Foto
Postgraduaat

Post­grad­u­aat in de Fis­caliteit (volledig online!)

Online kennismakingsgesprek

Nog vragen over het postgraduaat in de Fiscaliteit? Plan een online gesprek in!

Voor wie

Je hebt bijvoorbeeld al één van de volgende diploma’s hoger onderwijs behaald:
 

 • graduaat Accounting Administration / HBO5 Boekhouden
 • graduaat Juridisch-administratieve Ondersteuning / HBO5 Rechtspraktijk
 • bachelor Bedrijfsmanagement
 • bachelor Rechtspraktijk
 • master in Rechten, TEW of Handelsingenieur

en je wilt je verder professionaliseren om aan de slag te gaan in de fiscale sector of je bent al aan de slag in deze sector en wilt je expertise verder uitbouwen.

Heb je interesse om deze opleiding te volgen, maar beschik je niet over een diploma hoger onderwijs? Neem dan contact op met onze trajectbegeleider Sophie Coomans. Zij zal dan met jou de mogelijkheden nagaan. Bij andere vragen over toelatingsvoorwaarden mag je haar zeker ook e-mailen!

Voor wie

Je hebt bijvoorbeeld al één van de volgende diploma’s hoger onderwijs behaald:
 

 • graduaat Accounting Administration / HBO5 Boekhouden
 • graduaat Juridisch-administratieve Ondersteuning / HBO5 Rechtspraktijk
 • bachelor Bedrijfsmanagement
 • bachelor Rechtspraktijk
 • master in Rechten, TEW of Handelsingenieur

en je wilt je verder professionaliseren om aan de slag te gaan in de fiscale sector of je bent al aan de slag in deze sector en wilt je expertise verder uitbouwen.

Heb je interesse om deze opleiding te volgen, maar beschik je niet over een diploma hoger onderwijs? Neem dan contact op met onze trajectbegeleider Sophie Coomans. Zij zal dan met jou de mogelijkheden nagaan. Bij andere vragen over toelatingsvoorwaarden mag je haar zeker ook e-mailen!

Fiscale expertise uitbouwen?

Volg deze opleiding via e-learning!

Het zeer praktijkgerichte, deels verdiepende opleidingsprogramma van dertig studiepunten (één academiejaar) bereidt je optimaal voor om een carrière uit te bouwen binnen de fiscale sector. Dit postgraduaat biedt je een praktische opleiding gegeven door docenten uit het werkveld.
 

 • Deze volledig uitgewerkte digitale fiscale opleiding, gecombineerd met synchrone begeleidingssessies, is uniek in Vlaanderen
 • Door de specifieke opleidingsstructuur kun je ook nog tijdens latere kwartielen instappen.
 • Je ontvangt een officieel getuigschrift na het afronden van deze eenjarige opleiding.
 • Erasmushogeschool Brussel organiseert regelmatig seminaries door externe fiscale experten. Onze studenten en alumni kunnen gratis deelnemen. Levenslang Leren verzekerd!

Hoe verloopt de opleiding?

Deze opleiding wordt vanaf september 2021 aangeboden via een volwaardig e-learningtraject. Daarenboven kun je ook optionele synchrone begeleidingssessies via MS Teams volgen. Deze vinden ´s avonds plaats. Kortom, ideaal om deze opleiding te combineren met een job en/of gezin.

Het postgraduaat werkt met een kwartielensysteem, waardoor na elk kwartiel van zeven weken één of twee weken examen volgen. Vervolgens starten nieuwe opleidingsonderdelen. Je kunt ook nog tijdens het jaar (dus na Kwartiel 1 of 2) instappen.

Kwartiel 1 Fiscale procedure + Vennootschapsbelasting
Kwartiel 2 Lokale en regionale belastingen + BTW (keuze tussen K2 of K3) + Registratie- en erfbelasting
Kwartiel 3 Personenbelasting + BTW (keuze tussen K2 of K3)
Kwartiel 4 Specifieke topics fiscaliteit + Integrale fiscale praktijkoefeningen
Jaarvak Trends wetgeving en fiscaliteit

Je kan alle informatie ook terugvinden in deze folder.

Je vakken

Jaarvak

Trends wetgeving en fiscaliteit (3 SP)

In dit opleidingsonderdeel leer je actief op zoek gaan naar wetswijzigingen en trends binnen de fiscaliteit en juridische sector. Je leert op een proactieve wijze jouw kennis up-to-date te houden.

Aan de hand van bedrijfsbezoeken en/of gastsprekers, het bijwonen van nascholingen en/of beurzen, en het verwerken van actuele vakliteratuur willen we de student inwijden in diverse thema’s. Mogelijke thema’s: fiscaliteit, sociaal recht, burgerlijk recht en ondernemingsrecht, vennootschapsrecht.

