Studenten krijgen les Techniek in kleine groepjes.
Bachelor

Secundair Onderwijs

Kom langs op de SID-ins

We staan op de SID-ins in heel Vlaanderen.

Meebouwen aan de maatschappij van morgen

Jongeren helpen hun eigen weg vinden, hen kritisch leren denken, er voor hen zijn… Leraar is een prachtig beroep. Een beroep waar je veel voldoening uit haalt. Als begeleider van jonge mensen bouw je mee aan de maatschappij van morgen. Jij maakt als leraar het verschil in het leven van veel jonge mensen. Wist je dat er momenteel een tekort is aan leraren in het secundair onderwijs?

 

In de bachelor Secundair Onderwijs aan Erasmushogeschool Brussel (EhB) verdiep je je in twee vakgebieden. Je wordt een expert en bent gebeten om jouw kennis en passie voor je vak over te brengen op je leerlingen.

 

Onze lerarenopleiding is een koploper in onderwijsvernieuwing. Je volgt een flexibel en modulair programma met een creatieve, studentvriendelijke basisvorming. Je basisopleiding vul je aan met opleidingsonderdelen die specifiek zijn voor elk gekozen onderwijsvak.

We bieden verschillende onderwijsvakken aan en laten unieke combinaties toe, waarbij jij kiest voor 2 vakken. Je kan kiezen uit:

 

 • Technischwetenschappelijke onderwijsvakken: Bio-Esthetiek & Haarzorg, Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie
 • Exacte wetenschappen: Wiskunde, Informatica, Aardrijkskunde, Techniek, Natuurwetenschappen (Biologie, Fysica, Chemie). STE(A)M is de nieuwe trend in het secundair onderwijs. Wiskunde, Informatica, Techniek en Natuurwetenschappen zetten hierop in binnen onze opleiding.
 • Humane wetenschappen: Islamitische godsdienst, Nietconfessionele zedenleer, Geschiedenis, Economie, Handel-Burotica
 • Taalvakken: Nederlands, Engels, Frans
 • Algemeen beroepsonderwijs: PAV

We hebben veel aandacht voor zelfstandig werk en je persoonlijke competenties. Jij als student staat centraal in ons programma. Zo leiden we je op tot een bekwame en deskundige leraar met een eigen identiteit. Een leraar die met beide voeten in de realiteit staat.

 

Je kiest in je opleiding twee onderwijsvakken. We verdiepen je kennis zodat je een specialist in je vakgebied wordt. Samen werken we aan je competenties en geven we je lessen vorm zodat je op het einde van de rit er helemaal klaar voor bent om voor de klas te staan.

3 opties

Algemene Vakken

Een bonte diversiteit aan vakken vormt de optie 'Algemene Vakken'. Uit dit brede aanbod kies je 2 onderwijsvakken waarin jij je wil verdiepen.

 • Aardrijkskunde
 • Natuurwetenschappen
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Handel-Burotica
 • Informatica
 • Islam
 • Niet-confessionele Zedenleer
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • PAV (Project Algemene Vakken)
 • Techniek
Bio-esthetiek & Haarzorg

Deze optie vormt je tot meer dan een leraar. In de opleiding combineer je bio-esthetiek en haarzorg met pedagogische vaardigheden, maar je houdt je kansen op de arbeidsmarkt open. Ook jobs buiten het onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Het curriculum voorziet een ruime pedagogische vorming, wetenschappelijke vakken, beroepsgebonden technologieën, haarzorg, pedicure, manicure, lichaamsverzorging en massage.

Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie

Ook als je voor de optie Lichamelijke Opvoeding - Bewegingsrecreatie kiest, heb je een ruime keuze aan jobs. Je krijgt een progressieve vorming tot leraar lichamelijke opvoeding. Zo word je voorbereid op het lesgeven aan zowel kleuters als jongeren uit het lager en secundair onderwijs. Tegelijk stomen we je binnen de vakken van bewegingsrecreatie klaar voor een job in de vrijetijdssector.

