Studenten bachelor voedings- en dieetkunde Erasmushogeschool
Professionele Bachelor

Voed­ings- & Dieetkunde

Kom langs op onze infodagen.

Voor wie

 • Ben jij iemand die sociaal is en graag voedingsadvies geeft?
 • Op zoek naar een opleiding tot diëtist?
 • Heb je een grote interesse in een gezonde levensstijl?
 • Niet enkel op zoek naar een medische opleiding, maar ook eentje waar productontwikkeling en werken met sporters aan bod komt? 
 • Dan is onze opleiding voedings- en dieetkunde zeker iets voor jou!

Voor wie

 • Ben jij iemand die sociaal is en graag voedingsadvies geeft?
 • Op zoek naar een opleiding tot diëtist?
 • Heb je een grote interesse in een gezonde levensstijl?
 • Niet enkel op zoek naar een medische opleiding, maar ook eentje waar productontwikkeling en werken met sporters aan bod komt? 
 • Dan is onze opleiding voedings- en dieetkunde zeker iets voor jou!

Hoe ziet de opleiding eruit

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Toch is wetenschappelijke en correcte informatie soms ver zoek. Voeding is dan ook complexer dan wat de media en voedingsgoeroes verkondigen. Onze opleiding is de opleiding om diëtist te worden en je kan echt heel wat verschillende kanten op.

 • Keuzevakken in het tweede jaar
 • Observatiestage in het eerste jaar

Wetenschap 

De wetenschappelijke ontwikkeling van voeding en voedingsmiddelen neemt een grote vlucht, wat zich uit in de ontwikkeling van voedingsmiddelen met een specifieke werking (functional foods) en aangepaste voeding voor specifieke doelgroepen. Ook bij de consument stijgt de behoefte aan informatie over ziekte en gezondheid. Bovendien neemt op het gebied van de voeding en diëtetiek de diversiteit aan doelgroepen toe (leeftijd, cultuur, voedingsgewoonten, voedingsbehoeften). We nemen je mee door de wetenschap achter voeding en lichaam.

Persoonlijke begeleiding

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van diëtisten, psychologen, artsen, kinderartsen, verpleegkundigen,…Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later alle kanten mee op kan. 

Toffe projecten 

Als diëtist werk je vaak binnen een multidisciplinair team. Binnen onze opleiding Voedings- en Dieetkunde leer je dan ook samenwerken. Dat doen we binnen projecten. We gaan onder andere de oorsprong van onze voeding gaan ontdekken, of we gaan studenten op kot aanzetten tot een gezondere levensstijl. We leggen ons toe op interculturele verschillen bij voeding en interculturele verschillen in communicatie. Binnen dat laatste project is er een uitwisselingsproject met de Haagse Hogeschool.  

“Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik voeding heel interessant vind. Een sporter kan bijvoorbeeld nooit topprestaties leveren zonder een goed uitgebalanceerd dieet. Mijn keuze voor de EhB was snel gemaakt. De EhB-opleiding is heel praktijkgericht. Van in het eerste jaar loop je al een kijkstage, zodat je meteen aanvoelt welke richting je uit wilt.”
 

Donny
student Voedings- & Dieetkunde

Diëtist: erkend beroep

Opleiding Voedingsdeskundige, opleiding Voedingsconsulent, opleiding Gewichtsconsulent, cursus Voeding, opleiding Voedingscoach,… er bestaan heel wat opleidingen over voeding. Er is maar één erkende opleiding Diëtist. Om diëtist of diëtiste te worden, dien je de bachelor Voedings- en Dieetkunde te volgen. Sinds 1997 is het beroep van diëtist erkend. Het mag dus enkel uitgeoefend worden door personen met een diploma bachelor in de Voedings- en Dieetkunde.

Vakken

Veel variatie in vakken

We besteden in ons programma veel aandacht aan de relatie voeding en gezondheid, dit zowel preventief (gezonde doelgroep) als curatief (zieke doelgroep). Onze opleiding is praktisch ingericht met een duidelijke wetenschappelijke toets (vooral in het eerste jaar).

