Plantentuin in Meise
Bachelor

Land­schaps- & Tuinarchitectuur

Kom langs op één van onze infodagen

Voor wie

 • Op zoek naar een veelzijdig, creatief en boeiend beroep?
 • Ben je gebeten door ‘groen’?
 • Wil je graag plannen en ontwerpen leren maken voor zowel stedelijke als rurale landschappen?
 • Wil je meewerken aan de verbetering van onze woon- en werkomgeving?

Voor wie

 • Op zoek naar een veelzijdig, creatief en boeiend beroep?
 • Ben je gebeten door ‘groen’?
 • Wil je graag plannen en ontwerpen leren maken voor zowel stedelijke als rurale landschappen?
 • Wil je meewerken aan de verbetering van onze woon- en werkomgeving?

Hoe ziet de opleiding eruit

Groen ontwerp 

We zijn als Landschaps- & Tuinarchitectuur dé groene ontwerpopleiding. Je leert zowel tuinen, groene en stedelijke ruimten als landschappen duurzaam en klimaatbewust ontwerpen. Ontwerpen zien we als het creatief bedenken van conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen voor de vormgeving en inrichting van de buitenruimte. We leren je hoe je zowel natuurlijke als door de mens gemaakte elementen kan ordenen en vormgeven met behulp van wetenschappelijke en intuïtieve middelen. Het resultaat van je werk moet daarbij voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, ruimtelijkheid en beeldende kwaliteit.

Veel praktijk in de Plantentuin

Al vanaf de eerste dag trekken we erop uit. Landschaps- en tuinarchitect word je niet door boeken te studeren. We trekken het groen in en geven lessen Plantenleer in de plantentuin van Meise. In het atelier gaan we je uitdagen om je eerste stappen binnen het ontwerpen te zetten. Je gaat er samen met andere studenten nadenken over urban design. Je zal onder begeleiding van de docenten experimenteren met ideeën, technieken en processen. Bovendien gaan we ook ter plaatse projecten bezoeken. Een theoretische basis blijft uiteraard nodig.

Begeleiding tijdens je studie

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen in het atelier tot je bachelorproef. Docenten zijn steeds aanspreekbaar en staan open voor vragen. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van landschapsarchitecten, biologen, tuinarchitecten, stedenbouwkundigen, grafisch vormgevers, ecologen, kunsthistorici, interieurarchitecten …

Check hier het volledige programma.

Check hier het volledige programma voor de werkstudenten.

Het grote verschil met andere architectuuropleidingen is dat wij werken met levende materialen. Dat maakt ontwerpen met groen net zo boeiend.

Leila
oud-studente Landschaps- & Tuinarchitectuur

Projecten en cases 

Urban design, groene vormgeving, tuinontwerp, landschappen en publieke ruimte vormgeven leer je niet enkel in een atelier. Als toekomstig landschapsarchitect ga je via projecten met echte cases aan de slag. We gaan ter plaatse en beleven de omgeving, we gaan kijken, fotograferen, analyseren …

Ruimte is in België sowieso schaars. Het is bijzonder uitdagend om hier als vormgever zorgvuldig mee om te springen.

Ruben
student Landschaps- & Tuinarchitectuur

Landschaps- en tuinarchitectuur is opgebouwd rond vier thematische leerlijnen:

 • Ontwerpatelier, met als onderdelen: ontwerp, beplantingsontwerp, technisch ontwerp en planpresentatie
 • Planten
 • Technieken
 • Grafische vormgeving

Daarnaast zijn er drie geïntegreerde leerlijnen:

 • Ondersteunende wetenschappen
 • Onderzoekend handelen
 • Taalontwikkeling en communicatie

Benieuwd hoe een lessenrooster eruitziet?
Bekijk hier een voorbeeld. 

 

Veld
Credits
Grafische vorming
Compositie

In het atelier compositie scherp je je basiscompositie- en tekenvaardigheden aan in functie van punt, lijn, vlak en volumecomposities. Simultaan leren we je de kleurenleer van Johannes Itten. Die pas je toe in je composities. Je leert het belang van vorm en kleur en hun samenspel, de taal van een ontwerper.