Welke vakken ga jij combineren bij de optie Algemene Vakken?

Vakkencombinaties in de optie Algemene Vakken bij de opleiding bachelor Secundair Onderwijs aan EhB.

Het vak PAV (Project Algemene Vakken) wordt gegeven in het beroepsonderwijs (BSO) en gaat uit van een geïntegreerde aanpak van basisleerinhouden en basisvaardigheden in bruikbare en herkenbare contexten. PAV is vakoverschrijdend en biedt veel vrijheid aan de leraren om de lessen creatief in te vullen. Isabelle Janssens*: “Als PAV-leraar werk je projectmatig met een zeer diverse leerlingengroep en moet je dus zorgen voor een krachtige leeromgeving... je bereidt je leerlingen voor op zelfstandig leven en werken en zo maak jij écht het verschil!”

“Goede techniekleerkrachten zijn broodnodig”, zegt Anne-Marie Tytgat*. Het vak Techniek leert je om leerlingen te laten nadenken over de rol van techniek op mens, natuur en maatschappij door te experimenteren en te onderzoeken. Techniek biedt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. Een leraar techniek brengt passie over op zijn leerlingen en inspireert ze.

* Adviseurs PAV en Techniek bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De pijlers van Secundair Onderwijs

Samenwerking

Om je als leraar van morgen optimaal voor te bereiden op een uitdagende onderwijscontext, werken we samen met heel wat partners: IDLO, de lerarenopleiding van onze associatiepartner VUB, Centra voor Volwassenenonderwijs, educatieve centra, socio-culturele en sportorganisaties en vele secundaire scholen.

 

Onze opleiding staat ook open voor internationale studenten. Ze zorgen voor een internationale inbreng waarmee ze de opleiding van onze studenten verrijken. Sommige modules worden dan ook al in het Engels aangeboden.

Persoonlijke coaching

Je bent geen nummer voor ons. We garanderen een persoonlijke aanpak. Tijdens jouw eerste jaar krijg je een coach ter beschikking. Hij vormt de brug met jouw docenten, loodst je door de moeilijke momenten en helpt je met de praktische problemen.

Instaptoets

Als je start met de opleiding Kleuteronderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde.

Studenten krijgen les haarzorg in het kapsalon.
Studenten Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie sporten buiten.

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Alle kansen met je diploma

Met de opleiding bachelor Secundair Onderwijs kan je in alle onderwijsnetten en op alle niveaus aan het werk: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vrij onderwijs, athenea, technische scholen, beroepsscholen, provinciale scholen, stadsscholen, Freinetonderwijs,...

 

Voel je het kriebelen om er nog een extra onderwijsvak bij te studeren? Na het behalen van je diploma volg je dan nog een extra traject. Of heb je er echt zin in en wil je verder studeren aan de universiteit? Via een schakeljaar kan je starten met een masteropleiding. Onderwijskunde en Taalkunde zijn bijvoorbeeld mogelijkheden.

 • voor de klas staan als leraar
 • werken in de bankensector, vrijetijdssector, administratie,..
 • verder studeren: een extra onderwijsvak kiezen
 • verder studeren: ba Lager Onderwijs
 • verder studeren: ba Kleuteronderwijs
 • verder studeren: ma Onderwijskunde
 • verder studeren: ma Taalkunde

Je mogelijkheden

Algemene Vakken

Met de optie 'Algemene vakken' ben je klaar om meteen voor de klas te staan maar je kan ook aan de slag buiten het onderwijs. Je kan terecht in de bankensector, dienstensector, vrijetijdssector, administratie,…

Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie

Met een diploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie kan je dan weer aan de slag als fitnessinstructeur of personal coach. Met een extra inspanning kan je ook nog hoger redder, initiator skiën of initiator kajak worden.

Bio-esthetiek & Haarzorg

Ben je afgestudeerd in Bio-esthetiek en Haarzorg? Dan is een job als verantwoordelijke of trainer bij een bedrijf gespecialiseerd in haar- of schoonheidsproducten ook een optie.

