Studeerformules voor werknemers en werkgevers

Opleidingscheques

Wil je een opleiding aanvatten, maar werk je al? Dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kan maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je kan per academiejaar maximaal 250 euro aan opleidingscheques (voor werknemers/werkgevers) gebruiken voor de betaling van je studiegeld. Het bedrag dat je betaalt met opleidingscheques, mag uiteraard nooit hoger zijn dan je studiegeld. EhB aanvaardt de cheques tot twee maanden na je inschrijving.

Heb je al een diploma hoger onderwijs, dan kan je enkel opleidingscheques aanvragen als je een loopbaangerichte opleiding volgt die vermeld staat in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bijkomende info vind je op de website van VDAB. Vind je geen antwoord op je vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Werkstudenten in klaslokaal

Betaald educatief verlof

Check ook of je een beroep kan doen op educatief verlof (BEV). Betaald educatief verlof is een recht voor voltijdse en (sommige) deeltijdse werknemers in de privésector. Het laat je toe om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon (weliswaar geplafonneerd). Ook als je voor een bachelor- of masteropleiding kiest in avond- of weekendonderwijs, kan je hiervoor in aanmerking komen.

Kom je in aanmerking voor betaald educatief verlof? Verwittig dan de studentenadministratie, zodat we de nodige documenten kunnen aanmaken.

Kort samengevat kan je BEV krijgen voor:

  • opleidingen die ingericht worden na 16u of tijdens het weekend en die leiden tot een bachelor- of masterdiploma, ook master-na-masters
  • opleidingen die maximaal éénmaal per week overdag worden gegeven en die leiden tot een bachelor- of een masterdiploma, (enkel voor werknemers met nacht- en weekendprestaties)
  • de Specifieke Lerarenopleiding (Koninklijk Conservatorium Brussel), die een uitzondering op de regelgeving hierboven kent;

Bijkomende voorwaarde: je dient je in te schrijven voor een diploma- of examencontract dat leidt tot het behalen van een diploma. De opleiding moet minstens 32 contactlesuren per academiejaar tellen.

KMO-portefeuille

Informeer bij je werkgever of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Deze maatregel geeft jaarlijks tot 15.000 euro subsidie aan ondernemingen die investeren in opleiding en advies.

 

Onthaal- en Vormingsverlof (OVR)

Wanneer je in de openbare sector werkt, kan je Onthaal- en Vormingsverlof aanvragen. De toekenning valt onder de verantwoordelijkheid van elke lijnmanager. Er is niet vastgelegd aan welke criteria de opleidingen moeten voldoen. Vraag meer informatie bij je personeelsdienst.

 

Tijdskrediet

Ben je werknemer in de privé-sector, dan kan je gebruik maken van tijdskrediet. Zo kan je je loopbaan tijdelijk onderbreken, mits je aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden voldoet. Bij volledige onderbreking kan het tijdskrediet een duur hebben van 3 maanden tot 1 jaar.

Naast het algemeen stelsel bestaat er een specifiek ‘tijdskrediet met motief’ van maximaal 36 maanden, dat je kan opnemen om bijvoorbeeld een opleiding te volgen (de opleiding dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen).

In beide stelsels kan je genieten van een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Werknemers met tijdskrediet kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen.  

 

Loopbaanonderbreking

Via loopbaanonderbreking kan je als werknemer in de openbare sector de arbeidsprestaties onderbreken of verminderen, en zo tijd vrijmaken om te studeren. De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking is beperkt in duur tot maximaal 60 maanden. Tijdens deze loopbaanonderbreking keert de RVA een onderbrekingsuitkering uit.

Neem je loopbaanonderbreking, dan kan je onder bepaalde voorwaarden ook een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen.

EhB streeft naar een correcte weergave met betrekking tot bovenstaande zaken, maar draagt geen verantwoordelijkheid bij onjuistheden.