4
Waarneming en beeldvorming

Je leert vanaf je eigen startpositie een evolutie te maken zowel in het correct waarnemingstekenen als in het voorstellen van je ontwerpprojecten zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal.

3
Ontwerpatelier: vormgeving
Ontwerpintroductie

Je maakt kennis met de algemene basisprincipes van vormgeving, ruimte en schaal. Je ziet wat het beroep van landschaps- & tuinarchitect inhoudt en krijgt heel wat beeldmateriaal ter ondersteuning.

1
Ontwerpatelier - vormgeving

We leren je de bouwstenen van een ruimte inventariseren, analyseren en verwerken. De verworven kennis vertaal je in een eerste eigen compositie in 2D en 3D. Uiteindelijk ontwerp je een klein omsloten tuintje.

3
Ontwerpatelier: tuin
Ontwerpatelier: tuin

We maken je vertrouwd met de algemene basisaspecten en -principes van het ontwerpen van tuinen.

4
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt hier een goede basiskennis ifv algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten.

3
Ondersteunende wetenschappen
Aard- en bodemkunde

Planten, basiselementen voor tuin- en landschapsarchitecten staan meestal in een natuurlijke bodem, kennis van 'het concept bodem' is van essentieel belang: bestanddelen van de bodem, textuur, structuur en zuurgraad van de bodem, bodemtemperatuur, vastleggings- en uitwisselingsvermogen, bodemprofielen, bodemseries, bodemclassificatie en de Belgische bodemkaart, praktische toepassingen van bodemkaarten.

2
Algemene plantkunde

We maken je vertrouwd met de bouw van planten: de cel, weefsels en organen. Morfologie en anatomie van wortel, stengel en blad. Indeling van organismen algemeen en plantaardige organismen in het bijzonder. Wortel-, stengel-, blad- en bloemorganen. Bloemgestellen. Bestuiving en bevruchting. Zaden, vruchten en hun verspreiding.

2
Plantenaardrijkskunde

Hoe zijn planten verdeeld over de aarde: arealen, flora, plantengeografische elementen. Invloed factoren op de verspreiding: klimatologische, topografische, edafische, biotische en historische. Beschrijving van het plantendek: platenformaties en biomen. Vegetatieanalyse: transectmethode en vegetatieopname. Plantenassociaties (synsystematiek).

1
Ecologie

Je leert basisbegrippen van ecologie zoals de kringlopen en het successieverhaal. Dit zijn de eerste tools om tot een duurzaam ontwerp te komen.

1
Technieken
Materialenkennis

Welke materialen worden er regelmatig gebruikt  in de wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur. Hoe worden deze geproduceerd en welke kenmerken en eigenschappen hebben ze.

3
Constructietechnieken

We leggen de basiskennis inzake technische aspecten van eenvoudige bouwkundige componenten zoals fundering, metselwerk, draagvloer en dak. We hebben het over de opbouw en de eigenschappen van verschillende soorten verhardingen en constructies die voorkomen in de buitenruimte.

3
Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

Je ontwikkelt verder je basisvaardigheden voor de 2 en 3-dimensionale handmatige voorstellingstechnieken van ontwerpprojecten.

2
Digitale beeldvorming CAD

Tijdens het eerste deel digitale beeldvorming lichten we het programma autoCAD toe. We starten met basisprincipes en structuur. We gaan telkens theorie en oefening combineren binnen verschillende onderwerpen als tekenobjecten, maatlijnen, arceringen, leaders, teksten, polylines en layers. Je leert een eenvoudige tuinplan uit te tekenen.

3
Plantenleer
Plantenleer

Hoe maak je een groeninventarisatie op van een bestaand project? Hoe kan je jouw visie op groen verantwoorden en omzetten in gewenste beplantingsvormen en een passend groensortiment? Verder verdiep je je verder in de methodiek nodig bij het determineren (zomerkenmerken) en het aanleren van basiskennis aangaande de geschiktheid bij het  aanwenden van houtige gewassen. Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise.