Studenten krijgen in kleine groepen les.

Je programma

De opleiding bouwt op twee pijlers: de vakinhoud en je pedagogisch-didactische vaardigheden. Je vakinhoudelijke kennis bouwen we uit aan de hand van de basiskennis die je al verworven hebt in het secundair onderwijs. Geleidelijk aan vormen we je tot een expert in je vakgebied. Tegelijk leer je lesgeven in verschillende klasomgevingen. In de praktijk vervolmaak je je als leraar. In het begin focussen we op je vakkennis. De praktijk is dan nog beperkt. Geleidelijk leer je de theorie toepassen en word je een volleerde leraar.

Onze manier van werken

We geloven sterk in een interculturele en internationale aanpak met de nadruk op competenties. Deze werkwijze omvat een gamma aan onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, begeleide zelfstudie, probleemgestuurd onderwijs,…

 

Om de leerkansen van alle studenten maximaal te kunnen aanwenden, werken we heel vaak in kleine onderwijsgroepen aan taken, opdrachten en projecten.

 

Je pedagogisch-didactische vorming krijgt vorm via de algemene onderwijscomptenties en de beroepsspecifieke vaardigheden. Je vakkennis wordt bijgestuurd in de vakinhoudelijke modules.

 

Tijdens de didactische stages stap je in de echte beroepspraktijk. Met ondersteuningsvakken schaven we de laatste werkpuntjes bij.

