Student in gesprek met docent
Graduaat (HBO5)

Boekhouden

Je houdt van cijfers, hebt een goede neus voor zaken en wil inzicht krijgen in de bedrijfswereld? Dan zal je je snel thuis voelen in de richting Boekhouden. De opleiding bereidt je voor op de functie van boekhouder in KMO’s, grote ondernemingen, accountant-, boekhoud- of revisorenkantoren, financiële instellingen, verzekeringskantoren en sociale organisaties. Met je diploma kun je ook in de openbare sector als boekhouder aan de slag.

In deze modulaire opleiding staan, naast de basistechnieken van het boekhouden, specifieke modules over vennootschappen en fiscaliteit op het programma. Andere aspecten, zoals boekhoudcontrole, kostprijsberekening en kostenbeleid komen ook aan bod.

We bieden je een tweejarige dag opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. Avondstudenten die het werken met het studeren combineren kunnen het traject op 2 tot 3 jaar volgen of nemen een traject op maat. Je kan lessen volgen in Brussel, in Diest of in Leuven

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Waar kan je aan de slag?

Boekhouden blijft een knelpuntberoep. Met een graduaatsdiploma Boekhouden op zak moet je je niet afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder in welke omgeving je graag als boekhouder je talenten volledig benut: in KMO’s, grote ondernemingen, accountant-, boekhoud- of revisorenkantoren, financiële instellingen, verzekeringskantoren, sociale organisaties of de openbare sector. Het behaalde diploma geeft toegang tot de stageprocedure voorafgaand aan het praktisch bekwaamheidsexamen bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), om daarna als zelfstandige een eigen kantoor te kunnen opstarten.

 

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding je kennis verbreden en doorstromen naar een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde zoals Hotelmanagement, Toerisme- en recreatiemanagement, Officemanagement, Communicatiemanagement of Idea & Innovatiemanagement, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen o.b.v. je graduaatsdiploma (EVK).

Wil je je kennis verdiepen in het boekhouden en de fiscaliteit, dan kan je het aanvullingstraject volgen van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy- fiscaliteit. Dit kan bijvoorbeeld aan de Hogeschool Gent in Aalst of aan de PXL in Hasselt. 

Je opleidingsprogramma bestaat uit zeven pijlers:

 • Binnen de pijler Basistechnieken verwerf je de basiskennis die een boekhouder moet hebben. Je leert over de wetgeving inzake boekhouden en in de boekhoudtechniek worden de voornaamste boekingen aangeleerd door talrijke oefeningen. Je bent in staat de jaarrekening in te vullen. De verschillende deelaspecten van de BTW- wetgeving leer je via praktische voorbeelden, zodat je een goed inzicht verwerft in het invullen van de BTW aangifte. De module Computerboekhouden maakt je klaar voor het werkveld.
 • De pijler Vennootschappen belicht drie delen van de vennootschap: de wetgeving, de boekhouding en de belastingen. Je leert over de verschillende vennootschapsvormen en hun oprichtingsvoorwaarden, bestuur, uitgifte van effecten ... Je zet deze kennis praktisch om naar de boekingen in de verschillende levensfasen van een onderneming en naar de aangifte vennootschapsbelasting.
 • De pijler Financiën belicht de financiële kant van een vennootschap. In de module Bank- en beurswezen worden enerzijds de werking van de kredietinstellingen en de activiteiten die ze ontplooien, en anderzijds de organisatie van de beurs behandeld. In het vak Financiële algebra wordt ingegaan op de wiskundige formules die schuilen achter de verschillende bankproducten.
 • In de pijler Controle leer je de financiële gezondheid van een bedrijf in te schatten.
 • Binnen de pijler rond Wetgeving en personenbelasting verwerf je kennis die zowel in de privésfeer als in de werksfeer belangrijk is. Je leert omtrent de verschillende arbeidsovereenkomsten, de sociale zekerheid en de wet op de arbeidsongevallen. Zo ken je jouw rechten en plichten als werknemer, maar ook als werkgever. Ieder jaar opnieuw valt de bruine enveloppe met de belastingaangifte personenbelasting in de brievenbus; je leert deze aangifte op een correcte wijze in te vullen. De module Burgerlijk-, Handels-, en Economisch recht behandelt op een praktische manier de relevante onderwerpen uit de drie rechtsgebieden.
 • Na afloop van de pijler Management en organisatie weet je hoe je een boekhoudafdeling moet coördineren. Je verwerft inzicht en kennis in verschillende technieken zoals klasseren, vergaderen, opstellen van procedures, voeren van functioneringsgesprekken … Het vak Kostenbeleid en budgettering richt zich op het coördineren van de financiële zijde van een boekhoudafdeling zodat je in staat allerlei budgetten op te stellen en te interpreteren.
 • In de laatste pijler breng je al je opgedane kennis samen in een geïntegreerde proef.