3
Ontwerpatelier: buurtpark
Ontwerpatelier: buurtpark

Je werkt aan een opdracht waarbij je een 'park' leert analyseren, organiseren en ruimtelijk-functioneel vormgeven. Tijdens het atelier zal je dan ook de identiteit, betekenis en de kwaliteit van deze openbare ruimten leren observeren, begrijpen en ontwerpen.

4
Ontwerpatelier: landschapswandeling
Ontwerpatelier: landschapswandeling

Je leert de eerste stappen in functie van het waarnemen en beleven van het landschap. Je analyseert een persoonlijk gekozen wandelgebied en ontwerpt verschillende impressie verhogende aspecten.

4
Ontwerpatelier
Communicatie & participatie

Schriftelijke en verbale communicatie zijn essentiële elementen tijdens het uitvoeren van een opdracht. We focussen op dit onderdeel van een ontwerpproces gedurende 2 opdrachten, waarbij we mondelinge presentaties en het maken van een paper oefenen.

1
Beplantingsontwerp

Een degelijk beplantingsplan is gefundeerd op een goede analyse van de bestaande toestand, In dit atelier leer je groenvormen en de planten op het terrein onderscheiden en hun betekenis kennen.

2
Tuin- en bouwkunst
Tuin- en bouwkunst

Je maakt kennis met de geschiedenis en het ontwerp van tuinen, parken, architectuur en stedenbouw door de eeuwen heen.

3
Ondersteunende wetenschappen
Landschappen en geografie

We beschrijven het landschap vanuit zijn visuele verschijningsvorm wat leidt tot verschillende landschapstypologieën. Je leert de belangrijkste geologische processen, analyseert de belangrijkste definities en bekijkt hoe dit leidt tot verschillende landschapstypologieën.

2
Publieke ruimte en sociologie

We buigen ons over: publieke ruimte en maatschappelijke evolutie, de structuurkenmerken en programmatisch groen, ontwikkelingsstrategie publieke ruimte en stadsprojecten, een kwaliteitskader voor projecten. De concrete inrichting voor verplaatsen en verblijven: straten, parken, pleinen ...

2
Technieken
Constructietechnieken

We zetten onze opgedane theoretische kennis aangaande bouwcomponenten, verhardingen en constructies in de buitenruimte om naar een grafische realiteit aan de hand van concrete oefeningen. Je leert te redeneren en communiceren met verschillende types constructietekeningen.

2
Topografie

Je maakt kennis met meetmethodieken om een eenvoudig project op te meten en leert deze in de praktijk toepassen.

2
Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

Je verdiept je in de analoge (handmatige) voorstellingstechnieken om ontwerpen te ondersteunen. Het zal een experimenterende zoektocht worden naar een eigen tekenstijl via verschillende opwerktechnieken en media, specifiek gericht op het visualiseren van het tuin- en landschapsontwerp. De nadruk ligt op het handmatig tekenen op een vanuit mixed media aangereikte ondergrond (Foto bewerkt vanuit Photoshop, technische doorsnede uit autocad, Sketchupmodel ...).

1
Digtale beeldvorming Adobe

Je leert de basis van de meest gebruikte Adobe programma's door tuin- en landschapsarchitecten in het werkveld. Photoshop, Indesign en illustrator hebben hierin elks hun specifieke rol bij het digitaal bewerken van foto's, opwerken van plannen en doorsnedes, uittekenen van schema's en concepten, opmaak van lay-out ...

2
GIS
GIS

Je start met de basis van een Geografisch informatie systeem. Je bouwt een summier digitaal model van de wereld. Je leert de weg kenen naar een gigantische hoeveelheid aan data en informatie om in je model te steken. Op deze manier leer je de processen die gebeuren op vlak van landschapsontwikkeling te begrijpen en te lezen. Hieruit vloeien duidelijke analyse kaarten. In een volgende stap maak je eenvoudige onderzoekkaarten, die ons sterke en zwakke punten in beeld brengen rond een bepaald thema. Zo leer je over hoe er omgegaan wordt met onze wereld en het verleden en nu.