In heel wat vakoverschrijdende projecten, leer je informatie opzoeken en analyseren. We focussen onder andere op gezonde voeding, sensibiliseren van doelgroepen en multiculturele uitwisseling binnen een grootstedelijke context.

Daarnaast gaan we ook werken aan je communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling). Je wordt een echte teamspeler die in elke werksetting terecht kan en een professioneel netwerk kan uitbouwen.

Keuzevakken

Je kan zelf je eigen accenten leggen. In het tweede jaar kan je kiezen tussen twee verschillende keuzevakken. In ‘Voeding bij sporters’ bereiden we je voor om later recreatieve- of topsporters op voedingsvlak te begeleiden. We gaan dieper in op de biochemie en de fysiologie van de inspanning en je leert voedingsschema’s opstellen voor de sporter. In ‘Voeding in de geriatrie’ focussen we op de steeds groter wordende groep ouderen die specifieke voedingsnoden hebben. Alles steeds aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In je laatste jaar, kan je zelf kiezen in welke setting je stage zal lopen en over welk onderwerp je een bachelorproef wil schrijven.

Nieuw Programma

Vanaf 2023 - 2024 starten we met een nieuw programma. Ben je geïnteresseerd in de relatie voeding en sport? Wil je later graag met sporters aan de slag? Dan kan je kiezen voor
ons keuzetraject Sport. Wil je liever mee voedingsproducten ontwikkelen en op de markt brengen? Of in de voedingsindustrie aan de slag? Dan kies je voor ons keuzetraject Industrie. 

Ontdek hier het programma. 

Veld
Credits
Jaar 1 - Voedings- & Dieetkunde
Anatomie - Fysiologie - Digestieve fysiologie

Je maakt kennis met de medische terminologie en de organisatie van het lichaam. We besteden veel aandacht aan de werking van het spijsverteringskanaal, de lever en de pancreas.

5
Voedingsleer 1

Hier leer je de grondbeginselen van voedingsleer. Je bespreekt de voedingsdriehoek, de macro- en micronutriënten en de rol van energie in het lichaam.

4
Toegepaste fysica

Naast basisrekenregels leer je ook fysische principes en zie je waar deze worden toegepast bij het bereiden en conserveren van voedingsmiddelen.

4
Organische chemie

Je leert de basisbegrippen, bestudeert de verschillende karakteristieke groepen, naamgeving van organische verbindingen, belangrijke fysische en enkele chemische eigenschappen. Deze zijn belangrijk om later te begrijpen welke processen zich in het lichaam afspelen.

3
Biochemie

Hier leer je meer over o.a. hormonen en bestudeer je metabolische processen.

3
Celbiologie

Dit opleidingsonderdeel geeft je meer info over algemene celleer, gameten, chromosoombouw, eiwitsynthese, erfelijkheidsleer en mutaties.

3
Coaching- en consultatietechnieken 1

Wat is een goede voedingsanamnese? Welke technieken zijn er? Welk voorlichtingsmateriaal kan je gebruiken? Je leert het hier allemaal. We oefenen via rollespelen.

3
Project 2: Kennismaking werkveld

Via een observatiestage krijg je inzicht in het werk van diëtisten.

5
Keukentechnologie

Hier leer je de basisprincipes van het bereiden van voeding. Je kan de voedingswaarde van gerechten berekenen en advies geven voor het samenstellen en bereiden van gezonde en evenwichtige voeding.

4
Project 1: Gezonde voeding

In dit project gaan we op zoek naar de oorsprong van ons voedsel. Dit doen we binnen de grootstad Brussel.

3
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 1

Hier leer je wetenschappelijke literatuur opzoeken en kritisch verwerken tot een paper. Ook statistische verwerking van onderzoeksresultaten hoort hier bij.

6
Voedingsmicrobiologie 1

Hier besteden we veel aandacht aan de relatie tussen voedingsmiddelen en gezondheid en aan de mogelijke besmetting van voedsel.

4
Algemene Chemie

We leren je basisbegrippen, berekeningen en vaardigheden. Die gebruiken we later om voedingsmiddelen chemisch te analyseren.

