Student in gesprek met docent
Graduaat (HBO5)

Accounting Administration

Je houdt van cijfers, hebt een goede neus voor zaken en wilt inzicht krijgen in de bedrijfswereld? Dan zal je je snel thuis voelen in de richting graduaat Accounting Administration.

De opleiding bereidt je voor op de functie van dossierbeheerder boekhouden in kmo’s, grote ondernemingen, accountant-, boekhoud- of revisorenkantoren, financiële instellingen, verzekeringskantoren en sociale organisaties. Met je diploma kun je ook in de openbare sector als boekhoudmedewerker aan de slag. Kortom, mogelijkheden genoeg met dit diploma op zak!

Naast de basis en geavanceerde technieken van het boekhouden staan een aantal specifieke vakken over wetgeving en fiscaliteit op het programma. Je bedrijfseconomische inzichten worden ook verder aangescherpt. Kenmerkend aan de opleiding Accounting Administration bij Erasmushogeschool Brussel is de doorgedreven aandacht voor ICT- en taalvaardigheden. Laat vooral dat laatste je niet afschrikken. Aparte taalvakken zitten immers niet in je traject, maar vanuit het werkveld wordt verwacht dat de afgestudeerde met de nodige zorg kan communiceren en daar willen we samen aan werken.

Je kunt meteen instappen in het tweejarig dagtraject dat loopt over 4 semesters. Avondstudenten die werken en studeren combineren, kunnen het traject op ongeveer 3 jaar volgen of nemen een traject op maat. Ons aanbod is uitgebouwd in Brussel, in Diest of in Leuven.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Waar kan je aan de slag?

Boekhouden blijft een knelpuntberoep. Met een graduaatsdiploma Boekhouden op zak moet je je niet afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder in welke omgeving je graag als boekhouder je talenten volledig benut: in KMO’s, grote ondernemingen, accountant-, boekhoud- of revisorenkantoren, financiële instellingen, verzekeringskantoren, sociale organisaties of de openbare sector. Het behaalde diploma geeft toegang tot de stageprocedure voorafgaand aan het praktisch bekwaamheidsexamen bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), om daarna als zelfstandige een eigen kantoor te kunnen opstarten.

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding je kennis verbreden en doorstromen naar een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde zoals Hotelmanagement, Toerisme- en recreatiemanagement, Officemanagement, Communicatiemanagement of Idea & Innovatiemanagement, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen o.b.v. je graduaatsdiploma (EVK).

Wil je je kennis verdiepen in het boekhouden en de fiscaliteit, dan kan je het aanvullingstraject volgen van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy- fiscaliteit. Dit kan bijvoorbeeld aan de Hogeschool Gent in Aalst of aan de PXL in Hasselt. 

Jouw vakken 

Boekhouden

De basis wordt gelegd in de leerlijn Boekhouden. Je verwerft stapsgewijs een doorgedreven kennis van de techniek van dubbel boekhouden.

In het vak Financial Accounting I neem je de eerste stappen in het boekhoudkundig proces. Het systeem van het dubbel boekhouden wordt uitgelegd en ingeoefend, en je verwerft inzicht in de boekhoudwetgeving. De verwerking van commerciële en financiële documenten vormt de kernactiviteit van dit onderdeel. Je kennis en praktische vaardigheden worden verder uitgediept in het vak Financial Accounting II. Een grondige studie van de activa en passiva van de balans komt aan bod. De regularisatie- en afsluitwerkzaamheden vormen het sluitstuk van het boekhoudkundige proces. Je kennis van de Belgische en internationale boekhoudwetgeving neemt verder toe.

Het vak Vennootschapsboekhouden zoomt in op de verschillende levensfasen van de vennootschap, van oprichting over kapitaalverhoging en  vermindering tot de ontbinding en vereffening. Aan het einde van de rit leer je in het vak Rapporteren hoe je de jaarrekening van een vennootschap finaliseert en neerlegt bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Wetgeving en fiscaliteit

Kennis van wetgeving en fiscaliteit is cruciaal voor de boekhouder. Deze bijzonder interessante en dynamische materie zit ook verweven in het opleidingsprogramma van graduaat Accounting Administration.