3
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt een goede basiskennis in functie van algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten. Je leert groeivoorwaarden en groenvormen nodig bij het uittekenen van het groenplan.

3
Ontwerpatelier: Thema en Landschappelijke tuin
Ontwerpatelier: Thema en Landschappelijke tuin

Je leert conceptueel denken en een kleine tuin ontwerpen in het kader van een trendy  thema. De landschappelijke tuin die in een tweede deel ontworpen wordt, krijgt te maken met enkele pittige uitdagingen zoals omgaan met hemelwater en terreinprofilering.

3
Ontwerpatelier Thematisch project Publieke ruimte
Ontwerpatelier Thematisch project Publieke ruimte

Je krijgt een ontwerpopdracht rond een thematisch publieke ruimte project (bvb. sportpark, woonpark, begraafpark ...)  met aandacht voor verschillende gebruikers. We stellen een programma voor het projectgebied op in relatie tot de omgeving. Je stelt een concept op en werkt het ontwerp uit.

3
Ontwerpatelier
Beplantingsontwerp

Je leert een belastingvoorstel opstellen. Je leert  abiotische en biotische elementen kennen en analyseren. Je leert een groen- en beheervisie vormen bij het te ontwerpen project.

1
Planpresentatie

Je leert tuinprojecten presenteren via posterformaat. We onderzoeken eerst de hedendaagse en klassieke presentatietechnieken in de tuin- en landschapsarchitectuur. Anderzijds starten we een begeleide zoektocht naar een persoonlijke stijl voor het voorstellen van ontwerpopdrachten.

1
Technisch ontwerp

Je leert stapsgewijs een deel van het uitvoeringsdossier van de thema en landschappelijke tuin uit te werken. Je maakt gebruik van het tekenprogramma autoCAD.

1
Publieke ruimte
Publieke ruimte

We bouwen verder op het eerste jaar en volgende aspecten: publieke ruimte en maatschappelijke evolutie, de structuurkenmerken en programmatisch groen, ontwikkelingsstrategie publieke ruimte en stadsprojecten, een kwaliteitskader voor projecten, de concrete inrichting voor verplaatsen en verblijven: straten, parken, pleinen ...

3
Ondersteunende wetenschappen
Filosofie

Je leert filosoferen vanuit het standpunt van de tuin- en landschapsarchitect i.r.t. 'de genesis van de vorm en symboliek' en 'natuur versus cultuur'. Bepaalde items worden aangehaald en bediscussieerd, teneinde diepgaander in het ontwerpproces te leren nadenken.

1
Toegepast recht

Je krijgt inzicht in de basisregelgeving van het toegepast recht binnen de tuin- en landschapsarchitectuur. We zien de politieke structuur van België; Gerechtelijke indeling van ons land, Basisbegrippen recht, Erfdienstbaarheden, Afstand van afsluitingen en beplantingen, alsook enkele decreten die hun invloed hebben op de landschapsontwikkeling.

1
Ruimtelijke ordening

Je leert de historiek en organisatie van de ruimtelijke planning, het planinstrumentarium van het ruimtelijk beleid, de vergunningen, regelgeving, uitvoeringsinstrumenten, attesten en handhaving …

1
Ecologie

Hier leer je concrete, praktische aspecten, zowel algemene als heel specifieke in verband met fauna, flora en abiotiek kennen. Je leert een ecologisch en duurzaam verantwoord ontwerp uitwerken.

2
Technieken
Gezondheid van plant en bodem

Je maakt kennis met de meest voorkomende ziekten en plagen in de groensector. Bovendien leer je hoe gewasbescherming vandaag in elkaar zit en hoe je op een duurzame en milieuvriendelijke manier de bodem, de bomen en planten gezond kan houden.

1
Constructietechnieken

Tijdens het theoretisch gedeelte bekijken we technische aspecten van drainage en het concrete beleid inzake afvalwaterhuishouding in de private en publieke ruimte. Tijdens de werkcolleges maken we oefeningen op verschillende  thema’s met de nadruk op toegankelijkheid, maatvoering en hoogtewerking.
 