Field
Credits
Programma jaar 1 Algemene Vakken
Brede leerkracht 1
3
Oefeningen didactische praktijk
3
Leeromgevingen ontwerpen
3
Psycho-pedagogische vaardigheden A
3
Psycho-pedagogische vaardigheden B
3
Reflecterend handelen
3
Taal A
3
Taal B
3
Onderwijsvak 1: inhoud & praktijk
18
Onderwijsvak 2: inhouden & praktijk
18
Programma jaar 2 Algemene Vakken
Brede leerkracht 2
4
Taal in grootstedelijke context
3
Project vakoverschrijdend werken
3
Tutorlezen
3
Leeromgevingen ontwerpen
3
Psycho-pedagogische vaardigheden
3
Reflecterend handelen
3
Onderwijsvak 1: inhouden & vakdidactiek - stage 1 & 2
19
Onderwijsvak 2: inhouden & vakdidactiek - stage 1 & 2
19
Programma jaar 3 Algemene Vakken
Brede leerkracht 3
3
Co-teaching stage
3
PAV-stage
3
Keuzestage
6
Internationale stage
12
Psycho-pedagogische vaardigheden
3
Leeromgevingen ontwerpen
3
Finale
7
Onderwijsvak 1: inhouden & vakdidactiek - stage 3 & 4
16
Onderwijsvak 2: inhouden & vakdidactiek - stage 3 & 4
16
Field
Credits
Programma jaar 1 Bio-esthetiek & Haarzorg
Brede leerkracht 1
3
Oefeningen didactische praktijk
4
Leeromgevingen ontwerpen
3
Psycho-pedagogische vaardigheden 1A
3
Psycho-pedagogische vaardigheden 1B
3
Reflecterend handelen
3
Taal
5
Bedrijfstage BASIC
6
Steunvakken Basic
6
Bio-esthetiek 1: esthetische verzorgingen module 1
3
Bio-esthetiek 1: esthetische verzorgingen en didactisch handelen module 2
6
Bio-esthetiek 1: vakdidactiek
3
Haarzorg 1: kapseltechnieken en -ontwerpen module 1
3
Haarzorg 1: kapseltechnieken en -ontwerpen en didactisch handelen module 2
6
Haarzorg 1: vakdidactiek
3
Programma jaar 2 Bio-esthetiek & Haarzorg
Brede leerkracht 2
4
Taal in grootstedelijke context
3
Project vakoverschrijdend werken
3
Leeromgevingen ontwerpen
3
Psycho-pedagogische vaardigheden
3
Reflecterend handelen
3
Steunvakken Bio-esthetiek Advanced
3
Bio-esthetiek 2: esthetische verzorgingen module 3
3
Stage Bio-esthetiek 1
3
Bio-esthetiek 2: esthetische verzorgingen module 4
4
Stage Bio-esthetiek 2
3
Bio-esthetiek 2: vakdidactiek en didactisch handelen
3
Haarzorg 2: kapseltechnieken en -ontwerpen module 3
3
Steunvakken Haarzorg Advanced
3
Stage Haarzorg 1
3
Haarzorg 2: kapseltechnieken en -ontwerpen module 4
4
Stage Haarzorg 2
3
Haarzorg 2: vakdidactiek en didactisch handelen
3
Bedrijfstage Advanced
3
Programma jaar 3 Bio-esthetiek & Haarzorg
Brede leerkracht 3
3
BuSO-stage
3
PAV-stage
3
Keuzestage
6
Internationale stage
12
Psycho-pedagogische vaardigheden
3
Leeromgevingen ontwerpen
3
Finale
7
Steunvakken Bio-esthetiek Expert en vakdidactiek
3
Bio-esthetiek 3: esthetische verzorgingen module 5
3
Stage Bio-esthetiek 3
4
Stage Bio-esthetiek 4
6
Steunvakken Haarzorg Expert en vakdidactiek
3
Haarzorg 3: kapseltechnieken en -ontwerpen module 5
3
Stage Haarzorg 3
4
Stage Haarzorg 4
6
Field
Credits
Programma jaar 1 Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie
Brede leerkracht 1
3
Leeromgevingen ontwerpen 1
3
Psycho-pedagogische vaardigheden 1A
3
Psycho-pedagogische vaardigheden 1B
3
Reflecterend handelen 1
3
Taal
5
Bewegingsrecreatie 1: didactische stage
3
Bewegingsrecreatie 1: recreatieve sporten
4
Bewegingsrecreatie 1: sportevenementen
3
Bewegingsrecreatie 1: sportorganisatie
3
Lichamelijke Opvoeding 1: bewegingsvaardigheden A
6
Lichamelijke Opvoeding 1: bewegingsvaardigheden B
3
Lichamelijke Opvoeding 1: bewegingswetenschappen A
3
Lichamelijke Opvoeding 1: bewegingswetenschappen B
3
Lichamelijke Opvoeding 1: didactisch labo A
3
Lichamelijke Opvoeding 1: didactisch labo B
3
Lichamelijke Opvoeding 1: didactische stage
3
Lichamelijke Opvoeding 1: geïntegreerde bewegingsprojecten
3
Programma jaar 2 Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie
Brede leerkracht 2
3
Taal in grootstedelijke context
3
Psycho-pedagogische vaardigheden 2
3
Leeromgevingen ontwerpen 2
3
Reflecterend handelen 2
3
Bewegingsrecreatie 2: didactische stage 7
7
Bewegingsrecreatie 2: praktijk fitness en natuursporten
3
Bewegingsrecreatie 2: reddend zwemmen
3
Bewegingsrecreatie 2: theorie fitness
3
Lichamelijke Opvoeding 2: bewegingsvaardigheden
3
Lichamelijke Opvoeding 2: bewegingswetenschappen A
3
Lichamelijke Opvoeding 2: bewegingswetenschappen B
6
Lichamelijke Opvoeding 2: didactische stage A
4
Lichamelijke Opvoeding 2: didactische stage B
4
Lichamelijke Opvoeding 2: geïntegreerde bewegingsprojecten
3
Lichamelijke Opvoeding 2: methodiek bewegingsvorming
6
Programma jaar 3 Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie
Brede leerkracht 3
3
Psycho-pedagogische vaardigheden 3
3
Leeromgevingen ontwerpen 3
3
Finale
7
Bewegingsrecreatie 3: didactische stage
10
Bewegingsrecreatie 3: praktijk fitness
3
Bewegingsrecreatie 3: theorie fitness
3
Lichamelijke Opvoeding 3: bewegingswetenschappen
3
Lichamelijke Opvoeding 3: didactische stage
10
Lichamelijke Opvoeding 3: geïntegreerde bewegingsprojecten
3
Lichamelijke Opvoeding 3: methodiek bewegingsvorming
6
Lichamelijke Opvoeding: organiseren van evenementen
6
Internationale stage
10