Het vak Burgerlijk, economisch en vennootschapsrecht behandelt die onderdelen van het recht die van belang zijn voor de dossierbeheerder boekhouden. Zo hebben we aandacht voor verbintenissenrecht, zakenrecht, personen- en familierecht en ondernemings- en marktrecht. In het luik vennootschapsrecht bestudeert de student het gamma aan vennootschapsvormen die de wetgever beschikbaar stelde in het wetboek vennootschappen en verenigingen.

In het vak Sociaal recht werpen we een blik op het arbeids- en het sociaal zekerheidsrecht. De kennis van de arbeidsreglementering met de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en de rechten en plichten van werknemer en -gever worden uitgebreid behandeld.

Naast de theoretische toelichting van de wettelijke basis van de personenbelasting, wordt in het vak Personenbelasting de nodige aandacht besteed aan praktische toepassingen. Het zelfstandig kunnen invullen van een aangifteformulier is het doel van dit onderdeel.

De boekhouder moet uiteraard ook op de hoogte zijn van de btw-wetgeving. Daarom zal in het vak Btw verder ingegaan worden op deze materie. Hoe werkt de btw, wie is de belastingplichtige, is er recht op aftrek en wat zijn de gevolgen van handel drijven over de grenzen heen? Op deze vragen en vele andere btw-gerelateerde vragen kun je zonder problemen antwoorden na het volgen van dit vak.

Dit rijtje wordt afgesloten door het vak Vennootschapsbelasting. Je bestudeert de verschillende onderdelen van het fiscale resultaat van een vennootschap en de mogelijke aftrekposten. Vertrekkende vanuit de jaarrekening van de vennootschap ontdek je dat een boekhoudkundige winst niet noodzakelijk tot het betalen van belastingen leidt en dat aan een boekhoudkundig verlies een fiscale kostprijs kan verbonden zijn. Op het einde van de cursus ben je in staat om een aangifte correct in te vullen en te berekenen hoeveel belastingen het bedrijf aan de Belgische Staat verschuldigd is.

Bedrijfseconomische inzichten

Een dossierbeheerder boekhouden bezit naast een doorgedreven kennis van boekhouden en wetgeving en fiscaliteit ook best heel wat bedrijfseconomische inzichten.

Als dossierbeheerder boekhouden beheer je klanten- en leveranciersdossiers. Daarom dat we in het vak Debiteuren- en crediteurenbeheer stilstaan bij de belangrijkste stappen in het aankoop- en verkoopproces. Het opstellen van facturen volgens de wettelijke vormvereisten, de financieringsmethoden van de schulden op korte termijn, de controle en fiattering van inkoopfacturen en het bewaken van betalingstermijnen zijn enkele van de onderdelen die behandeld worden.

In het vak Zakelijke communicatie ontwikkel je vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie als dossierbeheerder boekhouden. Concreet betekent dit dat je je in de mondelinge en schriftelijke communicatie met collega’s, klanten, officiële instanties, werkgever, … op een juiste manier kan uiten. Er wordt ook gewerkt aan de skills die je nodig hebt voor het zoeken van een stageplaats, het geven van presentaties, …

Lessenrooster

Volg je les in Brussel, dan gaan de contactmomenten voor het dagtraject door op campus MMM van de Erasmushogeschool Brussel; de lessen van het avondtraject gaan door op campus CVO Coovi.

Volg je les in Diest, dan is het les op de campus van CVO De Oranjerie.

Ben je ingeschreven in Leuven, dan gaan de lessen door op de campus van CVO Volt.

Inschrijven

Voor meer info omtrent de voorwaarden kan je op onze pagina toelatingsvoorwaarden terecht.

Meer informatie over de inschrijvingsmogelijkheden vind je terug op de pagina inschrijven.

Any question?

Heb je nog vragen? Verstuur ze via graduaat.accounting@ehb.be