Hieronder zie je een overzicht van de modules of vakken van je opleiding.

Field
Credits
Basistechnieken
Basis dubbel Boekhouden
Contact hours
120
Aanvullend dubbel boekhouden
Contact hours
120
Computerboekhouden
Contact hours
60
BTW
Contact hours
80
Vennootschappen
Vennootschapsrecht
Contact hours
60
Vennootschapsboekhouden
Contact hours
80
Vennootschapsbelasting
Contact hours
80
Wetgeving en personenbelasting
Sociale wetgeving
Contact hours
80
Personenbelasting
Contact hours
80
Burgerlijk handels- en economisch recht
Contact hours
80
Financiën
Bank- en beurswezen
Contact hours
80
Financiële algebra
Contact hours
60
Controle
Financiële analyse
Contact hours
80
Audit
Contact hours
60
Kostprijsberekening
Contact hours
120
Consolidatie
Contact hours
40
Management en organisatie
Kostenbeleid en budget
Contact hours
60
Organisatie en communicatie
Contact hours
60
Projectwerk
Projectwerk
Contact hours
40

Lessenrooster

Volg je les in Brussel, dan gaan de contactmomenten voor het dagtraject door op campus MMM van de Erasmushogeschool Brussel; de lessen van het avondtraject gaan door op campus CVO Coovi.

Volg je les in Diest, dan is het les op de campus van CVO De Oranjerie.

Ben je ingeschreven in Leuven, dan gaan de lessen door op de campus van CVO Volt.

In Brussel:

Op campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool Brussel:

 • Za 17 maart, 10u - 15u
 • Za 21 april, 10u - 15u
 • Za 23 juni, 10u - 15u
 • Za 1 sept, 10u - 15u

Op CVO COOVI:

 • Za 20 januari, 9u - 12u
 • Zo 29 april, 11u - 17u

In Leuven:

Op CVO Volt:

 • Di 23 januari, 18u - 20u.
 • Di 22 mei, 18- 21u.
 • Ma 3 sept, 18- 20 u.

In Diest:

Op CVO De Oranjerie:

Waar inschrijven?

De opleiding Boekhouden is een samenwerking tussen de Erasmushogeschool Brussel en drie CVO's: CVO Coovi in Brussel, CVO De Oranjerie in Diest en CVO Volt in Leuven. De inschrijvingen vinden plaats op het CVO. (zie openingsuren Brussel, Diest en Leuven).

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is wettelijk vastgesteld op € 1,50 per lestijd. Je kan dus zelf berekenen, aan de hand van het aantal lestijden van de modules die je wenst te volgen, hoeveel je zal moeten betalen. Het totaal is per semester begrensd op maximum € 300. Naast het inschrijvingsgeld is er ook nog de kost voor het gebruik van het digitaal onderwijsplatform, Smartschool.

Ben je zelfstandige of wil je werkgever je opleiding betalen? Informeer je bij je werkgever ook of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Lees alles na op www.kmo-portefeuille.be.

Ben je werknemer, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Informeer ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming. Verdere voorwaarden vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

Check ook of je als werknemer een beroep kunt doen op educatief verlof of vormingsverlof: www.werk.belgie.be

Hoe inschrijven?

Je kan langs komen. Wat heb je nodig?

 • je identiteitskaart
 • kopie van je diploma secundair onderwijs. Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs, geen probleem. Je kan ook een toelatingsproef afleggen vóór de start van de opleiding. 
 • attesten voor aanvraag van vrijstelling van modules. Meer informatie vind je in het handboek voor vrijstellingen (Brussel, Leuven).
 • attest voor vrijstelling van betaling (VDAB, OCMW, mindervaliditeit)
 • bankkaart en eventueel opleidingscheques om de betaling te regelen.

Op CVO Volt in Leuven kan je ook online inschrijven.

VDAB

Ben je werkzoekende en heb je nog geen diploma hoger onderwijs. Dankzij een samenwerking met de VDAB kan je de opleiding Boekhouden volgen en je uitkering te behouden. Op deze link vind je meer informatie over de voorwaarden. Kom je hiervoor in aanmerking? Neem snel contact op met de opleidingscoördinator.

Nog vragen?

Meer informatie over de opleiding Boekhouden kun je bekomen bij de opleidingscoördinator:

- in Brussel bij Elke Van der Heyden (elke.vanderheyden@coovi.be )

- in Diest bij Lies Van Horenbeeck (lies.vanhorenbeeck@deoranjerie.be)

- in Leuven bij Tom Haegemans (info.boekhouden@cvovolt.be)

Of kom langs op een infomoment!