3
Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

In het laatste atelier beeldvorming concentreren we ons op het visualiseren van de ‘waarneming in beweging’. We werken aan het voorstellen van een ontwerpverhaal aan de hand van concepttekeningen, storyboards, stopmotion-films en graphic novels.

1
Digitale beeldvorming

We starten met de eerste beginselen van 2D- en 3D-tekenen in SketchUp. Al snel reiken we meer tools aan om op een correcte manier meer complexere modellen te leren tekenen via o.a. groepen, componenten, layers en outliner.
In de laatste werkcolleges komt o.a. landschapsmodellering met foto’s, schaduwwerking, presentatievormen en -stijlen aan bod.

2
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt een goede basiskennis in functie van algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten. Je leert groeivoorwaarden en groenvormen nodig bij het uittekenen van het groenplan.

3
Ontwerpatelier, studiereis
Ontwerpatelier, studiereis

Tijdens de studiereis maak je kennis met tuinen en landschappen in het buitenland. We bezoeken verschillende projecten waar architectuur, kunst, ruimtelijke planning, tuin en landschap vanuit hun internationale context worden besproken en toegelicht.

3
Ontwerpatelier: Geïntegreerd project Publieke ruimte
Ontwerpatelier: Geïntegreerd project Publieke ruimte

In een eerste fase ontwikkel je een masterplan voor het studiegebied. Hiervoor maak je een omgevingsanalyse waarin je peilt naar de invloeden van de omgeving op het projectgebied onderzocht. In een tweede fase ligt de focus op het ontwerpen van het projectgebied een beplantingsontwerp en een technisch ontwerp voor een deelgebied.
 

4
Ontwerpatelier: Landschapsstructuren & patronen
Ontwerpatelier: Landschapsstructuren & patronen

Binnen dit landschaps-ontwerpproject analyseer en ontwerp je een gebied van 12 tot 20 km².
Fase 1 : herkennen en analyseren van de landschapsstructuren en landschapspatronen, karakteristieken van het landschapsdeel: het traditionele landschap, de bestaande ruimtelijke structuur, de ontwikkelingsgeschiedenis in het landschap
Fase 2 : impressieverhogend ontwerpen a.d.h.v. landschapsstructuren en landschapspatronen.
 

4
Ontwerpatelier
Planpresentatie

Je gaat op een begeleide zoektocht naar een persoonlijke presentatiestijl. Je start hier al mee tijdens het ontwerpproces. Via een onderzoeksopdracht naar huisstijlen en het principe van een moodboard leer je op een heldere manier communiceren met behulp van een digitale presentatievorm (InDesign). Het ontwikkelen van een eigen presentatiestijl voor ontwerpopdrachten wordt verdergezet. De aandacht gaat uit naar tekst en beeld. Bij het beeld gaat er veel aandacht naar de uniformiteit in de algemene lay-out op basis van het begrip huisstijl (template). Bij tekst leggen we de focus bij zowel het 'gesproken woord' als bij de typografie.
 

1
Beplantingsontwerp

We bouwen verder op de inhoud van het tweede en derde semester om tot een beplantingsplan te komen.

1
Technisch ontwerp

Tijdens de technische ontwerpateliers leren we je een deel van het uitvoeringsdossier (van opmeting, over technische uitvoeringsdetails tot bestek en meetstaat) van het geïntegreerd project publieke ruimte uit te werken.

1
Ondersteunende wetenschappen
Erfgoed

Bomen en planten, tuinen en parken, monumenten en landschappen vormen het groene erfgoed van onze cultuur. Wat is erfgoed? Waarom en hoe wordt het beschermd? En wat moet je weten als je als landschapsarchitect aan de slag gaat in een beschermde omgeving?