6
Warenkennis - productkennis - wetgeving 1

Door theoretische lessen en bezoeken leer je meer over melkproducten, calciumverrijkte sojaproducten, graanproducten, aardappelen en smeer- en bereidingsvetten. We bestuderen wat er allemaal op etiketten van voedingsmiddelen te vinden is.

3
Warenkennis - productkennis - wetgeving 2

Hier leer je meer over groenten, fruit, noten en zaden, paddenstoelen, algen en wieren, vlees, vis, schaal- en schelpdieren en eieren. We hebben het hier ook over voedselverspilling.

4
Veld
Credits
Curatiefgerichte vorming voor volwassenen 1

Hier leer je alles over ziektes en de mogelijke medicijnen die daar bij horen. Belangrijk om de patiënt het juiste dieet voor te schrijven.

6
Voedingsanalyse

Hoe  kan je een voedingsmiddel chemisch analyseren? Dat leer je hier.

5
Warenkennis - productkennis - wetgeving 3

Je leert hier voedingsmiddelen beoordelen en vergelijken. Je krijgt inzicht in de warenwetgeving met betrekking tot voedingsmiddelen en voedseletikettering.

3
Voedingsleer 2

We bestuderen de voeding van verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende situaties (rekening houdend met de individuele diversiteit).

4
Coaching- en consultatietechnieken 2

Tijdens een consulatie moet je als diëtist de antropometrische gegevens verzamelen en correct interpreteren. Daarnaast moet je cliënt er van overtuigd worden dat de voorgestelde veranderingen in het voedingspatroon nodig zijn en dat deze ook moeten volgehouden worden.

3
Toegepaste dieetleer en casuïstiek 1

We gaan in op de klinische problematiek, de diagnose en behandeling van hypertensie, hyperlipidemie, hartfalen, obesitas en het metabool syndroom bij volwassenen. We leggen voornamelijk het accent gelegd op de voedingsaanbevelingen, dieetrichtlijnen, klinische voedingen en dieetproducten bij bepaalde medische aandoeningen.

5
Grootkeukenmanagement

Hier verwerf je inzichten in de vakbekwaamheid die vereist is voor het beheer van een voedingsdienst. Je bestudeert de technische realisatie en uitwerking van de catering. Je krijgt inzicht in bedrijfsorganisatie, arbeidsmotivatie, leiderschap, personeelsbeheer en marketing. Tevens wordt je op de hoogte gebracht van aankoop, voorraadbeheer, distributie, verwerking. Je leert dit in theorie maar ook ter plaatse gedurende een stage van twee weken.

6
Toegepaste dieetleer en casuïstiek 2

Je geraakt vertrouwd met de diagnosevorming van medische problematieken en pathologieën en de daaruit vloeiende preventieve, curatieve en ondersteunende voedingszorg en dieetmaatregelen bij volwassenen. We leggen het accent op de voedingsaanbevelingen, dieetrichtlijnen, klinische voedingen en dieetproducten bij medische aandoeningen.

6
Project 3: Kot Cuisine

In dit project rond gezondheidspromotie werk je een interventie voor (kot)studenten uit aan de hand van de verschillende stappen van een planningsmodel dat tijdens enkele uren hoorcollege wordt toegelicht. De interventie die je uit werkt is een kookworkshop waarbij een gezonde, duurzame, goedkope en gemakkelijk te bereiden voeding centraal staat.

3
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 2

Je werkt individueel een paper, protocol en presentatie uit; dit ter voorbereiding van je bachelorproef.

3
Project 4: Multiculti

We hebben het over interculturele hulpverlening door de diëtist. Dat doen we tijdens een 5-daagse uitwisseling met de Haagse Hogeschool. We besteden heel wat aandacht aan een goede interculturele communicatie en het gebruik van hulpmiddelen en aangepaste skills bij een diëtetisch consult.

3
Voeding bij sporters

In dit keuzevak  gaan we dieper in op sportdiëtetiek (of sport en voeding) en lichten we de algemene richtlijnen betreffende voeding bij volwassen sporters toe.

