Werken en studeren - financieel

Aan de Erasmushogeschool Brussel kan je verschillende werktrajecten volgen. Maar de combinatie van werken en studeren is niet evident. Daarom heeft de overheid enkele maatregelen om de combinatie te vergemakkelijken. Wil je graag gebruik maken van deze maatregelen? Vermeld dit zeker bij je (her)inschrijving aan de hogeschool!

Studenten die werken in de privésector

Vlaams opleidingsverlof

Je werkt voor minstens 50% in de privésector en in het Vlaams gewest. Door Vlaams opleidingsverlof (VOV) heb je het recht om, in het kader van een opleiding, op het werk afwezig te zijn en dit met behoud van je loon. Opgelet, er is een maximumbedrag.

Meer info kan je hier vinden.

Betaald Educatief Verlof

Je bent voor minstends 50% werkzaam in de privésector, in het Brussels Gewest. Door Betaald Educatief Verlof (BEV) heb je het recht om op het werk afwezig te zijn in het kader van een opleiding, met behoud van je loon. (Opgelet er is een maximumbedrag).

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Tewerkgesteld zijn in de privésector of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, B-post, Belgocontrol) + tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
   

 • Je moet tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, …) of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers. 
   

Meer info kan je hier vinden. 

Tijdskrediet

Je werkt in de privésector en je wilt je loopbaan voltijds of tijdelijk onderbreken om een opleiding te volgen. Dan kan je hiervoor beroep doen op tijdskrediet. Je ontvangt een vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA tijdens je tijdskrediet.

De maximumduur van het tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding is beperkt tot 36 maanden. Het tijdskrediet kan opgenomen worden in periodes van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden. 

Als je tijdskrediet neemt, kan je ofwel 

 • helemaal niet werken: voltijds onderbreken 

 • halftijds werken: onderbreken met de helft (minstens ¾ werken) 

 • 4/5 werken: onderbreken met 1/5 (bij voltijds werken). Dit kan in de vorm van een dag per week of twee halve dagen per week.  

Om recht te hebben op tijdskrediet, moet je in principe minstens 2 jaar bij eenzelfde werkgever gewerkt hebben. Uitzonderingen zijn mogelijk.  

Meer info kan je hier vinden. 

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen, namelijk het Vlaams opleidingskrediet (aanvullend op tijdskrediet). 

Dit is voor werknemers uit de privésector of uit de socialprofitsector, die werken in het Vlaamse gewest. En die tijdskrediet opnemen om een opleiding te volgen. Met deze ondersteuningsmaatregel wil de Vlaamse Regering tijdskrediet promoten voor werknemers die zich grondig willen bijscholen, heroriënteren of (her)kwalificeren in functie van hun loopbaan. 

Meer informatie vind je op de website van Vlaanderen en op de website van de VDAB

Studeren en werken in de openbare sector (overheid)

Vormingsverlof

Wanneer je ambtenaar (met uitzondering van onderwijspersoneelsleden) uit de openbare sector bent, kun je op het werk afwezig blijven voor het volgen van cursussen op eigen initiatief en een beroep doen op vormingsverlof. Om deze gunst te verkrijgen, dient de opleiding in de meeste gevallen in het verlengde van je beroepsactiviteit te liggen. 

Meer info kan je hier terugvinden: 

 • Federale overheid 

 • Voor de Brusselse overheid neem je best contact op met je werkgever. 

Loopbaanonderbreking

Als federaal personeelslid kan je via loopbaanonderbreking de arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen en zo tijd vrijmaken om te studeren. Je vraagt de loopbaanonderbreking aan bij je personeelsdienst. De onderbrekingsuitkering vraag je aan bij de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

Meer info vind je hier 

Vlaams zorgkrediet

Je werkt voor de Vlaamse openbare sector (overheid) en je wilt je arbeidsprestatie onderbreken of verminderen voor het volgen van een opleiding, dan kan je Vlaams zorgkrediet aanvragen. Je kan tegelijk een uitkering krijgen hiervoor.  

Meer info vind je hier

Hoe je studie betalen? 

Opleidingscheques

Je hebt een job en je wilt buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Hiervoor kan je opleidingscheques aanvragen om je opleiding te betalen. Bij de Erasmushogeschool kan je hiermee je inschrijvingsgeld en de bijkomende kosten* betalen. Je kan per kalenderjaar tot €250 aan opleidingscheques aanvragen. Ben je beursstudent of ga je een studietoelage aanvragen? Betaal dan het beurstarief met je opleidingscheques. Opgelet, er wordt niet teruggegeven op opleidingscheques. Vraag dus eerst na hoeveel je opleiding kost, vooraleer opleidingscheques aan te vragen. 

*hiermee worden de kosten voor kopieën, uitstappen,... vergoed. Dit bedrag betaal je bij de start van het academiejaar. Het bedrag varieert naargelang de opleiding die je volgt. 

Meer info vind je hier.  

Studeren als zelfstandige: KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt om een deel van je opleiding te betalen. Ondernemers of vrije beroepen kunnen hier gebruik van maken.  Opgelet, betalingen via de KMO-portefeuille worden nooit terugbetaald. 

Meer info vind je hier https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

Studeren als werkzoekende

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Alle studies hoger onderwijs komen hiervoor in aanmerking en de voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van wanneer en welke voorgaande studies je beëindigde en van je studieprogramma. 

In bepaalde situaties – bijvoorbeeld als je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, de lessen hoofdzakelijk na 17 uur en/of op zaterdag plaatsvinden, je bent ingeschreven met een examencontract, … - mag je zonder toelating van de VDAB studeren, op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Je kan hiervoor dus geen vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanvragen. In de andere gevallen, moet je eerst een vrijstelling bij de VDAB aanvragen (bv. als je opleiding niet door de VDAB erkend is én je studieprogramma meer dan 27 studiepunten omvat). Ook wanneer je een specifiek studietraject volgt, bv. een erkende VDAB-opleiding met een VDAB-overeenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden.  

Alle informatie vind je terug op de website van de VDAB. 

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de RVA.