3
Landschap en analyse

Landschap en analyse is tweeledig opgebouwd. Binnen het hoorcollege, deel landschapsgenese bekijken we de vorming van een aantal geografische streken. Binnen het deel planning lichten we een aantal planningsvormen toe. Binnen het werkcollege analyseren en karteren we een bezocht landschap. We schrijven een toekomstvisie uit via de cascoplanning.

3
Technieken
Beheer, harmonisch park- en groenbeheer
1
Constructietechnieken

Tijdens de praktische oefeningen geven we een korte theoretische basis over verschillende thema’s als elektriciteit in de buitenruimte, waterpartijen, plantverankering en hemelwaterverwerking. Daarna gaan we dit toepassen op concrete cases.

3
Veld
Credits
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt een goede basiskennis in functie van algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten. Je leert groeivoorwaarden en groenvormen nodig bij het uittekenen van het groenplan.

3
Ontwerpatelier Geïntegreerd tuinproject
Ontwerpatelier Geïntegreerd tuinproject

Je maakt een volledig dossier van een site: van survey ter plaatse over analyse, concepten  en ontwerp  tot en met technische plannen zoals verlichting en verharding. Om tot een volledig dossier te komen, werken we samen met andere opleidingsonderdelen (geïntegreerd).

6
Ontwerpatelier Geïntegreerd landschapsproject
Ontwerpatelier Geïntegreerd landschapsproject

Je werkt onder begeleiding aan een persoonlijke, individuele landschaps-ontwerpopdracht. We verkennen de locatie tijdens de Fieldwork-week waarbij diverse contextelementen worden meegegeven en geanalyseerd. Je werkt een geïntegreerd landschapsproject uit op diverse schaalniveaus. Einddoel is via geïndividualiseerd teamwork een gewenste ruimtelijke structuur op te maken voor een grootschalig landschapsproject. Specifieke aandacht gaat uit naar de samenhang van de verschillende oplossingen, de relatie tussen de verschillende planschalen, de landschapsvormgeving en de intersectorale afwegingen.

6
Ontwerpatelier
Beplantingsontwerp

Je leert een volledig beplantingsdossier opstellen van analyse over groenvisie tot beplantings- en beheerplan. Hier ga je zowel op landschappelijke schaal als op microschaal van het project kijken.

2
Planpresentatie

Van bij de start van het ontwerpproces wordt je op vlak van presentatie (grafisch en technisch) bijgestuurd. Je leert de principes van visuele communicatie op brochure-formaat (A3) op basis van de presentatievorm ‘magazine’. Planpresentatie is een cross-over tussen verschillende reeds aangereikte digitale en handmatige technieken. Door de opgedane kennis uit voorgaande opleidingsonderdelen samen te brengen, ben je in staat om een hanteerbaar en visueel aantrekkelijke presentatiebundel op te maken in je persoonlijk ontwikkelde presentatiestijl. In dit semester zal er nog meer aandacht gaan naar typografie, bladschikking en grafisch voorstelling van technische aspecten.

1
Technisch ontwerp

Tijdens de technische ontwerpateliers word je begeleid om stapsgewijs een volledig uitvoeringsdossier van een deel van het geïntegreerd tuinproject uit te werken.

4
Ondersteunende wetenschappen
Landschap en planning

We bekijken volgende aspecten: planning in relatie tot de maatschappelijke context, ruimtelijk onderzoek zoals spanningsveldanalyse en SWOT analyse, reorganisatie van landschap in onze maatschappelijke context, introductie vergelijkend onderzoek, planningsinstrumenten: landinrichting, ruilverkaveling, Regionaal landschappen …  studietrip.

3
Landschapsecologie

Je leert een gebied op landschappelijk niveau ecologisch analyseren, welke pijnpunten en welke troeven zijn er, Inzichten en aandachtspunten. Hoe kan je een versnipperd landschap als de Lage Landen ecologische binding geven?

1
Technieken
Natuurtechniek

Een hele gereedschapskoffer van technische aspecten en ontwerpmogelijkheden zullen je leren hoe je langs wegen en waterlopen de natuur positief kan beïnvloeden of de aangerichte schade kan beperken. We bekijken het aspect erosie en planten in verdichte bodems.