3
Voeding in de geriatrie

In dit keuzevak komen verschillende professionals uit het werkveld hun expertise delen. Centraal staat de voedingszorg bij een oudere, geriatrische, populatie.

3
Voedingsproductontwikkeling

Deze cursus helpt je om in te spelen op trends in de voedingsindustrie, de behoeften/de noden van de markt te analyseren en de verschillende fasen van het productontwikkelingsproces te leren kennen.

3
Psychologie en persoonlijke ontwikkeling 1

De psychologie omvat algemene en ontwikkelingspsychologie. Tevens ga je reflecteren over je eigen handelen en je al bereikte beroepscompetenties.

3
Voedingsmicrobiologie 2

Hier gaan we dieper in op de besmetting van voedsel, voedselinfecties, voedselvergiftigingen en de microbiologische controle rond de spijslijn.

4
Veld
Credits
Jaar 3 - Voedings- & Dieetkunde
Coaching- en consultatietechnieken 3

We leren je alles over de sociale wetgeving en deontologie voor diëtisten Tevens voer je hier je eerste echte consultaties uit!

3
Curatiefgerichte vorming voor volwassenen 2

De kennis van ziektes en de ingenomen medicijnen zijn onontbeerlijk om de patiënt het juiste dieet voor te schrijven. (vervolg)

3
Curatiefgerichte vorming voor kinderen

Hoe ontstaan en verlopen ziektes bij kinderen? Hoe gaat de geneeskunde hier mee om? Je leert een diëtetische diagnose stellen op basis van het interpreteren van de levensstijl, voedingsgewoonten en medische gegevens van zwangere vrouwen, lacterende vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen, rekening houdend met recente evidence based aanbevelingen / richtlijnen en kan zo het juiste behandelplan opstellen.

3
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 3

Dit omvat je bachelorproef. Deze is steeds opgebouwd uit een literatuurstudie en een praktisch deel waarbij wordt uitgegaan van een onderzoeksvraag. Het onderwerp kan je vrij kiezen!

10
Stageperiode 1 + 2

Je loopt twee maal acht weken stage in verschillende beroepsvelden waar  diëtisten hun activiteit kunnen uitoefenen. Voornamelijk in ziekenhuizen, specifieke instellingen zoals WZC en voedingsbedrijven. Je wordt begeleid en bijgestaan door de stagebegeleider van de instelling. Je moet zelfstandig resultaten kunnen berekenen, evalueren en rapporteren. Je krijgt een opgelegde taken mee door de stagecoördinator van de school.

26
Toegepaste dieetleer en casuïstiek 3

Hier worden studenten vertrouwd gemaakt met de diagnosevorming van medische problematieken en pathologieën en de daaruit vloeiende preventieve, curatieve en ondersteunende voedingszorg en dieetmaatregelen bij volwassenen. We leggen het accent wordt op de voedingsaanbevelingen, dieetrichtlijnen, klinische voedingen en dieetproducten bij medische aandoeningen.

8
Kinderdieetleer en casuïstiek

Je wordt vertrouwd gemaakt met de diagnose vorming van medische problematieken en pathologieën en de daaruit vloeiende preventieve, curatieve en ondersteunende voedingszorg en dieetmaatregelen bij kinderen.

3
Psychologie en persoonlijke ontwikkeling 2

Eetstoornissen staan in dit opleidingsonderdeel centraal. Tevens bewijs je dat je een ingesteldheid tot levenslang leren hebt ontwikkeld.

4

Stage

Onze opleiding is erg praktijkgericht. Via een heel aantal projecten, kom je in contact met het werkveld. In het eerste jaar mag je al op observatie- of kijkstage. In het tweede jaar loop je een stage van 2 weken in een grootkeuken. In het laatste jaar ga je gedurende twee keer 8 weken (16 weken) praktijkervaring opdoen in klinische settings en in de voedingsindustrie.

