opldeidingshoofden en medewerkers
Verhaal

EhB checkt onderwijs van de toekomst op onderwijsconferentie Rotterdam

Directeurs, opleidingshoofden en medewerkers van de ondersteunende dienst Onderwijs waren de afgelopen dagen in Rotterdam voor de 'Dé Onderwijsdagen', ook SURF genaamd. Het thema van de onderwijsdagen was dit jaar onderwijs op maat, hetgeen een centraal concept is in het nieuwe beleidsplan van EhB, SPE³ 2017-2021, en dus ook in de nieuwe onderwijsvisie. Zo zoeken we een antwoord op de vraag wat we als onderwijsinstelling kunnen doen om onderwijs persoonlijker en flexibeler te maken?

Onderwijs op maat raakt de hele onderwijswereld, er zijn dan ook continu ontwikkelingen op dit gebied. Technologie maakt het steeds beter mogelijk om in te spelen op de leerbehoeften van individuele leerlingen en studenten. Zo maken ze meer en meer gebruik van de nieuwe mogelijkheden: ze gebruiken meerdere ‘devices’, zijn altijd verbonden, gebruiken apps, digitale leeromgevingen of volgen een massive open online course (MOOC) bij een buitenlandse instelling. Er zijn veel mogelijkheden om onderwijs meer gepersonaliseerd en flexibel aan te bieden. Tijdens Dé Onderwijsdagen 2016 lieten we ons inspireren om het onderwijs van de toekomst aan EhB verder vorm te geven.