Werken en studeren - financieel

Aan de Erasmushogeschool Brussel kan je verschillende werktrajecten volgen. Maar de combinatie van werken en studeren is niet evident. Daarom heeft de overheid enkele maatregelen om de combinatie te vergemakkelijken. Wil je graag gebruik maken van deze maatregelen? Vermeld dit zeker bij je (her)inschrijving aan de hogeschool!

Studenten die werken in de privésector

Vlaams opleidingsverlof

Je werkt voor minstens 50% in de privésector en in het Vlaams gewest. Door Vlaams opleidingsverlof (VOV) heb je het recht om, in het kader van een opleiding, op het werk afwezig te zijn en dit met behoud van je loon. Opgelet, er is een maximumbedrag!

Als jijzelf en de opleiding die je volgt aan de wettelijke voorwaarden voldoen, kan je werkgever het betaald educatief verlof niet weigeren, maar je moet de afwezigheden wel in onderling overleg met je werkgever plannen.

Meer info kan je hier vinden.

Als je terwerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië, heb je geen recht op VOV. Je kan nog steeds aanspraak maken op Betaald Educatief Verlof.

Meer info kan je hier vinden.

Betaald Educatief Verlof

Je bent voor minstends 50% werkzaam in de privésector, in het Brussels Gewest. Door Betaald Educatief Verlof (BEV) heb je het recht om op het werk afwezig te zijn in het kader van een opleiding, met behoud van je loon. (Opgelet er is een maximumbedrag).

Betaald Educatief Verlof is, in Vlaanderen hervormt naar het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Opgelet: werkstudenten die in Vlaanderen zijn tewerkgesteld en voor 1 september 2019 gestart zijn met een opleiding en hiervoor gebruik maakten van BEV, kunnen deze opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (uiterlijk tot 31/12/2021). Vermeld dit zeker bij jouw inschrijving. Studenten die toch willen gebruikmaken van VOV, kunnen kiezen om in plaats van BEV toch VOV op te nemen.

Brusselse overheidswebsite

Tijdskrediet

Je werkt in de privésector en je wilt je loopbaan voltijds of tijdelijk onderbreken om een opleiding te volgen. Dan kan je hiervoor beroep doen op tijdskrediet. Je ontvangt een vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA tijdens je tijdskrediet.

Meer info

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen, namelijks het Vlaams opleidingskrediet. Het is een aanmoedigingspremie voor werknemers uit de privésector of uit de socialprofitsector, die werken in het Vlaamse gewest. En die tijdskrediet opnemen om een opleiding te volgen. Met deze ondersteuningsmaatregel wil de Vlaamse Regering tijdskrediet promoten voor werknemers die zich grondig willen bijscholen, heroriënteren of (her)kwalificeren in functie van hun loopbaan.

Studeren en werken in de openbare sector (overheid)

Vormingsverlof

Je werkt in de openbare sector (overheid) en je wilt een opleiding volgen. Hiervoor kan je beroep doen op het vormingsverlof. Om deze gunst te verkrijgen, dient de opleiding in de meeste gevallen in het verlengde van je beroepsactiviteit te liggen.

Meer informatie kan je terugvinden op volgende websites:

Loopbaanonderbreking

Als federaal personeelslid kan je via loopbaanonderbreking de arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen en zo tijd vrijmaken om te studeren. Je vraagt de loopbaanonderbreking aan bij je personeelsdienst. De onderbrekingsuitkering vraag je aan bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Interessante websites:

Vlaams zorgkrediet

Je werkt voor de Vlaamse openbare sector (overheid) en je wilt je arbeidsprestatie onderbreken of verminderen (halftijds of 1/5de) voor het volgen van oa een opleiding, dan kan je Vlaams zorgkrediet aanvragen. Je kan tegelijk een uitkering krijgen hiervoor.

 

Studiegeld

Opleidingscheques

Je hebt een job en je wilt buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Hiervoor kan je opleidingscheques aanvragen om je opleiding te betalen. Bij de Erasmushogeschool Brussel kan je hiermee je inschrijvingsgeld en de bijkomende kosten* betalen. Je kan per academiejaar tot 250 euro aan opleidingscheques aanvragen. Opgelet, opleidingscheques worden nooit terugbetaald! Ben je beursstudent of ga je een studietoelage aanvragen? Betaal dan het beurstarief met je opleidingscheques.

*hiermee worden de kosten voor kopieën, uitstappen,... vergoed. Dit bedrag betaal je bij de start van het academiejaar. Het bedrag varieert naargelang de opleiding die je volgt.

Interessante link: www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Nieuw!

Sinds 1 september 2020 vraag je de opleidingscheques aan via het e-loket van het departement Werk en Sociale Economie (WSE). Vanaf nu ontvang je de cheques bovendien in digitale vorm. Betaal je (een deel) van je studiegeld met elektronische opleidingscheques? Mail je cheques dan naar opleidingscheques@ehb.be.

Studeren als zelfstandige

Informeer bij je werkgever of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Deze maatregel geeft jaarlijks tot 7.500 euro subsidie aan ondernemingen die investeren in opleiding en advies.

Ondernemers of vrije beroepen kunnen hier gebruik van maken. Meer info vind je op de website. Opgelet, betalingen via de KMO-portefeuille worden nooit terugbetaald.

Studeren als werkzoekende

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Alle studies hoger onderwijs komen hiervoor in aanmerking en de voorwaarden zijn oa afhankelijk van wanneer en welke voorgaande studies je beëindigde en van je studieprogramma.

In bepaalde situaties - bijvoorbeeld als je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, de lessen hoofdzakelijk na 17uur en/of op zaterdag plaatsvinden, je bent ingeschreven met een examencontract,... - mag je zonder toelating van de VDAB studeren, op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Je kan hiervoor dus geen vrijstelling van beschibaarheid voor de arbeidsmarkt aanvragen. In de andere gevallen, moet je eerst een vrijstelling bij de VDAB aanvragen (vb als je opleiding niet door de VDAB erkend is en je studieprogramma meer dan 27 studiepunten omvat). Ook wanneer je een specifiek studietraject volgt, vb een erkende VDAB-opleiding met een VDAB-overeenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden.

Alle informatie vind je terug op de website van de VDAB.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op website van de RVA.