Na je studie

Aan het werk

 • Patiënten voedings- of dieetadvies geven in ziekenhuizen, woonzorgcentra,...of op zelfstandige basis
 • Voedingsadvies geven aan recreatieve sporters of topsporters
 • Werken in de grootkeuken (catering) 
 • Voorlichting geven aan specifieke doelgroepen zoals diabetespatiënten.
 • Voedingsanalyses of kwaliteitscontroles uitvoeren in een labo-omgeving
 • Voedingsproducten ontwikkelen in de voedingsmiddelenindustrie
 • Werken in de onderwijssector
 • Eetwareninspectie
 • Uitbaten van een dieet- en/of natuurwinkel
 • ...

Verder studeren

Aan EhB

Ga voor een master

 • master in Management en Beleid van de Gezondheidszorg
 • master in de Gerontologie
 • master in de Gezondheidsvoorlichting en - Bevordering
 • master in de Biowetenschappen

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Flexibel studeren

Werken en studeren

De opleiding Voedings- en Dieetkunde kan je ook deels in afstandsonderwijs volgen. Heb je al een job, maar wil je graag diëtist worden? Of ben je een thuiswerkende ouder? Dan kan je instromen in onze flexibele opleiding voedings- en dieetkunde. De ideale opleiding tot diëtist. 

We hebben practica, coachingsuren en werkcolleges binnen dit traject gebundeld op vrijdag. Naast deze lesmomenten ga je via begeleide zelfstudie aan de slag met de theoretische cursussen. Praktijkervaring doe je op via stages. We hebben de flexibele opleiding gespreid over vier jaar om de werklast te beperken. Je behaalt hetzelfde diploma als onze andere studenten Voedings- en Dieetkunde.

Voordelen

Verkort traject 

Heb je al een ander diploma op zak? Dan kan je misschien rekenen op een aantal vrijstellingen. Maak een afspraak met vicky.vleminckx@ehb.be om te kijken wat er mogelijk is. Misschien kom je in aanmerking voor een korter traject. 

Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen

Voor studenten met een Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen – Afstudeerrichting Fysieke activiteit, Fitheid & Gezondheid (VUB) is er een vast programma opgesteld, dat je in 3 semesters kan afronden. Het kan ook over een langere periode gespreid worden.

1e verkorte bachelor (68SP)

 • Coaching en consultatietechnieken 1 (3SP)
 • Voedingsmicrobiologie (4SP)
 • Warenkennis - productkennis - wetgeving 1 (3SP)
 • Voedingsanalyse (5SP)
 • Voedingsleer 2 (5SP)
 • Toegepaste dieetleer en casuïstiek 1 (5SP)
 • Grootkeukenmanagement (6SP)
 • Curatief gerichte vorming voor volwassenen (6SP)
 • Voedingsmicrobiologie 2 (4SP)
 • Warenkennis - productkennis - wetgeving 2 (4SP)
 • Warenkennis - productkennis - wetgeving 3 (3SP)
 • Toegepaste dieetleer en casuïstiek 2 (5SP)
 • Voedingsproductontwikkeling (3SP)
 • Keukentechnologie (4SP)
 • Toegepaste kinderdieetleer en casuïstiek 3 (5SP)
 • Coaching- en consultatietechnieken 2 (3SP)

2e verkorte bachelor (25 SP)

 • Klinische stage (13SP)
 • Coaching- en consultatietechnieken 3 (3SP)
 • Curatiefgerichte vorming voor volwassenen 2 (3SP)

Master of Science in de Farmaceutische Zorg

Voor studenten met een Master of Science in de Farmaceutische Zorg (VUB). is er een vast programma opgesteld, dat je in 3 semesters kan afronden. Het kan ook over een langere periode gespreid worden. 

