Plantentuin in Meise
Professionele Bachelor

Landschaps- & Tuinarchitectuur

Infodagen

Kom langs op onze infodag

Hoe ziet de opleiding eruit

Landschaps- & Tuinarchitectuur: groen, creatief ontwerper

 • Ben je op zoek naar een veelzijdig, creatief en boeiend beroep?
 • Ben je gebeten door ‘groen’?
 • Wil je graag plannen en ontwerpen leren maken voor zowel stedelijke als rurale landschappen? (Ontdek ons portfolio)
 • Wil je meewerken aan de verbetering van onze woon- en werkomgeving?

Onze opleiding Landschaps- & Tuinarchitectuur is veel meer dan enkel een opleiding tuinontwerp. Het is niet alleen het beroep voor jouw toekomst, maar ook het beroep voor een betere toekomst.

 

Het grote verschil met andere architectuuropleidingen is dat wij werken met levende materialen. Dat maakt ontwerpen met groen net zo boeiend.

Leila
oud-studente Landschaps- & Tuinarchitectuur

Landschaps- & Tuinarchitectuur: niet uit boeken

Al vanaf de eerste dag trekken we erop uit. Landschaps- en tuinarchitect word je niet door boeken te studeren.
We trekken het groen in en geven lessen Plantenleer in de plantentuin van Meise.
In het atelier gaan we je uitdagen om je eerste stappen binnen het ontwerpen te zetten. Je gaat er samen met andere studenten nadenken over urban design. Je zal onder begeleiding van de docenten experimenteren met ideeën, technieken en processen. Bovendien gaan we ook ter plaatse projecten bezoeken. Een theoretische basis blijft uiteraard nodig.

 

Landschaps- & Tuinarchitectuur: niet alleen

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen in het atelier tot je bachelorproef. Docenten zijn steeds aanspreekbaar en staan open voor vragen. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van landschapsarchitecten, biologen, tuinarchitecten, stedenbouwkundigen, grafisch vormgevers, ecologen, kunsthistorici, interieurarchitecten …

Ruimte is in België sowieso schaars. Het is bijzonder uitdagend om hier als vormgever zorgvuldig mee om te springen.

Ruben
student Landschaps- & Tuinarchitectuur
Studenten Landschaps- & Tuinarchitectuur in de tuin van campus Jette

Landschaps- & Tuinarchitectuur: boeiende projecten

Urban design, groene vormgeving, tuinontwerp, landschappen en publieke ruimte vormgeven leer je niet enkel in een atelier. Als toekomstig landschapsarchitect ga je via projecten met echte cases aan de slag. We gaan ter plaatse en beleven de omgeving, we gaan kijken, fotograferen, analyseren …

Ons doel is onze leefomgeving te optimaliseren, van tuinen over parken en pleinen tot landschappen, met nadruk op esthetiek, duurzaamheid en leefbaarheid.

Missie EhB Lta

Vakken

Onze opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur is opgebouwd rond vier thematische leerlijnen:

 • Ontwerpatelier, met als onderdelen: ontwerp, beplantingsontwerp, technisch ontwerp en planpresentatie
 • Planten
 • Technieken
 • Grafische vormgeving

Daarnaast zijn er drie geïntegreerde leerlijnen:

 • Ondersteunende wetenschappen
 • Onderzoekend handelen
 • Taalontwikkeling en communicatie
   
Student Landschaps- & Tuinarchitectuur

Landschaps- & Tuinarchitectuur: groen ontwerp

We zijn als Landschaps- & Tuinarchitectuur dé groene ontwerpopleiding. Je leert zowel tuinen, groene en stedelijke ruimten als landschappen duurzaam en klimaatbewust ontwerpen. Ontwerpen zien we als het creatief bedenken van conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen voor de vormgeving en inrichting van de buitenruimte. We leren je hoe je zowel natuurlijke als door de mens gemaakte elementen kan ordenen en vormgeven met behulp van wetenschappelijke en intuïtieve middelen. Het resultaat van je werk moet daarbij voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, ruimtelijkheid en beeldende kwaliteit.

Veld
Credits
Grafische vorming
Compositie

In het atelier compositie scherp je je basiscompositie- en tekenvaardigheden aan in functie van punt, lijn, vlak en volumecomposities. Simultaan leren we je de kleurenleer van Johannes Itten. Die pas je toe in je composities. Je leert het belang van vorm en kleur en hun samenspel, de taal van een ontwerper.

4
Waarneming en beeldvorming

Je leert vanaf je eigen startpositie een evolutie te maken zowel in het correct waarnemingstekenen als in het voorstellen van je ontwerpprojecten zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal.

3
Ontwerpatelier: vormgeving
Ontwerpintroductie

Je maakt kennis met de algemene basisprincipes van vormgeving, ruimte en schaal. Je ziet wat het beroep van landschaps- & tuinarchitect inhoudt en krijgt heel wat beeldmateriaal ter ondersteuning.

1
Ontwerpatelier - vormgeving

We leren je de bouwstenen van een ruimte inventariseren, analyseren en verwerken. De verworven kennis vertaal je in een eerste eigen compositie in 2D en 3D. Uiteindelijk ontwerp je een klein omsloten tuintje.

3
Ontwerpatelier: tuin
Ontwerpatelier: tuin

We maken je vertrouwd met de algemene basisaspecten en -principes van het ontwerpen van tuinen.

4
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt hier een goede basiskennis ifv algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten.

3
Ondersteunende wetenschappen
Aard- en bodemkunde

Planten, basiselementen voor tuin- en landschapsarchitecten staan meestal in een natuurlijke bodem, kennis van 'het concept bodem' is van essentieel belang: bestanddelen van de bodem, textuur, structuur en zuurgraad van de bodem, bodemtemperatuur, vastleggings- en uitwisselingsvermogen, bodemprofielen, bodemseries, bodemclassificatie en de Belgische bodemkaart, praktische toepassingen van bodemkaarten.

2
Algemene plantkunde

We maken je vertrouwd met de bouw van planten: de cel, weefsels en organen. Morfologie en anatomie van wortel, stengel en blad. Indeling van organismen algemeen en plantaardige organismen in het bijzonder. Wortel-, stengel-, blad- en bloemorganen. Bloemgestellen. Bestuiving en bevruchting. Zaden, vruchten en hun verspreiding.

2
Plantenaardrijkskunde

Hoe zijn planten verdeeld over de aarde: arealen, flora, plantengeografische elementen. Invloed factoren op de verspreiding: klimatologische, topografische, edafische, biotische en historische. Beschrijving van het plantendek: platenformaties en biomen. Vegetatieanalyse: transectmethode en vegetatieopname. Plantenassociaties (synsystematiek).

1
Ecologie

Je leert basisbegrippen van ecologie zoals de kringlopen en het successieverhaal. Dit zijn de eerste tools om tot een duurzaam ontwerp te komen.

1
Technieken
Materialenkennis

Welke materialen worden er regelmatig gebruikt  in de wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur. Hoe worden deze geproduceerd en welke kenmerken en eigenschappen hebben ze.

3
Constructietechnieken

We leggen de basiskennis inzake technische aspecten van eenvoudige bouwkundige componenten zoals fundering, metselwerk, draagvloer en dak. We hebben het over de opbouw en de eigenschappen van verschillende soorten verhardingen en constructies die voorkomen in de buitenruimte.

3
Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

Je ontwikkelt verder je basisvaardigheden voor de 2 en 3-dimensionale handmatige voorstellingstechnieken van ontwerpprojecten.

2
Digitale beeldvorming CAD

Tijdens het eerste deel digitale beeldvorming lichten we het programma autoCAD toe. We starten met basisprincipes en structuur. We gaan telkens theorie en oefening combineren binnen verschillende onderwerpen als tekenobjecten, maatlijnen, arceringen, leaders, teksten, polylines en layers. Je leert een eenvoudige tuinplan uit te tekenen.

3
Plantenleer
Plantenleer

Hoe maak je een groeninventarisatie op van een bestaand project? Hoe kan je jouw visie op groen verantwoorden en omzetten in gewenste beplantingsvormen en een passend groensortiment? Verder verdiep je je verder in de methodiek nodig bij het determineren (zomerkenmerken) en het aanleren van basiskennis aangaande de geschiktheid bij het  aanwenden van houtige gewassen. Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise.

3
Ontwerpatelier: buurtpark
Ontwerpatelier: buurtpark

Je werkt aan een opdracht waarbij je een 'park' leert analyseren, organiseren en ruimtelijk-functioneel vormgeven. Tijdens het atelier zal je dan ook de identiteit, betekenis en de kwaliteit van deze openbare ruimten leren observeren, begrijpen en ontwerpen.

4
Ontwerpatelier: landschapswandeling
Ontwerpatelier: landschapswandeling

Je leert de eerste stappen in functie van het waarnemen en beleven van het landschap. Je analyseert een persoonlijk gekozen wandelgebied en ontwerpt verschillende impressie verhogende aspecten.

4
Ontwerpatelier
Communicatie & participatie

Schriftelijke en verbale communicatie zijn essentiële elementen tijdens het uitvoeren van een opdracht. We focussen op dit onderdeel van een ontwerpproces gedurende 2 opdrachten, waarbij we mondelinge presentaties en het maken van een paper oefenen.

1
Beplantingsontwerp

Een degelijk beplantingsplan is gefundeerd op een goede analyse van de bestaande toestand, In dit atelier leer je groenvormen en de planten op het terrein onderscheiden en hun betekenis kennen.

2
Tuin- en bouwkunst
Tuin- en bouwkunst

Je maakt kennis met de geschiedenis en het ontwerp van tuinen, parken, architectuur en stedenbouw door de eeuwen heen.

3
Ondersteunende wetenschappen
Landschappen en geografie

We beschrijven het landschap vanuit zijn visuele verschijningsvorm wat leidt tot verschillende landschapstypologieën. Je leert de belangrijkste geologische processen, analyseert de belangrijkste definities en bekijkt hoe dit leidt tot verschillende landschapstypologieën.

2
Publieke ruimte en sociologie

We buigen ons over: publieke ruimte en maatschappelijke evolutie, de structuurkenmerken en programmatisch groen, ontwikkelingsstrategie publieke ruimte en stadsprojecten, een kwaliteitskader voor projecten. De concrete inrichting voor verplaatsen en verblijven: straten, parken, pleinen ...

2
Technieken
Constructietechnieken

We zetten onze opgedane theoretische kennis aangaande bouwcomponenten, verhardingen en constructies in de buitenruimte om naar een grafische realiteit aan de hand van concrete oefeningen. Je leert te redeneren en communiceren met verschillende types constructietekeningen.

2
Topografie

Je maakt kennis met meetmethodieken om een eenvoudig project op te meten en leert deze in de praktijk toepassen.

2
Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

Je verdiept je in de analoge (handmatige) voorstellingstechnieken om ontwerpen te ondersteunen. Het zal een experimenterende zoektocht worden naar een eigen tekenstijl via verschillende opwerktechnieken en media, specifiek gericht op het visualiseren van het tuin- en landschapsontwerp. De nadruk ligt op het handmatig tekenen op een vanuit mixed media aangereikte ondergrond (Foto bewerkt vanuit Photoshop, technische doorsnede uit autocad, Sketchupmodel ...).

1
Digtale beeldvorming Adobe

Je leert de basis van de meest gebruikte Adobe programma's door tuin- en landschapsarchitecten in het werkveld. Photoshop, Indesign en illustrator hebben hierin elks hun specifieke rol bij het digitaal bewerken van foto's, opwerken van plannen en doorsnedes, uittekenen van schema's en concepten, opmaak van lay-out ...

2
GIS
GIS

Je start met de basis van een Geografisch informatie systeem. Je bouwt een summier digitaal model van de wereld. Je leert de weg kenen naar een gigantische hoeveelheid aan data en informatie om in je model te steken. Op deze manier leer je de processen die gebeuren op vlak van landschapsontwikkeling te begrijpen en te lezen. Hieruit vloeien duidelijke analyse kaarten. In een volgende stap maak je eenvoudige onderzoekkaarten, die ons sterke en zwakke punten in beeld brengen rond een bepaald thema. Zo leer je over hoe er omgegaan wordt met onze wereld en het verleden en nu.

3
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt een goede basiskennis in functie van algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten. Je leert groeivoorwaarden en groenvormen nodig bij het uittekenen van het groenplan.

3
Ontwerpatelier: Thema en Landschappelijke tuin
Ontwerpatelier: Thema en Landschappelijke tuin

Je leert conceptueel denken en een kleine tuin ontwerpen in het kader van een trendy  thema. De landschappelijke tuin die in een tweede deel ontworpen wordt, krijgt te maken met enkele pittige uitdagingen zoals omgaan met hemelwater en terreinprofilering.

3
Ontwerpatelier Thematisch project Publieke ruimte
Ontwerpatelier Thematisch project Publieke ruimte

Je krijgt een ontwerpopdracht rond een thematisch publieke ruimte project (bvb. sportpark, woonpark, begraafpark ...)  met aandacht voor verschillende gebruikers. We stellen een programma voor het projectgebied op in relatie tot de omgeving. Je stelt een concept op en werkt het ontwerp uit.

3
Ontwerpatelier
Beplantingsontwerp

Je leert een belastingvoorstel opstellen. Je leert  abiotische en biotische elementen kennen en analyseren. Je leert een groen- en beheervisie vormen bij het te ontwerpen project.

1
Planpresentatie

Je leert tuinprojecten presenteren via posterformaat. We onderzoeken eerst de hedendaagse en klassieke presentatietechnieken in de tuin- en landschapsarchitectuur. Anderzijds starten we een begeleide zoektocht naar een persoonlijke stijl voor het voorstellen van ontwerpopdrachten.

1
Technisch ontwerp

Je leert stapsgewijs een deel van het uitvoeringsdossier van de thema en landschappelijke tuin uit te werken. Je maakt gebruik van het tekenprogramma autoCAD.

1
Publieke ruimte
Publieke ruimte

We bouwen verder op het eerste jaar en volgende aspecten: publieke ruimte en maatschappelijke evolutie, de structuurkenmerken en programmatisch groen, ontwikkelingsstrategie publieke ruimte en stadsprojecten, een kwaliteitskader voor projecten, de concrete inrichting voor verplaatsen en verblijven: straten, parken, pleinen ...

3
Ondersteunende wetenschappen
Filosofie

Je leert filosoferen vanuit het standpunt van de tuin- en landschapsarchitect i.r.t. 'de genesis van de vorm en symboliek' en 'natuur versus cultuur'. Bepaalde items worden aangehaald en bediscussieerd, teneinde diepgaander in het ontwerpproces te leren nadenken.

1
Toegepast recht

Je krijgt inzicht in de basisregelgeving van het toegepast recht binnen de tuin- en landschapsarchitectuur. We zien de politieke structuur van België; Gerechtelijke indeling van ons land, Basisbegrippen recht, Erfdienstbaarheden, Afstand van afsluitingen en beplantingen, alsook enkele decreten die hun invloed hebben op de landschapsontwikkeling.

1
Ruimtelijke ordening

Je leert de historiek en organisatie van de ruimtelijke planning, het planinstrumentarium van het ruimtelijk beleid, de vergunningen, regelgeving, uitvoeringsinstrumenten, attesten en handhaving …

1
Ecologie

Hier leer je concrete, praktische aspecten, zowel algemene als heel specifieke in verband met fauna, flora en abiotiek kennen. Je leert een ecologisch en duurzaam verantwoord ontwerp uitwerken.

2
Technieken
Gezondheid van plant en bodem

Je maakt kennis met de meest voorkomende ziekten en plagen in de groensector. Bovendien leer je hoe gewasbescherming vandaag in elkaar zit en hoe je op een duurzame en milieuvriendelijke manier de bodem, de bomen en planten gezond kan houden.

1
Constructietechnieken

Tijdens het theoretisch gedeelte bekijken we technische aspecten van drainage en het concrete beleid inzake afvalwaterhuishouding in de private en publieke ruimte. Tijdens de werkcolleges maken we oefeningen op verschillende  thema’s met de nadruk op toegankelijkheid, maatvoering en hoogtewerking.
 

3
Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

In het laatste atelier beeldvorming concentreren we ons op het visualiseren van de ‘waarneming in beweging’. We werken aan het voorstellen van een ontwerpverhaal aan de hand van concepttekeningen, storyboards, stopmotion-films en graphic novels.

1
Digitale beeldvorming

We starten met de eerste beginselen van 2D- en 3D-tekenen in SketchUp. Al snel reiken we meer tools aan om op een correcte manier meer complexere modellen te leren tekenen via o.a. groepen, componenten, layers en outliner.
In de laatste werkcolleges komt o.a. landschapsmodellering met foto’s, schaduwwerking, presentatievormen en -stijlen aan bod.

2
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt een goede basiskennis in functie van algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten. Je leert groeivoorwaarden en groenvormen nodig bij het uittekenen van het groenplan.

3
Ontwerpatelier, studiereis
Ontwerpatelier, studiereis

Tijdens de studiereis maak je kennis met tuinen en landschappen in het buitenland. We bezoeken verschillende projecten waar architectuur, kunst, ruimtelijke planning, tuin en landschap vanuit hun internationale context worden besproken en toegelicht.

3
Ontwerpatelier: Geïntegreerd project Publieke ruimte
Ontwerpatelier: Geïntegreerd project Publieke ruimte

In een eerste fase ontwikkel je een masterplan voor het studiegebied. Hiervoor maak je een omgevingsanalyse waarin je peilt naar de invloeden van de omgeving op het projectgebied onderzocht. In een tweede fase ligt de focus op het ontwerpen van het projectgebied een beplantingsontwerp en een technisch ontwerp voor een deelgebied.
 

4
Ontwerpatelier: Landschapsstructuren & patronen
Ontwerpatelier: Landschapsstructuren & patronen

Binnen dit landschaps-ontwerpproject analyseer en ontwerp je een gebied van 12 tot 20 km².
Fase 1 : herkennen en analyseren van de landschapsstructuren en landschapspatronen, karakteristieken van het landschapsdeel: het traditionele landschap, de bestaande ruimtelijke structuur, de ontwikkelingsgeschiedenis in het landschap
Fase 2 : impressieverhogend ontwerpen a.d.h.v. landschapsstructuren en landschapspatronen.
 

4
Ontwerpatelier
Planpresentatie

Je gaat op een begeleide zoektocht naar een persoonlijke presentatiestijl. Je start hier al mee tijdens het ontwerpproces. Via een onderzoeksopdracht naar huisstijlen en het principe van een moodboard leer je op een heldere manier communiceren met behulp van een digitale presentatievorm (InDesign). Het ontwikkelen van een eigen presentatiestijl voor ontwerpopdrachten wordt verdergezet. De aandacht gaat uit naar tekst en beeld. Bij het beeld gaat er veel aandacht naar de uniformiteit in de algemene lay-out op basis van het begrip huisstijl (template). Bij tekst leggen we de focus bij zowel het 'gesproken woord' als bij de typografie.
 

1
Beplantingsontwerp

We bouwen verder op de inhoud van het tweede en derde semester om tot een beplantingsplan te komen.

1
Technisch ontwerp

Tijdens de technische ontwerpateliers leren we je een deel van het uitvoeringsdossier (van opmeting, over technische uitvoeringsdetails tot bestek en meetstaat) van het geïntegreerd project publieke ruimte uit te werken.

1
Ondersteunende wetenschappen
Erfgoed

Bomen en planten, tuinen en parken, monumenten en landschappen vormen het groene erfgoed van onze cultuur. Wat is erfgoed? Waarom en hoe wordt het beschermd? En wat moet je weten als je als landschapsarchitect aan de slag gaat in een beschermde omgeving?

3
Landschap en analyse

Landschap en analyse is tweeledig opgebouwd. Binnen het hoorcollege, deel landschapsgenese bekijken we de vorming van een aantal geografische streken. Binnen het deel planning lichten we een aantal planningsvormen toe. Binnen het werkcollege analyseren en karteren we een bezocht landschap. We schrijven een toekomstvisie uit via de cascoplanning.

3
Technieken
Beheer, harmonisch park- en groenbeheer
1
Constructietechnieken

Tijdens de praktische oefeningen geven we een korte theoretische basis over verschillende thema’s als elektriciteit in de buitenruimte, waterpartijen, plantverankering en hemelwaterverwerking. Daarna gaan we dit toepassen op concrete cases.

3
Veld
Credits
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt een goede basiskennis in functie van algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten. Je leert groeivoorwaarden en groenvormen nodig bij het uittekenen van het groenplan.

3
Ontwerpatelier Geïntegreerd tuinproject
Ontwerpatelier Geïntegreerd tuinproject

Je maakt een volledig dossier van een site: van survey ter plaatse over analyse, concepten  en ontwerp  tot en met technische plannen zoals verlichting en verharding. Om tot een volledig dossier te komen, werken we samen met andere opleidingsonderdelen (geïntegreerd).

6
Ontwerpatelier Geïntegreerd landschapsproject
Ontwerpatelier Geïntegreerd landschapsproject

Je werkt onder begeleiding aan een persoonlijke, individuele landschaps-ontwerpopdracht. We verkennen de locatie tijdens de Fieldwork-week waarbij diverse contextelementen worden meegegeven en geanalyseerd. Je werkt een geïntegreerd landschapsproject uit op diverse schaalniveaus. Einddoel is via geïndividualiseerd teamwork een gewenste ruimtelijke structuur op te maken voor een grootschalig landschapsproject. Specifieke aandacht gaat uit naar de samenhang van de verschillende oplossingen, de relatie tussen de verschillende planschalen, de landschapsvormgeving en de intersectorale afwegingen.

6
Ontwerpatelier
Beplantingsontwerp

Je leert een volledig beplantingsdossier opstellen van analyse over groenvisie tot beplantings- en beheerplan. Hier ga je zowel op landschappelijke schaal als op microschaal van het project kijken.

2
Planpresentatie

Van bij de start van het ontwerpproces wordt je op vlak van presentatie (grafisch en technisch) bijgestuurd. Je leert de principes van visuele communicatie op brochure-formaat (A3) op basis van de presentatievorm ‘magazine’. Planpresentatie is een cross-over tussen verschillende reeds aangereikte digitale en handmatige technieken. Door de opgedane kennis uit voorgaande opleidingsonderdelen samen te brengen, ben je in staat om een hanteerbaar en visueel aantrekkelijke presentatiebundel op te maken in je persoonlijk ontwikkelde presentatiestijl. In dit semester zal er nog meer aandacht gaan naar typografie, bladschikking en grafisch voorstelling van technische aspecten.

1
Technisch ontwerp

Tijdens de technische ontwerpateliers word je begeleid om stapsgewijs een volledig uitvoeringsdossier van een deel van het geïntegreerd tuinproject uit te werken.

4
Ondersteunende wetenschappen
Landschap en planning

We bekijken volgende aspecten: planning in relatie tot de maatschappelijke context, ruimtelijk onderzoek zoals spanningsveldanalyse en SWOT analyse, reorganisatie van landschap in onze maatschappelijke context, introductie vergelijkend onderzoek, planningsinstrumenten: landinrichting, ruilverkaveling, Regionaal landschappen …  studietrip.

3
Landschapsecologie

Je leert een gebied op landschappelijk niveau ecologisch analyseren, welke pijnpunten en welke troeven zijn er, Inzichten en aandachtspunten. Hoe kan je een versnipperd landschap als de Lage Landen ecologische binding geven?

1
Technieken
Natuurtechniek

Een hele gereedschapskoffer van technische aspecten en ontwerpmogelijkheden zullen je leren hoe je langs wegen en waterlopen de natuur positief kan beïnvloeden of de aangerichte schade kan beperken. We bekijken het aspect erosie en planten in verdichte bodems.

2
Bestek en bedrijfsbeheer

In bestek en bedrijfsbeheer maak je kennis met enerzijds de basisbegrippen en typebestekken die je kan gebruiken bij het opstellen van een bestek. Verder maak je kennis met de wetgeving op de overheidsopdrachten en alle relevante informatie met betrekking tot het starten van een eigen bedrijf, gaande van vennootschapsvormen, sociale statuten, verzekeringen, belastingen, boekhouding ...

2
Veld
Credits
Stage
Stage

Tijdens de stageperiode van 14 weken  maak je kennis met het beroepenveld/werkveld in binnen- of buitenland. Hier kan je je aangeleerde kennis en vaardigheden verder ontplooien toegepast in realistische projecten.

18
LLP Placement - Internationale stage LTA3

Binnen Erasmus+ krijg je de mogelijkheid om te studeren in het buitenland bij één van de partnerinstellingen. Naast studeren kan je ook stage lopen in het buitenland bij een ontwerpbureau of een openbare instelling werkzaam binnen het werkveld van de landschaps- & tuinarchitectuur.

18
Bachelorproef
Bachelorproef

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. De proef toetst je ontwerpkwaliteiten. In een periode van 3 weken krijg je een ontwerpopdracht aangereikt, schrijf je concepten en visies uit en buig je dit om tot een ontwerp. Het ontwerp licht je toe aan een jury van interne en externe juryleden via een aantal vooropgestelde posters.

12

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches. Je vindt er ook de fiches van het werktraject.

Stage

Landschaps- & Tuinarchitectuur: semester stage

Hoe ga je om met een reële opdrachtgever met wensen en eisen? Hoe functioneer je als landschaps- en tuinarchitect binnen een professioneel kader? In het zesde semester ga je of stage. Je leert omgaan met collega’s, zaakvoeders enz. Je leert ook werken onder tijdsdruk en komt in een andere cultuur terecht. De stage is een meerwaarde voor jezelf, maar wapent je ook om met een pak extra ervaring aan de bachelorproef (het sluitstuk van de opleiding) te starten.

Studente Landschaps- & Tuinarchitectuur schetst op campus Jette

Landschaps- en tuinarchitectuur: in het buitenland

Waarom ga je niet op stage naar het buitenland? Je leert er een andere kijk op je landschaps- en tuinarchitectuur, een andere taal en vaak een totaal andere cultuur? Je kan ook een semester (semester 5) in het buitenland studeren. Wanneer je dit koppelt aan je stage kan je een heel jaar naar het buitenland. Een greep uit het aanbod:

 • Antalya (Turkije)
 • Budapest (Hongarije)
 • Dresden (Duitsland)
 • Genova (Italië)
 • Warschau (Polen)
 • Vila Real (Portugal)
 • Velp (Nederland)

Onze opleiding maakt deel uit van verschillende internationale netwerken waarvan ECLAS (eclas.org) en IFLA de voornaamste zijn. Het lidmaatschap tot een internationaal netwerk draagt bij tot het permanent afstemmen van het programma via internationale benchmarking, internationale contacten met partnerinstellingen, contacten met aanverwante disciplines, contacten met buitenlandse steden, mogelijke stageplaatsen.

Team onderwijs

Wim Collet - Wim Collet studeerde in 1984 af als tuin- en landschapsarchitect. Hij liep stage in Frankenthal (Duitsland) waar hij aansluitend een half jaar als medewerker in hetzelfde bureau meewerkte. Wim vestigde zich in 1986 als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect specifiek vanuit ecologisch standpunt.  Het geven van voordrachten en workshops in verband met ecologisch verantwoorde groenvoorzieningen en het beheer in opdracht van gemeente- en provinciebesturen, bedrijven en verenigingen maken deel uit van het takenpakket.  De passie om kennis te delen en het ecologisch gedachtengoed te verspreiden leidde naast de zelfstandige activiteit tot docent zijn aan Syntra-AB Leuven in 2004 met de klemtoon op plantenkennis, bodemkunde, ecologisch verantwoorde constructies en ontwerpen. Sinds 2013 kreeg Wim de mogelijkheid deze passie en kennis ook over te brengen bij de studenten van onze opleiding, dit doet hij vooral via de vakgroepen planten en technieken, meer specifiek voor ecologie, planten- en beplantingsleer en natuurtechnische milieubouw. Wim werd recent voorzitter van Kubiekeruimte vzw en is tevens actief betrokken bij de vzw Terratherapeutica.

Jef De Bièvre - Jef Angelo is Bachelor in de Tuin- en Landschapsarchitectuur, Master in de Landschapsarchitectuur en Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Hij volgde opleidingen als ELEE in Berlijn, Residential Course Image Branding in Delft, was medeorganisator van de ELASA Minimeeting BXL H2006 en was uitwisselingsstudent in Kopenhagen, e.a. Stages doorliep hij bij Good Manors in Sydney en bij de Provincie Vlaams-Brabant als landschapsarchitect. Hij deed ervaring op bij tal van bedrijven; A2O Omgeving, BRUT, Outsite, Grontmij, e.a. Na voldoende werkervaring vond hij de tijd rijp om de stap te maken naar een eigen Studiebureau, om zijn expertise zelf te kunnen sturen. Tegelijk koos hij ook voor het onderwijs zodat hij zijn ervaring kan delen. Het studiebureau J.A.@teLier (link stuurt een e-mail) is naast ontwerp, planning en uitvoering van private projecten, gespecialiseerd in de ontwikkeling van visie, concept en schetsontwerpen voor publieke ruimte projecten i.s.m verschillende grotere studiebureaus.  

Johan De Troeyer - Johan De Troeyer studeerde in 2003 af als Landschaps- en tuinarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Tijdens deze opleiding liep hij stage in het zuid Franse Toulon bij Espace Paysager Méditerranéen. In 2007 behaalde hij een master in de audiovisuele en beeldende kunsten - optie Grafische vormgeving. Hierbij deed hij een Erasmus uitwisselingsprogramma Graphic Design aan de University College Falmouth in het Engelse Cornwall en liep stage bij de fotograaf Roel Jacobs. In 2010 behaalde Johan het pedagogisch diploma Specifieke Lerarenopleiding. Tijdens zijn studies werkte Johan bij in verschillende tuinarchitectenbureaus zoals Ars Horti van Jan Bleys, Bart Jaeken en Wirtz Tuinarchitectuur Nv. Vanaf 2006 werkte Johan mee als stichtend lid aan de opbouw van Kubiekeruimte vzw. Van 2008 tot 2012 werkte hij als landschapsarchitect en grafische vormgever bij het studiebureau Stramien, Architectuur en ruimtelijke planning cvba. Sinds 2010 maakt Johan deel uit van het onderwijzend team van de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur. Binnen de opleiding is hij werkzaam binnen de vakgroep digitale technieken en artistieke vorming en één van de ontwerpdocenten Publieke Ruimte. Hiernaast is hij ook actief als één van de stagebegeleiders en neemt een groot deel van de PR van de opleiding voor zijn rekening.

Eva De Wachter - Eva studeerde in 1998 af als architect aan de Hogeschool Antwerpen (huidige Artesis Hogeschool) en behaalde 2 jaar later het getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Zij werkt sinds 1998 als zelfstandig architect voornamelijk in de sector van de sociale- en privé woningbouw. Eva is sinds 1999 verbonden aan de Erasmushogeschool opleiding tuin- en landschapsarchitectuur binnen de vakgroepen artistieke vorming, technieken en atelier. Sinds 2008 geeft zij ook les binnen de vakgroep technieken van de opleiding interieurvormgeving van Luca school of arts.

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het onderwijzend team van de opleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Hij is opleidingshoofd van de 3- jarige professionele bachelor sinds 2012. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken  bij het onderzoek van “tuin+”. Dit kenniscentrum wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen. Sinds 2015 is Steven schatbewaarder van ECLAS “the European Council of Landscape Architecture Schools”.

Katrien Hebbelinck - Katrien Hebbelinck is doctor in de kunstwetenschappen en master in de monumenten- en landschapszorg. Sinds 1991 is zij verbonden aan de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur (Horteco Vilvoorde / Ehb Jette) waar ze de (deel)opleidingsonderdelen Tuin- & bouwkunstgeschiedenis en Monumenten & Landschappen ter harte neemt. Sinds 1999 doceert ze ook aan de master Monumenten- en landschapszorg van de Universiteit Antwerpen. Als docent, onderzoeker en auteur is Katrien vooral actief in het bijzondere domein van historische tuinen en parken.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Voor de EhB zetelt hij in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving in het kader van HPG. In dat kader was hij een jaar werkzaam als extern deskundige ‘openbaar groen’ bij de gemeente Tervuren. Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Vanaf 2012 werkt hij als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Piet Minten - tuin- en landschapsarchitect, master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Stefan Morael - Stefan studeerde in 2003 af als landschaps- en tuinarchitect aan de Erasmushogeschool Brussel, en in 2008 als architect aan de Hogeschool Antwerpen (huidige Artesis Hogeschool). Bij BULK Architecten deed Stefan ervaring op als projectarchitect bij diverse private woningen. Ook werkte hij mee aan wedstrijden voor sociale woningbouw, openbare gebouwen en publieke ruimte. Bij Landinzicht Landschapsarchitecten werkte hij mee aan de uitwerking van projecten in de publieke ruimte. In 2011 startte Stefan zijn eigen eenmansbureau op als landschaps- en tuinarchitect. Momenteel werkt hij voornamelijk aan private projecten,  maar gaat hij ook regelmatig samenwerkingen aan met architecten voor publieke en semipublieke opdrachten. Sinds 2013 is combineert Stefan zijn zelfstandige praktijk met een deeltijds ambt als lector in de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel. Daar doceert hij de ontwerpateliers Publieke Ruimte.

Thomas Moens - Thomas Moens teaches in the BA Landscape Architecture at the Erasmushogeschool Brussel (EhB) and in the MSc in Urban Design and Spatial Planning (STeR*) at the Vrije Universiteit Brussel. Next to his teaching activities, he also works as an urban designer at MIVB/STIB, the Brussels public transport operator. His main expertise is in landschape architecture, urban design and visual techniques (AutoCAD, Photoshop, Illustrator, SketchUp, InDesign, ...).

Geert Van de Put - Geertrui Van de Put studeerde af als gegradueerde in de tuinbouw optie sierteelt aan het Hoger Instituut der Kempen in 1987 en als landschaps- en tuinarchitect in Horteco Vilvoorde in 1992. Daaropvolgend behaalde ze het pedagogisch bekwaamheidsattest in 1995. Vanaf 1993 maakt zij deel uit van het docententeam landschaps- en tuinarchitectuur. Binnen het onderwijs behoort zij tot het ontwerpteam Tuin, zetelt zij in de departementsraad en is ze secretaris en lid van de opleidingscommissie. Met het ook op de uitbouw van het curriculum maakt zij deel uit van de vakgroepen technieken en atelier. Hiernaast neemt ze sinds 2003 het coördinatorschap stage op zich.

Jelle Vander Mynsbrugge - Jelle studeerde in 2002 af als Burgerlijk-Ingenieur Architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Na een postgraduaat  “Inleiding tot Recht voor Gerechtelijk Experts” aan de Universiteit Gent vervoegde hij het onderwijsteam in 2003. Ondertussen aangesteld als vast lector binnen de vakgroep technieken, maakt hij deel uit van de opleidingscommissie om zo de verdere uitbouw van de opleiding vorm te geven. Naast zijn onderwijzende taak, werkt Jelle als zaakvoerder van zijn eigen architectenbureau te Antwerpen.


Erik Van Mullem - Erik studeerde af als landschaps- en tuinarchitect aan het HRIT te Vilvoorde in 1987. In 1990 behaalde hij het diploma in de Stedenbouw aan het Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' te Gent. Hij voert de titel master in de stedenbouw en ruimtelijke planning, afstudeerrichting landschapsarchitectuur sinds 2006. Binnen de opleiding maakt hij deel uit van het ontwerpteam tuin en is hij werkzaam binnen de vakgroep wetenschappen. Naast zijn onderwijsopdracht voert hij het internationaliseringsbeleid uit en zetelt hij in de departementsraad.

Gastlectoren

Jorryt Braaksma - tuin- en landschapsarchitect, master landschapsarchitectuur

Karlien Heremans - Karlien Heremans is zaakvoerder van het tuin-en interieurarchitectenbureau studio k. Na het voltooien van de studie tuinarchitectuur in 2004 aan de Erasmushogeschool in Brussel heeft ze de master interieur architectuur aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen met onderscheiding voltooid. Het behalen van de eerste Fideas award, uitgereikt door het AINB, bekrachtigt deze onderscheiding. Het bureau is een jong en dynamisch bureau met een passie voor binnen- en buitenruimten. Een groeiend bureau dat ernaar streeft kwalitatieve projecten met oog voor detail te ontwerpen en uit te werken op het draagvlak tussen architectuur, interieur en buitenruimten.  

Team onderzoek

Aurelie De Smet - Aurelie De Smet Smet is architect (Sint-Lucas Gent) en ruimtelijk planner (Universiteit Gent). Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het kenniscentrum tuin+ leidt. Tevens is ze vrijwillig medewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven, waar ze haar doctoraat rond ‘The Role of Temporary Use of Waiting Spaces’ (promotor: Bruno De Meulder, ASRO, KUL - co-promotor: Kees Doevendans, Bouwkunde TU/e) aan het afronden is. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en ontwikkeling. Regelmatig geeft ze gastlezingen, werkt ze mee aan studiedagen en treedt ze op als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’ bij workshops en projecten.

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het onderwijzend team van de opleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Hij is opleidingshoofd van de 3- jarige professionele bachelor sinds 2012. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken  bij het onderzoek van “tuin+”. Dit kenniscentrum wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen. Sinds 2015 is Steven schatbewaarder van ECLAS “the European Council of Landscape Architecture Schools”.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Voor de EhB zetelt hij in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving in het kader van HPG. In dat kader was hij een jaar werkzaam als extern deskundige ‘openbaar groen’ bij de gemeente Tervuren. Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Vanaf 2012 werkt hij als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Studie- en studentenbegeleiding

Jan Sents - bachelor in communicatiemanagement

Lies Van Winkel - Lies is studentenbegeleidster en onderwijskundige. Haar taak bestaat uit het begeleiden van studenten met allerhande vragen en het ondersteunen van de opleiding rond onderwijskwesties.
 

Toekomstmogelijkheden

Landschaps- & Tuinarchitectuur: werkveld?

Met je diploma Landschaps- en tuinarchitectuur kan je in een enorm breed werkveld terecht.

 • Tuinen
 • Parken
 • Straten
 • Themaparken
 • Snelwegen
 • Publiek ruimtes
 • Reconversie
 • Volkstuinen
 • Begraafplaatsen
 • Stadsvernieuwing
 • Duurzaamheid
 • Speeltuinen
 • Natuurreservaten

Landschaps- & Tuinarchitectuur: waar aan de slag?

Als landschaps- & tuinarchitect kun je uiteraard aan de slag als ontwerper van tuinen en parken. Dit kan zowel in de openbare sector als in de privésector. Landschaps- en tuinarchitecten zijn vaak verbonden aan multidisciplinaire studiebureaus of zijn tewerkgesteld in openbare diensten. Anderen hebben een eigen ontwerp- of ontwerp/aanlegbureau. Een aantal van onze afgestudeerden zijn werkzaam in het buitenland.

Studenten Landschaps- & Tuinarchitectuur op campus Jette

Landschaps- en tuinarchitectuur: verder studeren

Onze opleiding leidt op tot bachelorniveau en kent goede doorstroommogelijkheden naar bachelor- en masteropleidingen in binnen- en buitenland.

Hebben we je tijdens onze opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur zo enthousiast gemaakt om verder te studeren? Dan kan je in Vlaanderen doorstromen in de bachelor na bachelor landschapsontwikkeling, de master in de stedenbouw en ruimtelijke Planning, de master in erfgoedstudies, …

Wil je je verder verdiepen in een masteropleiding landschapsarchitectuur dan kan je dit in Wallonië en in het buitenland, onze alumni studeren in eerste instantie verder in Nederland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. 

Waar heb je les

Groene Campus

Onze campus ligt in Jette in de groene Brusselse rand, aan de grens van het Laarbeekbos, het Koning Boudewijnpark, de Moerassen van Jette en Ganshoren

en het Poelbos. De groene ruimten maken deel uit van de ‘Groene Wandeling’,

een belangrijk sociaal en ecologisch groen netwerk binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De ideale biotoop voor een tuin- & landschapsarchitect.

Campus Jette

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Plantentuin Meise

Op een boogscheut van de campus ligt de wereldberoemde plantentuin in Meise. Hier vinden onze lessen plantenleer plaats. De bijzondere verzameling van planten in openlucht is van onschatbare waarde voor een student landschaps- en tuinarchitectuur.

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Werktraject

Landschaps- & Tuinarchitectuur in afstandsonderwijs

De opleiding landschaps- en tuinarchitectuur kan je ook in afstandsonderwijs volgen. Als enige in Vlaanderen bieden we een opleiding aan die combineerbaar is met een job/gezin. Alle colleges en ateliers plannen we op donderdag in avondonderwijs (18u tot 22u) en vrijdag overdag (9u tot 18u). We verspreiden je opleiding over zeven semesters. De eerste zes semesters bestaan uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges, ateliers en projecten. Tijdens het zevende semester ga je op stage en werk je je bachelorproef af. Je krijgt dezelfde leerstof en cursussen als de andere studenten maar we pakken het anders aan.

Met een master Beeldende Kunsten en groene vingers heb ik spijt dat ik deze opleiding niet vroeger ontdekte. Groen vormgeven is bijzonder boeiend. De combinatie met werk vergt wel heel wat organisatie.

Wim
student Landschaps- & Tuinarchitectuur
Studenten in het studielandschap

We werken met syntheselessen over de leerstof, aangevuld met begeleiding door ons team van lectoren en praktijklectoren. Binnen deze groep studenten heerst een bijzondere dynamiek die je vooruit stuwt. Je behaalt hetzelfde diploma als alle andere studenten.

Ben je al betrokken of in het werkveld aan de slag, dan is dat een pluspunt, maar het is niet noodzakelijk! Heb je al een diploma op zak dat inhoudelijk aanleunt, dan maak je kans op een heel aantal vrijstellingen.
 

Landschaps- en tuinarchitectuur in avondonderwijs

Voordelen:

 • Uniek in Vlaanderen
 • Vast lesmoment donderdagavond en vrijdag tijdens de dag
 • Syntheselessen
 • Zelfde diploma: bachelor landschaps- en tuinarchitectuur
 • Gedreven en gemotiveerde groep studenten
 • Vrijstellingen mogelijk
 • Spreiden over langere periode kan (minder werklast)

Wat kost de opleiding

Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

  Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt Voltijdse studenten '21-'22 (60 studiepunten)
Niet-beurstariefstudent € 247,9 € 11,9 € 961,90
Bijna-beurstariefstudent € 247,9 € 4,3 € 505,90
Beurstariefstudent € 113,2 € 0,0 € 113,20

Opleiding gebonden kosten

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

 

Kwaliteitsvol onderwijs

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na!

 • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
 • In november 2018 vond een peerreview plaats voor de opleiding. Het panel was sterk onder de indruk van de persoonlijke begeleiding van studenten en de informele gesprekken tussen lector en student; de graduele opbouw van het programma van conceptueel tot het uitgewerkt niveau; het gemotiveerd en competent team dat hecht samenwerkt en de onmiddellijke inzetbaarheid van studenten op stages. Lees het volledige verslag hier.
 • Download de kwaliteitsfiche. Zo kom je te weten wat studenten, alumni, werkveld en lectoren denken over deze opleiding.
 • Lees meer over onze kwaliteitszorg.
 • Wie volgt de opleiding LTA? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten LTAover het behalen van hun diploma? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

Infomomenten

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving. 

 • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

Workshopweek 

Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

 • Kom een workshop of les volgen 
 • Tijdens de krokusvakantie

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Landschaps- en tuinarchitectuur? Top!  

Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
 • Tijdens de infodagen: zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
 • Op afspraak: via e-mail
 • Het secretariaat is gesloten: op donderdag 8 juli vanaf 12u, van 10 juli tot en met 15 augustus en op 26 augustus

Heb je geen diploma secundair onderwijs?

Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

Nog vragen?

Heb je een vraag? Wij staan altijd voor je klaar:  
•    Bel ons: 02/472 52 00
•    Mail ons: gdt.jette@ehb.be 
•    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
•    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
•    Stel je vraag via dit formulier 
•    Andere? 

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter. 

Infodagen

 

 

Deel dit