Mens & Maatschappij

Professionele Bachelors

Sociaal Werk

Professionele Bachelor

Organisatie & Management

Professionele Bachelor

Journalistiek

Professionele Bachelor

Hotelmanagement

Professionele Bachelor

Idea and Innovation 
Management

Professionele Bachelor

Toerisme- en 
Recreatiemanagement

Professionele Bachelor

Communicatie

Professionele Bachelor

Pedagogie van het Jonge Kind

Professionele Bachelor

Educatieve Bachelors

Kleuteronderwijs


Educatieve Bachelor

Lager Onderwijs


Educatieve Bachelor

Secundair Onderwijs


Educatieve Bachelor