2
Bestek en bedrijfsbeheer

In bestek en bedrijfsbeheer maak je kennis met enerzijds de basisbegrippen en typebestekken die je kan gebruiken bij het opstellen van een bestek. Verder maak je kennis met de wetgeving op de overheidsopdrachten en alle relevante informatie met betrekking tot het starten van een eigen bedrijf, gaande van vennootschapsvormen, sociale statuten, verzekeringen, belastingen, boekhouding ...

2
Veld
Credits
Stage
Stage

Tijdens de stageperiode van 14 weken  maak je kennis met het beroepenveld/werkveld in binnen- of buitenland. Hier kan je je aangeleerde kennis en vaardigheden verder ontplooien toegepast in realistische projecten.

18
LLP Placement - Internationale stage LTA3

Binnen Erasmus+ krijg je de mogelijkheid om te studeren in het buitenland bij één van de partnerinstellingen. Naast studeren kan je ook stage lopen in het buitenland bij een ontwerpbureau of een openbare instelling werkzaam binnen het werkveld van de landschaps- & tuinarchitectuur.

18
Bachelorproef
Bachelorproef

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. De proef toetst je ontwerpkwaliteiten. In een periode van 3 weken krijg je een ontwerpopdracht aangereikt, schrijf je concepten en visies uit en buig je dit om tot een ontwerp. Het ontwerp licht je toe aan een jury van interne en externe juryleden via een aantal vooropgestelde posters.

12

Stage

Een semester op stage 

Hoe ga je om met een reële opdrachtgever met wensen en eisen? Hoe functioneer je als landschaps- en tuinarchitect binnen een professioneel kader? In het zesde semester ga je op stage. Je leert omgaan met collega’s, zaakvoeders enz. Je leert ook werken onder tijdsdruk en komt in een andere cultuur terecht. De stage is een meerwaarde voor jezelf, maar wapent je ook om met een pak extra ervaring aan de bachelorproef (het sluitstuk van de opleiding) te starten.

Na je studie

Aan het werk

Met je diploma Landschaps- en tuinarchitectuur kan je in een enorm breed werkveld terecht. Als landschaps- & tuinarchitect kun je uiteraard aan de slag als ontwerper van tuinen, parken, straten, themaparken, snelwegen, publieke ruimtes, natuurreservaten, speeltuinen, volkstuinen, begraafplaatsen,... Dit kan zowel in de openbare sector als in de privésector. Landschaps- en tuinarchitecten zijn vaak verbonden aan multidisciplinaire studiebureaus of zijn tewerkgesteld in openbare diensten. Anderen hebben een eigen ontwerp- of ontwerp/aanlegbureau. Een aantal van onze afgestudeerden zijn werkzaam in het buitenland.

Verder studeren

Onze opleiding leidt op tot bachelorniveau en kent goede doorstroommogelijkheden naar bachelor- en masteropleidingen in binnen- en buitenland. Hebben we je tijdens onze opleiding zo enthousiast gemaakt om verder te studeren? Dan kan je in Vlaanderen doorstromen in de bachelor na bachelor landschapsontwikkeling, de master in de stedenbouw en ruimtelijke Planning, de master in erfgoedstudies, …

Wil je je verder verdiepen in een masteropleiding landschapsarchitectuur dan kan je dit in Wallonië en in het buitenland, onze alumni studeren in eerste instantie verder in Nederland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. 

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette
 • Vlakbij Laarbeekbos, Koning Boudewijnpark, de Moerassen van Jette en het Poelbos 
 • De ideale biotoop voor de opleiding 
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • 25 min. fietsen van Brussel Noord
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Flexibel studeren

Werken en studeren

 

 • In afstandsonderwijs (deels)
 • Uniek in Vlaanderen 
 • Lessen en ateliers op donderdagavond (18u tot 22u) en op vrijdag overdag (9u tot 18u)
 • Opleiding verspreid over 7 semesters
  • Eerste 6 semesters: hoorcolleges, werkcolleges, ateliers en projecten 
  • Semester 7 ga je op stage en werk je aan je bachelorproef
 • Vrijstellingen zijn mogelijk. Vraag dit na bij de trajectbegeleider. 
  Je kan hier een overzicht vinden van de vaakst voorkomende vrijstellingen.
 • Je kan je studie spreiden over langere periode.

