Werken en studeren - ondersteuning

Bij EhB kan jij studeren en werken combineren. Er bestaan verschillende steunmaatregelen om jouw studietraject te faciliteren zoals loopbaanonderbreking, opleidingsverlof, zorgkrediet enz. Hieronder een overzicht. 

Je werkt in de privésector 

Vlaams opleidingsverlof

Je werkt voor minstens 50% in de privésector en in het Vlaams gewest. Door Vlaams opleidingsverlof (VOV) heb je het recht om, in het kader van een opleiding, op het werk afwezig te zijn en dit met behoud van je loon. Lees alles over hoe je opleidingsverlof kan opnemen.

Betaald Educatief Verlof

Je bent voor minstends 50% werkzaam in de privésector, in het Brussels Gewest. Door Betaald Educatief Verlof (BEV) heb je het recht om op het werk afwezig te zijn in het kader van een opleiding, met behoud van je loon. Lees hoe je het educatief verlof kan aanvragen.

Tijdskrediet

Je werkt in de privésector en je wilt je loopbaan voltijds of tijdelijk onderbreken om een opleiding te volgen. Dan kan je hiervoor beroep doen op tijdskrediet. Je ontvangt een vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA. Lees alles over het tijdskrediet.

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen, namelijk het Vlaams opleidingskrediet (aanvullend op tijdskrediet). 

Je werkt in de openbare sector (overheid)

Vormingsverlof

Wanneer je ambtenaar (met uitzondering van onderwijspersoneelsleden) uit de openbare sector bent, kun je op het werk afwezig blijven voor het volgen van cursussen op eigen initiatief en een beroep doen op vormingsverlof. Om deze gunst te verkrijgen, dient de opleiding in de meeste gevallen in het verlengde van je beroepsactiviteit te liggen. Lees meer over het vormingsverlof binnen de Vlaamse overheid en de Federale overheid. Voor de Brusselse overheid neem je best contact op met je werkgever. 

Loopbaanonderbreking

Als federaal personeelslid kan je via loopbaanonderbreking de arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen en zo tijd vrijmaken om te studeren. Je vraagt de loopbaanonderbreking aan bij je personeelsdienst. De onderbrekingsuitkering vraag je aan bij de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA). Lees meer over loopbaanonderbreking. 

Vlaams zorgkrediet

Je werkt voor de Vlaamse openbare sector (overheid) en je wilt je arbeidsprestatie onderbreken of verminderen voor het volgen van een opleiding, dan kan je Vlaams zorgkrediet aanvragen. Je kan tegelijk een uitkering krijgen hiervoor. Lees meer over het zorgkrediet.

Je bent werkzoekende

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Alle studies hoger onderwijs komen hiervoor in aanmerking en de voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van wanneer en welke voorgaande studies je beëindigde en van je studieprogramma. Lees meer informatie.

Hoe je studie betalen? 

Opleidingscheques

Je hebt een job en je wilt buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Hiervoor kan je opleidingscheques aanvragen om je opleiding te betalen. Bij EhB kan je hiermee je inschrijvingsgeld en de bijkomende kosten* betalen. Je kan per kalenderjaar tot €250 aan opleidingscheques aanvragen. Lees meer over opleidingscheques.

 

Studeren als zelfstandige: KMO-portefeuille

Beoefen je een vrij beroep of werk je in een KMO in het Vlaams Gewest? Dan kan je een subsidie aanvragen via de KMO-portefeuille voor het volgen van een opleiding. Meer informatie vind je hier.

Vraag je een KMO-portefeuille aan voor een graduaats- of bacheloropleiding? Geef dan als thema “Beroepsspecifieke competenties” op. Opgelet: opleidingen van het KCB en het RITCS komen niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Schrijf je je in voor een postgraduaat of een bij- en nascholing? Raadpleeg dan de webpagina van de opleiding om te weten of deze in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille en zo ja, welk thema je moet aanduiden bij je aanvraag