 

Kwartiel 1

Fiscale procedure (3 SP) Inleidend opleidingsonderdeel waarin fiscale basisbegrippen en procedurele regels worden aangeleerd. Deze regels worden verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Vennootschapsbelasting (6 SP)

In de cursus vennootschapsbelasting leer je de aangifte invullen en begrijpen. Je verwerft inzicht in de gevolgen van de fiscale spelregels voor een vennootschap.

Een aangifteformulier vormt de leidraad van de cursus. We leggen de link met de boekhouding en werken met concrete voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk.

 

Kwartiel 2

Lokale en regionale belastingen (3 SP)

In dit opleidingsonderdeel leer je meer over de fiscale bevoegdheden van de gemeentelijke en gewestelijke overheden. Aan de hand van een uitgebreid assortiment aan casussen leer je de belangrijkste aandachtspunten in verband met lokale (bedrijfs)belastingen.

BTW (5 SP)
Je kunt dit vak volgen in
kwartiel 2 of 3

In dit opleidingsonderdeel worden de verschillende aspecten van de BTW-heffing op een praktijkgerichte wijze besproken.

Registratie- en erfbelasting (3 SP) In dit opleidingsonderdeel wordt stilgestaan bij de belangrijkste principes uit de registratie- en erfbelasting. Je leert de registratie- en erfbelasting te berekenen en adviezen te formuleren.

Kwartiel 3

Personenbelasting (6 SP)

Naast de theoretische toelichting van de wettelijke basis van de personenbelasting, wordt de nodige aandacht besteed aan de verwerking in de aangifte.

BTW (5 SP)
Je kunt dit vak volgen in
kwartiel 2 of 3

In dit opleidingsonderdeel worden de verschillende aspecten van de BTW-heffing op een praktijkgerichte wijze besproken.

Kwartiel 4

Specifieke topics fiscaliteit (3 SP)

In dit opleidingsonderdeel zullen jaarlijks andere fiscale onderwerpen die buiten het bestek van de basiscursussen vallen worden besproken. Deze topics zullen worden aangesneden vanuit een praktisch benadering.

Integrale fiscale praktijkoefeningen (3 SP)

Dit vak bevat een geïntegreerde en praktijkgerichte benadering van alle fiscale vakken die in deze opleiding werden gevolgd.

Het lessenrooster kan je hier ook terugvinden.

Deze opleiding vindt volledig online plaats.

Wat kost de opleiding

Het inschrijvingsgeld van deze 1-jarige opleiding bedraagt €1575. Het volledige programma bestaat uit 35 studiepunten. Bij inschrijving voor een beperkt programma bedraagt het inschrijvingsgeld €50 per studiepunt. Er is de mogelijkheid om met opleidingscheques of KMO-portefeuille te betalen. Je kunt ook gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof. Een creditbewijs voor onze vakken levert vrijstellingen op voor de toelatingsexamens van de ITAA.

Infodagen

Net zoals de opleiding zelf gaan ook de infodagen hiervoor volledig online door! Schrijf je dus zeker in voor een online kennismaking met je docenten. Zit je zelf nog met vragen, onzekerheden of dingen waar je benieuwd naar bent, dan krijg je er die dag zeker antwoord op. Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven over de opleiding

Online infomomenten                           

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. 

Workshopweek 
Tijdens de krokusvakantie ben je welkom om via workshops de opleiding te leren kennen. Wil je hiervan op de hoogte gebracht worden? Laat dan je gegevens achter.

Wil je meer weten?

Nog vragen?

Stuur een e-mail naar Thomas De Jonckheere met vragen over de inhoud van het programma. Heb je vragen over de inschrijving of je traject? Stuur dan een e-mail naar Sophie Coomans. Zij is de trajectbegeleider van deze opleiding. 

Schrijf je in

Je kunt de inschrijving voor academiejaar 2022-2023 zelfstandig op afstand afronden vanaf 25 juni of kom langs op het secretariaat van campus Diest of campus Leuven. Je ontvangt een factuur na het voltooien van je inschrijving.

Contact

Deze opleiding vindt volledig online plaats. Het opleidingsteam van campus Diest staat in voor het Postgraduaat in de Fiscaliteit.

Campus Diest
Boudewijnvest 3
3290 Diest
campusdiest@ehb.be

Stuur een e-mail naar Thomas De Jonckheere met vragen over de inhoud van het programma.
Heb je vragen over de inschrijving of je traject? Stuur dan een e-mail naar Sophie Coomans. Zij is de trajectbegeleider van deze opleiding.