Syntheselessen

We werken met syntheselessen over de leerstof, aangevuld met begeleiding door ons team van lectoren en praktijklectoren. Binnen deze groep studenten heerst een bijzondere dynamiek die je vooruit stuwt. Je behaalt hetzelfde diploma als alle andere studenten.

Meer info over flexibel studeren

Met een master Beeldende Kunsten en groene vingers heb ik spijt dat ik deze opleiding niet vroeger ontdekte. Groen vormgeven is bijzonder boeiend. De combinatie met werk vergt wel heel wat organisatie.

Wim
Student Landschaps- & tuinarchitectuur

Naar het buitenland

Waarom ga je niet op stage naar het buitenland? Je leert er een andere kijk op je landschaps- en tuinarchitectuur, een andere taal en vaak een totaal andere cultuur? Je kan ook een semester (semester 5) in het buitenland studeren. Wanneer je dit koppelt aan je stage kan je een heel jaar naar het buitenland. Een greep uit het aanbod:

 • Antalya (Turkije)
 • Budapest (Hongarije)
 • Dresden (Duitsland)
 • Genova (Italië)
 • Warschau (Polen)
 • Vila Real (Portugal)
 • Velp (Nederland)

Studiekosten

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

 

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Voltijdse studenten ’23-’24 (60 studiepunten)

Niet-beurstariefstudent

€ 282,1

€ 13,5

€ 1.092,1

Bijna-beurstariefstudent

€ 282,1

€ 4,9

€ 576,1

Beurstariefstudent

€ 128,8

€ 0

€ 128,8

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

Kwaliteitsvol onderwijs

Erasmushogeschool Brussel streeft kwaliteitsvol onderwijs na en ontwikkelt haar opleidingen voortdurend om te voldoen aan (inter-)nationale kwaliteitskenmerken. EhB zet maximaal in op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur en hanteert haar eigen kwaliteitsregie als fundament voor kwaliteitsvol onderwijs. 
 
Verschillende instrumenten garanderen het versterken en borgen van de onderwijskwaliteit van deze opleiding:

 • In 2018 beoordeelden externe peers de kwaliteit van deze opleiding. Lees het volledige rapport van de peerreview.
 • Het College van Bestuur van EhB besloot deze opleiding te borgen voor de periode 2021 tot 2027 in het borgingsbesluit.
 • De kwaliteitsfiche toont een overzicht van de sterktes en groeikansen van deze opleiding. 

De website opleiding in cijfers van de Vlaamse overheid geeft informatie over het profiel van deze opleiding zoals wie deze opleiding volgt, hoelang studenten erover doen om hun diploma te behalen, etc.
 
Lees meer over de kwaliteitsborging binnen EhB.

Infodagen

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

Openlesweek

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Workshop in de Plantentuin van Meise

Hoe kan je planten herkennen? Hoe begin je aan het ontwerpen van je eigen droomtuin? Is ontwerpen makkelijker met of zonder een set stevige regels en eisen? Ontdek de eindeloze schatkist aan groen in de Plantentuin Meise. Wil je ons beroep echt ontdekken? Dan is deze workshop zeker de moeite waard. We geven je inzicht in ons prachtig beroep en vertellen je over alle superboeiende projecten uit de opleiding. Maar het blijft niet bij deze introductie, we gaan uiteraard ook aan de slag. 

Schrijf je in voor de workshop op 17 april.

Schrijf je in voor de workshop op 4 september.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Landschaps- & Tuinarchitectuur? Top!  Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u.
 • Tijdens de infodagen.
 • Op afspraak: via e-mail.

Heb je geen diploma secundair onderwijs?

Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

Contact

 • Erasmushogeschool Brussel
 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121, 1090 Jette