Studeerformules voor werknemers en werkgevers

Opleidingscheques

Wil je een opleiding aanvatten, maar werk je al? Dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kan maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je kan per academiejaar maximaal 250 euro aan opleidingscheques (voor werknemers/werkgevers) gebruiken voor de betaling van je studiegeld. Het bedrag dat je betaalt met opleidingscheques, mag uiteraard nooit hoger zijn dan je studiegeld. EhB aanvaardt de cheques tot twee maanden na je inschrijving.

Heb je al een diploma hoger onderwijs, dan kan je enkel opleidingscheques aanvragen als je een loopbaangerichte opleiding volgt die vermeld staat in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bijkomende info vind je op de website van VDAB. Vind je geen antwoord op je vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Werkstudenten in klaslokaal

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Ben je werknemer in de privésector in het Vlaams Gewest dan kan je onder bepaalde voorwaarden, met behoud van je (begrensd) loon, van het werk afwezig zijn voor het volgen van een opleiding die je kan terugvinden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives (vanaf 1 juni ’19). Per academiejaar kan je maximum 125 uur Vlaams opleidingsverlof aanvragen. Kom je in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof? Verwittig dan de studentenadministratie, zodat we de nodige documenten kunnen aanmaken.

Kort samengevat kan je VOV krijgen voor:

 

  • Een opleiding die geregistreerd is in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’
  • Je minstens 50% tewerkgesteld bent in de privésector in het Vlaams gewest. Je hebt enkel recht op VOV voor de lesuren/examens die samenvallen met je arbeidstijd.

Meer informatie over het Vlaams opleidingsverlof kan je hier vinden.

Opgelet

indien je reeds gestart bent in een opleiding (HBO5 of SLO) met betaald educatief verlof (BEV) kan je deze opleiding afmaken met behoud van je rechten. Je zal deze opleidingen niet terugvinden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Verwittig zeker en vast het studentensecretariaat dat je nog gebruikt maakt van BEV.

KMO-portefeuille

Informeer bij je werkgever of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Deze maatregel geeft jaarlijks tot 15.000 euro subsidie aan ondernemingen die investeren in opleiding en advies.

 

Onthaal- en Vormingsverlof (OVR)

Wanneer je in de openbare sector werkt, kan je Onthaal- en Vormingsverlof aanvragen. De toekenning valt onder de verantwoordelijkheid van elke lijnmanager. Er is niet vastgelegd aan welke criteria de opleidingen moeten voldoen. Vraag meer informatie bij je personeelsdienst.

 

Tijdskrediet

Ben je werknemer in de privé-sector, dan kan je gebruik maken van tijdskrediet. Zo kan je je loopbaan tijdelijk onderbreken, mits je aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden voldoet. Bij volledige onderbreking kan het tijdskrediet een duur hebben van 3 maanden tot 1 jaar.

Naast het algemeen stelsel bestaat er een specifiek ‘tijdskrediet met motief’ van maximaal 36 maanden, dat je kan opnemen om bijvoorbeeld een opleiding te volgen (de opleiding dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen).

In beide stelsels kan je genieten van een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Werknemers met tijdskrediet kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen.  

 

Loopbaanonderbreking

Via loopbaanonderbreking kan je als werknemer in de openbare sector de arbeidsprestaties onderbreken of verminderen, en zo tijd vrijmaken om te studeren. De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking is beperkt in duur tot maximaal 60 maanden. Tijdens deze loopbaanonderbreking keert de RVA een onderbrekingsuitkering uit.

Neem je loopbaanonderbreking, dan kan je onder bepaalde voorwaarden ook een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen.

EhB streeft naar een correcte weergave met betrekking tot bovenstaande zaken, maar draagt geen verantwoordelijkheid bij onjuistheden.