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

We willen jou vormen tot een bekwame leraar met een eigen identiteit. Daarom is de opleiding heel praktijkgericht. Stage lopen betekent bij ons niet alleen lesgeven. 

Wat je ook kiest, je kan er ook altijd voor opteren om een semester in het buitenland te studeren of er stage te lopen. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Algemene Vakken

Kies je Algemene Vakken, dan ben je later breed inzetbaar in een secundaire school. Lesgeven in je ‘oude’ secundaire school? Dat kan! Je doet stages in het Buitengewoon Onderwijs, onderwijst het vak Project Algemene Vakken (PAV) of kiest voor stages in bijvoorbeeld educatieve centra of het volwassenonderwijs.

Bio-esthetiek & Haarzorg

Je volgt in de optie Bio-Esthetiek en Haarzorg ook stages in kapsalons en bedrijven. Je traint zo niet alleen je vakbekwaamheid. Je leert de nieuwste trends kennen en bouwt vaardigheden als ondernemer op. Je weet hoe je les geeft en mensen boeit. Daarom ben je niet alleen in het onderwijs, maar ook in de bedrijfswereld een gegeerde werkkracht.

Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie

De optie Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie bereidt je voor op een boeiende loopbaan in het onderwijs, de gezondheidseducatie, als coach of organisator van sportevenementen. Je leert ook lesgeven aan kleuters en lagere schoolkinderen. En ook in het Buitengewoon Onderwijs doe je ervaring op. Watersport-, ski- en natuursportstages, happenings en sportdagen maken je pakket helemaal af.

Een student bio-esthetiek brengt een gezichtsmasker aan.

Welkom op campus Jette

Naast lessen volgen valt er nog wat anders te beleven op onze campus. In het Service Center Studentenzaken kan je met al je bekommernissen terecht. Onze mensen helpen je met vragen over je lessenrooster, examens en stages. En ze brengen je in contact met een trajectbegeleider, studentenbegeleider of taalbegeleider. Je handboeken en cursussen koop je bij de start van het academiejaar op de campus.

Studielandschap

Het studielandschap is jouw plek om individueel of in groep te werken en dé ontmoetingsplaats voor onze studenten. Je vindt er een taalhoek waar je je taalvaardigheden kan aanscherpen met boeken en naslagwerken. We huizen er ook een uitgebreide collectie vaktijdschriften, boeken, eindwerken,... In het computerpark raadpleeg je makkelijk en snel databanken en andere elektronische informatie. Printen, scannen of gewoon internetten? Het kan er allemaal.

Honger!

Zin in iets lekkers? In onze cafetaria De Link koop je een warm of koud drankje en kies je uit een ruim aanbod broodjes, snacks en versnaperingen. Voor een volle maaltijd tegen een studentvriendelijk tarief kan je vlakbij terecht in het restaurant van de Vrije Universiteit Brussel.

Studentenkring

Bij studentenvereniging Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening.

Studenten op campus Jette.

Wij gaan verhuizen!

Je start je opleiding in de groene omgeving van Jette, aan het Laarbeekbos, de campus van de VUB en het UZ Brussel. Tijdens je studie verhuizen we naar het centrum van Brussel. Verwacht wordt om aan de start van academiejaar 2019-2020 in het nieuwe gebouw te zitten. In de hippe Dansaertwijk zit je middenin het bruisende stadsleven en vlakbij je toekomstige stageplekken. Bovendien zal deze spiksplinternieuwe campus optimaal uitgerust zijn om de nieuwste methodes van lesgeven te ondersteunen.

Trek erop uit

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons werktraject Secundair Onderwijs is een flexibele opleiding die ingericht worden voor mensen die werken en studeren willen combineren.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties).

Toelatingsvoorwaarden

Heb je al een bachelordiploma Lager Onderwijs, dan schrijf je je in voor een verkort traject. De opbouw is modulair, dit laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken. Hoeveel studiepunten dit traject bedraagt, hangt af van wat de trajectbegeleider samen met jou uitstippelt. Dit bedraagt maximum 60 studiepunten voor de basisvakken + 47 studiepunten per onderwijsvak.

Wie een regulier bachelordiploma heeft kan voor maximum 168 studiepunten een diploma Secundair Onderwijs behalen. Ongeacht je diploma krijg je een basispakket aan vrijstellingen. Naar gelang de aard van je vorige opleiding kunnen dat er nog meer worden. Zo maken we de stap naar een carrièreswitch makkelijk en vooral toegankelijk.


We bieden ook een traject aan van 128 studiepunten voor wie al een diploma Specifieke Lerarenopleiding heeft. Ook mensen die bij het CVO een Specifieke Lerarenopleiding Islam hebben gevolgd en toch hun bachelor willen behalen kunnen dat doen in 82 studiepunten*. Hierbij kies je twee extra onderwijsvakken.

Als je al een diploma secundair onderwijs hebt maar het voelt kriebelen om nog een extra onderwijsvak erbij te nemen, kan je dat in ons flex-traject voor 47 studiepunten behalen. Ben je al leraar informatica maar zie je het zitten om ook ICT-coördinator te worden? Dan kan dat voor een traject van 6 studiepunten.

*Voldoe je niet aan het vereiste taalniveau? Voor 6 extra studiepunten (88 studiepunten in totaal) kan je ook het diploma behalen.

Hoe lang duurt de opleiding?

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het verkort traject, overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We houden rekening met de combinatie van werken en studeren, een gezin,...


Denk rustig na over de samenstelling en het tijdspad van je traject. Op hoeveel tijd wil je de opleiding afronden? Geef jezelf ook wat krediet... Als je tijdens de opleiding merkt dat je meer tijd nodig hebt, kan je een aanvraag doen om het traject meer te spreiden.

Opties

Algemene Vakken

Een bonte diversiteit aan vakken vormt de optie ‘algemene vakken’. Uit dit brede aanbod kies je 2 onderwijsvakken waarin jij je wil verdiepen.

 • Aardrijkskunde
 • Natuurwetenschappen
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Handel-Burotica
 • Informatica
 • Islam
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • PAV (Project Algemene Vakken)
 • Techniek
Bio-esthetiek en Haarzorg

Deze optie vormt je tot meer dan een leraar. In de opleiding combineer je bio-esthetiek en haarzorg met pedagogische vaardigheden, maar je houdt je kansen op de arbeidsmarkt open. Ook jobs buiten het onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Het curriculum voorziet een ruime pedagogische vorming, wetenschappelijke vakken, beroepsgebonden technologieën, haarzorg, pedicure, manicure, lichaamsverzorging en massage.

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie

Ook als je voor de optie Lichamelijke Opvoeding - Bewegingsrecreatie kiest, heb je een ruime keuze aan jobs. Je krijgt een progressieve vorming tot leraar lichamelijke opvoeding. Zo wordt je voorbereid op het lesgeven aan zowel kleuters als jongeren uit het lager en secundair onderwijs. Tegelijk stomen we je binnen de vakken van bewegingsrecreatie klaar voor een job in de vrijetijdssector.

Any question?

Specifieke vragen? Stuur een mailtje naar opleidingshoofd bram.verdoodt@ehb.be.

Open days

 • Zaterdag 17 maart, 10u - 15u
 • Zaterdag 21 april, 10u - 15u
 • Zaterdag 23 juni, 10u - 15u
 • Zaterdag 1 september, 10u - 15u