dekolonisatie
Verhaal

Dekoloniseer Sociaal Werk! Wablief?

Naar aanleiding van de internationale Dag tegen Racisme (21 maart) pakken we graag uit met een bijzonder project waar onze studenten Sociaal Werk samen met die van HOGENT aan werken.

Uitgangspunt is de vaststelling dat de grootstedelijke context waarin wij lesgeven, niet genoeg weerspiegeld wordt in de opleiding. Onze studenten, met een sterke diversiteit aan referentiekaders en etnisch-culturele diversiteit, signaleren immers een groeiende nood aan meer representatie in de lesinhouden, maar ook qua docenten en de kanalen waarop de inhoud beschikbaar wordt gesteld. Dat leidt tot best wel wat spanningsvelden, gaande van de kwesties van representatie en diversiteit, over toegankelijkheid en inclusie, tot aan inhoudelijke curriculumhervorming. Kortom, hebben we een dekolonisering vande curricula nodig?

Binnen de Alliantie EhB-HOGENT werd daarom het project Dekoloniaal Sociaal Werk opgestart om te onderzoeken hoe het beter kan.

Studenten van het 3de jaar Sociaal Werk gaan binnen het opleidingsonderdeel ‘Stadslabo’ (EhB) en ‘bachelor project’ (HOGENT) aan de slag met de centrale vraag: hoe kom je tot een representatief/ inclusief onderwijsprogramma? 

Alec, Johanna (foto) en Milla-Jane zijn derdejaars die samen in één van de groepen aan de slag gaan met die vraag. Ze zijn enthousiast over het project: "Fijn dat we mogen meedenken om binnen onze opleiding bewuster om te gaan met inclusief en representatief onderwijs. Wij hebben als opdracht om het kick off event in mei te organiseren. Je hoort er zeker nog meer over!"

Alec en Johanna

“Deze zoektocht naar representatie gaat hierbij niet enkel over wie aanwezig en wie afwezig is of wiens stem gehoord wordt maar gaat nog meer over de mechanismen die bijdragen aan de voortdurende ongelijkheid in menselijke relaties. Hierbij is het voor mij belangrijk om te onthouden dat ik in mijn werk een kennisinstelling vertegenwoordig en dus een plaats met macht die niet zomaar toegankelijk is. Het is een positie waaraan je niet kan ontsnappen maar waar je wel mee aan de slag kan en moet. Dit project is daartoe een poging.”

Minne Huysmans
Onderzoeker & docent Sociaal Werk

Dekoloniaal Sociaal Werk

Doel is om een representatiever en inclusiever onderwijsaanbod binnen sociaal werk te realiseren door plaats te maken voor reflectie, uitwisseling en debat tussen studenten en docenten van beide instellingen. Op deze manier willen we de nodige stappen te zetten om te komen tot een gemeenschappelijk kader, een gemeenschappelijke visie over wat diversiteit, divers-sensitief, inclusie betekent. De studenten zelf worden hier nauw bij betrokken.

Samen met de Buren,  het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat, zal ook nog een lezing georganiseerd worden rond het thema.

Geboeid door dit thema? Contacteer Minne Huysmans (onderzoeker bachelor sociaal werk), minne.huysmans@ehb.be of Mirte Bautmans (lector graduaat sociaal cultureel werk) mirte.bautmans@ehb.be.
 

Deel dit