Missie, Visie en Strategische Doelstellingen

Hieronder leest u de Missie, Visie en Strategische Doelstellingen die deel uitmaken van het Strategisch Plan SPE4 2022-2027 van de Erasmushogeschool Brussel. 

Missie

De Erasmushogeschool Brussel leidt studenten op in een open en grootstedelijke context. We zijn humanistisch, pluralistisch, Nederlandstalig en Brussels. We bieden kwaliteitsvol en toekomstgericht professioneel én artistiek hoger onderwijs, in en door voortdurende synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening.

Met onze wetenschappelijke en artistieke methodes durven we onszelf en de maatschappij in vraag te stellen. We spreken de talenten aan in elke persoon. Onze inclusieve aanpak maakt iedereen bewust van de eigen stem en impact. Want geëngageerde wereldburgers zijn de beste bouwstenen voor een duurzame samenleving.

Visie

De Erasmushogeschool Brussel stelt empowerment centraal. Onze studenten en collega’s zijn wereldburgers die zich ontplooien tot wendbare, ondernemende professionals in een veilige omgeving van vertrouwen en respect.​​​​

Wat ons onderscheidt? Het engagement van onze studenten en collega’s om in een verbindende stijl kansen te creëren voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Als gepassioneerde experts dagen we elkaar uit, maar zijn we er ook voor elkaar.​​​​​​

De Erasmushogeschool Brussel biedt en voedt een rijke waaier van vernieuwende en toekomstgerichte opleidingen, bij- en nascholingen, onderzoeksprogramma’s en projecten. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de eerste inspiratiebron voor ons aanbod.

We zijn verankerd in Brussel, en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners rondom ons. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken ons perspectief.

Strategische Doelstellingen

We maken de toekomst samen

Aan de Erasmushogeschool Brussel is samenwerken evident. We zetten onze dromen en ambities om in een duurzame impact op de toekomst door samen creatief te zijn en transdisciplinair te werken. We zetten die toekomstgerichte hogeschool trots op de kaart.

Welzijn staat centraal

We creëren een cultuur die ontmoeting en betrokkenheid waardeert en stimuleert. We waken over een gezonde balans tussen leren, werken en leven. We geven ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Ons handelen is oplossingsgericht en steunt op een integere, zelfkritische en openhartige houding. Vertrouwen en open communicatie ontstaan tussen mensen en zijn dus een gedeelde verantwoordelijkheid in onze organisatie.

We bieden een inspirerende en toekomstgerichte leeromgeving

We bieden kwaliteitsvol onderwijs in een doordachte blend van contact- en afstandsonderwijs, internationalisering en een win-win tussen onderzoeken, opleiden en samenwerken. Experiment, spel en creativiteit horen bij leren en werken. Onze state of the art leer- en werkomgeving, inclusief sterke begeleiding, bevordert en moedigt levenslang leren aan.

We gooien onze deuren open

We zijn een open hogeschool, ingebed in het hart van Europa. We bouwen en versterken bruggen met onze inspirerende en complexe Brusselse omgeving. Onze hogeschool wordt een baken van meertaligheid, diversiteit en inclusie.

Waarden

Onze kernwaarden zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar we als EhB voor staan. Met deze waarden geven we aan waarom en hoe we als organisatie dingen doen:

Geëngageerd
Respectvol
Open
Empowered
Integer