uit vier lesblokken in plaats van twee semesters.
 • Elk lesblok bestaat uit zes lesweken en wordt afgesloten met een evaluatieperiode.
 • Per lesblok komen maximaal drie vakken aan bod.
 • Op het einde van elk lesblok worden deze vakken geëvalueerd. Daarna starten we met een nieuw lesblok en nieuwe vakken.

Persoonlijke aanpak

We begeleiden je actief in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen. Werkcolleges krijg je in kleine groepen zodat je individueel begeleid kan worden. De drempel tussen docent en student is bij ons erg laag. Digitaal leren (blended learning) maakt actief deel uit van onze onderwijsstijl. Minder boeken, wel meer online en interactief materiaal.

Vakken

De opleiding Internet of Things bestaat uit zes leerlijnen. Deze geven jouw een brede basis in al de skills die je maar kan nodig hebben in het werkveld. 

Technical skills

Hierin krijg je de basistechnieken, -vaardigheden en attitudes aangeleerd om als IoT-technicus aan de slag te gaan. In het eerste jaar zie je de principes van elektriciteit, elektronica en meettechnieken en leer je een aantal handvaardigheden (solderen, verbindingen maken…) in het Makerlab. Daarnaast gaan we in ‘Security’ in op het grote belang van beveiliging in een IoT-systeem of netwerk.

Soft skills

Hier verwerf je inzicht in verschillende communicatiestrategieën en -technieken die relevant zijn in bedrijven. Ook IT-Engels en IT-Frans komen expliciet aan bod. Hierbij is ethisch en deontologisch handelen binnen de superdiverse maatschappelijke context essentieel. Het vak ‘Operational Security’ geeft je inzicht in veiligheid op de werkvloer en in het duurzaam omgaan met producten en grondstoffen.

IT skills

Je leert de algemene werking van hard- en software en verschillende talstelsels kennen. Daarnaast bevat deze leerlijn drie vakken waarin je leert programmeren voor IoT-toepassingen. Je krijgt inzicht in het programmeren van zowel de hardware, de software als de verbinding tussen de twee.

Networks

Hier leer je de infrastructuurkant van informaticatoepassingen kennen. Je krijgt inzicht in de algemene netwerkarchitecturen maar vooral de specifieke IoT-netwerken komen uitgebreid aan bod.

IoT systems

De focus ligt op het samenbrengen van de verschillende onderdelen van een IoT-systeem. Je verdiept je in embedded systemen, de typische communicatieprotocollen en het integreren van de verschillende IT-onderdelen tot een werkend IoT-systeem.

Integration

De integratie van alle bovenvermelde kennisaspecten en vaardigheden staat centraal. De leerlijn bevat vier projecten, waarvan er drie op de werkplek zelf uitgevoerd worden. Er is ook een vak IoT Trends waarin we je aan de hand van reflecties over de verworven competenties, workshops, lezingen, coachingsessies… willen voorbereiden op het noodzakelijke levenslang leren en je willen begeleiden.

Gedetailleerde info over de vakken (leerdoelen, beoordeling, examenvormen ...), lees de ECTS-fiches.

Na je studie

Je vindt IoT terug in alle sectoren van domotica over Smart city, transport en logistiek tot de industrie 4.0. Het graduaatsprofiel IoT technieker pikt perfect in op de behoefte in de arbeidsmarkt: elektronica en netwerken integreren met intelligente systemen.

Als IoT technicus kan je aan de slag bij de installatie, het onderhoud en het upgraden van IoT gebaseerde installaties. Als low profile all rounder zijn er zeker ook mogelijkheden binnen startups of kan je een belangrijke rol spelen bij development als brug tussen de interne softwarespecialisten en de klant.

Aan het werk

Je kan aan de slag als:

 • IoT-technicus
 • Installateur
 • Onderhoudstechnicus
 • Low profile allrounder
 • Domotica installateur
 • Zelfstandige
 • ...

Verder studeren

Ga voor een extra bachelor via een verkort-traject:

Waar heb je les

Campus Kaai

 • In Anderlecht 
 • Brussel is het kloppend hart van de IT- en multimedia-industrie
 • Vlakbij station Brussel-Zuid
 • IT-campus: medialab / fablab / design lab / netwerklab
 • Kunst-campus: musical, theater en drama
 • Leuke studentenresto met warme maaltijden, broodjes, salades, soepen enz
 • Groene ruimte om buiten te zitten
 • Vlot bereikbaar met trein, metro, fiets, step
 • Grote parkeerruimte  

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Maandag tot vrijdag
 • 9u tot 17u

Studiekosten

Deze opleiding wordt vanaf 2024-2025 niet langer ingericht aan EhB.

Bijkomende kosten.

Bekijk hier waar je deze opleiding wel kunt volgen. 

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na.

Infodagen

Deze opleiding wordt vanaf 2024-2025 niet langer ingericht aan EhB.

Bekijk hier waar je deze opleiding wel kunt volgen. 

Inschrijven

Deze opleiding wordt vanaf 2024-2025 niet langer ingericht aan EhB.

Bekijk hier waar je deze opleiding wel kunt volgen. 

Info voor bedrijven

Bedrijfsbezoek of gastles

IoT is een relatief nieuw fenomeen en het beroepenveld is in volle beweging. Een boeiende context om studenten in onder te dompelen, vinden wij. In het eerste semester organiseren we daarom een vak “IoT Trends”. In dat vak maken studenten kennis met het diverse IoT-veld aan de hand van (live of virtuele) bedrijfsbezoeken, boeiende beurzen, workshops of gastlessen van organisaties of bedrijven. Wil je hier graag aan meewerken? Neem zeker contact op met de opleidingshoofd.

Project uit het werkveld

Hoe leren studenten het klappen van de zweep? Inderdaad, niet door de theorie in te studeren, maar door aan de slag te gaan en te doen. Daarom passen we in het eerste jaar al meteen een praktisch project in. Studenten gaan aan de slag met een opdracht rond smart building uit het werkveld. In het tweede jaar is het tijd voor het echte werk. Om de twee grote stageperiodes aan het einde van de opleiding voor te bereiden, voeren de studenten op hun stageplaats een project uit. Op die manier leren ze het bedrijf en de relevante technologieën kennen. 

Stage

Als sluitstuk van de opleiding loopt de student twee keer 7 weken stage (tussen februari - april en tussen april - juni). Beide stages hebben een dubbel doel. Enerzijds de student laten “meedraaien” als IoT technicus in het bedrijf en dus alle (hard én soft) skills die hij geleerd heeft in de opleiding laten oefenen in en toepassen op een echte werkcontext. Anderzijds de student een IoT-toepassing laten ontwikkelen op de werkplek. De student kan ervoor kiezen om beide stages in dezelfde organisatie te lopen, op voorwaarde dat er voldoende groei mogelijk is. Heb je een interessante stageplaats in de aanbieding voor één van onze hands-on IoT technici? Neem contact op met onze stagecoördinator.

Career Launch

Jaarlijks organiseren we voor onze tweedejaars- en derdejaarsstudenten een jobbeurs. Enerzijds richten we ons hierbij op de studenten die op zoek zijn naar een stageplaats en/of een samenwerking in het kader van hun final work. Anderzijds bieden we de laatstejaarsstudenten hulp bij het zoeken naar een job. Het doel is eenvoudig: werkgevers in contact brengen met jong talent. Heb je interesse om deel te nemen aan onze career launch? Stuur dan een e-mail naar dt.partner@ehb.be

Contact

 • Erasmushogeschool
 • campus Kaai
 • Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht