Bachelor sociaal werk
Bachelor

Sociaal Werk

Kom langs op de SID-in

We staan op de SID-IN's in heel Vlaanderen

Sociaal Werker vanaf de eerste dag

Sociaal Werk studeren, wat houdt dat in?

Je studeert voor sociaal werker omdat je met mensen wilt werken, omdat je sociaalvoelend en contactvaardig bent en vooral omdat je bereid bent om anderen te helpen. We houden rekening met je verschillen

Mensen verschillen van elkaar.

Sommige studenten voelen zich het best met hun neus in de boeken, anderen willen organiseren of heel creatief aan de slag gaan. Er zijn verscheidene manieren om slim te zijn. Daarom bieden we een diverse opleiding aan, waar studenten met verschillende leerstijlen uitgedaagd worden.


Praktijk en begeleiding

Sociaal Werk studeren aan de EhB betekent dat je kiest voor een praktijkopleiding. Bij ons ben je sociaal werker vanaf de eerste dag. Je krijgt niet alleen les, maar via trainingen, oefeningen, groepsopdrachten, bezoeken en uiteraard de stage leren we je niet alleen in theorie maar vooral in de praktijk een beroep aan. We zijn een kleinschalige opleiding. Geen uitpuilende aula’s, maar vaak les in relatief kleine groepen. De docenten kennen de studenten en via een aantal vakken word je persoonlijk opgevolgd. Natuurlijk moet je het zelf waarmaken, maar er is raad en begeleiding wanneer je het zou willen.

In Brussel leer je het

Brussel is een plaats waar veel verschillende mensen en culturen zich vermengen. Dat geeft talloze mogelijkheden, maar tegelijk zijn er ook heel wat sociale problemen. Daarom kunnen we ons voor een sociaal werker in opleiding geen betere plek indenken.

Een sociaal werker is iemand die zich nuttig wil inzetten voor de maatschappij om bepaalde groepen van mensen te helpen. Het is iemand die beschikt over enige vorm van mensenkennis, en die leerrijke ervaringen heeft opgedaan die hij of zij gebruikt in het werkveld

Je kiest uit 3 afstudeerrichtingen

Sociaal Werk afstudeerrichting EhB

Afstudeerrichting Maatschappelijk werk

De afstudeerrichting Maatschappelijk Werk vormt maatschappelijk werkers die personen en/of groepen kunnen helpen bij het oplossen van problemen in hun concrete leefsituatie. In de praktijk doe je vaak aan individuele psychosociale hulpverlening. Ook taken zoals preventie, zorgbemiddeling, informatie verstrekken of rapportage kunnen tot je takenpakket behoren.

Afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering

De afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering leidt je op tot een professional die mensen wegwijs maakt in het ingewikkelde kluwen van regelgeving. Dat doe je door hen te informeren en te adviseren over hun rechten en plichten. Ook bemiddel je en sta je mensen bij in het voorkomen en oplossen van geschillen in hun private en publieke rechtsverhoudingen.

Afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk

In de afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk leer je hoe je culturele activiteiten plant en organiseert, of hoe je educatieve programma’s opzet en uitbouwt. Je traint hoe je mensen kunt ondersteunen en begeleiden of hoe je een groep enthousiasmeert. Je wordt er sterk gestimuleerd om een eigen visie op mens en maatschappij uit te bouwen en om van daaruit actie te ondernemen of het beleid te beïnvloeden.

Na je opleiding Sociaal Werk

Afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering

Je werkterrein is zeer ruim en omvat:

 • belangenbehartiging en bemiddeling in diverse domeinen (bijvoorbeeld vakbonden, consumentenorganisaties, diensten voor arbeids- en schuldbemiddeling)
 • Human Resources Management in ondernemingen, uitzendkantoren, sociale secretariaten
 • Openbare dienstverlening in overheidsdiensten (zoals FOD Sociale Zekerheid, FOD WASO en sociale inspectiediensten).

Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk

Als Maatschappelijk Werker zijn je latere tewerkstellingsplaatsen zeer divers:

 • OCMW’s
 • Centra voor maatschappelijk werk
 • Sociale diensten van jeugdrechtbanken
 • Revalidatiecentra
 • Vertrouwenscentra voor kindermishandeling
 • Opvangcentra voor thuislozen.

Afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk

Als toekomstig sociaal-cultureel werker kun je later aan de slag in een uitgebreide waaier aan werkingen of organisaties:

 • Jeugdwerking
 • Buurt- en wijkcentra
 • Gemeentebestuur (cultuurdienst, jeugddienst, …)
 • Culturele centra
 • Kunsteducatieve organisaties
 • Projecten in samenlevingsopbouw
 • Verenigingen voor volwassenen
 • Vormingscentra
 • Maatschappelijke Beweging
Sociaal Werk na je studie

Verder studeren na je bachelor Sociaal Werk

Het diploma Sociaal Werk biedt je heel wat mogelijkheden om verder te studeren. Specifieke schakelprogramma’s zorgen voor een vlotte overgang van de hogeschool naar de universiteit. Binnen de associatie Erasmushogeschool Brussel - Vrije Universiteit Brussel hebben we programma’s uitgewerkt waardoor je makkelijk verder kunt studeren in de richtingen sociologie, politieke wetenschappen, criminologie en sociale agogiek. Andere universiteiten hebben gelijksoortige overstapmogelijkheden.

De aanpak en programma

In drie jaar leiden we je stapsgewijs op tot Bachelor in het Sociaal Werk. In het eerste deeltraject beginnen we met de grote bouwstenen, zeg maar de basis. Vanaf het tweede deeltraject kies je voor een afstudeerrichting en worden de leerstof en de oefeningen alsmaar meer op je uiteindelijke beroep afgestemd.

Je hele opleiding is een afwisselend geheel van theoretische en methodiekvakken, projecten en stage.

Theoretische vakken

In de theoretische vakken bezorgen we je de nodige kennis om later het beroep op een professionele manier uit te voeren. . We onderzoeken hoe de samenleving werkt, hoe mensen functioneren en hoe dingen kunnen foutlopen. Veel aandacht gaat naar hoe de welzijnssector werkt, welke problemen aandacht vragen, wat actuele noden zijn en hoe we vanuit het welzijnswerk daarop kunnen inspelen.

Methodiekvakken

Omdat er meer dan één manier bestaat om mensen bij te staan, volg je ook een reeks methodiekvakken. . Je leert dat sociaal werk een specifieke aanpak vereist, aangepast aan de mensen en/of de groepen waarmee je werkt.

Projecten

Daarnaast ga je in diverse projecten zelf aan de slag, in kleine groepjes of individueel onderzoek je bepaalde problemen, ontwerp je bijvoorbeeld een vormingspakket of ga je zelfs op reis om te kijken hoe het er in andere landen aan toe gaat.

Stage

Dan is er nog de stage, die in een professionele bachelor natuurlijk centraal staat. Je loopt al stage vanaf het eerste jaar.

Bekijk hieronder het programma Sociaal Werk per jaar

Field
Credits
Exploratie sociaal werk 1
5
Grootstedelijke uitdagingen
4
Beroepspraktijk 1
7
Sociale ongelijkheid
4
Juridische verkenningen
4
Filosofie
4
Sociaal werk: vroeger en nu
4
Psychologie
4
Sociologie
4
Agogiek
4
Economische verkenningen
4
Sociaal-juridische bescherming 1
4
Persoonlijke ontwikkeling
4
Schriftelijke communicatie
4
Field
Credits
2de jaar gemeenschappelijk
Filosofie van het sociaal werk
3
Sociale en ontwikkelingspsychologie
4
Sociaal-juridische bescherming 2
4
Strafrechtsbedeling
3
Sociale economie
3
Communicatietraining
3
Sociaal onderzoek
4
Vormingsmethoden
3
Professionele ontwikkeling
3
2de jaar Sociaal-Cultureel Werk
Beroepspraktijk 2
14
Politiserend werken
4
Programmeren en begeleiden
6
Exploratie sociaal werk 2
3
Kunst- en cultuurbeleving
3
2de jaar Maatschappelijk Werk
Beroepspraktijk 2
14
Individueel en gezinsgericht maatschappelijk werk 1
4
Individueel en gezinsgericht maatschappelijk werk 2
3
Exploratie sociaal werk 2
3
Gesprekstechnieken 1
3
Jeugdrecht
3
2de jaar Maatschappelijke Advisering
Beroepspraktijk 2
14
Arbeidsrecht
3
Sociale rechtshulpverlening
4
Personeelsmanagement 1
3
Sociaal zekerheidsrecht
3
Exploratie sociaal werk 2
3
Field
Credits
Maatschappelijk Werk jaar 3
Beroepspraktijk 3
25
Rechtsvorming Maatschappelijk Werk
3
Mens en organisatie
3
Eindwerk
10
Systeemdenken
3
Gesprekstechnieken 2
3
Beroepsethiek Maatschappelijk Werk
3
Psychopathologie en -therapie
3
Internationaal sociaal werk Maatschappelijk Werk
7
Maatschappelijke Advisering jaar 3
Beroepspraktijk 3
25
Rechtsvorming Maatschappelijke Advisering
3
Mens en organisatie
3
Eindwerk
10
Personeelsmanagement 2
3
Gerechtelijke en buitengerechtelijke conflictregeling
3
Beroepsethiek Maatschappelijke Advisering
3
Sociaal-juridische bescherming 3
3
Internationaal sociaal werk Maatschappelijke Advisering
7
Sociaal-Cultureel Werk jaar 3
Beroepspraktijk 3
25
Rechtsvorming Sociaal-Cultureel Werk
3
Mens en organisatie
3
Eindwerk
10
Stadslaboratorium
6
Cultuurbeleid
3
Beroepsethiek Sociaal Cultureel Werk
3
Internationaal sociaal werk Sociaal Cultureel Werk
7

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.

Je stage in Sociaal Werk

Tijdens je drie studiejaren loop je 4, 8 en 17 weken stage. De eerstejaarsstage is vooral onderzoekend van aard. Maar op het einde van je opleiding wordt verwacht dat je al behoorlijk zelfstandig kunt meewerken. Want dat staat natuurlijk centraal in een professionele bachelor.

Enkele van onze stageplaatsen

Maatschappelijk Werk

VZW Tonuso | CAW Brussel | Minor-Ndako | SD Jeugdrechtbank | OBC Espera | SD gevangenis Vorst | BON Molenbeek | LDC Cosmos, | CLB Brussel |Klein Kasteeltje | Pagasa

 

Maatschappelijke Advisering

OCMW Brussel | Actiris | ABVV Brussel | ACLVB Brussel | ORCA | ING | SN Brussels Airlines | Audi | FOD WASO | FOD Sociale Zekerheid | Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Sociaal-Cultureel Werk

JES Brussel | Jeugddienst Globelink | Chicago | Buurtwerk Chambéry | Centrum West | Citizenne | Femma | Vluchtelingenwerk Vlaanderen | Wijkontwikkeling Kuregem | Opbouwwerk Anneessens | Recyclart | Globe Aroma | Zinneke vzw | Wiels Kunstencentrum | KVS (Publiekswerking) | Bronks | BOZAR Studios | Kaaitheater (publiekswerking) | JEKINO Brussel | De Foyer | Fietsersbond | 11.11.11. | UCOS Brussel | Oxfam Brussel

Stage Sociaal Werk

Any question?

Stuur opleidingshoofd Luc Celis een mailtje