1e verkorte bachelor (53SP)

 • Coaching en consultatietechnieken 1 (3SP)
 • Coaching- en consultatietechnieken 2 (3SP)
 • Psychologie (4SP)
 • Toegepaste dieetleer en casuïstiek 1 (5SP)
 • Grootkeukenmanagement (6SP)
 • Warenkennis - productkennis - wetgeving 1 (3SP)
 • Warenkennis - productkennis - wetgeving 2 (4SP)
 • Warenkennis - productkennis - wetgeving 3 (3SP)
 • Toegepaste dieetleer en casuïstiek 2 (5SP)
 • Voedingsproductontwikkeling (3SP)
 • Keukentechnologie (4SP)
 • Toegepaste kinderdieetleer en casuïstiek (5SP)
 • Voedingsleer 2 (5SP)


2e verkorte bachelor (25 SP)

 • Klinische stage (13SP)
 • Coaching- en consultatietechnieken 3 (3SP)
 • Toegepaste dieetleer en casuïstiek 3 (9SP)
Veld
Credits
Algemene Chemie

We leren je basisbegrippen, berekeningen en vaardigheden. Die gebruiken we later om voedingsmiddelen chemisch te analyseren.

6
Anatomie - Fysiologie - Digestieve fysiologie

Je maakt kennis met de medische terminologie en de organisatie van het lichaam. We besteden veel aandacht aan de werking van het spijsverteringskanaal, de lever en de pancreas.

5
Celbiologie

Dit opleidingsonderdeel geeft je meer info over algemene celleer, gameten, chromosoombouw, eiwitsynthese, erfelijkheidsleer en mutaties.

3
Coaching- en consultatietechnieken 1

Wat is een goede voedingsanamnese? Welke technieken zijn er? Welk voorlichtingsmateriaal kan je gebruiken? Je leert het hier allemaal. We oefenen via rollenspelen.
 

3
Keukentechnologie

Hier leer je de basisprincipes van het bereiden van voeding. Je kan de voedingswaarde van gerechten berekenen en advies geven voor het samenstellen en bereiden van gezonde en evenwichtige voeding.

4
Project 1: Gezonde voeding

In dit project gaan we op zoek naar de oorsprong van ons voedsel. Dit doen we binnen de grootstad Brussel.

4
Toegepaste fysica

Naast basisrekenregels leer je ook fysische principes en zie je waar deze worden toegepast bij het bereiden en conserveren van voedingsmiddelen.

4
Voedingsmicrobiologie 1

Hier besteden we veel aandacht aan de relatie tussen voedingsmiddelen en gezondheid en aan de mogelijke besmetting van voedsel.

4
Warenkennis - productkennis - wetgeving 1

Door theoretische lessen en bezoeken leer je meer over melkproducten, calciumverrijkte sojaproducten, graanproducten, aardappelen en smeer- en bereidingsvetten. We bestuderen wat er allemaal op etiketten van voedingsmiddelen te vinden is.

3
Warenkennis - productkennis - wetgeving 2

Hier leer je meer over groenten, fruit, noten en zaden, paddenstoelen, algen en wieren, vlees, vis, schaal- en schelpdieren en eieren. We hebben het hier ook over voedselverspilling.

4
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 1

Hier leer je wetenschappelijke literatuur opzoeken en kritisch verwerken tot een paper. Ook statistische verwerking van onderzoeksresultaten hoort hier bij.

6
Veld
Credits
Biochemie

Hier leer je meer over o.a. hormonen en bestudeer je metabolische processen.

3
Coaching- en consultatietechnieken 2

Tijdens een consultatie moet je als diëtist de antropometrische gegevens verzamelen en correct interpreteren. Daarnaast moet je cliënt er van overtuigd worden dat de voorgestelde veranderingen in het voedingspatroon nodig zijn en dat deze ook moeten volgehouden worden.

3
Curatiefgerichte vorming voor volwassenen 1

Hier leer je alles over ziektes en de mogelijke medicijnen die daar bij horen. Belangrijk om de patiënt het juiste dieet voor te schrijven.

6
Organische chemie

Je leert de basisbegrippen, bestudeert de verschillende karakteristieke groepen, naamgeving van organische verbindingen, belangrijke fysische en enkele chemische eigenschappen. Deze zijn belangrijk om later te begrijpen welke processen zich in het lichaam afspelen.

3
Project 2: Kennismaking werkveld

Via een observatiestage krijg je inzicht in het werk van diëtisten.

4
Psychologie en persoonlijke ontwikkeling 1

De psychologie omvat algemene en ontwikkelingspsychologie. Tevens ga je reflecteren over je eigen handelen en je al bereikte beroepscompetenties.

