https://www.wtnschp.be/wetenschap/maatschappij/onderwijs/naar-een-constructieve-dialoog-in-de-zorg/
Verhaal

Een constructieve dialoog in de zorg

Werken in de zorg is meer dan ooit werken in en met diversiteit. Hoe ga je om met culturele verschillen? Kan en mag je alles bespreken? Om tot een constructieve ontmoeting te komen, is een gedeelde dialoog en een cultuursensitieve basishouding essentieel. Kortom: we hebben nood aan ‘zorg voor dialoog’.

Zorg voor dialoog

Uit een bevraging van ons kenniscentrum Urban Coaching & Education in een leergemeenschap van hulpverleners, opleiders in organisaties, docenten, leerkrachten en studenten in een zorgrichting bleek dat niet iedereen met gevoelige thema’s kan omgaan. Zo worden taal, discriminatie, racisme, religie en migratieachtergrond makkelijker besproken in een werkcontext dan geweld, politieke overtuiging en armoede.

Het project Zorg voor Dialoog richt zich op onderwijsprofessionals (docenten, leerkrachten en studenten in een zorgrichting) en zorgprofessionals (opleiders in organisaties en hulpverleners). Een constructieve dialoog die start vanuit een wederzijds begrip is een krachtig wapen tegen negatieve beeldvorming en polarisering. Met een open en opbouwende dialoog kunnen ‘gevoelige situaties’ immers omgebogen worden tot een verrijkend en verbindend leermoment. 

 

We zien een toenemende superdiversiteit in de zorgsector, zowel bij cliënten als collega's, die leidt tot nieuwe vraagstukken waar we moeten leren mee omgaan. Ons project probeert polarisering tegen te gaan door een positief effect te creëren op zowel zelfbeeld, mensbeeld als wereldbeeld.

Arzu Yentür
Arzu Yentür
EhB-docent & projectcoördinator van Democratische Dialoog
Ziedet?

Om (toekomstige) hulpverleners aan te leren hoe ze op een cultuursensitieve wijze met verschillen kunnen omgaan, werd het het blended leertraject Ziedet? ontwikkeld. Het traject combineert een laagdrempelig, online leerplatform met handleidingen voor opleiders en bestaat uit zes e-learningmodules:

  • Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken
  • Omgaan met discriminerend en racistisch handelen
  • Omgaan met een niet-oké gevoel
  • Omgaan met taaldrempels
  • Omgaan met overtuigingen en gewoontes
  • Omgaan met ethische kwesties bij levenseinde

De modules zijn zo opgebouwd dat de cursisten zowel individueel als in groep kunnen werken. Ze krijgen op deze manier inzicht in hun eigen culturele waarden en normen, kunnen culturele en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s herkennen en empathisch handelen. Met die nieuwe dialoogvaardigheden op zak, zijn zorgkundigen weerbaarder én gevoeliger. Zo kunnen ze in toekomst niet alleen beter voor hun cliënten zorgen, maar ook voor elkaar.

Lees het volledige artikel op wtnschp.be.

Voor verdere vragen of info neem je best contact op met arzu.yentur@ehb.be, EhB-docent & projectcoördinator van Democratische Dialoog.

Deel dit