3
Toegepaste dieetleer en casuïstiek 1

We gaan in op de klinische problematiek, de diagnose en behandeling van hypertensie, hyperlipidemie, hartfalen, obesitas en het metabool syndroom bij volwassenen. We leggen voornamelijk het accent gelegd op de voedingsaanbevelingen, dieetrichtlijnen, klinische voedingen en dieetproducten bij bepaalde medische aandoeningen.

5
Voedingsanalyse

Hoe  kan je een voedingsmiddel chemisch analyseren? Dat leer je hier.

5
Voedingsleer 1

Hier leer je de grondbeginselen van voedingsleer. Je bespreekt de voedingsdriehoek, de macro- en micronutriënten en de rol van energie in het lichaam.

4
Voedingsmicrobiologie 2

Hier gaan we dieper in op de besmetting van voedsel, voedselinfecties, voedselvergiftigingen en de microbiologische controle rond de spijslijn.

4
Warenkennis - productkennis - wetgeving 3

Je leert hier voedingsmiddelen beoordelen en vergelijken. Je krijgt inzicht in de warenwetgeving met betrekking tot voedingsmiddelen en voedseletikettering.

3
Veld
Credits
Coaching- en consultatietechnieken 3

We leren je alles over de sociale wetgeving en deontologie voor diëtisten Tevens voer je hier je eerste echte consultaties uit!

3
Curatiefgerichte vorming voor volwassenen 2

De kennis van ziektes en de ingenomen medicijnen zijn onontbeerlijk om de patiënt het juiste dieet voor te schrijven. (vervolg)

3
Curatiefgerichte vorming voor kinderen

Hoe ontstaan en verlopen ziektes bij kinderen? Hoe gaat de geneeskunde hier mee om? Je leert een diëtetische diagnose stellen op basis van het interpreteren van de levensstijl, voedingsgewoonten en medische gegevens van zwangere vrouwen, lacterende vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen, rekening houdend met recente evidence based aanbevelingen / richtlijnen en kan zo het juiste behandelplan opstellen.

3
Grootkeukenmanagement

Hier verwerf je inzichten in de vakbekwaamheid die vereist is voor het beheer van een voedingsdienst. Je bestudeert de technische realisatie en uitwerking van de catering. Je krijgt inzicht in bedrijfsorganisatie, arbeidsmotivatie, leiderschap, personeelsbeheer en marketing. Tevens wordt je op de hoogte gebracht van aankoop, voorraadbeheer, distributie, verwerking. Je leert dit in theorie maar ook ter plaatse gedurende een stage van twee weken.

6
Project 3: Kot Cuisine

In dit project rond gezondheidspromotie werk je een interventie voor (kot)studenten uit aan de hand van de verschillende stappen van een planningsmodel dat tijdens enkele uren hoorcollege wordt toegelicht. De interventie die je uit werkt is een kookworkshop waarbij een gezonde, duurzame, goedkope en gemakkelijk te bereiden voeding centraal staat.

3
Project 4: Multiculti

We hebben het over interculturele hulpverlening door de diëtist. Dat doen we tijdens een 5-daagse uitwisseling met de Haagse Hogeschool. We besteden heel wat aandacht aan een goede interculturele communicatie en het gebruik van hulpmiddelen en aangepaste skills bij een diëtetisch consult.

3
Psychologie en persoonlijke ontwikkeling 2

Eetstoornissen staan in dit opleidingsonderdeel centraal. Tevens bewijs je dat je een ingesteldheid tot levenslang leren hebt ontwikkeld.

4
Toegepaste dieetleer en casuïstiek 2

Je geraakt vertrouwd met de diagnosevorming van medische problematieken en pathologieën en de daaruit vloeiende preventieve, curatieve en ondersteunende voedingszorg en dieetmaatregelen bij volwassenen. We leggen het accent op de voedingsaanbevelingen, dieetrichtlijnen, klinische voedingen en dieetproducten bij medische aandoeningen.

6
Voedingsleer 2

We bestuderen de voeding van verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende situaties (rekening houdend met de individuele diversiteit).

4
Voedingsproductontwikkeling

Deze cursus helpt je om in te spelen op trends in de voedingsindustrie, de behoeften/de noden van de markt te analyseren en de verschillende fasen van het productontwikkelingsproces te leren kennen.

3
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 2

Je werkt individueel een paper, protocol en presentatie uit; dit ter voorbereiding van je bachelorproef.

3
Keuzevak
Voeding bij sporters

In dit keuzevak  gaan we dieper in op sportdiëtetiek (of sport en voeding) en lichten we de algemene richtlijnen betreffende voeding bij volwassen sporters toe.

3
Voeding in de geriatrie

In dit keuzevak komen verschillende professionals uit het werkveld hun expertise delen. Centraal staat de voedingszorg bij een oudere, geriatrische, populatie.

3
Veld
Credits
Toegepaste dieetleer en casuïstiek 3

Hier worden studenten vertrouwd gemaakt met de diagnosevorming van medische problematieken en pathologieën en de daaruit vloeiende preventieve, curatieve en ondersteunende voedingszorg en dieetmaatregelen bij volwassenen. We leggen het accent wordt op de voedingsaanbevelingen, dieetrichtlijnen, klinische voedingen en dieetproducten bij medische aandoeningen.

8
Kinderdieetleer en casuïstiek

Je wordt vertrouwd gemaakt met de diagnose vorming van medische problematieken en pathologieën en de daaruit vloeiende preventieve, curatieve en ondersteunende voedingszorg en dieetmaatregelen bij kinderen.

3
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 3

Dit omvat je bachelorproef. Deze is steeds opgebouwd uit een literatuurstudie en een praktisch deel waarbij wordt uitgegaan van een onderzoeksvraag. Het onderwerp kan je vrij kiezen!

10
Stageperiode 1 + 2

Je loopt twee maal acht weken stage in verschillende beroepsvelden waar  diëtisten hun activiteit kunnen uitoefenen. Voornamelijk in ziekenhuizen, specifieke instellingen zoals WZC en voedingsbedrijven. Je wordt begeleid en bijgestaan door de stagebegeleider van de instelling. Je moet zelfstandig resultaten kunnen berekenen, evalueren en rapporteren. Je krijgt een opgelegde taken mee door de stagecoördinator van de school.

26

“Ik ga eerlijk zijn het is een echte puzzel. Twee kinderen en een job combineren met studeren is niet eenvoudig. Maar dankzij de vaste lesdag en de begeleiding van de docenten zit ik toch al in mijn derde jaar.”

Kathleen
Student voedings- en dieetkunde

Naar het buitenland

Wil je ontdekken wat een diëtist doet in het buitenland? Hoe voeding in andere culturen bekeken wordt? Maak dan je koffers maar klaar! Want we dragen internationalisering hoog in het vaandel. Je kan stage lopen binnen of buiten Europa in onder andere Senegal, Nederland, Suriname, Nicaragua, Spanje,... Ook hier gaan we samen met jou op zoek naar een stageplaats en ervaring op maat.

Studiekosten

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Voltijdse studenten ’22-’23 (60 studiepunten)

Niet-beurstariefstudent

€ 253,6

€ 12,1

€ 979,6

Bijna-beurstariefstudent

€ 253,6

€ 4,4

€ 517,6

Beurstariefstudent

€ 115,8

€ 0

€ 115,8

Opleiding gebonden studiekosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na.

 • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
 • In mei 2016 vond een peerreview plaats voor de opleiding. Lees het volledige rapport.
 • Lees meer over onze kwaliteitszorg.

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

 • Zaterdag 18 maart, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 22 april, van 10u tot 13u
 • Zaterdag 24 juni, van 10u tot 15u
 • Zaterdag 2 september, van 10u tot 15u
 • Zaterdag 9 september, van 10u tot 15u

Openlesweek

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Voedings- en dieetkunde? Top!  Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
 • Op afspraak: via e-mail

Heb je geen diploma secundair onderwijs?

Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

Contact

 • Erasmushogeschool
 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121, 1090 Jette